فروش ویژه اعتباری ورق فولاد مبارکه و اکسین – تلفن 02145306

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

لوله استیل یک استوانه توخالی از جنس فولاد زنگ نزن (stainless steel) است. این نوع لوله در حوزه‌های مختلف نظیر داروسازی، صنایع غذایی و تزیین داخلی ساختمان کاربرد دارد. انواع مختلف لوله استیل از نظر گرید آلیاژی و نوع بدون درز یا درزدار لوله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت لوله استیل بر اساس نوع تولید، آلیاژ و اندازه متغیر است. بازرگانی فولاد آیرومارت یک مرجع حرفه‌ای برای خرید لوله استیل با قیمت مناسب و خدمات استثنایی محسوب می‌شود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

لوله استیل صنعتی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۸۰,۰۰۰
۱۹۶,۲۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۰۵,۰۰۰
۲۲۳,۴۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۱۰,۰۰۰
۲۲۸,۹۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۳۰,۰۰۰
۳۵۹,۷۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۵۰,۰۰۰
۳۸۱,۵۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 20 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 24 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 20 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 24 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 30 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 40 321 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۲ اینچ رده ۴۱ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 41 321 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۴ اینچ رده ۴۲ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 42 321 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۶ اینچ رده ۴۳ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 6 مانیسمان 43 321 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۸ اینچ رده ۴۴ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 44 321 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس

لوله استیل صنایع غذایی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس

لوله استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 25 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس

لوله استیل 304

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ قطر ضخامت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 12 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 12 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 22 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 22 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 30 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 30 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 42 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 42 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 76 0.6 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 76 0.8 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 102 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 102 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 15 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 15 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 18 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 18 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 38 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 38 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 51 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 51 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 63 1 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 63 1.5 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 10 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 10 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۰۵,۰۰۰
۲۲۳,۴۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 12 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 12 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۱۰,۰۰۰
۲۲۸,۹۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 16 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 16 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 20 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 24 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 3/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 3/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۸۰,۰۰۰
۱۹۶,۲۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 8 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 8 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰

لوله استیل 316

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ قطر ضخامت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