قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

برای ساخت قطعاتی که در شرایط خورنده و یا معرض مستقیم نور خورشید مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید ورق فولادی با خواص مقاومتی بالا را به‌کار برد. بنابراین قیمت زمان استعلام قیمت ورق گالوانیزه باید این نکته را درنظر داشته باشید که این محصول با داشتن روکشی نازک از جنس روی، از مقاومت به خوردگی مطلوبی برخودار است.

در لیست زیر، قیمت ورق گالوانیزه امروز کارخانه‌های مختلف به همراه نمودار تغییر قیمت در روزهای گذشته ارائه شده است. اطلاع از شرایط نوسان بازار ورق گالوانیزه برای پیداکردن بهترین زمان خرید، بسیار حائز اهمیت است. در ادامه نیز مهم‌ترین نکات در حین خرید ورق گالوانیزه در اختیار شما قرار خواهد گرفت


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.3 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 1 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 1 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.5 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 2 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1000 2 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 2 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول کارخانه كيلوگرم 1250 2 رول شهرکرد کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 2.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 2.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.3 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.5 رول تاراز کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.4 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.4 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.7 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2.5 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2.5 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.6 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.9 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.25 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.25 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.9 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.9 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.7 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.4 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.5 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.9 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهریار رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2.5 رول شهریار تبریز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهریار رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2.5 رول شهریار تبریز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.4 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.4 رول شهرکرد بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.4 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.9 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.9 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول تهران كيلوگرم 1250 0.4 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.7 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.25 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.7 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.6 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1 رول تاراز بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس

قیمت روز ورق رنگی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت وضعیت برند انبار رنگ تاریخ قیمت نمودار
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.45 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.45 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه کارخانه بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول فولاد مبارکه کارخانه بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران آبی 5015 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس کارخانه آبی 5015 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران آبی 5015 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی آبی ۵۰۱۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس کارخانه آبی 5015 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس کارخانه بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی بنفش ۴۰۰۵ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس کارخانه بنفش 4005 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران سفید 9016 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس کارخانه سفید 9016 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران سفید 9016 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی سفید ۹۰۱۶ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس کارخانه سفید 9016 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه کارخانه قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول هفت الماس کارخانه قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس بنگاه تهران قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قرمز ۳۰۰۰ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول هفت الماس کارخانه قرمز 3000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.45 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.45 رول فولاد مبارکه کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.45 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.45 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.47 رول فولاد مبارکه کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.47 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۴۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولادمبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.47 رول فولاد مبارکه کارخانه قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۵۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.5 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۵۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۶۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.6 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۶۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۷۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.7 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۷۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.7 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۸۰ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۰۴ ضخامت ۰.۸۰ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8004 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.16 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.16 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.16 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.16 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.18 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.18 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.18 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۱۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.18 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.23 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.23 رول هفت الماس کارخانه قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
ورق رنگی قهوه ای ۸۰۱۷ ضخامت ۰.۲۳ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.23 رول هفت الماس بنگاه تهران قهوه ای 8017 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس