فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52

ورق st52 یکی از پر‌کاربرد‌ترین محصولات فلزی در صنایع ساختمان‌سازی، سدسازی، خودرو و بسیاری از صنایع دیگر کشور است. قیمت ورق st52 بر‌اساس قیمت ماده اولیه، برند تولیدکننده، میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز مشخص می‌شود و به‌صورت روزانه تغییر می‌کند. امکان بررسی قیمت و خرید ورق st52 در آیرومارت فراهم شده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق st52

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 10 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۴۹۰
۳۴,۳۲۴
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه رول برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۷۹۰
۳۴,۶۵۱
ورق ضخامت ۱۰ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 10 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۳,۳۲۰
۳۶,۳۱۹
ورق st52 ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 12 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۰۹۰
۳۴,۹۷۸
ورق ضخامت ۱۲ St52 ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۲۱۰
۳۵,۱۰۹
ورق ضخامت ۱۲ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 12 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۳,۳۲۰
۳۶,۳۱۹
ورق st52 ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 15 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۵۸۰
۳۴,۴۲۲
ورق ضخامت ۱۵ St52 ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ فولاد مبارکه رول برش خورده انبار تهران قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۷۹۰
۳۴,۶۵۱
ورق ضخامت ۱۵ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 15 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۲۳۰
۳۵,۱۳۱
ورق ضخامت ۲۰ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 20 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲۹,۴۲۰
۳۲,۰۶۸
ورق ضخامت ۲۵ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 25 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲۹,۴۲۰
۳۲,۰۶۸
ورق ضخامت ۳۰ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 30 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۳,۱۷۰
۳۶,۱۵۵
ورق ضخامت ۳۵ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 35 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۳۱۰
۳۴,۱۲۸
ورق ضخامت ۴۰ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 40 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۲۲۰
۳۵,۱۲۰
ورق ضخامت ۵۰ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 50 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۲۰۰
۴۲,۷۲۸
ورق st52 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 6 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۷۹۰
۳۴,۶۵۱
ورق st52 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه رول برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۲۱۰
۳۵,۱۰۹
ورق st52 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 8 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۵۸۰
۳۴,۴۲۲
ورق st52 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فولاد مبارکه رول برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۱,۷۹۰
۳۴,۶۵۱
ورق ضخامت ۸ St52 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق st52 کیلوگرم 6000×2000 8 شیت اکسین اهواز کارخانه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۲,۰۰۰
۳۴,۸۸۰
ورق st52 ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
ورق st52 ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
ورق st52 ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
ورق st52 ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
ورق st52 ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق st52 كيلوگرم 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق st52؛ از کاربردی‌ترین ورق‌های آلیاژی در ساختمان‌سازی و صنایع دیگر

در ابتدا، شرح خواهیم داد که ورق st52 چیست. ورق st52 در بازار با نام ورق صنعتی و ورق آلیاژی نیز شناخته می‌شود. حرف st در نام‌گذاری این محصول، به کاربرد فولاد st52 در مصارف ساختمانی اشاره دارد. قرار گرفتن عدد ۵۲ در کنار st، نشان‌دهنده حداقل استحکام کششی آن، یعنی ۵۲ کیلوگرم بر متر مربع یا ۵۲۰ مگاپاسکال است.

ورق st52، استحکام و دوامی بیش‌تر از ورق st37 دارد. همین موضوع، یکی از دلایل بیشتر بودن قیمت ورق st52 نسبت به قیمت ورق st37 محسوب می‌شود.
ابعاد و ضخامت ورق st52 موجود در بازار آهن، بسیار متنوع است. در حالت کلی، این ورق در محدوده ضخامتی ۳ تا ۹۰ میلی‌متر تولید می‌شود‌. البته می‌توان ابعاد سفارشی آن را نیز از تولیدکنندگان یا واسطه‌های دست اول تهیه کرد.

هرکدام از کارخانه‌ها ممکن است ابعاد مشخصی را تولید کنند؛ بنابراین، ابعاد ورقی که می‌خواهید سفارش دهید، تا حد فراوانی مشخص می‌کند که خرید شما باید از کدام کارخانه انجام شود. همچنین ابعاد این محصول، قیمت ورق st52 را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به این ابعاد، ورق صنعتی st52 در حالت‌های رول، شیت‌فابریک و برش‌خورده به بازار عرضه می‌شود. برای آشنایی بیش‌تر با انواع ورق، می‌توانید وارد صفحه قیمت ورق شوید.

ورق st52-3N؛ کیفیت و خلوصی بالاتر از ورق برش خورده صنعتی

گاهی اوقات ممکن است در بازار با عبارت ورق st52-3N هم برخورد کنید. باید بگوییم که این ورق، با ورق آلیاژی st52 تفاوت‌هایی دارد. در این عبارت، حرف N نمایانگر عبارت انگلیسی Normalizing و به معنی نرماله کردن است.

نرماله کردن، نوعی عملیات حرارتی است که در آن فولاد را تا دمای معینی گرم کرده، برای مدت زمان مشخصی در آن دما نگه می‌دارند و سپس در هوا سرد می‌کنند. این فرآیند موجب دانه‌ریز شدن فولاد و در نتیجه بهبود استحکام آن می‌شود.

عدد ۳ نوشته شده در کنار حرف N نیز نشان‌دهنده درجه کیفیت ورق st52 است که نسبت به درجه‌های ۱ و ۲، کیفیت و خلوص بالاتری داشته و خواص بهتری مانند قابلیت جوشکاری خوب را از خود نشان می‌دهد؛ بنابراین، قیمت ورق st52-3N در مقایسه با قیمت st52 بیشتر است.

عوامل موثر بر قیمت ورق st52؛ نوسان بورس، قیمت را تغییر می‌دهد

عواملی مانند بورس کالا، نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا، روی قیمت ورق st52 تاثیر می‌گذارند. اما شاید مهم‌ترین عامل، بورس کالا باشد که درواقع، نوسانات بازار را مشخص می‌کند.
به عبارتی، وقتی بورس روند صعودی داشته باشد، قیمت بازار هم رو به بالا حرکت خواهد کرد؛ البته ممکن است این روند کاملاً‌ برعکس اتفاق بیفتد.

جالب است بدانید که قیمت ورق اس تی 52 فولاد مبارکه در بورس کالا، بسیار تعیین‌کننده بوده و قیمت ورق سایر کارخانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کنار ورق اس تی 52، ورق st37 هم یکی از پرکاربردترین ورق‌های فولادی است که با ورود به صفحه قیمت ورق فولادی st37 می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره این محصول به‌دست آورید.

راهنمای خرید ورق st52 از آیرومارت و بررسی مشخصات انواع ورق صنعتی

آیرومارت امکان خرید ورق st52 را برای کلیه فعالان بازار فولاد ایران فراهم کرده است. برای خرید آهن‌آلات باید فاکتورهای متعددی را در نظر گرفت. گرچه قیمت ورق st52 عامل مهمی در خرید این نوع محصولات فولادی در نظر گرفته می‌شود، اما تنها پارامتر موثر نیست. مشخصات ورق st52 نیز باید به‌طور کامل بررسی شوند. به همین خاطر، برای یک انتخاب بهینه، کارشناسان ما در آیرومارت در فرآیند خرید همراه شما هستند. اما پیش از خرید و ثبت سفارش، با مطالعه راهنمای خرید ورق st52 می‌توانید اطلاعات بیش‌تری درباره فاکتورهای موثر بر خرید ورق st52 به دست آورید. برای مشاهده راهنمای خرید سایر ورق‌های پرکاربرد مثل ورق برش خورده نیز وارد صفحه قیمت ورق سیاه برش خورده شوید.

