فروش ویژه پروفیل درجه دو، موجود در انبار تهران تلفن:02145306 

۲۱ دی ۱۴۰۱ ادمین ۲
به اشتراک‌ گذاری

جدول وزن ناودانی UNP و محاسبه وزن این مقطع + دانلود

۳.۷/۵ - (۲۲ امتیاز)

ناودانی یکی از محصولات مهم فولادی در جدول اشتال به حساب می آید. پیش از خرید ناودانی توجه به جدول اشتال ناودانی و جدول وزنی این مقطع مسبب یک خرید با کیفیت خواهد بود. ناودانی UNP طبق استاندارد بیانگر ناودانی است که به صورت فابریک طی فرآیند نورد و با باله های ناموازی تولید شده است. به همین علت در جدول وزن ناودانی محصولات متفرقه دیده نمی‌شود. قابل ذکر است که جدول وزن ناودانی UPN با UNP یکسان است و هر دوی این اصطلاحات اشاره به یک نوع نبشی دارند.

جدول وزن ناودانی UNP

جدول وزن ناودانی به قدری حائز اهمیت است که در بازار آهن ایران برای محصول ناودانی دو دسته مرسوم سبک و سنگین در نظر گرفته شده است. ناودانی سبک محصولی است که وزن و ابعاد آن کمی تفاوت با استاندارد جدول وزن ناودانی دارد. به همین ترتیب محصولی که مطابق استاندارد جدول اشتال تولید شده به ناودانی سنگین معروف است. در این مقاله، جدول وزن ناودانی استاندارد و جدول برندهای مختلف آورده شده است. با ما همراه باشید.

اهمیت جدول اشتال ناودانی unp

در جدول اشتال ناودانی، وزن هر متر ناودانی آورده شده است. با استفاده از این جدول و محاسبه وزن هر شاخه ناودانی می‌توان از استاندارد بودن ابعاد ناودانی و وزن آن اطمینان یافت. چرا که تمام جزئیات ابعاد و وزن در آن عنوان شده‌اند. از طرفی، قیمت ناودانی کیلویی ذکر می‌شود و با داشتن وزن هر شاخه ۶ متری ناودانی می‌توان قیمت کل آن را محاسبه کرد. همین شیوه برای محاسبه وزن و قیمت دیگر مقاطع چون قیمت میلگرد نیز صدق می‌کند.
با توجه به این دو مساله، جدول وزن ناودانی برای اطمینان از استاندارد بودن و یا سبک بودن ناودانی و همچنین محاسبه قیمت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول وزن ناودانی

وزن این مقطع به دلیل پیچیدگی سطح مقطع آن در مقایسه با وزن میلگرد یا مقاطع دیگر، سخت‌تر حساب می‌شود. زیرا مساحت سطح مقطع آن حاوی خمیدگی‌ها و اختلاف ضخامت‌هایی است که اندازه‌گیری آن را مشکل می‌کند. اما در جدول وزنی ناودانی که بخشی از جدول استاندارد است، این مساحت به دقت محاسبه شده و برای ناودانی در همه سایزها انجام شده است.

با ضرب مساحت سطح مقطع ناودانی در طول مورد نظر از آن حجم مقطع بدست می‌آید. با ضرب حجم در چگالی ماده وزن آن در طول مشخصی بدست می‌آید. به دلیل استفاده از فولاد ساده کربنی برای ساخت ناودانی، چگالی آن به طور تقریبی برابر با چگالی آهن خالص یعنی ۷/۸ گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته می‌شود. با تبدیل واحدهای مورد نظر وزن هر متر از ناودانی بر حسب کیلوگرم بدست می‌آید. در ستونی در جدول ناودانی، در کنار ابعاد بخش‌های مختلف ستون مربوط به وزن هر متر نیز دیده می‌شود.

