قیمت میلگرد 20

قیمت میلگرد 20 امروز

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 24480 26928
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 24600 27060
میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 24800 27280
میلگرد 20 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 24880 27368
میلگرد 20 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 25050 27555
میلگرد 20 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 25210 27731
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 25430 27973
میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 25700 28270
میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 25800 28380
میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 26350 28985
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 26440 29084
میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 26500 29150
میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 26500 29150
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 26600 29260
میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 27000 29700
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 28900 31790
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 30000 33000
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 طول 6 متر قیمت میلگرد كيلوگرم 20 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 200000 220000
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 20 طول 6 متر قیمت میلگرد كيلوگرم 20 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 280000 308000
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 20 قیمت میلگرد كيلوگرم 20 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 305000 335500
میلگرد 20 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد مسی سایز 20 طول 3 متری قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
میلگرد فسفر برنز سایز 20 طول 3 متری قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
میلگرد برنجی سایز 20 طول 3 متری قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس
میلگرد 20 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

میلگرد 20، یکی از کالاهای پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی است که برای گیرش بهتر با بتن، به شکل آجدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت این نوع میلگرد، کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور به تولید این مقطع فولادی در انواع A3 و A4 مشغولند. اگرچه، به طور معمول میلگرد 20 استاندارد A4 به صورت سفارشی تولید می‌گردد.

همانطور که گفته شد، عمده مصرف میلگرد 20 آجدار در ساختمان سازی و در آرماتور بندی است. به همین جهت، هنگام تعیین هزینه ساخت و ساز، قیمت میلگرد 20 اهمیت می‌یابد.

انواع برند، موثر بر قیمت میلگرد ۲۰

کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد 20 در کشور، متعددند و قادرند که ضمن تامین نیاز کشور، کالای خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند. از جمله برندهای تولیدکننده که میلگرد باکیفیت ارائه می‌دهند، می‌توان به ذوب آهن، میانه، امیرکبیر خزر، بردسیر کرمان، آناهیتا، پرشین فولاد، سیادن ابهر، فایکو، میانه، ظفر بناب، راد همدان، شاهرود، آذر امین، شاهرود، تیکمه داش، حسن رود، روهینا و آریان فولاد اشاره نمود. هرچند، تولیدکنندگان این میلگرد بیشتر از تعدادی است که اشاره کردیم. قیمت میلگرد 20 هر کارخانه متفاوت است.

میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان، بهترین کیفیت

اگر بخواهیم که باکیفیت‌ترین میلگرد بازار را معرفی کنیم، بدون شک میلگرد 20 ذوب آهن را نام خواهیم برد. این کارخانه، میلگرد 20 را در استاندارد A3 و مطابق با استاندارد تولید روسی تولید و عرضه می‌کند که می‌توان آن را از آیرومارت تهیه نمود. وزن میلگرد ۲۰ اصفهان 29.64 کیلوگرم و مطابق با استاندارد اشتال است.
شما می‌توانید، قیمت میلگرد ۲۰ اصفهان را از جدول بالا استعلام بگیرید. قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان انواع سایزها را نیز می‌توانید در صفحه این کالا مشاهده نمایید.

میلگرد 20 میانه؛ پرکاربرد در ساختمان سازی

قیمت میلگرد ۲۰ میانه نیز از سوالات همیشگی مشتریان است. کارخانه فولاد آذربایجان، این کالا را در استاندارد A3 تولید می‌کند. شما می‌توانید سایر سایزهای این کالا را در صفحه قیمت میلگرد میانه، مشاهده نموده و استعلام قیمت نمایید.

میلگرد 20 نیشابور، محصول کارخانه فولاد خراسان

کارخانه فولاد خراسان نیز یکی دیگر از تولیدکنندگان میلگرد 20 است که کالای آن را معمولا با نام میلگرد 20 نیشابور می‌شناسند. قیمت میلگرد ۲۰ نیشابور همچون سایر مقاطع فولادی نوسان داشته و روزانه باید استعلام گردد. آیرومارت، قیمت میلگرد نیشابور روز را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کارخانه صبا فولاد زاگرس؛ تولیدکننده میلگرد ۲۰

اگر به دنبال قیمت میلگرد 20 زاگرس هستید، هر روز به سایت آیرومارت سر بزنید تا در جریان جدیدترین نرخ این محصول در بازار آهن قرار گیرید.

میلگرد 20 آناهیتا گیلان

کارخانه آناهیتا گیلان در شمال کشور، از تولیدکنندگان میلگرد 20 است. قیمت میلگرد 20 آناهیتا را می‌توانید به صورت آنلاین و یا از طریق شماره تلفن 02145306 استعلام بگیرید. قیمت میلگرد آناهیتا سایر سایزها را از صفحه این کالا در آیرومارت مشاهده نمایید.

میلگرد 20 شاهرود، میلگردی پرتقاضا

میلگرد 20 شاهرود با وزنی در محدوده 29.5-31 کیلوگرم، یکی از کالاهای پرطرفدار و پرخریدار این کارخانه در بازار است. قیمت میلگرد 20 شاهرود را به سادگی، از آیرومارت استعلام بگیرید. قیمت میلگرد شاهرود انواع سایزها در آیرومارت همه روزه به‌روزرسانی می‌شود.