خرید از مراجع معتبر؛ آشنایی با کارخانه‌های تولید‌کننده ورق st52 در ایران

در سال‌هایی نه چندان دور، ورق st52 فقط از خارج و کشورهایی مانند روسیه وارد می‌شد. اما امروزه تولیدکنندگان ما در این عرصه بسیار موفق عمل کرده‌ و با تولید کالاهای باکیفیت و مرغوب، جایگاه بالاتری را نسبت به ورق st52 وارداتی کسب کرده‌اند. از برترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق st52 در ایران، می‌توان به فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین اهواز و فولاد کاویان اشاره کرد. قیمت ورق st52 وارداتی و انواع برندهای داخلی در این صفحه قابل مشاهده است. قیمت ورق فولاد مبارکه یکی از درخواست‌های همیشگی خریداران است.

مشخصات ورق st52 فولاد مبارکه؛ باکیفیت‌ترین ورق ایران

فولاد مبارکه اصفهان از برترین تولیدکنندگان ورق st52 در ایران است. ورق st52 مبارکه، معمولا در ضخامت‌های ۲ تا ۱۶ میلی‌متر تولید می‌شود. عرض این ورق‌ها ۱.۵ متر و طول آن نیز ۶ متری است.

البته بنا به درخواست مشتری، می‌توان این ورق را در ابعاد سفارشی و غیر‌متداول، مثلا در ضخامت‌های بالاتر از ۱.۲ میلی‌متر، عرض ۱.۸ متر و طول ۱۲ متر هم تولید کرد. بالاتر بودن قیمت ورق st52 فولاد مبارکه، در مقابل کیفیت بالای آن، کاملا توجیه‌پذیر است. فولاد آیرومارت مجموعه‌ای است که در زمینه فروش ورق st52 در اصفهان، تهران و سراسر کشور به‌صورت آنلاین و حضوری فعالیت دارد.

ورق اس تی 52 مبارکه، در حالت کلی، به صورت رول تولید می‌شود؛ اما نوع فابریک و برش‌خورده آن را نیز می‌توان در بازار پیدا کرد. برای خرید سایر ورق‌های محبوب صنعت فولاد مثل a516 هم می‌توانید محصول خود را از فولاد مبارکه سفارش دهید. در صفحه قیمت ورق a516 می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. قیمت بروز ورق st52 نیز در این صفحه قابل مشاهده است.

ورق st52 اکسین اهواز؛ ورق‌های شیت فابریک

ورق آلیاژی اکسین با عرض ۲ و طول ۶ متر در بازار موجود است. ضخامت ورق st52 اکسین اهواز می‌تواند در بازه بین ۸ تا ۷۰ میلی‌متر باشد. به‌دلیل ضخامت بالای ورق فولاد اکسین، این ورق‌ها فقط به‌صورت شیت فابریک تولید و روانه بازار می‌شوند.

ورق st52 فولاد اکسین از نظر کیفیت در رده دوم بعد از ورق مبارکه قرار دارد. بنابراین، قیمت ورق st52 اکسین اهواز معمولا بالاتر از سایر ورق‌های موجود در بازار است. فولاد اکسین در زمینه تولید ورق a283 هم فعال است که با ورود به صفحه قیمت ورق a283 می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید.

ورق st52 کاویان؛ عرض کمتر در مقایسه با ورق اکسین

ورق صنعتی st52 کاویان، در ضخامت‌های ۸ تا ۷۰ میلی‌متر، ابعاد ۱.۵ * ۶ متر و همیشه به حالت شیت فابریک، تولید و به بازار عرضه می‌شود. در یک ضخامت ثابت، قیمت ورق st52 کاویان، در مقایسه با قیمت ورق اکسین اهواز، کمتر است. دلیل این موضوع را می‌توان عرض کمتر ورق کاویان در مقایسه با ورق اکسین دانست. قیمت ورق کاویان st52 در این صفحه از وبسایت آیرومارت در ابعاد و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است.

