قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال، یکی از انواع پرکاربرد لوله فولادی است که در دسته انواع لوله درزدار قرار می‌گیرد. علت نام‌گذاری این محصول، شکل ظاهری درز جوش آن است که به صورت مارپیچ در طول لوله ادامه می‌یابد. این نوع لوله درزدار از ورق‌های فولادی با ضخامت مشخص تولید می‌گردد. با توجه به این مساله، قیمت لوله اسپیرال به قیمت ورق فولادی وابسته است. در تولید لوله اسپیرل از ورق با استاندارد شیمیایی و مکانیکی مشخصی استفاده می‌شود. جدول قیمت لوله اسپیرال در این صفحه آورده شده‌است. پیش از خرید لوله اسپیرال می‌توانید با کارشناسان آیرومارت مشورت کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله اسپیرال

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز ضخامت تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 16 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 16 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 16 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ شاخه 16 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۷ شاخه 16 7 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۸ شاخه 16 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 18 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 18 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 18 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶ شاخه 18 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۸ شاخه 18 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 20 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 20 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 20 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۶ شاخه 20 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۸ شاخه 20 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 22 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 22 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 22 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۶ شاخه 22 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۸ شاخه 22 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 24 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 24 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 24 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۶ شاخه 24 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۸ شاخه 24 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 26 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 26 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 26 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 26 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۶ شاخه 26 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۸ شاخه 26 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 28 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 28 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 28 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 28 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۶ شاخه 28 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۸ شاخه 28 8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 30 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 30 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 30 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 30 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 30 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۰ شاخه 32 10 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۲ شاخه 32 12 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۴ شاخه 32 14 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 32 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 32 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 32 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 34 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 34 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 34 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 36 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 36 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 36 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 38 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 38 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 38 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 40 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 40 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 40 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 42 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 42 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 42 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 44 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 44 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 44 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 46 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 46 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 46 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۶ شاخه 48 16 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۸ شاخه 48 18 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 48 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 50 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 50 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 50 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 52 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 52 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 52 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 54 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 54 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 54 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 56 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 56 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۲ شاخه 56 32 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 58 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 58 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۰ شاخه 60 20 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۵ شاخه 60 25 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۳۰ شاخه 60 30 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

لوله اسپیرال چیست؟

لوله اسپیرال، از شکل‌دهی ورق های فولادی به صورت مارپیچ و در نهایت جوشکاری لبه‌های آن‌ها به یکدیگر، تولید می‌شود. در جوشکاری این لوله‌ها از روش SAW یا جوش زیرپودری استفاده می‌گردد.

در تولید لوله اسپیرال، از انواع ورق فولادی با ضخامت بالا و عریض استفاده می‌شود و قیمت روز ورق در بازار، از عامل تعیین‌کننده قیمت لوله اسپیرال است.
پیوسته بودن فرایند تولید لوله اسپیرال موجب شده تا قیمت لوله اسپیرال، ارزان محسوب شود اما همین ویژگی سبب شده تا قیمت لوله مانیسمان، بیشتر باشد. البته نمی‌توان خواص بهتر و استحکام و ایمنی بالاتر لوله مانیسمان را در این بیشتر بودن قیمت، بی‌تاثیر دانست.

نکته قابل ذکر، تفاوت لوله اسپیرال فلزی و لوله درزدار است. بسیاری افراد این دو را یک نوع لوله می‌دانند در صورتی که روش تولید و کاربرد آن‌ها نیز با هم متفاوت است. بدین ترتیب تفاوت بین لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال را می‌توان به دو مورد زیر خلاصه کرد:

 • لوله اسپیرال با خم کردن و جوشکاری ورق‌های متعدد در کنار یکدیگر تولید می‌شود. در صورتی که در فرایند تولید لوله درز جوش، تنها یک بار ورق خم شده و دو طرف آن به هم جوش داده می‌شوند. روش تولید اسپیرال، امکان تولید لوله های فولادی با ابعاد بالا را ممکن می‌کند.
 • نوع کاربرد لوله درزجوش و لوله اسپیرال نیز با هم متفاوت است. لوله درز دار با محدودیت ابعاد و در نتیجه محدودیت کاربرد در انتقال سیالات، تاسیسات، صنایع تولیدی و … همراه است. در حالی که لوله اسپیرال را در ابعاد بسیار گسترده و متنوع تولید می‌کنند و می‌توان از آن در انتقال جامدات و مایعات و … استفاده کرد. خرید لوله اسپیرال در صنعت داربست‌زنی، تهویه هوا در صنایع و … مرسوم است.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با سایر لوله‌های پرکاربرد مثل لوله داربست به صفحه خرید لوله داربست مراجعه کنید.

