قیمت روز آهن اصفهان

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول استاندارد وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 36698 40368
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 12 12 IPE 122 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 5300000 5830000
تیرآهن 14 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 14 12 IPE 1 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 32100 35310
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 5400000 5940000
تیرآهن ۱4 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 14 12 IPE 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 14 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 14 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 29360 32296
تیرآهن ۱6 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 6100000 6710000
تیرآهن 16 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 16 12 IPE 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 16 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 16 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 28480 31328
تیرآهن ۱8 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 7100000 7810000
تیرآهن 18 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 18 12 IPE 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 18 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 18 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 34860 38346
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 10600000 11660000
تیرآهن 20 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 20 12 IPE 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن i7 ذوب آهن شاخه۱۲ متری سایز 20 انبار تهران قیمت تیرآهن نیمه سبک شاخه 20 12 i7 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 34860 38346
تیرآهن 2۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 12200000 13420000
تیرآهن 22 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 22 12 IPE 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 30280 33308
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 12000000 13200000
تیرآهن 24 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 24 12 IPE 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 30280 33308
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 14100000 15510000
تیرآهن 27 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 27 12 IPE 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان کارخانه قیمت تیرآهن كيلوگرم 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 31190 34309
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 16600000 18260000
تیرآهن 30 ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE اصفهان انبار قیمت تیرآهن شاخه 30 12 IPE 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

تیرآهن اصفهان؛ محصول با‌کیفیت و پرکاربرد کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان یا به‌اختصار تیرآهن اصفهان، در بازار آهن‌آلات به‌عنوان مقطع آهنی با‌کیفیت مطلوب مورد‌توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته است و قیمت تیرآهن اصفهان امروز، از سوی افراد بسیاری استعلام می‌گردد.

این تیرآهن بر اساس استانداردهای اروپایی تولید می‌شود. تولید تیرآهن اصفهان در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان انجام می‌گیرد. ساخت واحدهای مختلف کارخانه تولید‌کننده تیرآهن اصفهان از سال ۱۳۴۶ انجام گرفت. این کارخانه مجموعه کاملی در تولید مقاطع اولیه فولادی تا واحدهای نورد و کنترل کیفیت برای فرآوری انواع مقاطع فولادی است. کیفیت بالای تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان باعث شده است که از این محصول در صنایع گوناگونی در کشور استفاده شود. بدین ترتیب قیمت تیرآهن اصفهان امروز برای بیشتر صنایع کشور اهمیت بسیاری دارد. البته، شایان ذکر است که قیمت تیرآهن فایکو و قیمت تیرآهن کرمانشاه به دلیل کیفیت بالایی که دارند نیز از سوی مشتریان بسیاری استعلام می‌شود.

انواع تیرآهن اصفهان؛ تنوع در وزن، ابعاد و استاندارد

کارخانه ذوب آهن اصفهان با تولید و عرضه انواع تیراهن‌های باکیفیت و بادوام، یکی از بهترین مجموعه‌ها در تولید تیرآهن محسوب می‌شود. دلیل شهرت نام تيرآهن اصفهان را می‌توان حجم بالای تولید، کیفیت بسیار مطلوب محصول، تنوع در سایز، هندسه و وزن تیرآهن اصفهان دانست. تنوع سایز تیرآهن کارخانه اصفهان به‌گونه‌ای است که این محصول را می‌توان در سایزهای 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 27 و 30 در بازار خریداری کرد. علاوه‌بر این، تیرآهن‌های این کارخانه با استانداردهای مختلفی نیز تهیه می‌شوند که به شرح زیر است:

  • تیرآهن بال پهن موازی (تیرآهن هاش H)
  • تیرآهن بال نیم پهن موازی (IPE)
  • تیرآهن بال باریک شیب‌دار (IPN)

هر یک از این تیرآهن‌ها در کارخانه ذوب آهن اصفهان در سایزهای گوناگونی تولید می‌شوند به همین دلیل، قیمت آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال قیمت هاش ۱۴ اصفهان به دلیل ضخامت و وزن بیشتر، بالاتر از قیمت تیرآهن اصفهان IPE سایز 14 است.

