فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت ورق روغنی st12

قیمت ورق روغنی st12

ورق روغنی st12، که به ورق روغنی معمولی نیز معروف است، از گریدهای بسیار پرکاربرد این نوع شیت فولادی در بازار است که توسط صنایع مختلفی از جمله خودروسازی و ساخت پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق st12 را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق روغنی st12

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۳,۲۵۰
۴۷,۱۴۳
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۹,۸۵۰
۵۴,۳۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۳,۲۵۰
۴۷,۱۴۳
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۹,۸۵۰
۵۴,۳۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۳۵۰
۴۲,۸۹۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۳۵۰
۴۲,۸۹۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۳۵۰
۴۲,۸۹۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۳۵۰
۴۲,۸۹۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول انبارتهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۸۵۰
۴۰,۱۶۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۸۵۰
۴۰,۱۶۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۸۵۰
۴۰,۱۶۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۸۵۰
۴۰,۱۶۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۰,۳۵۰
۴۳,۹۸۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۰,۳۵۰
۴۳,۹۸۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۱۵۰
۳۹,۴۰۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۳۵۰
۴۱,۸۰۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۱۵۰
۳۹,۴۰۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۳۵۰
۴۱,۸۰۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۴۵۰
۴۱,۹۱۱
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۱۵۰
۴۱,۵۸۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۸۵۰
۴۱,۲۵۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۸۵۰
۴۱,۲۵۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول اصفهان قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد غرب اصفهان ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۸۵۰
۴۱,۲۵۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۸۵۰
۴۱,۲۵۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۱۵۰
۴۱,۵۸۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۱,۸۵۰
۴۵,۶۱۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۱۵۰
۴۲,۶۷۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۱۵۰
۳۹,۴۰۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۱۵۰
۳۹,۴۰۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۴۵۰
۴۱,۹۱۱
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

منظور از ورق روغنی st12 چیست

ورق روغنی st12، یکی از گریدهای این نوع ورق سرد است که بسیاری افراد آن را با نام ورق روغنی معمولی نیز می‌شناسند. این گرید که پرکاربردترین گرید ورق‌های روغنی به‌شمار می‌رود، شکل‌پذیری کمی دارد و در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. استحکام کششی ورق st12 در بازه 270 تا 410 پاسکال است. این گرید نسبت به سایر ورق های روغنی محتوای کربن و منگنز بالاتری دارد. به همین علت، می‌توان گفت که سختی بالایی نیز دارد. شایان ذکر است که ورق مذکور سطح پرداخت شده‌ای دارد که تحمل بالاتری نسبت به سایر تولیدات نورد گرم را به خود اختصاص می‌دهد.

از ورق روغنی st12 در ساخت پل، ساخت کانتینر، عمران و ساختمان‌سازی، صنعت تولید خودرو و قطعات تراکتور و قطعات الکتریکی استفاده می‌شود. از جمله ضخامت های ورق s12 می‌توان به ورق روغنی st12 با ضخامت 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1، 1.5، 2، 2.5 و 3 میل اشاره کرد. قیمت ورق روغنی st12 را می‌توانید در این صفحه از آیرومارت مشاهده نمایید.

تولیدکنندگان ورق روغنی st12

از آن‌جا که ورق روغنی st12 کاربرد بالایی در صنایع مختلف دارد و از جمله پرکاربردترین انواع ورق سرد به‌شمار می‌رود، کارخانه‌های فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب به تولید این ورق بسیار پراستفاده مشغولند. شایان ذکر است که ورق روغنی فولاد مبارکه گرید st12، از جمله محصولاتی است که در سراسر کشور طرفداران بسیاری دارد زیرا با استانداردهای روز دنیا ساخته می‌شود. از سوی دیگر، برندهای هفت الماس و فولاد غرب را نیز می‌توان جزو برترین برندهای کشور دانست. قیمت ورق روغنی اصفهان، قیمت ورق روغنی فولاد غرب و سایر برندها، از سوالات پرتکرار مشتریان آیرومارت است. جهت استعلام قیمت ورق st12 می‌توانید از مشاوران خرید و استعلام قیمت ما کمک بگیرید.

استعلام قیمت ورق روغنی st12

قیمت ورق st12 همچون قیمت سایر محصولات فولادی، وابسته به عوامل مختلفی است. با چند روز پیگیری قیمت ورق روغنی st12 متوجه خواهید شد که نرخ این کالا دچار نوسانات بسیاری است و نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن اعلام کرد. علت این امر، افت و خیزهای بسیار زیاد بازار فولاد و آهن آلات است.

قیمت ورق st12 نیز همچون سایر محصولات فولادی با تغییرات نرخ دلار، قیمت جهانی سنگ آهن، شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و عرضه و تقاضا برای خرید ورق st12 تغییر خواهد کرد. به همین علت، استعلام قیمت روز آن پیش از خرید اهمیت می‌یابد.

شما به عنوان خریدار کالای مذکور، می‌توانید قیمت روز ورق روغنی st12 را همچون قیمت ورق سیاه کارخانه‌های مختلف، از وبسایت آیرومارت استعلام بگیرید. بازرگانی فولاد آیرومارت قیمت‌های روز این کالا را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا در هر لحظه، قیمت به روز را در دسترس داشته باشند و متناسب با شرایط موجود خرید خود را انجام دهند.

خرید ورق روغنی st12

پس از استعلام قیمت، ثبت سفارش خرید از مرکزی معتبر که کالا را با گواهینامه‌های کیفیت ارائه و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌کند، الزامی است. مجموعه آیرومارت، بازرگانی فولاد و آهن آلات است که با بیش از سی سال سابقه در بازار فلزات، ضمن ارائه مشاوره‌های لازم برای خرید کالا، ثبت سفارش را به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری انجام داده و نیاز مشتریان را به سرعت به دست آن‌ها خواهد رساند. برای خرید ورق روغنی st12 می‌توانید تناژ مورد نظر را به سبد خرید خود افزوده و سفارشتان را به ثبت برسانید. جهت برقراری ارتباط با کارشناسان آیرومارت، از طریق شماره تلفن 02145306، با ما تماس بگیرید.

مجموعه آیرومارت قیمت ورق روغنی st12 را به روزشده و آپدیت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

ورق روغنی اصفهان، فولاد غرب و هفت الماس در گرید st12 از محصولات معروف و پرطرفدار بازار به شمار می‌روند.

شما می‌توانید سفارش خرید ورق st12 را به صورت اینترنتی و همچنین از طریق تماس با کارشناسان آیرومارت از طریق شماره تلفن 02145306 به ثبت برسانید.

نظرات کاربران