فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال، یکی از انواع پرکاربرد لوله فولادی است که در خانواده لوله‌های درز‌دار قرار می‌گیرد. علت نام‌گذاری این محصول، شکل ظاهری درز‌جوش آن است که به‌صورت مارپیچ در طول لوله ادامه می‌یابد. این نوع لوله درزدار از ورق‌های فولادی با ضخامت مشخص تولید می‌شود؛ بنابراین قيمت اسپيرال به قیمت ورق فولادی وابسته است. بازرگانی فولاد آیرومارت یک مرجع حرفه‌ای برای خرید لوله اسپیرال با قیمت مناسب و خدمات استثنایی محسوب می‌شود. جدول قیمت لوله اسپیرال در این صفحه آورده شده است. پیش از تهیه این محصول می‌توانید با کارشناسان آیرومارت مشورت کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله اسپیرال

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 16 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 16 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 16 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 16 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۷ قیمت روز لوله اسپیرال 16 7 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 16 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 18 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 18 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 18 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 18 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 18 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 20 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 20 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 20 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 20 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 20 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 22 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 22 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 22 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 22 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 22 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 24 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 24 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 24 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 24 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 24 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 26 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 26 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 26 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 26 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 26 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 26 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 28 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 28 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 28 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 28 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 28 6 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 28 8 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 30 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 30 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 30 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 30 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 30 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 32 10 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 32 12 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 32 14 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 32 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 32 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 32 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 34 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 34 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 34 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 36 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 36 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 36 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 38 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 38 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 38 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 40 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 40 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 40 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 42 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 42 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 42 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 44 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 44 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 44 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 46 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 46 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 46 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 48 16 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 48 18 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 48 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 50 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 50 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 50 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 52 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 52 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 52 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 54 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 54 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 54 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 56 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 56 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۲ قیمت روز لوله اسپیرال 56 32 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 58 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 58 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 60 20 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 60 25 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 60 30 شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله اسپیرال؛ یک مقطع فلزی پرکاربرد در حوزه‌های مختلف

لوله اسپیرال، از شکل‌دهی ورق‌های فولادی به‌صورت مارپیچ و در نهایت جوشکاری لبه‌های آن‌ها به یکدیگر تولید می‌شود. در جوشکاری این لوله‌ها از روش SAW یا جوش زیرپودری استفاده خواهد شد. در تولید لوله اسپیرال، از انواع ورق فولادی عریض با ضخامت بالا استفاده می‌شود؛ بنابراین قیمت روز ورق در بازار، از عوامل تعیین‌کننده قیمت لوله اسپیرال فولادی است.
پیوسته بودن فرایند تولید لوله اسپیرال موجب شده است تا قیمت اسپیرال نسبتاً ارزان باشد؛ اما همین ویژگی از دلایل بیشتر بودن قیمت لوله مانیسمان است. البته نمی‌توان خواص بهتر و استحکام و ایمنی بالاتر لوله مانیسمان را در این بیشتر بودن قیمت، بی‌تأثیر دانست.

راهنمای خرید لوله اسپیرال؛ نکاتی که پس از بررسی قیمت اسپیرال باید مورد توجه قرار دهید

پیش از خرید لوله اسپیرال باید به نکات مهمی مانند قیمت لوله اسپیرال، درز‌جوش لوله، عدم نشتی لوله و سلامت آن توجه کنید. نوع جوش جداره در استحکام لوله و در نتیجه در کاربرد آن تأثیر دارند. از لوله‌های اسپیرالی که نشتی دارند، در پایه سازه‌ها استفاده می‌کنند.
لوله اسپیرال گالوانیزه در ابعاد متنوع و از سایز ۸ تا ۱۲۰ اینچ تولید می‌شود. این لوله‌ها عموماً ۶ یا ۱۲ متر طول دارند. البته می‌توان آن‌ها را متناسب با درخواست مشتری برش داد. آیرومارت، با ارائه خدمات برش‌کاری به مصرف‌کننده، امکان سفارشی‌سازی طول لوله را فراهم کرده است. در کشور ما، اغلب از لوله‌های ۲۰ اینچ و بالاتر با طول ۱۲ متر استفاده می‌شود. لوله اسپیرال گالوانیزه یکی از مرسوم‌ترین انواع این لوله‌ها در صنعت به‌شمار می‌رود. قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه با لوله اسپیرال معمولی کمی متفاوت است. با عضویت در کانال تلگرام آیرومارت می‌توانید قیمت روز لوله اسپیرال گالوانیزه را مشاهده کنید.

