قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی

بسیاری فکر می‌کنند انواع لوله فولادی فقط برای انتقال و جابه‌جایی سیالات کاربرد دارند. لوله صنعتی علاوه‌بر هدایت سیالات در زمینه ساخت‌وسازهای عمرانی و حتی صنعت پتروشیمی نیز کاربرد دارد. قیمت لوله صنعتی سبک با گسترش حوزه کاربرد این مقاطع فولادی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. آیرومارت برای مشاهده قیمت روز لوله صنعتی و تکمیل سفارش همراه شما خواهد بود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله صنعتی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز ضخامت تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 1 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 1 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 1/2 1 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 1/2 1 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 1/2 1 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 1/2 2 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 1/2 2 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 1/2 2 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 1/2 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 1/2 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۲ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 1/2 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 1/4 1 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 1/4 1 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 1/4 1 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۰ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 10 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۰ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 10 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۰ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 10 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۲ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 12 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۲ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 12 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۲ اینچ ضخامت ۵.۵ كيلوگرم 12 5.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۲ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 12 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۴ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 14 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۴ اینچ ضخامت ۷ كيلوگرم 14 7 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۶ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 16 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۶ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 16 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۸ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 18 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۸ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 18 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۱۸اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 18 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 2 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 2 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 2 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲۰ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 20 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲۰ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 20 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۲۰ اینچ ضخامت ۷ كيلوگرم 20 7 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 3 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 3 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 3 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 3/4 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 3/4 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 3/4 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۲ كيلوگرم 4 2 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۲.۵ كيلوگرم 4 2.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 4 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۳.۵ كيلوگرم 4 3.5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 4 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 4 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۴ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 4 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۵ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 5 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۶ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 6 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۶ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 6 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۸ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 8 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم ۸ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 8 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۱ اینچ ضخامت ۳ كيلوگرم 1 3 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۱۲ اینچ ضخامت ۷ كيلوگرم 12 7 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۵ اینچ ضخامت ۴ كيلوگرم 5 4 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۵ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 5 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۶ اینچ ضخامت ۵ كيلوگرم 6 5 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۶ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 6 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله درز مستقیم۸ اینچ ضخامت ۴.۸ كيلوگرم 8 4.8 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس
لوله سیاه سای۱۴ اینچ ضخامت ۶ كيلوگرم 14 6 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

لوله صنعتی چیست؟ یک مقطع فولادی مقاوم

به لوله فلزی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، لوله صنعتی گفته می‌شود. جنس فلز به‌کاررفته در ساخت این لوله‌ به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر استحکام و مقاومت فوق‌العاده، قابلیت تحمل شرایط محیطی مثل حرارت زیاد را هم داشته باشد. باتوجه‌به گستردگی کاربردها، لوله صنعتی معمولاً با استفاده از آلیاژهای فولادی تولید می‌شود.

در بررسی قیمت انواع لوله می‌توان گفت مقاطع صنعتی کم‌وبیش به سایر مدل‌ها مثل لوله گالوانیزه و لوله آب شباهت دارند. هدف از کاربرد لوله‌های صنعتی، انتقال سیالات یا ساخت‌وساز است. لوله صنعتی در ضخامت‌ها و سایزهای مختلفی تولید می‌شود تا کاربرد گسترده‌ای در صنایع داشته باشد. قیمت لوله صنعتی سبک شاید در هر زمینه، بر اساس میزان تقاضا متفاوت باشد. در ادامه، با انواع لوله صنعتی بیشتر آشنا خواهید شد.

انواع لوله صنعتی؛ تفاوت به‌خاطر ضخامت و وزن

لوله صنعتی انواع مختلفی دارد که تفاوت آن‌ها به وزن و ضخامت دیواره محصول مربوط می‌شود. درست مثل تفاوتی که قطر مقطع در قیمت لوله گاز ایجاد می‌کند، قیمت لوله صنعتی سبک در مدل‌های مختلف نیز تحت‌تأثیر تغییر ضخامت است. در بخش زیر با انواع لوله صنعتی آشنا می‌شوید.

1- لوله صنعتی سبک؛ پرکاربرد در صنایع نفت‌وگاز

در برخی از کاربردهای لوله صنعتی سبک در صنعت، انتخاب وزن و ابعاد محصول محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال، در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اغلب از لوله‌هایی با ابعاد و ضخامت پایین استفاده می‌شود. محصولات مخصوص صنایع ذکرشده، لوله صنعتی سبک نام دارند. قیمت لوله صنعتی سبک در بازارهای مختلف یکسان نیست.

2- لوله صنعتی گوشتدار؛ مناسب برای حوزه ماشین‌سازی

ضخامت لوله صنعتی گوشتدار در مقایسه با لوله صنعتی سبک بیشتر است. ضخامت زیاد لوله گوشتدار صنعتی، علاوه‌بر وزن، روی کاربرد این محصولات نیز تأثیر می‌گذارد. در مصارف صنعتی خاص و یا ماشین‌سازی از لوله صنعتی گوشتدار استفاده می‌شود. برای استعلام قیمت لوله صنعتی از نوع گوشتدار، هم به ضخامت و هم به جنس آلیاژ توجه می‌شود. قیمت لوله اسپیرال نیز باتوجه‌به همین موارد در بازار تعیین می‌شود.

