فروش ویژه میلگرد گروه ملی اهواز و نیشابور در تمامی سایزها | بارگیری از درب کارخانه | تلفن:02145306 

قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال، از انواع لوله‌های درزدار به شمار می‌رود که شکل ظاهری آن به‌صورت مارپیچ است. این نوع لوله درزدار از ورق‌های فولادی با ضخامت مشخص تولید می‌شود؛ بنابراین قيمت لوله اسپیرال به قیمت ورق فولادی وابسته است. بازرگانی فولاد آیرومارت یک مرجع حرفه‌ای برای خرید لوله اسپیرال اصفهان با قیمت مناسب و خدمات استثنایی محسوب می‌شود. جدول قیمت لوله اسپیرال فولادی در این صفحه درج شده است؛ بنابراین پیش از تهیه این محصول می‌توانید نمودار و جدول قیمت این محصول را بررسی کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله اسپیرال

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 16 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 16 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 16 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 16 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۷ قیمت روز لوله اسپیرال 16 7 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 16 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 18 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 18 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 18 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 18 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 18 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 20 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 20 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 20 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 20 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 20 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 22 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 22 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 22 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 22 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 22 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 24 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 24 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 24 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 24 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 24 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 26 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 26 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 26 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 26 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 26 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 26 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 28 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 28 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 28 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 28 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله اسپیرال 28 6 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۲۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله اسپیرال 28 8 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 30 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 30 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 30 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 30 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۰ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 30 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله اسپیرال 32 10 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۲ قیمت روز لوله اسپیرال 32 12 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۴ قیمت روز لوله اسپیرال 32 14 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 32 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 32 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 32 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 34 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 34 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 34 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 36 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 36 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۶ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 36 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 38 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 38 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۳۸ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 38 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 40 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 40 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 40 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 42 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 42 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 42 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 44 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 44 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 44 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 46 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 46 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۶ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 46 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۶ قیمت روز لوله اسپیرال 48 16 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۱۸ قیمت روز لوله اسپیرال 48 18 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 48 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 50 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 50 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۰ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 50 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 52 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 52 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۲ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 52 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 54 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 54 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۴ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 54 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 56 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 56 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۶ اینچ ضخامت ۳۲ قیمت روز لوله اسپیرال 56 32 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 58 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۵۸ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 58 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۰ قیمت روز لوله اسپیرال 60 20 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۲۵ قیمت روز لوله اسپیرال 60 25 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
لوله اسپیرال ۶۰ اینچ ضخامت ۳۰ قیمت روز لوله اسپیرال 60 30 شاخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله اسپیرال؛ یکی از انواع لوله‌های درزدار پرکاربرد در صنعت

لوله اسپیرال، از شکل‌دهی ورق‌های فولادی به‌صورت مارپیچ و در نهایت جوشکاری لبه‌های آن‌ها به یکدیگر تولید می‌شود. در تولید لوله اسپیرال، انواع ورق‌های فولادی عریض با ضخامت بالا مورداستفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین قیمت روز ورق در بازار، از عوامل تعیین‌کننده قیمت لوله اسپیرال فولادی است.

البته در‌صورتی‌که شما قصد خرید لوله اسپیرال گالوانیزه را داشته باشید، عوامل متعددی هم‌چون قیمت لوله گالوانیزه و فلز روی نیز در قیمت نهایی این محصول تاثیرگذار خواهند بود.

مشخصات فنی لوله اسپیرال؛ بررسی سایز و ضخامت

تنوع سایز و ضخامت لوله اسپیرال بسیار بالا است. این نوع لوله درزدار فولادی توسط کارخانجات مختلف از سایز 8 تا 120 اینچ تولید می‌شود.

لوله اسپیرال فولادی در ضخامت‌های 6 تا 32 میلی‌متر در بازار موجود است. هم‌چنین این لوله‌ها، عموما در طول‌های 6 یا 12 متر در بازار به فروش می‌رسند.

