قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار، به واسطه مصرف بالای این مقطع فولادی در صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی، همواره بسیار مورد توجه فعالان این حوزه‌ها بوده است. برای برخی افراد، این سوال ممکن است مطرح شود که میلگرد آجدار چیست؟ در پاسخ باید گفت میلگرد آجدار به انگلیسی با عبارت ribbed steel rebar شناخته می‌شود و به نوعی میلگرد اشاره دارد که سطح آن صاف نیست و دارای ناهمواری‌هایی است که به آن، آج گفته می‌شود. در ادامه لیست قیمت روز میلگرد آجدار کارخانه‌ها را مشاهده می‌کنید.


ارزانترین قیمت میلگرد آجدار

میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۳,۲۵۵ تومان
ابرکوه
میلگرد ۱۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۳,۴۴۰ تومان
اروند
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۳,۰۰۰ تومان
ابرکوه
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۳,۳۵۰ تومان
ابرکوه
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه
۱۳,۲۵۵ تومان
ابرکوه
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز میلگرد آجدار

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت نمودار
میلگرد ۱۰ آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۳,۴۴۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۳۰ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 30 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۸ آجدار A2 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۸ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۸۱۰تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۰۰۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۴۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۵تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹,۹۵۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹,۹۵۰تومان
میلگرد۲۲ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹,۹۵۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۷۶۰تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۶۲۵تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۹۵تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۱۲۵تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۰۳۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۶۰۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۸۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۸۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۸۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۸۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۸۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۲۵تومان
میلگرد ۸ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۵۸۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۳۰تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۳۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۰۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۶۶۶تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۴۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۶۲۵تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۴۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۴۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
میلگرد ۸ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۸آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۸ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۰ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۲ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۵ آجدار A3 جهان فولاد غرب شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد غرب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۷۵۵تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۶۶۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۷۵۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 انبار پیشرو ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۳۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 30 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۴۷۵تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A4 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴,۱۲۰تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۹۸۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۷۵تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹,۹۵۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹,۹۵۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۹۴۵تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۸ آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۹۹۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۱۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۸ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 8 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد۱۲آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۲۵۰تومان
میلگرد ۱۰ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه  كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۱۶ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۰۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۰آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۷۱۵تومان
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۷۱۵تومان
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۸۰تومان
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۳۵۰تومان
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳,۵۳۰تومان
میلگرد ۱۰آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 10 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۱۸ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 18 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۰ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 20 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 22 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۵ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 25 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد ۲۸ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 28 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
میلگرد۳۲ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 32 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

عمده کاربرد میلگرد آجدار، در مسلح کردن بتن یا تولید بتن آرمه است. گرچه بتن دارای مقاومت فشاری بالایی است، اما مقاومت درمقابل نیروهای کششی، ازجمله نقاط ضعف آن محسوب می‌شود. به همین دلیل از میلگرد آجدار که آج‌های روی سطح آن چسبندگی بیشتری را با بتن ایجاد می‌کنند، به منظور بهبود عملکرد بتن و افزایش استحکام کششی آن استفاده می‌شود. کاربرد گسترده میلگرد آجدار در صنعت ساختمان سازی موجب شده تا قیمت این کالا تاثیر بسزایی بر بازار مسکن داشته باشد. در ادامه این مطلب قصد داریم تا ضمن بررسی نکات مورد توجه حین خرید میلگرد آجدار، به برخی عوامل موثر بر قیمت آن و نحوه تاثیرگذاری هرکدام بپردازیم.

تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

همانطور که می‌دانیم، میلگرد، استوانه‌ای توپر است که سطح مقطعی به شکل دایره دارد. سایز میلگرد آجدار در واقع به اندازه قطر آن است. این مقطع در محدوده سایزی 8 تا 40 میلی‌متر تولید شده و باتوجه به سایز، به صورت کلاف یا شاخه به بازار عرضه می‌شود.

