قیمت ورق ضدسایش

قیمت ورق ضدسایش

امکان استعلام قیمت انواع ورق ضد سایش و ثبت سفارش به‌صورت تلفنی، آنلاین و حضوری در آیرومارت فراهم شده است. عوامل متعددی بر قیمت ورق ضد سایش اثر می‌گذارند که بررسی آن‌ها پیش از خرید برای شما ارزشمند خواهد بود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق ضدسایش

فیلتر براساس:
نام کالا برند ابعاد ضخامت وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۶ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ چینی انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 6 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۶ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فنلاند انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 6 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۶ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ سوئد انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 6 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۸ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 8 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۸ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 8 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۸ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 8 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 10 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۰ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 10 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۰ میلیمتر ۲۰۰۰*۶۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 10 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۲ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 12 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۲ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 12 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۲ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 12 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰* چینی۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 15 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 15 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۱۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 15 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 20 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 20 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 20 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران برند چین قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 25 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران برند فنلاند قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 25 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۲۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران برند سوئد قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 25 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران برند چین قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 30 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران برند فنلاند قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 30 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۰ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ شیت فابریک انبار تهران برند سوئد قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 30 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ چینی شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش چین 2000×6000 35 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فنلاند شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش فنلاند 2000×6000 35 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق آلیاژی ضد سایش ضخامت ۳۵ میلیمتر ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ سوئد شیت فابریک انبار تهران قیمت روز ورق ضدسایش سوئد 2000×6000 35 شیت فابریک تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید انواع ورق ضد سایش

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش از خرید مقاطع فولادی، این است که پس از اطلاع از قیمت ورق ضد سایش خرید خود را انجام دهید. استعلام قیمت روز ورق ضدسایش بسیار مهم است چرا که قیمت‌ها بی‌ثبات بوده و به‌سرعت تغییر می‌کنند. توجه داشته باشید که از ورق ضد سایش به عنوان بهترین فولاد ضد سایش نیز یاد می‌شود.

علت نوسانات بالای قیمت ورق ضد سایش در بازار، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه و فولاد تحت‌تأثیر نرخ دلار، قیمت‌های جهانی فولاد و نفت، تحریم‌های خارجی و سیاست‌های بازار داخلی است. شایان‌ذکر است، برخی برندها تجهیزاتی مدرن‌تر دارند و در نتیجه، قیمت ورق ضد سایش آن‌ها با برندهای دیگر متفاوت خواهد بود. مصرف‌کننده باید متناسب با نیاز خود و کیفیتی که انتظار دارد یکی از این برندها را انتخاب کند.

ابعاد، ضخامت و وزن مقاطع، قیمت نهایی محصول سفارش داده شده را تعیین می‌کنند. ضمن این‌که باید اشاره داشت، چندین نوع ورق ضدسایش فلزی وجود دارد که سختی سطح آن‌ها متفاوت است. باتوجه‌به این تفاوت، انواع ورق ضدسایش قیمت متفاوتی خواهند داشت.

پیش از خرید ورق ضدسایش، باید از نیاز خود مطلع بود و متناسب با آن‌یکی از انواع ورق ضدسایش، حجم موردنیاز، بهترین برند با مناسب‌ترین قیمت را انتخاب کرد. جهت دریافت مشاوره برای خرید ورق هاردوکس و دریافت مشخصات فنی ورق ضدسایش، می‌توانید از طریق شماره‌تلفن 02145306 با کارشناسان فنی آیرومارت در تماس باشید.

ورق ضدسایش چیست؟ صفحات فولادی مقاوم به سایش و خوردگی

در کاربردهای صنعتی گاهی نیاز است از ورق‌های ضدسایش با مقاومت به سایش و خوردگی بالا استفاده شود. با به‌کارگیری این ورق‌ها در ساخت‌وسازها و پروژه‌های صنعتی، ماندگاری و دوام سازه‌ها و محصولات افزایش می‌یابد. سختی نسبت به سایش و مقاومت به خوردگی با کمک وجود عنصر کربن موجود در ترکیب شیمیایی ورق ضدسایش، بالا می‌رود. باید اشاره داشت که تولید ورق‌های ضدسایش، به روش نورد انجام می‌شود. طی نورد صفحات فولادی نیز سختی و استحکام آن‌ها افزایش می‌یابد. ورق ضدسایش در انواع برندها و با سختی‌های متفاوت به بازار عرضه می‌شود.

انواع ورق ضد سایش بر اساس برند

بر اساس برند، انواع ورق ضدسایش در چند دسته معروف قرار می‌گیرند. برند هاردوکس معروف‌ترین برند خارجی و ورق ضد سایش اکسین از بهترین برندهای داخلی این کالا به شمار می‌رود. ورق ضد سایش اصفهان نیز در بازار ایران طرفداران بسیاری دارد. خرید انواع ورق ضدسایش که در ادامه معرفی می‌شوند، از مراکز بازرگانی معتبری چون آیرومارت ممکن است.

ورق ضد سایش هاردوکس، بهترین ورق ضد سایش در بازار

ورق‌های ضدسایش هاردوکس یا هارداکس (Hardox) به‌عنوان بهترین ورق ضدسایش در بازار، شناخته می‌شود که در گریدهای سختی 400، 450، 500، 550، 600 و 700 برینل قابل تهیه است. ورق ضدسایش هاردوکس، توسط کارخانه اروپایی – آمریکایی SSAB تولید می‌شود که در سوئد و آمریکا واقع شده است. برای خرید ورق ضدسایش هاردوکس در گرید‌های مختلف می‌توانید از آیرومارت کمک بگیرید.

ورق ضد سایش دورستات محصول اتریش

نوع دیگری از ورق ضد سایش دورستات، از جمله محصولات شرکتی اتریشی به نام وستالپاین است که در گریدهای سختی 400، 450 و 500 برینل به بازار عرضه می‌شود. فرایند تولید، مواد اولیه و کیفیت بالای ورق ضد سایش دورستات آن را بی‌نیاز از رنگ‌آمیزی کرده است.

ورق ضد سایش دیلیدور محصول کشور آلمان

ورق دیلیدور، از تولیدات یک کشور آلمانی است که در سختی‌های مختلف 400، 450 و 500 به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این انواع ورق فولادی ضدسایش، عمر کاربرد بالایی دارند.

ورق ضدسایش ولدوکس و ورق کرسابرو و ورق راک استار از دیگر انواع این محصولات صنعتی به شمار می‌روند. هر یک از این انواع ورق را می‌توان از مراکز فروش ورق ضدسایش از جمله آیرومارت، خریداری نمود.

انواع ورق ضد سایش بر اساس سختی

انواع ورق ضدسایش بر اساس درجه سختی نیز امکان دسته‌بندی دارند. درجه سختی این ورق‌ها بر حسب برینل بیان شده و نشان‌دهنده مقاومت در برابر سایش است. مقاومت انواع ورق‌های مذکور از 400 برینل شروع شده و به 700 برینل می‌رسد. در بالا نیز سختی هر یک از ورق‌های ضدسایش هاردوکس، دورستات و دیلیدور ذکر شده است. به‌عنوان‌مثال، انواع ورق ضد سایش هاردوکس با سختی‌های متفاوت، ویژگی‌های زیر را دارند:

ورق هاردوکس 400 با قابلیت جوشکاری و شکل‌دهی بالا

از پرکاربردترین انواع ورق در این دسته، هاردوکس 400 است که ترکیب شیمیایی آن حاوی 1.5 درصد نیکل، 0.3 تا 0.4 درصد کربن، 0.7 درصد سیلیسیم، 1.6 درصد منگنز، 0.6 درصد مولیبدن و درصدی بور و گوگرد است. این انواع ورق، قابلیت جوشکاری، شکل‌دهی و ماشین‌کاری خوبی دارند. با عضویت در صفحه اینستاگرام آیرومارت می‌توانید به‌صورت روزانه قیمت ورق هاردوکس 400 را استعلام بگیرید.

ورق هاردوکس 450 با مقاومت بالا در برابر انقباض

طول عمر، قابلیت اتصال و قابلیت جوشکاری انواع ورق ضد سایش هاردوکس بسیار بالاست. از ویژگی‌های دیگر این نوع ورق، می‌توان به مقاومت بالا به انقباض نیز اشاره کرد. قیمت ورق هاردوکس 450 با توجه به ابعاد و وزن آن تعیین می‌شود.

ورق هاردوکس CK45؛ از انواع ورق ضد سایش با مقاومت کششی بالا

ورق هاردوکس CK45 با 0.45 درصد کربن، علی‌رغم داشتن مقاومت کششی بالا، مقاومت به سایش چندان خوبی ندارند. شما می‌توانید قیمت ورق هاردوکس در انواع مختلف مانند قیمت ورق ضد سایش ck45 را به‌صورت روزانه از کارشناسان آیرومارت استعلام بگیرید.