کاربرد ورق st52 در صنایع مختلف؛‌ از ساختمان‌سازی تا تولید خودرو

ورق st52 مانند ورق سیاه، یکی از کالاهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که در برخی موارد به‌عنوان ماده اولیه در تولید مقاطع دیگر مانند پروفیل، تسمه و نبشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخصات ورق st52 استفاده شده در صنایع مختلف، متفاوت است. علاوه‌بر خواص مکانیکی و شیمیایی، قیمت ورق سیاه و قیمت ورق st52 نیز با یکدیگر فرق می‌کند. برخی از کاربردهای ورق st52 عبارتند از:

 • ساختمان‌سازی
 • سوله‌سازی
 • ساخت مخازن تحت فشار
 • ساخت سدها
 • تولید جرثقیل‌ها و ماشین‌های سنگین
 • خودروسازی

البته کاربرد ورق st52 در این صنایع خلاصه نمی‌شود و بسیاری از تولیدی‌های دیگر نیز از این ورق‌ها در ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند. برای خرید ورق st52 با کیفیت بالا، متناسب با صنعت خود می‌توانید از کارشناسان آیرومارت مشاوره دریافت کنید. قیمت ورق فولادی st52 را از این صفحه آیرومارت استعلام بگیرید.

محاسبه وزن ورق st52 چطور انجام می شود؟

یکی از مواردی که باید در حین خرید ورق st52 مدنظر قرار دهید، وزن آن است. چراکه این پارامتر به‌طور مستقیم، قیمت st52 را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما چطور می‌توان وزن ورق st52 را محاسبه کرد؟

برای محاسبه تقریبی وزن انواع ورق، باید طول، عرض و ضخامت ورق را در چگالی فولاد (۷.۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب) ضرب کنید. در این روش، اگر ضخامت را برحسب میلی‌متر و طول و عرض را برحسب متر وارد کنید، درنهایت وزن ورق برحسب کیلوگرم به‌دست می‌آید.

در وبسایت آیرومارت، نیازی به این کارها نیست و فقط کافی است که شما ابعاد ورق مورد نظرتان را وارد کنید، تا محاسبه‌گر اتوماتی که در انتهای سمت راست صفحه مربوط به قیمت ورق st52 واقع شده است، وزن تقریبی آن را برای شما محاسبه کند.

تلرانس ابعادی ورق تولیدی کارخانه‌های مختلف، موجب شده است که این محصولات حتی در ابعاد یکسان، وزن‌های متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین، برای محاسبه وزن دقیق ورق st52، بهترین راه‌حل استفاده از باسکول حین تحویل گرفتن بار است. این مورد را در هنگام خرید سایر ورق‌های فولادی مثل خرید ورق ck45 نیز می‌توان لحاظ کرد.

چطور از کیفیت ورق st52 اطمینان حاصل کنیم؟

یکی از نکات خرید ورق st52، انجام بازرسی پیش از تحویل بار است. بسیاری از منابع معتبر فروش ورق st52 از جمله بازرگانی فولاد آیرومارت، امکان بازرسی پیش از خرید را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند.

برای بازرسی، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، انطباق سرتیفیکیت ارائه‌شده توسط کارخانه‌ها با شماره ذوبی است که روی کالا درج می‌شود. در روش دوم، می‌توانید نمونه‌ای از کالا را بردارید و تست‌های مورد نیاز مانند تست ترکیب شیمیایی را روی آن انجام دهید. قیمت ورق آهن st52 با کیفیت آن ارتباط مستقیم دارد.

آشنایی با تست های مورد نیاز پیش از خرید ورق st52

در بازرسی‌هایی که پیش از تحویل بار ورق st52 انجام می‌شود، علاوه‌بر ویژگی‌های ظاهری مانند رنگ ورق، زنگ‌زدگی و پوسته‌پوسته شدن آن، برای اطمینان از صحت بار باید یک سری تست‌ها انجام شود.