میلگردها در سایزهای کمتر از 10 میلی‌متر و به منظور حمل راحت‌تر، به صورت کلاف بسته‌بندی می‌شوند، درحالیکه میلگردهای با سایز بالاتر از 10 میلی‌متر به صوت شاخه‌ای روانه بازار می‌شوند.
بسته‌بندی میلگردهای شاخه‌ای در کارخانه، معمولا به صورت بندیل صورت می‌گیرد. هر بندیل، شامل تعداد مشخصی از یک یا چند سایز میلگرد در طول مشخص (معمولا 12 متری) است. این بندیل‌ها دارای وزن حدود 2 تا 5.5 تن هستند که باتوجه به عواملی مانند کارخانه تولیدکننده، تفاوت دارند.
یکی از محدودیت‌های خرید از درب کارخانه این است که این بندیل‌ها باز نمی‌شوند و امکان خرید به صورت شاخه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است برای خرید میلگرد آجدار، به منابع معتبر در بازار مراجعه کنید تا امکان خرید شاخه‌ای در هر وزن، طول و برندی را باتوجه به نیازتان داشته باشید.

انواع میلگرد آجدار و استانداردهای آن

میلگرد آجدار را می‌توان براساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد. آشنایی با انواع مختلف این محصول پیش از خرید آن، امری ضروری است. چراکه کمک می‌کند مانند یک متخصص و آگاهانه محصولتان را بخرید.
دو مورد از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های میلگرد، براساس نوع استاندارد و روش تولید آن است که در ادامه با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

انواع میلگرد آجدار براساس نوع استاندارد

استانداردهای رایج تولید میلگرد در ایران، استاندارد روسی و استاندارد ملی ایران است. مطابق با استاندارد روسی، میلگردها در 4 نوع A1، A2، A3 و A4 تولید می‌شوند. هرکدام از این انواع، از لحاظ ترکیب شیمیایی تفاوت دارند که همین موضوع موجب می‌شود تا خواص و درنتیجه کاربردهای متفاوتی نیز داشته باشند.

از دیگر تفاوت‌های این میلگردها می‌توان به ظاهر آن‌ها اشاره نمود. استاندارد A1 معرف میلگرد ساده است. بدین معنی که هیچ نوع آجی بر سطح آن وجود ندارد. اما میلگردهای A2، A3 و A4 از نوع آجدار هستند. این مهم‌ترین تفاوت میلگرد آجدار و ساده محسوب می‌شود.

تفاوت استانداردهای مختلف میلگرد آجدار، علاوه بر ترکیب شیمیایی، به نوع و هندسه آج آن‌ها نیز مربوط می‌شود. آج میلگردهای A2، A3 و A4 به ترتیب به شکل آج مارپیچ، جناقی و مرکب است که در دو دسته یکنواخت و دوکی شکل، استفاده می‌شود.

میلگردهای A1 تا A4، به ترتیب با نام‌های S240، S340، S400 و S500 نیز شناخته می‌شوند. اعداد استفاده شده در این نامگذاری، به استحکام تسلیم این میلگردها اشاره دارد.
از آنجاکه کربن موجود در ترکیب شیمیایی، از استاندارد A1 تا A4 افزایش می‌یابد، سختی و استحکام آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.

از بین میلگردهای آجدار، انواع A2 و A3، کاربرد بیشتری، خصوصا در ساختمان‌سازی دارند. همین موضوع سبب شده تا استعلام قیمت روز میلگرد آجدار A3 و A2 در دستور کار بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز قرار گیرد.

دانستن تفاوت میلگردهای A2، A3 و A4 به شما کمک می‌کند تا در حین خرید، با آگاهی بیشتری محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید. چراکه این استانداردها، تعیین‌‌کننده نوع خواص و درنتیجه کاربرد میلگرد هستند. علاوه بر خواص، قیمت میلگرد آجدار نیز در این استانداردها متفاوت است.

انواع میلگرد آجدار براساس روش تولید

یکی دیگر از دسته بندی‌های میلگرد آجدار که ممکن است با آن برخورد داشته باشید، براساس روش تولید آن است.
در حالت کلی، بعد از فرایند نورد، محصول نهایی به دو صورت در هوا یا توسط پاشش آب، ممکن است خنک شود. بر این اساس میلگردها را در دو گروه آلیاژی یا ترمکس قرار می‌دهند.

