قیمت ورق a516

قیمت ورق a516

ورق a516 یکی از انواع ورق‌های آلیاژ آتشخوار یا مخزنی است که با نام ورق a516 gr 70 نیز در بازار شناخته می‌شود. این محصول بیشتر برای طراحی مخازن تحت فشار یا ساخت دیگ‌های فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق a516 در این صفحه به‌صورت منظم به‌روزرسانی می‌شود. آیرومارت امکان خرید این آلیاژ را با قیمت رقابتی فراهم کرده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق A516

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۳,۵۶۰
۲۵,۶۸۰
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 10 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 10 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 10 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 10 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 10 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 10 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 12 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 12 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 12 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 12 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 12 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 12 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 15 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 15 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 15 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 15 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 15 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 15 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 20 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 20 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 20 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 20 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 25 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 25 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 25 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 25 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 25 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 30 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 30 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 30 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 30 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 30 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 35 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 35 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 35 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 35 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 35 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 40 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 40 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 40 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 40 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 40 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 45 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 45 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 45 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 5 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 5 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 50 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 50 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 50 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 6 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 60 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 60 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 60 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 70 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 70 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 70 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 1500 8 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A516 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A516 6000×2000 8 برش خورده اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 8 برش خورده اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 8 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 8 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A516 Gr70 ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A516 6000×2000 8 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

آنالیز ورق a516؛ ورقی فولادی با دوام و استحکام بسیار بالا

ورق a516 gr70 یکی از انواع ورق سیاه فولادی تولید شده بر اساس استاندارد ASTM است. ورق a516 در برخی از بازارها با نام PVQ516 نیز شناخته می‌شود. البته در استاندارد NACE این ورق به نام A516 NACE MR0175 نیز معرفی شده است. در ترکیب شیمیایی ورق A516، کربن بالایی وجود دارد؛ در مقابل، مقدار گوگرد و فسفر این محصول کمتر است. از طرفی به‌منظور ایجاد خاصیت خمش و افزایش کیفیت ورق a516 gr 70، به ترکیب آن منگنز و سیلیکون اضافه می‌کنند. ورق فولادی مذکور در چندین گرید تولید می‌شود که در ادامه حتماً آن‌ها را معرفی خواهیم کرد. قیمت ورق a516 در گریدهای مختلف را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم.

راهنمای خرید ورق a516؛ ابتدا مشخصات ورق a516 gr 70 را بررسی کنید

ورق a516 که با نام ورق آتشخوار نیز شناخته می‌شود، در گریدهای مختلفی تهیه و تولید شده است. انتخاب گرید مناسب باید با آگاهی و اطلاعات کامل صورت بگیرد. در برخی موارد مصرف‌کننده به‌دنبال ورق A516 گرید 60 است؛ در صورتی‌که پس از دانستن اطلاعات کامل در خصوص مشخصات و نحوه خرید، متوجه خواهد شد که باید گرید 70 را تهیه و استفاده کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نوع ورق آتشخوار و مشخصات ورق a516 gr 70، می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ با متخصصین و کارشناسان ما در آیرومارت تماس بگیرید.

بیشترین محصولی که در بازار فروش ورق a516 یافت می‌شود، ورق a516 gr 70 است و سایر گریدها موجودی کمتری دارند. البته، در‌صورتی که مشتری نتواند گریدهای دیگری که نیاز دارد را تهیه کند، می‌تواند از ورق a516 گرید 70 استفاده کند؛ چرا که این گرید خواص دیگر انواع ورق آتشخوار را نیز دارد.
قیمت ورق آتشخوار، یک‌دست بودن سطح ورق و مشکی بودن آن، از دیگر ویژگی‌هایی به‌شمار می‌روند که حین خرید باید مورد توجه قرار گیرند. برای شناخت بیشتر ورق a516 gr70 و گریدهای مختلف آن با ما همراه باشید.

انواع گرید ورق a516؛ ۴ نوع ورق با کاربردهایی متفاوت

ورق A516 در ۴ گرید با خواصی مانند مقاومت به فشار، دما، کشش، ضربه و امکان عدسی شدن متفاوت تولید می‌شوند. در ادامه، به توضیح خواص انواع گرید ورق A516 می‌پردازیم.

