قیمت ورق آجدار

قیمت ورق آجدار

ورق آجدار در ضخامت، ابعاد و برندهای مختلف، از آیرومارت قابل تهیه است. در تعیین قیمت روز ورق آجدار، عوامل متعددی دخالت دارد. خرید ورق آجدار مناسب با توجه به نوع مصرف صورت می‌گیرد.


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت حالت انبار تاریخ قیمت نمودار
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 10 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 10 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 10 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 10 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 10 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۱۰ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 10 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 2 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 2 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 2 فابریک تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 2 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 2 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 2 فابریک تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 2.5 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 2.5 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 2.5 فابریک تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 2.5 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 2.5 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۲.۵ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 2.5 فابریک تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 3 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 3 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 3 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 3 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 3 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۳ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 3 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 4 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 4 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 4 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 4 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 4 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۴ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 4 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 5 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 5 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 5 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 5 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 5 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۵ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 5 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 6 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 6 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 6 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 6 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 6 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۶ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 6 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم عرض 1000 8 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 1000×2000 8 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم عرض 1250 8 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 1250×2500 8 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم عرض 1500 8 رول تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق آجدار ضخامت ۸ میلیمتر كيلوگرم 1500×6000 8 رول برش خورده تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید ورق آجدار

برای خرید ورق از شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، کافی است به یکی از دو روش زیر عمل کنید:

 • ثبت سفارش تلفنی
 • ثبت سفارش آنلاین

در اولین قدم، حتما به لیست قیمت ورق آجدار امروز که در ابتدای این صفحه قرار گرفته، مراجعه کنید. برای ثبت سفارش تلفنی از طریق شماره تلفن 02145306 با مجموعه آیرومارت تماس بگیرید. پس از برقراری ارتباط با کارشناس فروش ورق آجدار، مشخصات و ابعاد دقیق کالای خود را اعلام کنید تا ادامه مراحل درخواست کالای شما انجام شود.

برای آنکه بتوانید آنلاین ورق مورد نیاز خود را سفارش دهید، ابتدا لازم است در سایت آیرومارت به نشانی www.iromart.com پروفایل اختصاصی خود را ایجاد کنید. در مرحله بعد، با انتخاب کالای خود و زدن دکمه خرید، ورق انتخابی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد. بعد از نهایی کردن سبد خرید، در اسرع وقت کارشناسان آیرومارت پیش فاکتور صادر شده را برای شما ارسال خواهند کرد.
گرچه قیمت ورق آجدار از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر خرید مشتری است، اما هزینه تمام شده کالا متناسب با ضخامت، برند، آلیاژ و ابعاد تعیین می‌شود. جنس آلیاژ ورق طرح برجسته فولادی، معمولا گرید st37 است. این نوع فولاد به دلیل خواص استحکامی و مقاومتی مناسب، قابلیت تحمل نیروهای کششی و فشاری بالایی را دارد.

ورق آجدار چیست؟

به انواع ورق طرح برجسته که با فولاد، استیل، آلومینیوم و …. ساخته می‌شود، ورق آجدار می‌گویند. طرح ورق آجدار به شکل‌های لوزی، عدسی، شطرنجی، بادامی و الماسی ساخته می‌شود. گرچه تنوع این نوع ورق‌ها در بازارهای جهانی بالاست، اما در ایران استعلام قیمت ورق آجدار بادامی و عدسی بیشتر تقاضا دارد.
آجدار کردن ورق های فلزی به دو صورت پرسی و فابریک انجام می‌شود. در صورتی‌که آج‌ها بعد پس از پرس کردن ورق فلزی انجام شود، به آن ورق پرسی می‌گویند. ورق آجدار فابریک با قرارگرفتن لایه آجدار بر روی ورق پای تولید می‌گردد.

انواع ورق آجدار

تقسیم بندی ورق آجدار با توجه به معیارهای مختلفی انجام می‌گیرد. از نظر روش تولید، به دو دسته آج فابریک و پرسی قابل تقسیم است. از نظر جنس، انواع ورق آجدار آهنی، آلومینیوم، استیل و … در بازار به فروش می‌رسد. در حالت‌های مختلفی می‌توانید این محصول را تهیه کنید: رول، فابریک و رول برش خورده. انواع ورق آجدار از ضخامت‌های 2 میلی‌متر به بالا در بازار آهن وجود دارد.

قیمت ورق آجدار فابریک

وزن ورق آجدار از عوامل مهم و موثر بر قیمت محسوب می‌شود. لایه آجی که بر روی ورق فابریک قرار می‌گیرد، باعث افزایش وزن ورق خواهد شد. بنابراین قیمت ورق آجدار فابریک، تحت تاثیر تفاوت وزن آن با ورق پرسی است. هرچند که ضخامت، برند و بقیه عوامل را درکنار پارامترهای موثر بر بازار را در این محاسبه نباید فراموش کرد. اگر به دنبال استعلام قیمت ورق آجدار اصفهان هستید، توجه کنید که کارخانه فولاد مبارکه آج فابریک تولید می‌کند.