انتخاب هرکدام از این میلگردها، باید متناسب با نیاز شما و خواصی که از محصول انتظار دارید، انجام گیرد. به این دلیل که میزان سختی، استحکام، شکل‌پذیری و درنتیجه قیمت میلگرد آجدار، در هرکدام از انواع ترمکس و آلیاژی متفاوت است.

شاید توجه کرده باشید که بر روی میلگردهایی که خریداری می‌کنید، یک سری کد حک شده است. این کدها به نوعی شناسنامه کالا محسوب می‌شوند و برخی خصوصیات آن را نشان می‌دهند. یکی از این خصوصیات، روش تولید است که بعد از نام کارخانه تولیدکننده حک می‌شود.

کدهای مربوط به روش تولید شامل CU، JT، JU، CT و SA می‌شود. کد SA، به میلگرد آلیاژی A4 اشاره دارد. اما کدهای دیگر شامل دو بخش است که بخش اول نشان‌دهنده نوع یا استاندارد میلگرد آجدار و بخش دوم نشان‎‌دهنده روش تولید آن است.

حروف J و C به ترتیب بیانگر استانداردهای A2 و A3 از میلگرد آجدار است و حروف U و T به ترتیب نشان می‌دهند که این میلگردها به روش آلیاژی و ترمکس تولید شده‌اند. بنابراین می‌توان علائم اختصاری را به صورت زیر خلاصه نمود:

• JU: میلگرد A2 آلیاژی
• JT: میلگرد A2 ترمکس
• CU: میلگرد A3 آلیاژی
• CT: میلگرد A3 ترمکس

این علائم فقط بخشی از علامت های اختصاری حک شده بر روی میلگرد است که برای هر کارخانه نیز تفاوت دارد. چک کردن این حروف بر روی محصول، روشی برای اطمینان یافتن از صحت بار شما محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چه کالایی را با چه مشخصاتی و از چه کارخانه‌ای خریده‌اید.

تولید میلگرد آجدار به روش آلیاژی

در روش آلیاژی، پس از فرایند نورد گرم، میلگرد آجدار تولید شده، در هوای آزاد خنک می‌شود. دلیل نامگذاری این روش نیز توزیع یکنواخت عناصر آلیاژی، خواص شیمیایی و مکانیکی در سطح و مغز میلگرد است. این خواص به دلیل سرد شدن یکنواخت تمام بخش‌های آن حاصل می‌شود.
میلگرد تولید شده به روش آلیاژی نسبت به روش ترمکس، سختی کمتر و چقرمگی و انعطاف‌پذیری بالاتری دارد.

تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس

در تولید میلگرد آجدار به روش ترمکس، پس از فرایند نورد، محصول نهایی با عبور از داخل یک تونل پاشش آب، سرد می‌شود.

سرعت بالای سرد شدن در این روش، موجب می‌شود تا خواص میلگرد در سطح و مغز کمی متفاوت باشد. طبیعتا سطح، به دلیل سرمایش سریع، سختی بالاتری دارد. این موضوع ممکن است در حین خمکاری میلگرد، مشکلاتی را ایجاد نماید و گاها موجب شکست قطعه شود. بنابراین باید پیش از خرید میلگرد آجدار، توجه داشته باشید که برای چه کاری می‌خواهید این محصول را استفاده کنید تا در حین اجرای پروژه، با مشکل مواجه نشوید.

وزن میلگرد

فروش میلگرد آجدار بر واحد کیلوگرم صورت می‌گیرد. بنابراین وزن هر شاخه از میلگرد در سایزهای مختلف، بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین‌کننده قیمت میلگرد آجدار و ساده است.
برای محاسبه وزن میلگرد در هر سایزی، می‌توان از جدول وزن میلگرد یا جدول اشتال آن کمک گرفت.
البته باید این موضوع را نیز در نظرداشته باشید که ممکن است وزن میلگرد تولیدی هر کارخانه، تفاوت اندکی با وزن دیگر کارخانه‌ها و یا حتی وزن اشتال آن‌ها داشته باشد. به عنوان مثال، وزن میلگرد آجدار نیشابور با وزن میلگرد آجدار اصفهان متفاوت است.