سایز و وزن تیرآهن اصفهان و تاثیرگذاری بر قیمت آهن اصفهان

قیمت هر شاخه تیرآهن اصفهان، بر اساس سایز قابل تغییر است. به‌طوری‌که قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز با قیمت تیرآهن ۱۶ اصفهان متفاوت است. علت این امر، تفاوت در وزن هر یک از این‌ تیرآهن‌هاست. باتوجه‌به این تفاوت وزن، قیمت روز آهن اصفهان با وزن و سایز بالاتر‌، بیشتر خواهد بود. در حقیقت، قیمت تیرآهن اصفهان امروز هر شاخه، باتوجه‌به وزن و به‌صورت کیلویی محاسبه می‌شود. درصورتی‌که بتوانید از انباری نزدیک به محل تخلیه خرید کنید، قطعاً در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهید کرد.

مجموعه آیرومارت، ضمن ارائه قیمت تیرآهن اصفهان امروز، امکان خرید اینترنتی و تلفنی این کالا از کارخانه را برای شما فراهم آورده است.

وزن تیرآهن IPE و تاثیر آن بر قیمت تیرآهن اصفهان امروز

کارخانه ذوب آهن اصفهان، تیرآهن IPE را با علامت مشخصه I-2 بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1791 و همچنین استانداردهای DIN1025-5 در ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی، تولید می‌کند. این تیرآهن با وزن و ابعاد استاندارد، از مرغوب‌ترین کالاهای فولادی کشور تولید می‌شود. وزن این تیرآهن را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید:

وزن تیرآهن اصفهان IPE
سایز وزن هر شاخه (kg)
12 124.8
14 154.8
16 189.6
18 225.6
20 268.8
22 314.4
24 368.4
27 433.2
30 506.4

قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز از جمله سوالات متداول مشتریان خریدار این کالا است چرا که سایز 14 این تیرآهن، از پرکاربردترین‌ها در ساخت و سازها به شمار می‌رود.

هرچه وزن تیرآهن افزایش یابد، قیمت هر شاخه آن نیز افزایش می‌یابد. شما می‌توانید قیمت تیرآهن اصفهان امروز برای انواع سایزها را در جدول بالا مشاهده و با یکدیگر مقایسه نمایید.

وزن تیرآهن اصفهان IPB یا هاش

کارخانه ذوب آهن اصفهان، تیرآهن بال پهن وزن متوسط را با علامت I-5، بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 14484 و استاندارد DIN1025-2 در ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی تولید می‌کند. جدول وزن تیرآهن اصفهان هاش در انواع سایز در زیر قابل مشاهده است:

وزن تیرآهن اصفهان IPB
سایز وزن هر شاخه (kg)
14 404.4
16 511.2
18 614.4
20 735.6
30 1404

تیرآهن ۱۴ اصفهان؛ سایزی پرکاربرد

یکی از پرکاربردترین سایزهای تیرآهن اصفهان، سایز 14 است. کارخانه ذوب آهن اصفهان این کالا را با بالاترین کیفیت تولید می‌کند و به این ترتیب، مشتریان بسیاری خواهان تیرآهن ۱۴ اصفهان هستند. این تیرآهن با وزن تقریبی 125 کیلوگرم، باابعاد و وزن استاندارد تولید شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز را می‌توانید در جدول بالا مشاهده فرمایید.

شایان ذکر است، همچون دیگر مقاطع فولادی، قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی چون قیمت دلار و عرضه و تقاضای این کالا در بازار تغییر می‌کند.

تعیین قیمت تیرآهن اصفهان امروز و بررسی نوسانات بازار

به‌طورکلی بازار مقاطع فولادی با تغییر نرخ دلار و قیمت مواد اولیه نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. قیمت روز تیرآهن اصفهان نیز از این موضوع استثنا نیست و تحت‌تأثیر این عوامل تغییر می‌کند. تیرآهن یکی از مهم‌ترین مصالح فولادی مورد‌استفاده در ساختمان‌سازی به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو بازار مسکن، با تغییر قیمت تیرآهن ذوب اصفهان نوساناتی خواهد داشت.