جدول وزن ناودانی
سایز ناودانی
UNP
h(mm) b(mm) s(mm) t=r1 (mm) r2 (mm) c(mm) h-2c(mm) مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) وزن هر متر (kg/m) وزن شاخه ۱۲متری (kg)
۱۵×۳۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۴/۵ ۲ ۹ ۱۲ ۲/۲۱ ۱/۷۴ ۲۰/۸۸
۳۰ ۳۰ ۳۳ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۴/۵ ۱ ۵/۴۴ ۴/۲۷ ۵۱/۲۴
۲۰×۴۰ ۴۰ ۲۰ ۵ ۵/۵ ۲/۵ ۱۱ ۱۸ ۳/۶۶ ۲/۸۷ ۳۴/۴۴
۴۰ ۴۰ ۳۵ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۴/۵ ۱۱ ۶/۲۱ ۴/۸۷ ۵۸/۴۴
۲۵×۵۰ ۵۰ ۲۵ ۵ ۶ ۳ ۱۲/۵ ۲۵ ۴/۹۲ ۳/۸۶ ۴۶/۳۲
۵۰ ۵۰ ۳۸ ۵ ۷ ۳/۵ ۱۵ ۲۰ ۷/۱۲ ۵/۵۹ ۶۷/۰۸
۶۰ ۶۰ ۳۰ ۶ ۶ ۳ ۱۲/۵ ۳۵ ۶۴۶ ۵/۰۷ ۶۰/۸۴
۶۵ ۶۵ ۴۲ ۵/۵ ۷/۵ ۴ ۱۶ ۳۳ ۹/۰۳ ۷/۰۹ ۸۵/۰۸
۸۰ ۸۰ ۴۵ ۶ ۸ ۴ ۱۷ ۴۷ ۱۱ ۸/۶۴ ۱۰۳/۶۸
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۸/۵ ۴/۵ ۱۸ ۶۴ ۱۳/۵ ۱۰/۶ ۱۲۷/۲
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵ ۷ ۹ ۴/۵ ۱۹ ۸۲ ۱۷ ۱۳/۴ ۱۶۰/۸
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۰ ۷ ۱۰ ۵ ۲۱ ۹۷ ۲۰/۴ ۱۶ ۱۹۲
۱۶۰ ۱۶۰ ۶۵ ۷/۵ ۱۰/۵ ۵/۵ ۲۲/۵ ۱۱۶ ۲۴ ۱۸/۸ ۲۲۵/۶
۱۸۰ ۱۸۰ ۷۰ ۸ ۱۱ ۵/۵ ۲۳/۵ ۱۳۳ ۲۸ ۲۲ ۲۶۴
۲۰۰ ۲۰۰ ۷۵ ۸/۵ ۱۱/۵ ۶ ۲۴/۵ ۱۵۱ ۳۲/۲ ۲۵/۳ ۳۰۳/۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۸۰ ۹ ۱۲/۵ ۶/۵ ۲۶/۵ ۱۶۶ ۳۷/۴ ۲۹/۴ ۳۵۲/۸
۲۴۰ ۲۴۰ ۸۵ ۹/۵ ۱۳ ۶/۵ ۲۸ ۱۸۵ ۴۲/۳ ۳۳/۲ ۳۹۸/۴
۲۶۰ ۲۶۰ ۹۰ ۱۰ ۱۴ ۷ ۳۰ ۲۰۱ ۴۸/۳ ۳۷/۹ ۴۵۴/۸
۲۸۰ ۲۸۰ ۹۵ ۱۰ ۱۵ ۷/۵ ۳۲ ۲۱۶ ۵۳/۳ ۴۱/۸ ۵۰۱/۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۳۲ ۵۸/۸ ۴۶/۲ ۵۵۴/۴
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۷/۵ ۸/۷۵ ۳۷ ۲۴۷ ۷۵/۸ ۵۹/۵ ۷۱۴
۳۵۰ ۳۵۰ ۱۰۰ ۱۴ ۱۶ ۸ ۳۴ ۲۸۳ ۷۷/۳ ۶۰/۶ ۷۲۷/۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۰۲ ۱۳/۵ ۱۶ ۸ ۳۳/۵ ۳۱۳ ۸۰/۴ ۶۳/۱ ۷۵۷/۲
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۱۰ ۱۴ ۱۸ ۹ ۳۸ ۳۲۵ ۹۱/۵ ۷۱/۸ ۸۶۱/۶

جدول اشتال ناودانی pdf در انتهای صفحه برای دانلود آورده شده است. از این جدول می‌توان به عنوان جدول ابعاد ناودانی نیز استفاده کرد چرا که با جزئیات تدوین شده‌است.

جدول وزن ناودانی برندهای مختلف

همانطور که گفته شد، یکی از مسائل مهم برای مشتریان، وزن ناودانی است. در واقع، افراد می‌خواهند بدانند که آیا وزن ناودانی سفارشی آن‌ها استاندارد است یا از انواع سبک به شمار می‌رود. ناودانی که بر اساس استاندارد اشتال ساخته شود، به ناودانی هم وزن، ناودانی سنگین یا ناودانی استاندارد معروف است و در بازار با یکی از این عناوین به فروش می‌رسد.

ناودانی که ابعاد کمتر و در نتیجه وزن کمتری از جدول استاندارد داشته باشد با نام ناودانی سبک شناخته می‌شود. در برخی کاربردها، بهتر است از ناودانی سبک استفاده شود.

تولیدکنندگان ناودانی در ایران، این کالا را به صورت سبک و سنگین وزن تولید می‌کنند. در جدول زیر، وزن ناودانی سنگین و سبک برندهای مختلف آورده شده است. در هنگام خرید می‌توانید با جدول وزن ناودانی سبک و سنگین و با توجه به کاربرد، خرید خود را انجام دهید. اعداد ذکر شده در جدول وزن ناودانی unp زیر، برای هر شاخه ۶ متری از این مقطع آورده شده‌اند.