کارخانه های تولیدکننده میلگرد آجدار در ایران

یکی از عوامل مهم موثر بر قیمت میلگرد آجدار در بازار، کارخانه تولیدکننده آن است. هر کارخانه باتوجه به تجهیزات مورد استفاده، روش تولید، ماده اولیه، کنترل کیفیت محصول و بسیاری عوامل دیگر، کیفیت مخصوص به خود را ارائه می‌دهد.

در کشور ما و در راستای پاسخگویی به نیاز مردم به این کالای پرمصرف، کارخانه‌های بسیاری به تولید میلگرد آجدار و ساده می‌پردازند. میزان تولیدات این بخش به مقداری است که علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.
تعدادی از برترین تولیدکنندگان میلگرد در ایران عبارتند از:

• ذوب آهن اصفهان
• میلگرد نیشابور (خراسان)
• میلگرد آذربایجان (میانه)
• کویر کاشان
• پرشین
• آناهیتا گیلان
• میلگرد تیکمه داش
• بافق یزد
• میلگرد ابرکوه
• میلگرد بناب (ظفر بناب)
• روهینا
• میلگرد امیرکبیر خزر
• کیان ابهر
• میلگرد زاگرس
• ساوه
• راد همدان
• آریا ذوب
• حسن رود

کارخانه ذوب آهن اصفهان از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان آهن آلات در کشور محسوب می‌شود که کیفیت بالایی از این محصولات را روانه بازار می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر برندهای میلگرد در ایران، مانند قیمت میلگرد نیشابور، کمی بیشتر است.

از ببین برندهای گفته شده، میلگرد آجدار بناب، میلگرد آجدار امیرکبیر، میلگرد میانه و نیشابور، در کنار میلگرد اصفهان، از برندهای خوب بازار محسوب می‌شوند.

میلگرد آجدار را از کجا بخریم؟

برای خیلی از افرد این سوال ممکن است مطرح شود که میلگرد آجدار را از کجا بخریم، از درب کارخانه یا از تامین‌کنندگان آن در بازار؟ باید بگوییم که خرید از درب کارخانه ممکن است قیمت تمام شده کمتری را برای شما به همراه داشته باشد، اما باید به این نکته نیز توجه کنید که محدودیت‌هایی نیز دارد.

از محدودیت‌های خرید مستقیم میلگرد آجدار از کارخانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما باید خرید عمده انجام دهید و امکان خرید شاخه‌ای وجود ندارد. از طرفی، کارخانه‌ها، همه سایزهای میلگرد را تولید نمی‌کنند. به هین خاطر، پیشنهاد می‌شود که از بنگاه‌های فروش میلگرد آجدار، خرید خود را انجام دهید.

در خرید از بنگاه‌های فروش میلگرد، شما می‌توانید هر سایزی از میلگرد آجدار را در برند و تناژ مورد نظرتان و یا حتی به صورت شاخه‌ای تهیه نمایید.

انتخاب یک تامین‌کننده معتبر به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری خرید خود را انجام دهید.
شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا ( آیرومارت)، از تامین‌کنندگان معتبر در بازار آهن آلات است که با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و سعی بر حذف واسطه‌ها، بهترین قیمت میلگرد آجدار را با تضمین کیفیت، ارائه می‌دهد.

خدمات آیرومارت در رابطه با انواع میلگرد

بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه بر تامین انواع میلگرد ساده و آجدار از برترین برندهای داخلی و خارجی، خدماتی نیز در رابطه با این محصولات ارائه می‌دهد. برخی از این خدمات عبارتند از:

• برشکاری و سایز کردن
• خمکاری
• گالوانیزه کردن
• رزوه زنی میلگرد
• خدمات انبارداری
• مشاوره فنی و تخصصی پیش از خرید
تمامی این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت به مشتریان ارائه می‌شود.