ویژگی های لوله اسپیرال

لوله اسپیرال در مقایسه با لوله درز جوش خواصی دارد که موجب کاربرد آن در زمینه‌های متعدد شده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • قابلیت تولید با طول نامحدود
 • امکان تولید در قطر‌های بالا تا 120 اینچ
 • مقاومت و استحکام مکانیکی بالا
 • استحکام بالا در برابر ترک و شکست
 • کاهش استفاده از فلنج‌ها
 • تصفیه راحت هوا
 • نشت هوای پایین
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • هزینه‌های کمتر تولید نسبت به لوله درزدار

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با سایر لوله‌های صنعتی به صفحه قیمت لوله صنعتی مراجعه کنید.

کاربرد لوله اسپیرال

همان‌طور که پیش از این گفته شد، خرید لوله اسپیرال و به کارگیری آن در صنایع مختلفی چون صنعت انتقال مایعات، گازها و جامدات مرسوم است. لوله اسپیرال با خواص مطلوب مکانیکی و مقاومت به خوردگی بالا، برای این کاربردها مناسب است.

 • یکی از کاربردهای گسترده لوله اسپیرال، در انتقال آب و آبرسانی به ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنایع و همچنین دفع فاضلاب این ساختمان‌ها است.
 • استفاده در خطوط انتقال نفت و مواد شیمیایی در فشار و دمای معمول
 • استفاده در نیروگاه‌ها و انتقال حرارت
 • ذخیره، تامین و تهویه هوا در محیط‌های بسته
 • کمک به دفع گاز مونوکسید کربن، آلودگی ناشی از غبار و تصفیه هوای آلوده صنایع
 • استفاده در خطوط لوله گاز و انتقال مایعات در فشار و دمای بالا
 • استفاده در ساخت و ساز ریل‌ها، داربست‌ها و سازه‌های فلزی عابر پیاده
 • قابلیت استفاده در خطوط انتقال مواد بالک و جامد

برند های لوله اسپیرال

در کشور ما، برندهای مختلفی در زمینه تولید لوله اسپیرال در سایزهای مختلف فعالیت دارند. کارخانه لوله سازی اهواز، کارخانه ایران اسپیرال و کارخانه کالوپ از جمله این برندها به شمار می‌روند. لوله اسپیرال صفا نیز یکی دیگر از محبوب‌ترین برندها است. اگر لوله اسپیرال ارزان بخواهید، می‌توانید یکی از برندهای ایران اسپیرال و کالوپ (اسپیرال تبریز) را انتخاب کنید.

اگرچه، خرید از یک شرکت بازرگانی معتبر نیز بر خرید بهینه و با قیمت مناسب شما اثرگذار است. برخی شرکت‌ها برندی باکیفیت را به مناسب‌ترین قیمت به شما عرضه می‌دارند. در حالی که برخی، برندهای بدون کیفیت را با قیمت گزاف به شما می‌فروشند. بنابراین، هنگام خرید لوله اسپیرال در انتخاب مرکز فروش دقت فرمایید.

استعلام قیمت روز لوله اسپیرال

مقاطع فولادی، همگی بر مبنای قیمت هر کیلوگرم فولاد قیمت‌گذاری می‌شوند. در حقیقت، وزن هر یک محاسبه شده و متناسب با قیمت هر کیلو، قیمت کالا تعیین می‌شود. ابعاد و ضخامت لوله اسپیرال (گوشت لوله) برای محاسبه وزن و در نتیجه تعیین قيمت اسپيرال تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، این نوع لوله با توجه به روش تولید، هزینه کمتری دارد.