قیمت تیر ذوب اصفهان بورس کالا با دلار نیمایی و شرایط اقتصادی سیاسی کشور تغییر می‌کند؛ این تغییرات قیمت تیرآهن اصفهان در بازار تهران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. قیمت آهن اصفهان و قیمت میلگرد اصفهان با تاثیرپذیری از قیمت دلار آزاد در بازار تغییر می‌کند.

عرضه و تقاضا، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت تیرآهن اصفهان است. در صورتی که عرضه برای تیرآهن اصفهان بالا اما تقاضا برای خرید آن پایین باشد، منجر به کاهش قیمت آن خواهد شد. در صورتی که با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت تیرآهن اصفهان امروز کاهش می‌یابد.

نوسانات قیمت این کالا، شما را ملزم می‌کند که قیمت روز آن را  استعلام بگیرید. شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت آیرومارت، لیست قیمت تیرآهن اصفهان امروز را مشاهده نمایید. آیرومارت قیمت روز آهن اصفهان را آپدیت کرده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

نحوه تشخیص و راهنمای خرید تیرآهن اصفهان

تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان مطابق با جدول اشتال ساخته می‌شود و وزنی مطابق با این جدول دارد. بارها پیش‌آمده که مشتری کالایی را خریداری کند و پس از خرید متوجه شود که خرید اشتباهی داشته است؛ بنابراین برای خرید آهن اصفهان باید به نکات مهمی توجه کنید. نحوه تشخیص برند تیرآهن ذوب آهن اصفهان در هنگام خرید اهمیت بالایی دارد. برای تشخیص تیرآهن اصفهان، کافی است در زمان خرید به برند حک شده روی محصول دقت کنید. روی دو بال تیرآهن این کارخانه، علامت اختصاری ESCO حک شده است که اشاره به محصول تولیدی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان دارد. توصیه می‌شود با‌توجه‌به این موضوع برای خرید این مقطع فولادی اقدام کنید.

هم‌چنین هنگام خرید باید نیاز خود را از تیرآهن اصفهان مشخص کنید. اینکه شما به کدام سایز در کدام حجم نیاز دارید، وابسته به کاربرد، متفاوت است؛ بنابراین، در حین خرید ممکن است نیازمند راهنمایی کارشناسان فروش باشید. کارشناسان ما در آیرومارت، آماده‌اند تا تجربیات خود را در اختیارتان بگذارند. بدین‌منظور می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت در تماس باشید.

خدمات آیرومارت برای فروش تیرآهن اصفهان

آیرومارت، در فروش تیرآهن اصفهان امکان مشاهده بار قبل از خرید و ارائه خدمات انبارداری پس از خرید را برای مشتریان فراهم کرده است. هم‌چنین انجام کلیه امور برشکاری و ساخت تیرآهن لانه زنبوری توسط این مجموعه بازرگانی برعهده گرفته می‌شود. شما می‌توانید پس از استعلام قیمت تیرآهن اصفهان امروز و ثبت سفارش خود، بار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت نمایید.

بیشتر بخوانید
1 مزیت تیرآهن اصفهان نسبت به برندهای دیگر چیست؟

در مقایسه با برندهای دیگر، تیرآهن اصفهان از لحاظ وزن بر اساس استاندارد اشتال تولید می‌شود.

2 امکان شبکه سازی تیرآهن اصفهان وجود دارد؟

تیرآهن اصفهان با کیفیت مطلوبی که دارد، قابلیت شبکه سازی و تبدیل به تیرآهن لانه زنبوری را نیز فراهم می‌آورد.

3 پرکاربردترین سایز تیرآهن اصفهان چه سایزی است؟

پرکاربردترین سایزهای تیرآهن ذوب آهن اصفهان، تیر آهن ۱۴ اصفهان است. این تیرآهن در موارد مختلفی از ساختمان‌سازی مورداستفاده قرار می‌گیرد و در کارخانه ذوب آهن اصفهان در استانداردهای متفاوتی تولید می‌شود. امکان استعلام قیمت آهن ۱۴ اصفهان از سایت آیرومارت برای مشتریان فراهم است.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.