ورق ضد سایش 600 با ضخامت ۸ تا ۵۰ میلی‌متری

از جمله ورق‌های ضدسایش است که با سختی میانگین 560 تا 640 برینل، از 8 تا 50 میلی‌متر ضخامت دارد. استفاده از این نوع ورق در سازه‌ها، وزن آن را تا 15 درصد کاهش می‌دهد.

ورق ضد سایش st52؛ از انواع ورق ضد سایش با مقاومت بالا در برابر خمش

ورق ضد سایش st52، یکی از انواع پرکاربرد این ورق‌ها در صنعت ساخت‌وساز است. ورق ضد سایش st52 با داشتن 1.6% منگنز، مقاومت بالایی در برابر خمش داشته و قابلیت جوش‌پذیری، شکل‌پذیری و ماشین‌کاری عالی دارد. ورق ضد سایش st52، یا ورق سیاه کم آلیاژ با مقاومت خوب در برابر سایش در ساخت ریل، پل‌سازی، ساخت جرثقیل، شاسی ماشین‌آلات سنگین، دیواره قطعات صنعتی و … کاربرد دارد. با عضویت در کانال تلگرام آیرومارت می‌توانید به‌صورت روزانه از قیمت ورق ضد سایش st52 آگاه شوید.

کاربردهای ورق ضدسایش در صنایع مختلف

خرید انواع ورق ضدسایش به دلیل ویژگی‌های این محصول، برای کاربردهای متنوعی در صنعت انجام می‌شود. هر یک از انواع ورق‌های مذکور، باتوجه‌به سختی و مقاومتی که دارند، مورداستفاده قرار می‌گیرند. کاربردهای ورق فولاد ضدسایش را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد:

 • ساخت کامیون‌های دامپر
 • ساخت بیل و نوار
 • دستگاه‌های خردکننده سنگ
 • صنعت راه‌سازی
 • ساخت ورق ضد دریل
 • ساخت گاوصندوق
 • تولید ماشین‌آلات حفاری
 • ساخت چرخ کارخانه‌های خردکننده
 • ساخت تیغه‌ها
 • تولید دسته‌های حفاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت خرید ورق ضدسایش می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان آیرومارت در تماس باشید. همچنین از این طریق می‌توانید قیمت انواع ورق فولادی ازجمله قیمت سیکا 45، قیمت ورق هاردوکس 450، قیمت ورق هاردوکس 600، قیمت ورق گالوانیزه و … استعلام بگیرید.

استعلام قیمت انواع ورق ضد سایش به‌صورت روزانه از آيرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت با سال‌ها تجربه در تامین مقاطع فولادی با تناژ بالا، توانسته خود را به‌عنوان یکی از معتبر‌ترین تأمین‌کنندگان معتبر آهن‌آلات در ایران معرفی کند. مجموعه آیرومات به‌عنوان تامین‌کننده، انواع آهن‌آلات را براساس سایز و برند‌های مختلف در اختیار سازندگان قرار می‌دهد تا با‌توجه‌به نیازی که دارند آن‌ها را در هر تناژی که مد‌نظرشان است خریداری کنند. همچنین با عضویت در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام آیرومارت می‌توانید از قیمت انواع مقاطع فولادی مانند قیمت ورق ضد سایش به‌صورت روزانه آگاه شوید.

ورق هاردوکس یا هارداکس، یکی از معتبرترین برندهای ورق ضد سایش بازار آهن محسوب می‌شود.

با انتخاب و ثبت سفارش خود در این صفحه آیرومارت، پیش فاکتور در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد. برای دریافت مشاوره در خرید با شماره 02145306 تماس حاصل فرمایید.

به دلیل خواص سایشی ck45، این نوع ورق را اغلب به عنوان ورق ضد سایش می‌شناسند.

نظرات کاربران

  1. محمدعلی بقا
   ۰۱ آبان ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر کاربرد ورق ضدسایش هاردوکس در چیست ؟

   • آیرومارت
    ۰۲ آبان ۱۴۰۱

    سلام وقت شما هم بخیر. در هر صنعتی که قطعه فلزی در معرض سایش شدید قرار می‌گیرد، مثل ابزار آلات مورد استفاده در معدن، انواع ورق ضد سایش کاربرد دارد.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