میلگرد 20 ابهر

فولاد سیادن ابهر، یکی از تولیدکنندگان میلگرد در کشور است که این کالا را در سایز 20 و استاندارد A3 تولید می‌کند. قیمت میلگرد ۲۰ ابهر نیز همچون دیگر کالاهای فولادی نوسان داشته و باید روزانه استعلام گردد.

میلگرد ۲۰ هیربد

میلگرد ۲۰ هیربد، از جمله کالاهایی است که توسط صنایع فولاد هیربد زرندیه تولید می‌گردد. قیمت میلگرد ۲۰ هیربد که اشاره به این محصول دارد را از این صفحه آیرومارت استعلام بگیرید.

وزن میلگرد ۲۰

میلگرد ۲۰ چند کیلو است؟ وزن کارخانه‌های مختلف چه تفاوتی دارد؟ وزن میلگرد 20، براساس جدول اشتال 29.64 کیلوگرم است. برخی کارخانه‌ها این کالا را براساس جدول اشتال و برخی دیگر با تلرانس‌های ابعادی تولید می‌کنند.
در جدول زیر وزن میلگرد 20 برندهای مختلف ایرانی آورده شده است:

وزن میلگرد 20
کارخانه وزن (کیلوگرم)
ذوب آهن اصفهان 29.64
کویر کاشان 30
اهواز 30
نیشابور 29-29.4
شاهین بناب 28.6-29.35
حسن رود 29.6
ظفر بناب 28
آذر فولاد امین 28.3
میانه 29.5
امیر کبیر خزر 28-29
کاوه تیکمه داش 28.4
شاهرود 29.5-31
ارگ تبریز 29.5
آناهیتا 28
بافق یزد 29.64
راد همدان 27

قیمت میلگرد 20 برندهای مختلف با توجه به کیفیت و وزنی که دارند، تغییر می‌کند.

وزن هر بندیل میلگرد 20

وزن هر بندیل میلگرد 20 کارخانه ذوب آهن اصفهان، حدودا 4700 کیلوگرم است که شامل 157 شاخه میلگرد 20 در هر بندیل می‌شود. سایر کارخانجات تولید میلگرد، بندیل‌هایی با وزن حدودا 2 تن ارائه می‌دهند.

نوسان قیمت میلگرد 20

قیمت میلگرد 20، همچون دیگر مقاطع فولادی نظیر قیمت میلگرد ۱۶، تحت تاثیر عواملی همچون نرخ دلار، قیمت مواد اولیه و سنگ آهن، عرضه و تقاضا در بازار و هزینه‌های حمل و نقل است.
شرایط سیاسی و اقتصادی نیز، می‌تواند تاثیر بسیاری بر قیمت میلگرد 20 امروز داشته باشد. مشاهده قیمت میلگرد ۱۴ و دیگر سایزها را نیز می‌توانید با توجه به نوساناتی که دارند، در صفحه هر کالا استعلام نمایید و یا به صفحه اصلی قیمت میلگرد مراجعه نمایید.

استعلام قیمت میلگرد 20 امروز از آیرومارت

با توجه به نوساناتی که قیمت میلگرد 20 آجدار دارد، استعلام نرخ روز این کالا پیش از خرید اهمیت دارد. جهت استعلام روزانه قیمت این کالا می‌توانید به وبسایت ما و جدول این صفحه مراجعه نمایید. همچنین، کارشناسان ما همه‌روزه قیمت روز میلگرد 20 را در اختیار شما قرار می‌دهند.

ثبت سفارش خرید میلگرد 20

بازرگانی فولاد آیرومارت، با تکیه بر سال‌ها تجربه فعالیت در بازار آهن و مقاطع فولادی، انواع مقاطع همچون میلگرد 20 قیمت مناسب انواع برند و کارخانه‌ها را عرضه می‌کند. شما می‌توانید در هر تناژ دلخواه، پس از استعلام قیمت میلگرد 20، سفارش خود را ثبت نمایید.

علاوه بر خرید میلگرد 20، می‌توانید از خدمات برشکاری و سایز کردن، خمکاری، رزوه کاری، گالوانیزه کردن و ایجاد پوشش با ضخامت مختلف آیرومارت بهره‌مند شوید. این خدمات از سوی این بازرگانی ارائه می‌شود تا تمامی نیازهای شما را رفع نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می‌توانید از طریق شماره تلفن 021453406 با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید
1 میلگرد 20 چند کیلو است؟

وزن هر شاخه میلگرد 20 بر اساس استاندارد اشتال 29.64 کیلوگرم است. وزن این میلگرد در کارخانه‌های مختلف، اندکی با این وزن استاندارد تفاوت دارد. البته، وزن میلگرد 20 اصفهان مطابق با اشتال است.

2 امکان خرید میلگرد 20 به صورت اعتباری وجود دارد؟

بله. شما می‌توانید میلگرد 20 را در تناژ دلخواه، به صورت اعتباری با پرداخت چندماه خریداری نمایید.

3 قیمت میلگرد ۲۰ اعلام شده در آیرومارت به روز است؟

بله. شما می‌توانید قیمت میلگرد 20 را روزانه از آیرومارت استعلام کرده و سپس سفارش خرید خود را ثبت نمایید.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.