فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

لوله استیل یک استوانه توخالی از جنس فولاد زنگ نزن (stainless steel) است. این نوع لوله در حوزه‌های مختلف نظیر داروسازی، صنایع غذایی و تزیین داخلی ساختمان کاربرد دارد. انواع مختلف لوله استیل از نظر گرید آلیاژی و نوع بدون درز یا درزدار لوله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت لوله استیل بر اساس نوع تولید، آلیاژ و اندازه متغیر است. بازرگانی فولاد آیرومارت یک مرجع حرفه‌ای برای خرید لوله استیل با قیمت مناسب و خدمات استثنایی محسوب می‌شود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

لوله استیل صنعتی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱۵,۰۰۰
۲۳۴,۳۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱۵,۰۰۰
۲۳۴,۳۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۶۷,۰۰۰
۱۸۲,۰۳۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۲,۰۰۰
۲۰۹,۲۸۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۵۲,۰۰۰
۳۸۳,۶۸۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۲,۰۰۰
۳۲۹,۱۸۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۳۲,۰۰۰
۳۶۱,۸۸۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 20 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 24 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 20 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 24 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 30 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 40 321 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۲ اینچ رده ۴۱ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 41 321 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۴ اینچ رده ۴۲ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 مانیسمان 42 321 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۶ اینچ رده ۴۳ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 6 مانیسمان 43 321 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۲۱، ۸ اینچ رده ۴۴ مانیسمان قیمت روز لوله استیل صنعتی كيلوگرم 8 مانیسمان 44 321 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

لوله استیل صنایع غذایی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1.5 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

لوله استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 25 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.6 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.8 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

لوله استیل 304

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ قطر ضخامت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 10 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 10 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱۵,۰۰۰
۲۳۴,۳۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 12 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۱۵,۰۰۰
۲۳۴,۳۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 3/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 3/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۶۷,۰۰۰
۱۸۲,۰۳۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 8 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 8 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۹۲,۰۰۰
۲۰۹,۲۸۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 12 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 16 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 16 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 20 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 24 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 102 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 102 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 15 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 15 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 18 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 18 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 38 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 38 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 51 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 51 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل شاخه 304 63 1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل شاخه 304 63 1.5 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 12 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 12 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 16 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 20 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 22 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 22 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 25 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 30 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 30 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 42 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 42 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل شاخه 304 76 0.6 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل شاخه 304 76 0.8 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

لوله استیل 316

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ قطر ضخامت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل كيلوگرم 1/2 درزدار 40 316 ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۹۰,۰۰۰
۳۱۶,۱۰۰