ورق a516 گرید 70؛‌ بهترین و با‌کیفیت‌ترین نوع ورق در میان گریدهای دیگر

آلیاژ A516 گرید ۷۰ که با نام ASME SA516-70 نیز شناخته می‌شود، یک آلیاژ کربن متوسط با خواص جوشکاری و شکل‌پذیری مطلوب است. در گرید ۷۰، درصد کربن از ۳ گرید دیگر بیشتر است. ورق a516 gr 70 برای کاربردهایی مناسب است که در آن دمای کار، کمتر از دمای محیط باشد. این ورق، تا ۵۳۰ درجه سانتی‌گراد توانایی تحمل حرارت را دارد.

کاربرد ورق a516 gr 70؛ پر‌مصرف‌ترین گرید آلیاژ a516

ورق A516 گرید ۷۰ در ساخت پل، ساختمان‌سازی، تولید قطعات خودرو، راه‌آهن، ساخت کانتینرها و تیر برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقاضای بالا برای استعلام قیمت ورق a516 در بازار نشان می‌دهد که این گرید، نسبت به سایر گریدها پرمصرف‌تر است.

مشخصات ورق a516 gr 70، مقاومت کششی بسیار بالا

چقرمگی، خاصیت مطلوب دیگر این آلیاژها به‌شمار می‌رود که نسبت به گرید ۶۵، مقاومت کششی و نقطه تسلیم بالاتری دارند. به‌طور خلاصه خواص مکانیکی ورق گرید ۷۰ بدین صورت است:

 • حداقل تنش تسلیم: ۲۶۰ مگاپاسکال
 • استحکام کششی: ۴۸۵-۶۲۰ مگاپاسکال
 • حداقل درصد افزایش طول: ۱۷%
 • بیشترین ضخامت: ۳۰۵ میلی‌متر

مقاومت کششی بالای این محصول باعث شده است که بیشتر مشتریان این نوع از ورق فولادی را برای تولیدی‌های خود سفارش دهند. شما نیز در‌صورت تمایل می‌توانید از همین صفحه برای خرید ورق a516 اقدام کنید.

ورق A516 گرید 65؛ ورقی با کاربرد فراوان در صنایع مختلف

در ترکیب شیمیایی ورق A516 گرید 65، کربن، کروم، منگنز، سیلیکون و فسفر وجود دارد. این ورق‌ها نیز در صنعت پتروشیمی، صنعت دارو، برق و فراوری گاز کاربرد دارند. به‌طور‌کلی، مشخصات ورق a516 gr65 عبارت‌اند از:

 • حداقل تنش تسلیم: ۲۴۰ مگاپاسکال
 • استحکام کششی: ۴۵۰-۵۸۵ مگاپاسکال
 • حداقل درصد افزایش طول: ۱۹%
 • بیشترین ضخامت: ۲۰۵ میلی‌متر

قیمت این نوع از ورق فولادی را نیز می‌توانید در همین صفحه مشاهده کنید. همچنین، پس از بررسی قیمت ورق آتشخوار مورد نظر خود، می‌توانید آن را فقط با چند کلیک بخرید.

ورق A516 گرید 60؛ با خاصیت جوش‌پذیری و چقرمگی بالا

ورق A516 GR 60 از جمله ورق های فولادی با خاصیت جوش‌پذیری و چقرمگی بالا به‌شمار می‌رود. این ورق‌ در دماهای پایین و متوسط، عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد و حین جوشکاری دچار هیچ تابیدگی نشده و کیفیت خود را حفظ می‌کند؛ ضمن اینکه حین برشکاری نیز دچار عیب نمی‌شود.
به‌طور خلاصه می‌توان خواص مکانیکی این ورق را چنین ذکر کرد:

 • حداقل تنش تسلیم: ۲۲۰ مگاپاسکال
 • استحکام کششی: ۴۱۵-۵۵۰ مگاپاسکال
 • حداقل درصد افزایش طول: ۲۱%
 • بیشترین ضخامت: ۲۰۵ میلی‌متر

خرید ورق a516 گرید 60 را می‌توانید در بازرگانی آیرومارت انجام دهید. برای استعلام قیمت ورق a516 gr60 به‌صورت لحظه‌ای نیز می‌توانید ازطریق چت آنلاین سایت اقدام کنید یا با کارشناسان فروش این محصول در آیرومارت تماس بگیرید.