یکی از این تست‌ها که معمولا برای ورق‌های با ضخامت بیشتر از ۵۰ میلی‌متر انجام می‌شود، تست UT یا التراسونیک است. این آزمون، برای تشخیص عیوب، حفره‌ها، ناپیوستگی‌ها و ترک‌خوردگی‌های احتمالی ورق آلیاژی st52 انجام می‌گیرد. به این خاطر که با افزایش ضخامت، احتمال ایجاد این عیوب نیز افزایش می‌یابد. در این موارد، خرید از یک منبع معتبر در بازار، موجب می‌شود تا بار مورد نظر خود را با اطمینان، بخرید و نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نداشته باشید.

خدمات آیرومارت در رابطه با انواع ورق فولادی

خدمات بازرگانی فولاد آیرومارت در رابطه با انواع ورق فولادی نظیر ورق آلیاژ st52، شامل موارد زیر می‌شود:

 • جوشکاری
 • برشکاری طولی و عرضی
 • گالوانیزه کردن
 • اسیدشویی
 • نوردکاری، پانچ و خمکاری
 • پرسکاری

کلیه این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هرکدام از خدمات آیرومارت، می‌توانید با شماره ۴۵۳۰۶-۰۲۱ تماس بگیرید.

خرید ورق st52 با مناسب‌ترین قیمت روز از مجموعه آیرومارت

برای خرید ورق صنعتی st52 از شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)، علاوه‌بر خرید حضوری و ثبت سفارش تلفنی، امکان ثبت سفارش آنلاین در سایت نیز وجود دارد. برای این کار فقط کافیست در همین صفحه پس از مشاهده قیمت ورق st52، فیلترهای مورد نظرتان مانند ضخامت، وضعیت، ابعاد و برند را انتخاب و سپس روی گزینه خرید، کلیک کنید.

با این کار، سفارش شما ثبت شده و کارشناسان آیرومارت، برای بررسی جزئیات سفارش و ارائه مشاوره خرید، در اسرع‌وقت با شما تماس می‌گیرند. همچنین برای دریافت مشاوره پیش از خرید، می‌توانید با شماره 45306-021 تماس گرفته و با کارشناس آیرومارت گفتگو نمایید.

همکاران ما همه اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهند. لازم به ذکر است پس از ثبت سفارش، صدور پیش فاکتور و پرداخت هزینه، محصول خریداری‌شده به محل شما انتقال پیدا می‌کند. در کلیه این فرآیندها همکاران ما در واحد فروش و پشتیبانی آیرومارت پاسخگوی سوالات شما هستند.

راهنمای خرید آنلاین

این دو ورق در ترکیب شیمایی، کاربرد، جوش‌پذیری، استحکام و شکل‌پذیری با هم تفاوت دارند.

در ساخت تسمه، چهار پهلو، صنعت ریل سازی، ساخت شاسی ماشین سنگین و ... از ورق st52 استفاده می‌شود.

با توجه به نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها، پیش فاکتور تنها در زمان صدور معتبر است.

از برندهای داخلی می‌توان به فولاد مبارکه و اکسین اهواز، از تولیدکنندگان خارجی به چین، کره جنوبی، ژاپن، اشاره کرد.

شما می‌توانید جهت ثبت سفارش به وبسایت آیرومارت مراجعه نمایید و یا از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان فروش این مجموعه تماس حاصل نمایید.

پس از ثبت سفارش، بار ورق st52 آماده بارگیری خواهد بود. آیرومارت به مشتریان خود خدمات بارگیری و ارسال کالا به محل را ارائه می‌دهد.

نظرات کاربران

  1. piroz ۰۱ آبان ۱۴۰۱

   ورق st52 کاویان در اندازه فولاد مبارکه ورق های باکیفیت تولید میکنه؟

   • آیرومارت ۰۲ آبان ۱۴۰۱

    سلام ورق st52 هر دو کارخانه کیفتی تقریبا برابری دارند. البته دقت داشته باشید که موجودی ورق st52 کاویان در بازار کمتر از فولاد مبارکه است.