3- لوله سیاه صنعتی؛ مقاطع فلزی پرکاربرد در صنایع مختلف

به مقاطع فولادی درزدار ساخته‌شده با جوشکاری ورق مشکی‌رنگ، لوله سیاه صنعتی می‌گویند. ماشین‌سازی، سازه‌های داربستی و انتقال سیالات از کاربردهای این نوع لوله فولادی هستند. ماده اولیه تأثیر مستقیم روی هزینه ساخت مقاطع دارد. به‌همین‌خاطر، بهای این نوع لوله صنعتی به قیمت ورق سیاه کاملاً وابسته است. تأثیر هزینه‌های خط تولید و ماده اولیه را در قیمت لوله صنعتی سبک نیز دیده می‌شود.

راهنمای خرید لوله صنعتی؛ انتخاب نوع مناسب مقطع باتوجه‌به چند نکته

اگر هدف شما از خرید لوله صنعتی مشخص باشد، فرایند تهیه و دریافت کالا سریع‌تر انجام می‌شود. برای مثال، اگر برای انتقال گاز در یک مجموعه پتروشیمی قصد تهیه آهن‌آلات را دارید، کارشناسان آیرومارت قیمت لوله گاز صنعتی را به اطلاعتان می‌رسانند. در قدم اول باید به‌طوردقیق به فروشنده اعلام کنید که لوله صنعتی را برای چه نوع مصرف و در کدام صنعت نیاز دارید.

درست مثل تنوع قیمت لوله آب در مصارف مختلف، قیمت لوله صنعتی سبک نیز برای هر نوع مصرف متفاوت است. استحکام نیز یک نکته فوق‌العاده مهم در انتخاب این مقاطع فولادی استوانه‌ای است. همچنین، وزن لوله صنعتی را نیز نباید فراموش کرد. ضخامت دیواره، قطر داخلی و خارجی یا همان ابعاد لوله بر وزن نیز موارد مهم دیگر به شمار می‌روند که خریدار باید قبل از خرید به آن‌ها توجه کند.

در نهایت قیمت لوله نیز اهمیت دارد. با انتخاب درست و دقیق لوله، علاوه‌بر ساخت سازه‌های مستحکم و کاربردی، هزینه‌هایی مثل قیمت لوله صنعتی سبک را کنترل خواهید کرد. با تغییر فیلترهای موجود در لیست جدیدترین قیمت لوله صنعتی در این صفحه، تأثیر تغییر ابعاد بر قیمت‌ها را مشاهده کنید.

وابستگی قیمت لوله صنعتی به فاکتورهای مختلف

همانطورکه پیش‌ازاین گفته شد، ابعاد تأثیر مستقیمی بر وزن لوله صنعتی می‌گذارد. تفاوت ابعاد و وزن به معنای استفاده از مواد اولیه به میزان مختلف است. در نتیجه، قیمت لوله صنعتی به قیمت مواد اولیه وابسته است. هرچه ابعاد بزرگ‌تر شوند، بهای لوله صنعتی سبک نیز بیشتر می‌شود.

نرخ دلار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر روی هزینه‌های خط تولید لوله صنعتی سبک اصفهان است. تأثیر تغییرات ارزش دلار را در موارد دیگر مثل قیمت لوله گالوانیزه نیز می‌توان مشاهده کرد. حتی تحریم‌ها نیز روی مخارج تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارند. عرضه‌وتقاضا نیز یک فاکتور داخلی مؤثر روی قیمت لوله سبک صنعتی است.

بهره‌مندی از مزایای شگفت‌انگیز با سفارش خرید لوله صنعتی از آیرومارت

خرید لوله صنعتی با بهترین قیمت از آیرومارت به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اگر امکان خرید حضوری را دارید، می‌توانید به دفتر شرکت مراجعه کنید تا از مزیت رویت بار بهره‌مند شوید. اگر امکان مراجعه حضوری را ندارید، جایی برای نگرانی نیست. خرید از آیرومارت با یک تماس ساده نیز انجام می‌شود.

خریداران از سراسر ایران قادر به ثبت سفارش بر اساس آخرین قیمت لوله صنعتی سبک هستند. بار نیز در مقصد تعیین‌شده خریدار، تحویل داده می‌شود. مجموعه آیرومارت خدمات برش‌کاری و خم‌کاری محصولات را نیز انجام می‌دهد. برای راهنمایی و مشاوره رایگان، با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید و یا از چت آنلاین سایت استفاده کنید.

آیرومارت با ارائه جدول قیمت لوله صنعتی در سایت و کانال تلگرامی، مشتریان را در جربان جدیدترین قیمت‌های بازار قرار می‌دهد.

مجموعه آیرومارت علاوه بر تامین انواع لوله صنعتی، خدمات مورد نیاز اعم از خمکاری و برشکاری را برای مشتریان انجام می‌دهد.

ابعاد، وزن و کارخانه تولید کننده بر تفاوت قیمت انواع لوله صنعتی تاثیر می‌گذارد.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