البته می‌توان لوله‌های اسپیرال گالوانیزه را متناسب با درخواست مشتری به‌صورت سفارشی برش داده و در سایزهای غیر‌متعارف نیز عرضه کرد. البته ناگفته نماند که در کشور ما، اغلب از لوله‌های ۲۰ اینچ و بالاتر با طول ۱۲ متر استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که وزن لوله اسپیرال براساس سایز آن متغیر است؛ بنابراین وزن این لوله نیز در قیمت نهایی محصول تاثیرگذار خواهد بود. از این رو خرید لوله‌های با سایز بالا به‌صورت شاخه‌ای بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

آشنایی با کاربرد لوله اسپیرال فولادی در صنایع گوناگون

خرید لوله اسپیرال و به‌کارگیری آن در صنایع مختلفی چون صنعت انتقال مایعات، گازها و جامدات مرسوم است. به‌طور‌کلی، کاربردهای این لوله صنعتی عبارت‌اند از:

‌ انتقال آب و آبرسانی به ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنایع و همچنین دفع فاضلاب این ساختمان‌ها

 • خطوط انتقال نفت و مواد شیمیایی در فشار و دمای معمول
 • نیروگاه‌ها و انتقال حرارت
 • ذخیره، تأمین و تهویه هوا در محیط‌های بسته
 • کمک به دفع گاز مونوکسید کربن، آلودگی ناشی از غبار و تصفیه هوای آلوده صنایع
 • خطوط لوله گاز و انتقال مایعات در فشار و دمای بالا
 • ساخت‌وساز ریل‌ها، داربست‌ها و سازه‌های فلزی عابر پیاده
 • قابلیت استفاده در خطوط انتقال مواد بالک و جامد

خواص مطلوب مکانیکی و مقاومت به خوردگی بالای لوله اسپیرال باعث شده است تا از آن در صنایع مختلفی استفاده شود.

بررسی ویژگی‌های لوله اسپیرال گالوانیزه

لوله درزدار اسپیرال در مقایسه با لوله درز جوش مستقیم، ویژگی‌ها و مزایایی بسیاری دارد. این ویژگی‌ها سبب کاربردهای گسترده‌ این نوع لوله فولادی در صنایع گوناگون شده‌اند. از ویژگی‌های متعدد لوله اسپیرال گالوانیزه فولادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت تولید با طول نامحدود
 • امکان تولید در قطر‌های بالا تا 120 اینچ
 • مقاومت و استحکام مکانیکی بالا
 • استحکام بالا در برابر ترک و شکست
 • کاهش استفاده از فلنج‌ها
 • تصفیه راحت هوا
 • نشت هوای پایین
 • قابلیت شکل‌پذیری بالا
 • هزینه‌های کمتر تولید نسبت به لوله درزدار

قیمت انواع لوله اسپیرال، هم‌چون قیمت لوله صنعتی در بازار، با‌توجه‌به این ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصول تعیین می‌شود. به‌همین دلیل در هنگام خرید به تک تک مشخصات و ویژگی‌های محصول توجه داشته باشید.

استعلام قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه؛ مشاهده قیمت روز لوله در آیرومارت

لوله اسپیرال با‌توجه‌به روش تولیدی که دارد، از قیمت مناسبی برخوردار است. با این حال قیمت لوله اسپیرال اصفهان، تحت تاثیر عوامل مختلف نوساناتی را تجربه می‌کند. این عوامل تاثیرگذار در قیمت لوله اسپیرال فولادی عبارت‌اند از:

 • قیمت دلار
 • تحریم‌های خارجی
 • سیاست‌های داخلی
 • نوسانات قیمت مواد اولیه
 • عرضه و تقاضا

باتوجه‌به موارد فوق، حتماً پیش از خرید، قیمت روز لوله‌ اسپیرال فولادی را استعلام بگیرید. توجه داشته باشید، قیمت لوله اسپیرال گالوانیزه با لوله اسپیرال معمولی کمی متفاوت است؛ بنابراین هنگام خرید به نوع لوله نیز دقت کنید.

