ورق دریایی A36، نوعی ورق فولادی با خواص مطلوب از جمله مقاومت به خوردگی در محیط دریا است که کاربردهای بسیاری برای آن تعریف می‌کند. لیست قیمت ورق A36 در این صفحه به روزرسانی می‌شود. جهت استعلام قیمت و همچنین خرید ورق A36 می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در تماس باشید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق A36

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد استاندارد ضخامت وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق دریایی A36 ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 3 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 4 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 5 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 6 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 8 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 10 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 12 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 15 شیت کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 3 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 4 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 5 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 6 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 8 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 10 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 12 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 15 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۳ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 3 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۴ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 4 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۵ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 5 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۶ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 6 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۸ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 8 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۰ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 10 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۲ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 12 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۵ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار کارخانه A36 قیمت ورق 1500 A36 15 رول کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۳ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 3 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۴ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 4 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۵ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 5 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۶ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 6 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۸ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 8 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۰ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 10 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۲ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 12 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۵ رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه انبار تهران A36 قیمت ورق 1500 A36 15 رول تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 3 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 4 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 5 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 6 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 8 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 10 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 12 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
ورق دریایی A36 ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ شیت فابریک روسی A36 قیمت ورق 1500×6000 A36 15 شیت تهران ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق A36 چیست؟

ورق A36، نوعی ورق فولادی کم کربن است. عبارت کم کربن به فولادهایی اطلاق می‌شود که کمتر از 0.3 درصد وزنی کربن داشته باشند. محتوای کربن کم این اجازه را می‌دهد که فولاد A36 به راحتی ماشین‌کاری، جوشکاری، و شکل‌دهی شود و به عنوان یک فولاد با ویژگی‌های مطلوب بسیاری شناخته شود. در فولاد A36 معمولا از مقادیر کم عناصر دیگر چون منگنز، سولفور، فسفر و سیلیکون نیز استفاده می‌شود. تمامی این عناصر در کنار یکدیگر ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی مطلوبی در ورق A36 ایجاد می‌کنند.

ورق فولادی A36 از انواع ورق‌های آلیاژی است که در دسته ورق‌های گرم قرار می‌گیرد. از جمله ویژگی‌های مطلوب ورق A36 که موجب شده به عنوان ورق دریایی نیز معروف شود، مقاومت بالا نسبت به آب شور دریا و املاح موجود در آن است.

استاندارد ساخت ورق A36

ورق A36 یا ورق دریایی که به عنوان ورق پرکاربرد در صنایع مختلف به ویژه صنعت دریا شناخته می‌شود، براساس دو استاندارد GL-A و LR-A ساخته می‌شود. برندهای مختلف این نوع ورق اعم از داخلی و خارجی را می‌توان در بازار یافت و خریداری کرد. قیمت ورق A36 داخلی و خارجی طبیعتا با یکدیگر متفاوت است.

کاربرد ورق A36

ورق A36 دریایی، کاربردهای متعددی دارد و این کاربردها را مدیون خواص مکانیکی و شیمیایی مطلوب خود است. مرسوم‌ترین آن، استفاده از این ورق در ساخت بدنه شناورهاست. از جمله کاربردهای فولاد A36 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ساخت انواع کشی
  • ساخت پل‌ها
  • خوردوسازی
  • صنایع نفت و گاز
  • ساخت یدک کش‌ها
  • فانوس‌های دریایی
  • اسکله سازی
  • سکوهای نفتی
  • سازه‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا

استعلام قیمت ورق A36

قیمت ورق a36 به عنوان ورقی پرکاربرد در صنایع مختلف به ویژه صنایع دریایی از سوالات پرکاربرد صنعتگران است. قیمت ورق گرم A36 افت و خیزهای بسیاری را تجربه می‌کند و علت آن نوسان قیمت‌های دلار، قیمت سنگ آهن و سایر فلزات در بازار است. از سوی دیگر، عوامل دیگری چون قیمت نفت، هزینه‌های حمل و نقل و عرضه و تقاضا در بازار نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

از آن‌جایی که عمده ورق های A36 در بازار شامل ورق‌هایی وارداتی می‌شود، قیمت دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ورق دریایی دارد. بنابراین، استعلام قیمت روز ورق A36 بسیار مهم است تا هنگام خرید با توجه به بودجه خود اقدام به خرید نمایید.

قیمت ورق A36 امروز را می‌توانید در وبسایت آیرومارت ببینید و یا از طریق شماره تلفن 02145306 استعلام بگیرید.

راهنمای خرید ورق A36

پس از استعلام قیمت ورق دریایی A36، نوبت به خرید آن می‌رسد. استعلام قیمت و خرید ورق A36 هر دو باید از مراکز معتبر بازرگانی فولاد انجام شود.

بازرگانی فولاد آیرومارت با سال‌ها تجربه در بازار فولاد، انواع ورق فولادی از جمله ورق A36 را به متقاضیان خرید این کالا ارائه می‌کند. خریداران می‌توانند پس از استعلام قیمت ورق A36 و از صفحه این کالا و همچنین به صورت تلفنی از طریق تماس با کارشناسان مجموعه به شماره تلفن 02145306، سفارش خرید ورق a36 قیمت مناسب را به ثبت برسانند.

نظرات کاربران

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