نحوه استعلام قیمت لوله اسپیرال فولادی؛ امکان مشاهده قیمت روز لوله در آیرومارت

لوله اسپیرال با‌توجه‌به روش تولیدش، هزینه مناسبی دارد؛ با‌این‌حال، بازار فولاد ایران همواره با نوسان قیمت روبه‌رو است. عوامل مؤثر بر قيمت اسپيرال عبارت‌اند از: قیمت دلار، تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی و عرضه و تقاضای لوله اسپیرال در بازار. در مجموع همه مقاطع فولادی بر مبنای هر کیلوگرم فولاد قیمت‌گذاری می‌شوند.
باتوجه‌به این توضیحات، حتماً پیش از خرید، قیمت لوله‌ اسپیرال فولادی روز را استعلام بگیرید. استعلام قیمت اسپیرال از مراکز مطمئن فروش لوله از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، در حوزه فروش لوله اسپیرال و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد. این مجموعه، مقاطع فولادی برترین تولیدکنندگان ایران را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و خود را به‌عنوان صاحب بار این کارخانه‌ها به مشتریان معرفی می‌کند.

ویژگی‌های لوله اسپیرال گالوانیزه؛ از تولید با طول نامحدود تا شکل‌پذیری بالا

لوله اسپیرال در مقایسه با لوله درز‌جوش خواصی دارد که موجب کاربرد آن در زمینه‌های متعدد شده است. همین ویژگی‌ها بر قيمت اسپيرال اثر می‌گذارند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • قابلیت تولید با طول نامحدود
 • امکان تولید در قطر‌های بالا تا 120 اینچ
 • مقاومت و استحکام مکانیکی بالا
 • استحکام بالا در برابر ترک و شکست
 • کاهش استفاده از فلنج‌ها
 • تصفیه راحت هوا
 • نشت هوای پایین
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • هزینه‌های کمتر تولید نسبت به لوله درزدار

توجه داشته باشید که وزن لوله اسپیرال براساس سایز آن تغییر می‌کند. در نهایت، این محصول بر قیمت لوله اسپیرال فولادی نیز اثر‌گذار است. شما می‌توانید به‌غیر از استعلام قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه از قیمت سایر لوله‌های صنعتی نیز آگاهی پیدا کنید. برای این کار وارد صفحه قیمت لوله صنعتی شوید.

کاربرد لوله اسپیرال در انواع صنایع و شرکت‌ها

خرید لوله اسپیرال و به‌کارگیری آن در صنایع مختلفی چون صنعت انتقال مایعات، گازها و جامدات مرسوم است. به‌طور‌کلی، کاربردهای این لوله صنعتی عبارت‌اند از:

 • انتقال آب و آبرسانی به ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنایع و همچنین دفع فاضلاب این ساختمان‌ها
 • خطوط انتقال نفت و مواد شیمیایی در فشار و دمای معمول
 • نیروگاه‌ها و انتقال حرارت
 • ذخیره، تأمین و تهویه هوا در محیط‌های بسته
 • کمک به دفع گاز مونوکسید کربن، آلودگی ناشی از غبار و تصفیه هوای آلوده صنایع
 • خطوط لوله گاز و انتقال مایعات در فشار و دمای بالا
 • ساخت‌وساز ریل‌ها، داربست‌ها و سازه‌های فلزی عابر پیاده
 • قابلیت استفاده در خطوط انتقال مواد بالک و جامد

خواص مطلوب مکانیکی و مقاومت به خوردگی بالای لوله اسپیرال باعث شده است تا از آن در صنایع مختلفی استفاده شود. لوله اسپیرال پلی اتیلن نیز نوع دیگری از لوله اسپیرال است که در صنایع مختلف از آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید قیمت لوله اسپیرال پلی اتیلن را به‌صورت روزانه از نمایندگی فروش لوله اسپیرال آیرومارت استعلام بگیرید.

تفاوت لوله اسپیرال گالوانیزه فلزی و لوله درزدار در روش تولید و کاربرد

بسیاری از افراد لوله اسپیرال فولادی و لوله درزدار را یکی می‌دانند؛ درصورتی‌که روش تولید و کاربرد آن‌ها نیز با هم متفاوت است. بدین ترتیب، تفاوت بین لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال را می‌توان به دو مورد زیر خلاصه کرد:

 • لوله اسپیرال گالوانیزه با خم کردن و جوشکاری ورق‌های متعدد در کنار یکدیگر تولید می‌شود. درصورتی‌که در فرایند تولید لوله درزجوش، تنها یک‌بار ورق خم شده و دو طرف آن به هم جوش می‌خورد. روش تولید اسپیرال، امکان تولید لوله‌های فولادی با ابعاد بالا را ممکن می‌کند.
 • نوع کاربرد لوله درز‌جوش و لوله اسپیرال نیز با هم متفاوت است. لوله درزدار با محدودیت ابعاد و در نتیجه محدودیت کاربرد در انتقال سیالات، تاسیسات و صنایع تولیدی همراه است. درحالی‌که لوله اسپیرال گالوانیزه را در ابعاد بسیار گسترده و متنوع تولید می‌کنند و می‌توان از آن در انتقال جامدات و مایعات استفاده کرد. خرید لوله اسپیرال برای تهویه هوا در صنایع مختلف مرسوم است.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با سایر لوله‌های پرکاربرد مثل لوله داربست، وارد صفحه خرید لوله داربست شوید.

نمایندگی فروش لوله اسپیرال؛ آشنایی با بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید‌کننده اسپیرال در ایران

در کشور ما، برندهای مختلفی در زمینه تولید لوله اسپیرال فولادی در سایزهای مختلف فعالیت دارند. کارخانه لوله‌سازی اهواز، کارخانه ایران اسپیرال، کارخانه کالوپ و لوله کانال اسپیرال اصفهان از جمله بزرگ‌ترین برندهای تولید لوله اسپیرال به‌شمار می‌روند. قیمت لوله اسپیرال فولادی این برندها بسیار مناسب است. لوله اسپیرال صفا نیز یکی دیگر از محبوب‌ترین برندهاست. اگر لوله اسپیرال ارزان بخواهید، می‌توانید یکی از برندهای ایران اسپیرال و کالوپ (اسپیرال تبریز) را انتخاب کنید. در بین همه برند‌های تولید‌کننده این محصول، کانال اسپیرال اصفهان از محبوبیت خوبی در بین مصرف‌کنندگان برخوردار است.

پیشنهاد می‌کنیم لوله اسپیرال را از شرکت‌های معتبر خریداری کنید؛ زیرا این شرکت‌ها برای خریدی بهینه و با قیمت مناسب به شما کمک می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال، آیرومارت به‌عنوان شرکت بازرگانی معتبر در این حوزه، با برترین تولیدکنندگان لوله اسپیرال همکاری دارد و این محصول را با قیمت رقابتی به‌فروش می‌رساند.

آیرومارت، همراه شما برای خرید لوله اسپیرال با بهترین کیفیت و تحویل به‌موقع

انتخاب یک شرکت بازرگانی معتبر، جهت اطمینان از خرید، نکته مهمی است. یک شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن، محصولات خود را با سرتیفیکیت معتبر و به قیمت روز عرضه می‌دارد. در همین صفحه می‌توانید قیمت اسپیرال روز را مشاهده کنید. برای اطمینان از خرید لوله اسپیرال، تأمین آن را به پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) بسپارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این مسئله و خرید این محصول کاربردی از طریق شماره‌تلفن 02145306 با آیرومارت تماس بگیرید.

گرچه هر دو لوله دارای درز جوش‌اند، ولی لوله اسپیرال به صورت مارپیچی و لوله درز مستقیم به صورت خط افقی است. کوچکترین سایز لوله اسپیرال موجود در بازار از حداقل سایز لوله درز مستقیم بسیار بیشتر است.

برای تولید لوله اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ خم شده و لبه ورق با استفاده از روش جوشکاری زیر پودری یا SAW محکم می‌شود.

حداقل سایز لوله اسپیرال موجود در بازار، 24اینچ است.

برای ثبت سفارش لوله اسپیرال باید به ضخامت، برند و سایز توجه کنید. ضخامت و سایز به نوع کاربرد بستگی دارد و برند بر روی کیفیت کالا تاثیر می‌گذارد.

آیرومارت با در اختیار داشتن انبارهای امانی در شهرهای مختلف، ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان لوله اسپیرال و دارابودن سیستم حمل و نقل به‌روز، قابلیت تامین سفارش مشتریان در سراسر ایران را دارد.

نظرات کاربران

  1. سامان باقری
   ۱۹ آذر ۱۴۰۱

   سلام لوله اسپیرال دست دوم هم دارین؟

   • آیرومارت
    ۲۰ آذر ۱۴۰۱

    سلام. باید سایز و حجم مورد نیاز خودتون رو بفرمایید تا بهتون اطلاع بدیم.