نمایندگی فروش لوله اسپیرال؛ آشنایی با کارخانجات مطرح تولید‌کننده لوله

در کشور ما، برندهای مختلفی در زمینه تولید لوله اسپیرال فولادی در سایزهای مختلف فعالیت دارند. کارخانه لوله‌سازی اهواز، کارخانه ایران اسپیرال، کارخانه کالوپ و لوله کانال اسپیرال اصفهان از جمله بزرگ‌ترین برندهای تولید لوله اسپیرال هستند.

لوله اسپیرال صفا نیز یکی دیگر از محبوب‌ترین برندها بین مشتریان به شمار می‌آید. بین همه برند‌های تولید‌کننده این محصول، کانال اسپیرال اصفهان از محبوبیت بسیار بالایی در بین مصرف‌کنندگان برخوردار است.

آیرومارت؛ همراه شما در خرید لوله اسپیرال با بهترین کیفیت و قیمت

انتخاب یک شرکت بازرگانی معتبر برای خرید انواع لوله هم‌چون خرید لوله داربست، اسپیرال، مانیسمان و سایر لوله‌ها نکته قابل‌توجهی هنگام خرید است.

یک شرکت بازرگانی معتبر و مطمئن، محصولات خود را با سرتیفیکیت معتبر و به قیمت روز به فروش می‌رساند. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، در حوزه فروش لوله اسپیرال و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد. شما می‌توانید مقاطع فولادی برترین تولیدکنندگان ایران را در این وبسایت مشاهده کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

لوله اسپیرال پلی اتیلن نیز نوع دیگری از لوله اسپیرال است که در صنایع مختلف از آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید قیمت لوله اسپیرال پلی اتیلن را نیز به‌صورت روزانه از نمایندگی فروش لوله اسپیرال آیرومارت استعلام بگیرید. برای استعلام کافیست با شماره 02145306 تماس گرفته و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

گرچه هر دو لوله دارای درز جوش‌اند، ولی لوله اسپیرال به صورت مارپیچی و لوله درز مستقیم به صورت خط افقی است. کوچکترین سایز لوله اسپیرال موجود در بازار از حداقل سایز لوله درز مستقیم بسیار بیشتر است.

برای تولید لوله اسپیرال، ورق فولادی به صورت مارپیچ خم شده و لبه ورق با استفاده از روش جوشکاری زیر پودری یا SAW محکم می‌شود.

برای ثبت سفارش لوله اسپیرال باید به ضخامت، برند و سایز توجه کنید. ضخامت و سایز به نوع کاربرد بستگی دارد و برند بر روی کیفیت کالا تاثیر می‌گذارد.

آیرومارت با در اختیار داشتن انبارهای امانی در شهرهای مختلف، ارتباط نزدیک با تولیدکنندگان لوله اسپیرال و دارابودن سیستم حمل و نقل به‌روز، قابلیت تامین سفارش مشتریان در سراسر ایران را دارد.

حداقل سایز لوله اسپیرال موجود در بازار، 8 اینچ و حداکثر آن 120 اینچ است.

لوله اسپیرال در طول‌های 6 و 12 متر در بازار عرضه می‌شود؛ چنانچه شما قصد خرید لوله اسپیرال گالوانیزه به‌صورت سفارشی را نیز دارید، از سایت آیرومارت می‌توانید محصول موردنظرتان را تهیه کنید.

نظرات کاربران

  1. سامان باقری
   ۱۹ آذر ۱۴۰۱

   سلام لوله اسپیرال دست دوم هم دارین؟

   • آیرومارت
    ۲۰ آذر ۱۴۰۱

    سلام. باید سایز و حجم مورد نیاز خودتون رو بفرمایید تا بهتون اطلاع بدیم.