علاوه بر این، بازار فولاد ایران همواره با نوسان قیمت همراه است. این نوسانات، خود از چندین عامل متاثر می‌شوند. از جمله مواردی که بر قیمت روز لوله اسپیرال اثر می‌گذارند، می‌توان به قیمت دلار، تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی و عرضه و تقاضای لوله مذکور در بازار اشاره داشت.

بنابراین الزامی است که اگر قصد خرید دارید، حتما قیمت روز لوله اسپیرال را استعلام بگیرید. استعلام قیمت لوله اسپیرال از مراکز مطمئن فروش لوله بسیار مهم است تا از اعتبار قیمت و کیفیت برندی که می‌خواهید بخرید، اطمینان یابید.

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، در حوزه فروش لوله اسپیرال و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد. این مجموعه مقاطع فولادی برترین تولیدکنندگان ایران را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و خود را به عنوان صاحب بار این کارخانه‌ها به مشتریان معرفی می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

راهنمای خرید لوله اسپیرال

خرید لوله اسپیرال، باید با دقت و با در نظر گرفتن چندین عامل انجام شود. از جمله مهم‌ترین مسائل که مستقیما بر کیفیت لوله اثر می‌گذارد، درز جوش لوله است. عدم نشتی لوله و سلامت آن اهمیت بسیار زیادی دارند. لوله‌های اسپیرالی که نشتی داشته باشند را می‌توان به عنوان پایه‌های سازه مورد استفاده قرار داد. این لوله‌ها، لوله غیر تست نامیده می‌شوند.

نوع جوش جداره در استحکام لوله و در نتیجه، کاربرد آن تاثیر دارند. کاربرد لوله اسپیرال در انتخاب آن بسیار مهم است. به عنوان مثال، بهتر است این نوع لوله در کاربردهای استحکام بالا مورد استفاده قرار نگیرد. چرا که امکان باز شدن درز جوش آن بالا است.

لوله اسپیرال در ابعاد متنوع و از سایز 8 اینچ تا 120 اینچ تولید می‌شود. این لوله‌ها عموما 6 یا 12 متر طول دارند. البته می‌توان آن‌ها را متناسب با درخواست مشتری برش داد. آیرومارت، با ارائه خدمات برشکاری به مصرف‌کننده، امکان سفارشی سازی طول لوله را فراهم می‌آورد. در کشور ما، اغلب از لوله‌های 20 اینچ و بالاتر با طول 12 متر استفاده می‌شود.
شایان ذکر است، امکان پوشش‌دهی این لوله‌ها وجود دارد. لوله اسپیرال گالوانیزه یکی از مرسوم‌ترین انواع این لوله‌ها در صنعت به شمار می‌روند.

انتخاب یک شرکت بازرگانی معتبر، جهت اطمینان از خرید، نکته مهم دیگر است. یک شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن، محصولات خود را با سرتیفیکت معتبر و به قیمت روز عرضه می‌دارد. برای اطمینان از خرید لوله اسپیرال، تامین آن را به پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) بسپارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این مساله و خرید لوله اسپیرال مناسب کاربرد شما، از طریق شماره تلفن 02145306 با آیرومارت تماس حاصل فرمایید.

گرچه هر دو لوله دارای درز جوش‌اند، ولی لوله اسپیرال به صورت مارپیچی و لوله درز مستقیم به صورت خط افقی است. کوچکترین سایز لوله اسپیرال موجود در بازار از حداقل سایز لوله درز مستقیم بسیار بیشتر است.

برای تولید لوله اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ خم شده و لبه ورق با استفاده از روش جوشکاری زیر پودری یا SAW محکم می‌شود.

حداقل سایز لوله اسپیرال موجود در بازار، 24اینچ است.

برای ثبت سفارش لوله اسپیرال باید به ضخامت، برند و سایز توجه کنید. ضخامت و سایز به نوع کاربرد بستگی دارد و برند بر روی کیفیت کالا تاثیر می‌گذارد.

آیرومارت با در اختیار داشتن انبارهای امانی در شهرهای مختلف، ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان لوله اسپیرال و دارابودن سیستم حمل و نقل به‌روز، قابلیت تامین سفارش مشتریان در سراسر ایران را دارد.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