نکات خرید میلگرد آجدار

در خرید میلگرد آجدار باید به برخی نکات، توجه ویژه داشته باشید تا بهترین خرید خود را از نظر قیمت و کیفیت، متناسب با نیازتان انجام دهید. برخی از این نکات عبارتند از:

1. وزن میلگرد: وزن میلگرد آجدار یا ساده، از عوامل موثر بر قیمت آن است. بنابراین باید توجه داشته باشید که وزن باری که تحویل می‌گیرید چقدر است و تا چه حد به وزن استاندارد آن نزدیک است.

2. سایز میلگرد: سایز میلگرد آجدار، بر میزان مقاومت آن درمقابل تنش‌ها و نیروهای وارده تاثیرگذار است. به همین خاطر باید برای پروژه مورد نظرتان، حتما با مهندسان آن حوزه مشورت نمایید تا بهترین سایز را انتخاب کنید.

3. علائم حک شده روی میلگرد آجدار: این علائم که ممکن است بر روی هر شاخه از میلگرد حک شود و یا بر روی پلاکی که به هر بندیل متصل می‌شود، به نوعی شناسنامه محصول است که مشخصات آن ازجمله سایز، کارخانه تولیدکننده، روش و استاندارد تولید را نشان می‌دهد. شما با بررسی این علائم، به صحت و اصل بودن بار خود پی می‌برید.

4. پس از تحویل بار حتما بررسی کنید که پیچ و تاب و زنگ‌زدگی نداشته باشد.

5. مشخص کنید که چه نوع و استانداردی از میلگرد را می‌خواهید. چراکه هرکدام از انواع میلگرد، کاربرد مخصوص به خود را دارند. به عنوان مثال، میلگرد آجدار a3، عمدتا در آرماتوربندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و میلگرد آجدار a2 اغلب در تولید خاموت کاربرد دارد.

6. برند تولیدکننده میلگرد آجدار: انتخاب برند مناسب، تضمین‌کننده کیفیت محصول شماست و باید در آن دقت کافی را به خرج داد.

7. حتما پیگیری قیمت میلگرد آجدار امروز را انجام دهید تا پیش از خرید، حتما پیش زمینه‌ای درمورد قیمت‌ها داشته باشید.

استعلام قیمت روز میلگرد آجدار

در این مطلب سعی شد تا ضمن صحبت درباره عوامل موثر بر قیمت روز میلگرد آجدار، به نکاتی بپردازیم که برای داشتن انتخابی بهتر حین خرید این محصول، باید مورد توجه قرار دهید.
شما اگر قصد خرید هرکدام از انواع میلگردهای آجدار و ساده را دارید، می‌توانید با متخصصان آیرومارت، با شماره 45306-021 تماس بگیرید تا ضمن دریافت مشاوره فنی و تخصصی، از بهترین قیمت میلگرد آجدار کارخانه های مطرح در بازار امروز، مطلع شوید.

این دو میلگرد آجدار، در شکل آج و ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوتند. البته در کارخانه‌های ایرانی آج میلگرد A2 مشابه با میلگرد A3 است.

برندهای ذوب آهن اصفهان، فولاد صنعت بناب، نورد آریان فولاد، فولاد ظفر بناب و فولاد سیرجان و ... در حوزه تولید میلگرد آجدار فعالیت دارند.

معمولا بندیل‌های میلگرد 2 تن وزن دارند. البته وزن هر بندیل به کارخانه تولیدکننده نیز بستگی دارد و قابل تغییر است. به عنوان مثال بندیل میلگرد ذوب آهن 4 الی 5 تن است.

وزن هر شاخه میلگرد آجدار وابسته به وزن و طول آن متفاوت است. در جدول وزن میلگرد در وبلاگ آیرومارت، اطلاعات مربوط به هر میلگرد آورده شده است.

قیمت میلگرد آجدار تمامی کارخانه‌های معتبر کشور روزانه در آیرومارت قابل استعلام است.

کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه فولاد کاوه اروند و فولاد نیشابور

شما جهت خرید میلگرد می‌توانید به وبسایت آیرومارت مراجعه کنید و پس از انتخاب کالای مورد نظر، سفارش خود را ثبت کنید. همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان فروش تماس بگیرید. امکان خرید حضوری از دفتر مرکزی آیرومارت نیز فراهم آماده است.