قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار را به قیمت روز از آیرومارت تهیه کنید. میلگرد آجدار یا آرماتور فولادی یکی از پراستفاده‌ترین انواع میلگرد در صنعت ساختمان‌سازی است. رونق یا رکود بازار مسکن نقش مهمی در تعیین قیمت میلگرد آجدار دارد. در آیرومارت می‌توانید قیمت میلگرد آجدار کارخانه‌های مختلف را مشاهده و مقایسه کنید. برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش کافی است با کارشناسان آیرومارت در ارتباط باشید.

ارزانترین قیمت میلگرد آجدار

میلگرد ۱۴ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۶,۱۹۵ تومان
بردسیر کرمان، بارگیری در کارخانه
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۴,۹۹۰ تومان
بردسیر کرمان، بارگیری در کارخانه
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۲,۹۸۵ تومان
بردسیر کرمان، بارگیری در کارخانه
میلگرد ۲۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۵,۵۵۰ تومان
کوثر اهواز، بارگیری در کارخانه
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز میلگرد آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) نمودار
میلگرد ۸ آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۷۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۸۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۸۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۱۰
میلگرد ۸ آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۱۳۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۱۳۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۱۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۱۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۱۳۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۸ آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۵۲۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۳۳۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۳۳۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۶۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۴۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۴۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۵۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ارگ تبریز ۱۲ متری کارخانه واحد های متداول 16 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ارگ تبریز ۱۲ متری کارخانه واحد های متداول 18 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ارگ تبریز ۱۲ متری کارخانه واحد های متداول 20 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ارگ تبریز ۱۲ متری کارخانه واحد های متداول 22 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ارگ تبریز ۱۲ متری کارخانه واحد های متداول 25 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۶۰۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد۲۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۲۸۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۱۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۷۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۳۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۰۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۰
میلگرد ۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۲۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۲۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۳۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۲۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۰۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۸۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۳,۵۳۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۶۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴,۹۹۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۲,۹۸۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۰,۰۰۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۲۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۳۹
میلگرد ۱۴ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۰۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۸آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۰۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۰۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۰۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۳۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۶۵
میلگرد ۸ آجدار A2 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۳۱۲
میلگرد ۱۰ آجدار A2 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۸۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۸۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۰۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۰۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۰۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۰۵
میلگرد ۸ آجدار A2 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۷۳۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۶۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۶۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۱۹۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۱۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۵۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۵۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۲۷۰
میلگرد ۸ آجدار A2 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۶۹۵
میلگرد ۱۰آجدار A2 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۴۶۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۱۴۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۹۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۹۵
میلگرد ۸ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۲۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۷۴۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۶۰۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۶۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۶۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۶۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۶۰۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۶۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۶۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۶۰۵
میلگرد ۱۰آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۶۰۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۱۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۱۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۹۵
میلگرد ۸ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۴۳۰
میلگرد ۱۲ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۷۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۴۳۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۴۱۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۵۶۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۴۶۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۶۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۹۶۰
میلگرد ۸ آجدار A2 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۵۰
میلگرد۱۰ آجدار A2 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۸۷۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۸۷۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ظفر بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۰۰
میلگرد۱۲آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۸ آجدار A2 نورد گرم سمنان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۲۰
میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۲۵۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 نورد گرم سمنان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۶۰۵
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۵۱۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نورد گرم سمنان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۶۰۵
میلگرد ۱۲آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۵۰
میلگرد ۸ آجدار A2 کویر کاشان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۰۶۵
میلگرد ۸ آجدار A3 کویر کاشان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۸,۴۴۰
میلگرد ۱۰ آجدار A3 کویر کاشان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۸,۰۷۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 کویر کاشان ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۸,۰۷۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۲۰
میلگرد ۱۲ آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۴۲۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۹۷۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۰
میلگرد ۲۰ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۲۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۲۵ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۲۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۳۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۳۳۰
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۰۵۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
میلگرد ۸ آجدار A2 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۷,۱۲۰
میلگرد ۱۰ آجدار A2 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۸۴۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۶,۸۴۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۵
میلگرد ۱۸ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۹۵
میلگرد ۱۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۸۲۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۴۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۶۴۰
میلگرد ۱۸ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۰ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۵ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد ۲۸ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۵,۵۹۵
میلگرد۳۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار(ribbed steel rebar) شناخته می‌شود و به نوعی میلگرد اشاره دارد که سطح آن صاف نیست و دارای ناهمواری‌هایی است که به آن، آج گفته می‌شود. به میلگرد آجدار، آرماتور فولادی هم گفته می‌شود. نگارش صحیح این میلگرد به صورت آجدار است اما بسیاری از افراد با عبارت «میلگرد عاجدار» هم آن را می‌نویسند.