جدول وزن ناودانی برندهای مختلف
کارخانه سایز وزن (کیلوگرم)
شکفته مشهد ۶ ۳۰
۸ ۴۰
۱۰ ۵۰
یزد ۱۲ ۶۰
۱۴ ۷۵
۱۶ ۸۵
فولاد فراد ۸ ۴۰
۱۰ سبک ۴۲
۱۰ ۴۸
نصر آذربایجان ۸ سبک ۲۵
۱۰ سبک ۳۵
فولاد تهران ۶ ۲۸
۶ سبک ۲۳
۸ ۳۸
۸ سبک ۲۹
۱۰ ۴۸
۱۰ سبک ۳۹
ماهان تهران ۸ ۳۸
۱۰ ۴۸
۱۲ ۵۲
ناب تبریز ۸ ۴۰
۱۰ ۵۰
۱۲ ۶۰
۱۴ ۷۲
۱۶ ۸۲

جدول وزن ناودانی شکفته و برندهای دیگر، به شما کمک می‌کند تا با مقایسه با جدول اشتال ناودانی unp متوجه شوید که کدام‌یک استاندارد است و کدام‌یک سبک. قیمت ناودانی سنگین به دلیل داشتن وزن بیشتر از نوع سبک بالاتر است. قیمت نبشی و ناودانی در سایزهای مختلف را در صفحه هر یک از این کالاها از آیرومارت استعلام بگیرید.

فرمول محاسبه وزن ناودانی

در شرایطی، ممکن است مصرف‌کننده ابعاد ناودانی را داشته باشد و تصمیم داشته باشد که وزن آن را محاسبه کرده و با جدول ناودانی مقایسه نماید. بدین منظور می‌توان از فرمول محاسبه وزن ناودانی که در زیر آمده است استفاده نمود:

۲* طول ناودانی * چگالی * ((طول جان (متر) * ضخامت جان (میلی‌متر)) + (عرض بال (متر) * ضخامت بال (میلی‌متر)) = وزن ناودانی (کیلوگرم)

در این فرمول، چگالی را برابر با ۷.۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب در نظر می‌گیرند. فرمول محاسبه وزن ناودانی، وزن را به صورت تقریبی به شما می‌دهد.

محاسبه آنلاین وزن ناودانی

یکی از راه‌های اطلاع از وزن، استفاده از محاسبه‌گر آنلاینی است که در صفحه قیمت ناودانی قرار داده‌ایم. کاربران می‌توانند با کمک این محاسبه‌گر که در سمت راست صفحه قرار گرفته است، ساده و سریع، از وزن ناودانی مورد نظر خود اطلاع یابند. برای محاسبه، باید طول و ضخامت جان و عرض و ضخامت بال را داشته باشند و با قرار دادن این اعداد در محاسبه‌گر و طول هر شاخه ناودانی، وزن آن را محاسبه نمایند.

جدول اشتال ناودانی pdf

فایل اکسل و pdf جدول استاندارد وزنی ناودانی را برای دانلود و دسترسی راحت شما در زیر آورده‌ایم:

دانلود اکسل جدول وزن ناودانی

دانلود PDF جدول وزن ناودانی

سخن نهایی

جدول وزن ناودانی unp، برای محاسبه وزن هر شاخه ناودانی ۶ متری و همچنین قیمت هر شاخه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، جدول وزن مقاطع فولادی به شما کمک می‌کند که ابعاد و وزن استاندارد هر مقطع را در دست داشته باشید و بنابراین مسائل خریدی مطمئن و درست انجام دهید. با کمک جدول اشتال ناودانی، امکان محاسبه قیمت ناودانی نیز برای شما فراهم می‌آید.

مجموعه آیرومارت انواع ناودانی برندهای مختف را در سایزهای متنوع و دو نوع سبک و سنگین به شما عرضه می‌دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل نمایید.

۲۱ دی ۱۴۰۱ ادمین ۲
به اشتراک‌ گذاری
چند مطلب مرتبط:
نظرات کاربران

  1. پی ام
   ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

   چرا ابعاد و وزنی که داخل جدول وزن هست با وزن های واقعی در تضاده؟

   • آیرومارت
    ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

    سلام وقت شما بخیر. وزن ناودانی اعلام شده در این جدول براساس استاندارد اشتال است. تولیدکنندگان ناودانی در ایران کاملا از استاندارد اشتال تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل وزن ناودانی‌ها معمولا با اعداد این جدول برابر نیستند.

خبرنامه

اطلاع از جدیدترین قیمت و تخفیف‌های روز بصورت آنی و رایگان