ورق A516 گرید 55؛ محصولی با کربن کمتر

ورق A516 GR 55 نیز همانند دیگر گریدها در ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش درصد کربن در این گرید نسبت به گرید ۶۰، خواص مکانیکی آن و همچنین قیمت ورق آتشخوار a516 در این گرید را دستخوش تغییر می‌کند. مشخصات ورق a516 گرید 55 عبارت‌اند از:

 • حداقل تنش تسلیم: ۲۰۵ مگاپاسکال
 • استحکام کششی: ۳۸۰-۵۱۵ مگاپاسکال
 • حداقل درصد افزایش طول: ۲۳%
 • بیشترین ضخامت: ۲۰۵ میلی‌متر

این موارد چهار گرید مختلف ورق‌های a516 به شمار می‌روند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. شما باید با توجه به اهداف و تولیدی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. قیمت ورق آهن a516 در انواع گریدها در این صفحه ذکر می‌شود.

آشنایی با کاربردهای ورق a516 در صنایع مختلف کشور

کاربرد ورق A516 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بسیار بالاست. اگرچه از این نوع ورق آلیاژی در حوزه‌های مختلف دیگر نیز استفاده می‌شود. به‌طور‌کلی، کاربردهای ورق آتشخوار را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:

 • ساختن مخازن گازی (گاز ترش – گاز شیرین)
 • مخازن تحت فشار
 • اتصالات و مبدل‌های فشار
 • مخازن کروی
 • تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر
 • کابینت آشپزخانه

کاربرد گسترده انواع ورق آتشخوار سبب شده است تا استعلام روزانه قیمت ورق a516 gr70، 60 و سایر گریدها در دستور کار بسیاری از صنایع قرار گیرد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق آتشخوار؛ از برند تولید‌کننده تا کیفیت محصول

قیمت ورق A516 در 4 گرید تولیدی، متفاوت است. قیمت ورق A516 نیز همانند دیگر مقاطع فولادی به چندین عامل مختلف بستگی دارد. از آن‌جایی که پارامترهای بسیار متنوعی بر قیمت این کالا اثر می‌گذارند، نمی‌توان تاثیر هر یک را به‌سادگی و با دقت بالا مشخص کرد. به‌طور‌کلی، تاثیر عوامل را می‌توان بدین ترتیب خلاصه کرد:

 • افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه قیمت سنگ آهن، مستقیما بر افزایش قیمت ورق فولادی A516 اثر می‌گذارد.
 • نرخ دلار، شرایط سیاسی و تحریم‌ها و همچنین وضعیت بازار داخلی، بر قیمت انواع ورق مانند قیمت ورق a516 gr 60 اثر می‌گذارند.
 • قیمت ورق A516 وابسته به گرید آن است. قیمت ورق آلیاژی A516 گرید 70 با قیمت ورق A516 گرید 65 متفاوت خواهد بود.
 • بخشی از قیمت به هزینه‌های ناشی از تولید و باربری باز می‌گردد.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر قیمت ورق آتشخوار، برندی است که از آن خرید می‌کنید. امروزه تولید‌کننده‌های داخلی نیز این محصول را تولید و عرضه می‌کنند.

برند تولید‌کننده، عاملی موثر بر قیمت ورق a516

شناخت برندهای تولیدکننده و خرید با توجه به مسائلی چون بودجه مالی، از موارد مهمی است که مصرف‌کننده باید به آن‌ها توجه کند. در بازار فولاد، ورق آتشخوار از برندهای داخلی فولاد مبارکه و اکسین اهواز و همچنین از برندهای خارجی اوکراین و کره قابل خریداری است. مشتری باید با توجه به نیاز خود و عرضی که برای کاربرد نیاز دارد، یکی از این برندها را انتخاب کند.

ورق a516 اکسین اهواز؛ یکی از با‌کیفیت‌ترین ورق‌های بازار ایران

ورق a516 اکسین اهواز از جمله باکیفیت‌ترین ورق‌های آتشخوار موجود در بازار ایران به‌شمار می‌رود. قیمت ورق a516 اکسین اهواز در مقایسه با سایر برندها بالاتر بوده و در گرید A516 gr 70 به بازار عرضه می‌گردد. مشخصات ابعادی ورق a516 اکسین به شرح زیر است:

 • ضخامت: ۸-۱۲۰ میلی‌متر
 • عرض: ۱۱۰۰-۴۵۰۰ میلی‌متر
 • طول: ۲۵۰۰-۲۴۰۰۰ میلی‌متر

قیمت ورق a516 gr 70 اکسین، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود.

ورق a516 فولاد مبارکه اصفهان؛ محصولی با قیمت مقرون‌به‌صرفه

ورق A516 فولاد مبارکه در عرض ۱۵۰۰ و ورق A516 اکسین اهواز اغلب در عرض ۲۰۰۰ میلی‌متر عرضه می‌شود. همین موضوع یکی از دلایل کمتر بودن قیمت ورق a516 مبارکه در مقایسه با اکسین است. در‌واقع، وزن بیشتر ورق اکسین، باعث قیمت بالاتر آن می‌شود. جدول قیمت موجود در این صفحه، قیمت ورق a516 مبارکه امروز را در سایزهای مختلف نشان می‌دهد.