قیمت ورق آجدار پرسی

تا پیش از سال 95 اگر به دنبال قیمت ورق آجدار 4 میل بودید، بدون شک آج کالایی که به شما قیمت داده می‌شد، از نوع پرسی بود. در چند سال اخیر کارخانه‌هایی چون فولاد مبارکه اصفهان، مجهز به فناوری تولید آج فابریک شده‌اند.

کاربرد ورق آجدار

آج هایی که بر روی ورق های آجدار دارد، اصطکاک و مقاومت به لغزش را افزایش می‌دهد. بنابراین با استفاده از این ورق‌ها در لبه پرتگاه، سقف شیروانی و محیط های صنعتی که به دلیل ریختن گریس و روغن لغزنده می‌شود، می‌توان ایمنی کافی را تامین کرد. به‌جز این موارد، برای کاربردهای زیر نیز مشتریان به دنبال استعلام قیمت ورق آجدار 2، 3 و …. هستند:

 • ساخت کف محل‌های عبور و مرور چون پل عابر پیاده و پله اضطراری
 • اتاق کامیون و وانت بار
 • محل عبورهای موقت در ساختمان‌های در حال ساخت
 • ایستگاه اتوبوس
 • حفاظ و نرده
 • دستگاه‌های صنعتی
 • لوازم خانگی
 • سقف و دیواره آسانسور
 • ساخت وسایل زینتی

وزن ورق آجدار

در کاربردهای مختلفی که برشمردیم، به‌جز قیمت، توجه به وزن فوق‌العاده اهمیت دارد. به طور مثال در ساخت محل‌های عبور و مرور، اگر وزن ورق آجدار را بهینه انتخاب نکنید، امکان به وجود آمدن شرایط خطرناک وجود دارد. به خصوص اگر این محل‌ها در ارتفاع قرار گرفته باشند. برای محاسبه وزن ورق فولادی آجدار از فرمول زیر استفاده کنید:

محسابه وزن: 1000/(طول*عرض*7.8)

استعلام قیمت و خرید ورق آجدار

احتمالا با خرید و فروش ورق آجدار دست دوم برخورد کرده باشید. استفاده از کالای فولادی دست دوم در مواردی که استحکام و ظاهر چندان اهمیت ندارد، بلامانع است. اما در مصارف حساس‌تری چون ساخت کابین آسانسور، استفاده از کالای دست دوم توصیه نمی‌شود.
بازرگانی فولاد آیرومارت با هدف تامین نیاز مشتری به انواع ورق سرد و گرم، سبد کالایی کاملی از انواع ورق فولادی آجدار، آلیاژی و … را به مشتریان ارائه می‌کند. برای دریافت مشاوره پیش از خرید و همچنین استعلام قیمت ورق فولادی در انواع مختلف، می‌توانید روزهای شنبه تا پنجشنبه از طریق شماره تلفن 02145306 با مجموعه آیرومارت تماس حاصل فرمایید.

ورق آجدار فولاد مبارکه، درحال حاضر، بهترین ورق آجدار موجود در بازار است و در مواقعی که به کیفیت بالا و ورق بدون تلورانس ابعادی نیاز باشد، از برند مبارکه استفاده می‌شود. اما در رتبه دوم می‌توان ورق آجدار گیلان را قرار داد که در سال‌های اخیر، کیفیت خود را در بازار به اثبات رسانده است.

ورق آجدار داخلی در رقابت بسیار خوبی با ورق‌های وارداتی عمل کرده است و در بسیاری مواقع پیشنهاد می‌شود که ورق داخلی را استفاده نمایید. ورق‌های آجدار وارداتی معمولا ظاهر زردی دارند و اگر مدت زیادی از وارد شدن آن‌ها گذشته باشد، کیفیت آن‌ها کاهش یافته است.

ورق آجدار فابریک یا ورقی که از طریق فرایند نورد تولید می‌شود، از کیفیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل، ورق آجدار فابریک قیمتی بالاتر از نوع پرسی دارد.

ورق آجدار در ضخامت‌های بالاتر از 2 میلی‌متر در بازار موجود است.

ورق های آجدار وارداتی اغلب از کشورهای چین و ترکیه وارد می‌شوند. تمامی این ورق‌ها، توسط بازرگانی آیرومارت، قابل تامین است.

بله، ورق آجدار در هر دو نوع رول و شیت در بازار به فروش می‌رسد. ورق‌های وارداتی آجدار، اغلب به صورت شیت فابریک و ورق‌های داخلی، معمولا به صورت رول موجودند.

خیر. وزن ورق آجدار معمولا بیشتر از ورق سیاه معمولی است.