معرفی مصارف میلگرد آجدار

از میلگرد آجدار برای استحکام پل‌ها، ساختمان‌ها و سدها استفاده می‌شود. عمده کاربرد میلگرد آجدار، در مسلح کردن بتن یا تولید بتن آرمه است. گرچه بتن دارای مقاومت فشاری بالایی است، اما مقاومت درمقابل نیروهای کششی، ازجمله نقاط ضعف آن محسوب می‌شود.

به همین دلیل از میلگرد آجدار که آج‌های روی سطح آن چسبندگی بیشتری را با بتن ایجاد می‌کنند، به منظور بهبود عملکرد بتن و افزایش استحکام کششی آن استفاده می‌شود. کاربرد گسترده میلگرد آجدار در صنعت ساختمان سازی موجب شده تا قیمت این کالا تاثیر بسزایی بر بازار مسکن داشته باشد. در کنار میلگرد آجدار، میلگردهای ساده نیز کاربردهای زیادی در صنایع ساختمانی دارند و پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این میلگردها به صفحه قیمت میلگرد ساده مراجعه کنید.

قیمت میلگرد آجدار

باتوجه به اینکه از میلگرد آجدار عموماً در پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شود، رکود یا رونق این بازار به شدت بر روی قیمت میلگرد آجدار اثرگذار است.

قیمت میلگرد آجدار بر اساس قیمت مواد اولیه مثل سنگ آهن که از مواد اولیه تولید آرماتور است در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل و ارزش‌افزوده محاسبه و تعیین می‌شود. در بازار ایران عوامل سیاسی و اقتصادی هم می‌توانند قیمت‌ها را به صورت هیجانی کاهش یا افزایش دهند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی و مشاهده قیمت سایر میلگردها به صفحه قیمت میلگرد امروز مراجعه کنید.

راهنمای خرید میلگرد آجدار

برای خرید میلگرد می‌توان به صورت مستقیم از کارخانه یا از طریق تامین‌کنندگان واسطه اقدام کرد. خرید میلگرد آجدار از درب کارخانه ممکن است قیمت تمام شده کمتری را به همراه داشته باشد، اما باید به این نکته نیز توجه کنید که محدودیت‌هایی نیز دارد.

از محدودیت‌های خرید مستقیم میلگرد آجدار از کارخانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که باید خرید عمده انجام داد و امکان خرید شاخه‌ای وجود ندارد. از طرفی، کارخانه‌ها، همه سایزهای میلگرد را تولید نمی‌کنند.

انتخاب یک تامین‌کننده و بنگاه فروش میلگرد آجدار مناسب گزینه بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به خرید از درب کارخانه است. در خرید از بنگاه‌های فروش میلگرد، شما می‌توانید هر سایزی از میلگرد آجدار را در برند و تناژ مورد نظرتان و یا حتی به صورت شاخه‌ای تهیه نمایید.

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا ( آیرومارت)، از تامین‌کنندگان معتبر در بازار آهن آلات است که با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و سعی بر حذف واسطه‌ها، بهترین قیمت میلگرد آجدار را با تضمین کیفیت، ارائه می‌دهد. در ادامه نکاتی را برای انتخاب میلگرد آجدار مناسب بررسی می‌کنیم. این نکات را می‌توانید در هنگام خرید سایر میلگردها مثل میلگرد استیل یا میلگرد کلاف هم مد نظر داشته باشید.