آیرومارت، مرجعی معتبر برای استعلام قیمت روز ورق A516

با توجه به شرایط و وضعیت بازار، قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت ورق a516 gr 70 در همه گریدها نوسان دارد. افت و خیز قیمت ورق A516 اکسین اهواز و دیگر برندها به دلایلی چون قیمت دلار، مواد اولیه، عرضه و تقاضا و هزینه‌های حمل و نقل اتفاق می‌افتد. با توجه نوسانات قیمت این مقطع فولادی، توصیه می‌شود در‌صورتی که قصد خرید این نوع ورق را دارید، قیمت روز ورق A516 را استعلام بگیرید. برای اطلاع از قیمت فروش ورق a516 می‌توانید جدول روزانه قیمت این محصول را در وبسایت آیرومارت مشاهده کنید.

مصرف‌کنندگان عموما به دنبال ورق A516 ارزان قیمت و با‌کیفیت هستند. برای خرید چنین محصولاتی، باید یکی از مراکز فروش ورق A516 معتبر را انتخاب کنند. خرید ورق a516 با قیمت مناسب و در عین حال با کیفیت بالا، تنها از مراکز معتبر و مطمئن ممکن است. آیرومارت این شرایط را برای شما فراهم می‌آورد.

خرید ورق a516 با بهترین کیفیت و قیمت‌های رقابتی از آیرومارت

فروش ورق A516 توسط بسیاری از تامین‌کنندگان بازار آهن ایران انجام می‌شود. انتخاب یک مرکز بازرگانی معتبر که انواع مقاطع فولادی را داشته باشد، برای داشتن خریدی مطمئن الزامی است. از این‌رو، باید در خرید کالا از مرکز بازرگانی مورد نظرتان نهایت دقت را داشته باشید. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) از جمله مراکز بازرگانی معتبر است که در حوزه عرضه انواع مقاطع فولادی فعالیت می‌کند. شما می‌تئانید پس از استعلام قیمت روز ورق a516، اقدام به خرید کنید.

آیرومارت انواع ورق A516 را در ابعاد متنوع با سرتیفیکیت معتبر عرضه می‌کند. مصرف‌کنندگان می‌توانند پس از ثبت سفارش خرید ورق a516، اقدام به تحویل بار کنند. آیرومارت کلیه محصولات خریداری‌شده مشتریان را به سراسر کشور ارسال خواهد کرد. برای استعلام قیمت ورق در انواع مختلف و به‌صورت لحظه‌ای، می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان و متخصصان آیرومارت در تماس باشید.

بله، ورق A516 به دلیل مقاوم بودن در برابر فشار و حرارت به ورق آتشخوار نیز معروف است.

ورق های A516، خواص کششی مطلوب و درصد ازدیاد طول استانداردی دارند. این ورق‌های فولادی در ساخت دیواره مخازن و دیگ‌های بخار کاربرد دارند.

ورق A516 gr 70، پرکاربردترین ورق A516 در بازار است.

ورق A516 فولاد مبارکه، اکسین اهواز، اوکراین و کره از آیرومارت قابل خریداری است.

آیرومارت قیمت تمامی مقاطع از جمله قیمت ورق A516 را به صورت روزانه در سایت و کانال تلگرام آپدیت می‌کند.

آیرومارت با ارسال بار به سراسر کشور، امکان خرید را برای تمامی استان‌ها فراهم آورده است.

نظرات کاربران

  1. کیانمهر رئوفی
   ۰۱ آبان ۱۴۰۱

   به جز ورق a516 اکسین اهواز که یکی از با‌کیفیت‌ترین ورق‌های در حال حاضر بازار ایران هست کدوم برند دیگه ای پیشنهاد میکنید با قیمت مناسب تر ولی در همین کیفیت ؟ فولاد مبارکه از نظر کیفیت برابری میکنه با اکسین اهواز؟

   • آیرومارت
    ۰۲ آبان ۱۴۰۱

    ورق A516 کاویان جزء بهترین برندهای بازار است که کیفیتی به مراتب بهتر از فولاد مبارکه دارد. البته در نظر داشته باشید که فولاد مبارکه ضخامت‌های محدودتری به نسبت اکسین تولید می‌کند.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