 • کاربرد میلگرد آجدار مورد انتظار

برای خرید میلگرد آجدار باید مشخص کنیم که کاربرد مورد انتظار ما از میلگرد چیست؟ هرکدام از انواع میلگرد، کاربرد مخصوص به خود را دارند. به عنوان مثال، میلگرد آجدار a3، عمدتا در آرماتوربندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و میلگرد آجدار a2 اغلب در تولید خاموت کاربرد دارد.

 • تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

میلگرد، استوانه‌ای توپر است که سطح مقطعی به شکل دایره دارد. سایز میلگرد آجدار در واقع به اندازه قطر آن است. این مقطع در محدوده سایزی 8 تا 40 میلی‌متر تولید شده و باتوجه به سایز، به صورت کلاف یا شاخه به بازار عرضه می‌شود.

میلگردها در سایزهای کمتر از 10 میلی‌متر و به منظور حمل راحت‌تر، به صورت کلاف بسته‌بندی می‌شوند، درحالی‌که میلگردهای با سایز بالاتر از 10 میلی‌متر به صوت شاخه‌ای روانه بازار می‌شوند.

بسته‌بندی میلگردهای شاخه‌ای در کارخانه، معمولاً به صورت بندیل صورت می‌گیرد. هر بندیل، شامل تعداد مشخصی از یک یا چند سایز میلگرد در طول مشخص (معمولا 12 متری) است. این بندیل‌ها وزنی حدود 2 تا 5.5 تن دارند که باتوجه به عواملی مانند کارخانه تولیدکننده، متفاوتند.

یکی از محدودیت‌های خرید از درب کارخانه این است که این بندیل‌ها باز نمی‌شوند و امکان خرید به صورت شاخه‌ای وجود ندارد. در آیرومارت امکان خرید میلگرد آجدار شاخه‌ای در هر وزن، طول و برندی فراهم است.

 • به وزن میلگرد توجه کنید

فروش میلگرد آجدار بر واحد کیلوگرم صورت می‌گیرد. بنابراین وزن هر شاخه از میلگرد در سایزهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین‌کننده قیمت میلگرد آجدار و ساده است.

برای محاسبه وزن میلگرد در هر سایزی، می‌توان از جدول وزن میلگرد یا جدول اشتال آن کمک گرفت.
البته باید این موضوع را نیز در نظرداشته باشید که ممکن است وزن میلگرد تولیدی هر کارخانه، تفاوت اندکی با وزن دیگر کارخانه‌ها و یا حتی وزن اشتال آن‌ها داشته باشد. به عنوان مثال، وزن میلگرد آجدار نیشابور با وزن میلگرد آجدار اصفهان متفاوت است.

 • بررسی علائم ثبت شده بر روی میلگرد آجدار

این علائم که ممکن است بر روی هر شاخه از میلگرد حک شود و یا بر روی پلاکی که به هر بندیل متصل می‌شود، به نوعی شناسنامه محصول است که مشخصات آن ازجمله سایز، کارخانه تولیدکننده، روش و استاندارد تولید را نشان می‌دهد. شما با بررسی این علائم، به صحت و اصل بودن بار خود پی می‌برید.

 • برند میلگرد؛ از بهترین‌ها خرید کنید

انتخاب برند مناسب، تضمین‌کننده کیفیت محصول شماست و باید در آن دقت کافی را به خرج داد.

کارخانه های تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران

هر کارخانه باتوجه به تجهیزات مورد استفاده، روش تولید، ماده اولیه، کنترل کیفیت محصول و بسیاری عوامل دیگر، کیفیت مخصوص به خود را ارائه می‌دهد.

در کشور ما و در راستای پاسخگویی به نیاز مردم به این کالای پرمصرف، کارخانه‌های بسیاری به تولید میلگرد آجدار و ساده می‌پردازند. میزان تولیدات این بخش به مقداری است که علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

تعدادی از برترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران عبارتند از:

 • ذوب آهن اصفهان
 • میلگرد نیشابور (خراسان)
 • میلگرد آذربایجان (میانه)
 • کویر کاشان
 • پرشین
 • آناهیتا گیلان
 • میلگرد تیکمه داش
 • بافق یزد
 • میلگرد ابرکوه
 • میلگرد بناب (ظفر بناب)
 • روهینا
 • میلگرد امیرکبیر خزر
 • کیان ابهر
 • میلگرد زاگرس
 • ساوه
 • راد همدان
 • آریا ذوب
 • حسن رود

کارخانه ذوب آهن اصفهان از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان آهن آلات در کشور محسوب می‌شود که کیفیت بالایی از این محصولات را روانه بازار می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر برندهای میلگرد در ایران، مانند قیمت میلگرد نیشابور، کمی بیشتر است.

از ببین برندهای گفته شده، میلگرد آجدار بناب، میلگرد آجدار امیرکبیر، میلگرد میانه و نیشابور، در کنار میلگرد اصفهان، از برندهای خوب بازار محسوب می‌شوند.

نحوه نگهداری از میلگرد آجدار پس از خرید

پس از تحویل بار حتما بررسی کنید که پیچ و تاب و زنگ‌زدگی نداشته باشد. آلیاژ استفاده شده در میلگردهای آجدار ضد زنگ نیست. به‌ همین دلیل پس از خرید باید حتماً در محلی دور از رطوبت نگهداری شوند. خاک مرطوب، گچ یا سرب به میلگرد آسیب می‌زند. همچنین توصیه می‌شود که میلگردها حداقل 15 سانتی‌متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشند.

نحوه خرید میلگرد آجدار و ثبت سفارش در آیرومارت

برای خرید و ثبت سفارش میلگرد آجدار باید با کارشناسان آیرومارت تماس حاصل کنید. همکاران ما پس از ارائه مشاوره تخصصی، پیش‌فاکتور محصول را صادر کرده و برای شما ارسال می‌کنند.

سپس خریدار باید نسبت به تسویه حساب اقدام کرده و سند تسویه حساب نهایی را ارسال کند. در این مرحله بار خریداری شده به محل موردنظر شما منتقل خواهد شد. در تمامی این مراحل کارشناسان آیرومارت پاسخگوی سوالات شما هستند.

بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه بر تامین انواع میلگرد ساده و آجدار از برترین برندهای داخلی و خارجی، خدماتی نیز در رابطه با این محصولات ارائه می‌دهد. برخی از این خدمات عبارتند از:

 • برشکاری و سایز کردن
 • خمکاری
 • گالوانیزه کردن
 • رزوه زنی میلگرد
 • خدمات انبارداری
 • مشاوره فنی و تخصصی پیش از خرید

تمامی این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت به مشتریان ارائه می‌شود. شماره تلفن 02145306 پل ارتباطی ما و شماست.

این دو میلگرد آجدار، در شکل آج و ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوتند. البته در کارخانه‌های ایرانی آج میلگرد A2 مشابه با میلگرد A3 است.

برندهای ذوب آهن اصفهان، فولاد صنعت بناب، نورد آریان فولاد، فولاد ظفر بناب و فولاد سیرجان و ... در حوزه تولید میلگرد آجدار فعالیت دارند.

معمولا بندیل‌های میلگرد 2 تن وزن دارند. البته وزن هر بندیل به کارخانه تولیدکننده نیز بستگی دارد و قابل تغییر است. به عنوان مثال بندیل میلگرد ذوب آهن 4 الی 5 تن است.

وزن هر شاخه میلگرد آجدار وابسته به وزن و طول آن متفاوت است. در جدول وزن میلگرد در وبلاگ آیرومارت، اطلاعات مربوط به هر میلگرد آورده شده است.

قیمت میلگرد آجدار تمامی کارخانه‌های معتبر کشور روزانه در آیرومارت قابل استعلام است.

کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه فولاد کاوه اروند و فولاد نیشابور

شما جهت خرید میلگرد می‌توانید به وبسایت آیرومارت مراجعه کنید و پس از انتخاب کالای مورد نظر، سفارش خود را ثبت کنید. همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان فروش تماس بگیرید. امکان خرید حضوری از دفتر مرکزی آیرومارت نیز فراهم آماده است.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