قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نرخ ارز و میزان تقاضا قیمت مواد اولیه تعیین می‌شود. البته نوع ناودانی (سبک و سنگین) و همچنین متراژ ناودانی هم بر قیمت موثر است. در آیرومارت می‌توانید پرکاربردترین ناودانی‌های بازار مثل ناودانی 10 سبک، 8 سنگین، 16 سبک و 16 سنگین را مشاهده و سفارش خود را ثبت کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ناودانی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول طول جان برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ناودانی سنگین ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 6 اسپیرال کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تماس
ناودانی سبک ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 5 اسپیرال کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ تماس
ناودانی ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران كيلوگرم 6 4 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۳۴,۲۰۰
ناودانی ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 40 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۳۷,۰۰۰
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 10 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۰,۵۰۰
ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 6 4 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۹,۰۰۰
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 8 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۰۰۰
ناودانی ۸ ابهر ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 8 ابهر کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۰۰۰
ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 8 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۰۰۰
ناودانی ۸ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 8 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۵,۰۰۰
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 16 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۵۵۰
ناودانی ۶ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 6 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۷۵۰
ناودانی ۸ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 8 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۷۵۰
ناودانی ۵ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 5 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۵۰۰
ناودانی۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 10 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۷۰۰
ناودانی۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 16 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۷۰۰
ناودانی ۲۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 26 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۳,۰۰۰
ناودانی ۲۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 28 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۳,۰۰۰
ناودانی ۳۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 30 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۳,۰۰۰
ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 12 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۰۵۰
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۱۰۰
ناودانی ۱۰ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 10 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۵۰
ناودانی ۱۲ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 12 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۷۵۰
ناودانی ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 14 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۰۰۰
ناودانی ۱۶ شکفته ۶ متری کارخانه كيلوگرم 6 16 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۰۰۰
ناودانی ۱۲ ابهر ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 12 ابهر کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۴ ابهر ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 14 ابهر کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۴ انبار تهران ۶ متری كيلوگرم 6 14 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۲۰۰
ناودانی ۱۴ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 14 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 6 16 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۸ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 18 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 6 12 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 6 14 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۶ ابهر ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 18 ابهر کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۸,۲۰۰
ناودانی ۱۰ ابهر ۱۲ متری کارخانه كيلوگرم 12 10 ابهر کارخانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۷۰۰
ناودانی ۱۲ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 12 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۱۰۰
ناودانی ۱۶ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 16 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۹,۱۰۰
ناودانی ۱۰ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 10 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۶۰۰
ناودانی ۶/۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران كيلوگرم 6 6.5 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۹,۵۰۰
ناودانی ۲۴ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 24 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۴,۵۰۰
ناودانی ۲۲ انبار تهران ۱۲ متری كيلوگرم 12 22 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۰۰۰
ناودانی ۲۰ انبار تهران ۱۲ متری كيلوگرم 12 20 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۱,۰۰۰
ناودانی ۲۰ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 20 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۱,۰۰۰
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 16 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴۰,۰۰۰
ناودانی ۲۲ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 22 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۰۰۰
ناودانی ۲۴ سنگین هم وزن اشتال ۱۲ متری انبار تهران كيلوگرم 12 24 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۷,۵۰۰
ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران كيلوگرم 12 22 اروپا انبار تهران ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰,۰۰۰

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

ناودانی چیست؟

ناودانی یا UNP محصولی بسیار پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز به شمار می رود. این مقطع از لحاظ نوع تولید می توان به دو دسته پرسی و فابریک تقسیم بندی کرد. نام لاتین این مقطع فولادی steel channel است. پروفیل‌‌های با سطح مقطع U شکل در صنعت با نام ناودانی شناخته می‌شوند و از لحاظ ظاهری دو نوع ساده و مشبک دارند.

ناودانی فابریک تولید کارخانجات نورد است و کیفیت بالاتری نسبت به ناودانی های پرسی دارد که در نتیجه پرس ورق فولادی تولید می‌شوند.

به دلیل خواص و کیفیت ساخت بهتر، طبیعتا قیمت ناودانی در این نوع باید متفاوت از نوع پرسی باشد. ناودانی‌های تولید شده با وزن استاندارد را ناودانی سنگین و ناودانی سبک‌تر از آن به ناودانی سبک معروف است. با توجه به این موضوع قیمت ناودانی سنگین کمی متفاوت از قیمت ناودانی سبک است.
ناودانی اسپیرال، ناب تبریز، ابهر، شکفته و برندهای اروپایی به عنوان معتبر‌ترین برندهای تولید کننده ناودانی شناخته می‌شوند. در ادامه با کاربردها، راهنمای خرید ناودانی و نحوه قیمت‌گذاری ناودانی آشنا می‌شویم.

آشنایی با کاربردهای ناودانی

ناودانی کاربردهای گسترده صنعتی دارد. از ناودانی در صنایع مختلفی مثل خودروسازی و ساختمان سازی استفاده می‌شود. یکی از رایج‌ترین کاربردهای ناودانی استفاده به عنوان پایه و قاب است. از دیگر کاربردهای ناودانی می‌توان به ساخت نمای ساختمان، ساخت چهارچوب‌ها، بناهای معماری، ساخت خرپا و ساخت ماشین‌آلات استفاده کرد.

چرا ناودانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ مهم‌ترین ویژگی‌های ناودانی

ناودانی ویژگی‌های خاصی دارد که باعث شده مورد استفاده وسیع قرار بگیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های ناودانی می‌توان به مقاومت در برابر تنش‌های فولادی، اشغال فضای کم، سرعت نصب بالا در ساختمان‌ها، تحمل در برابر ضربه، کارآمد بودن در طولانی‌مدت و کم‌بودن وزن اسکلت فلزی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ناودانی است.

در خرید ناودانی به چه مواردی باید دقت کنیم؟

در خرید ناودانی، باید ابتدا انواع ناودانی را بشناسیم و متناسب با نیاز خود اقدام به خرید کنیم. از طرف دیگر شناخت عوامل موثر بر تعیین قیمت ناودانی باعث می‌شود تا در زمان مناسبی اقدام به خرید ناودانی کنیم. در ادامه یک راهنمای کامل برای خرید ناودانی در اختیار شما قرار می‌دهیم.

آشنایی با انواع ناودانی؛ ساده، مشبک، سبک و سنگین

ناودانی سبک، مشبک و سنگین بر اساس ظاهرشان تقسیم شده‌اند. در ادامه با کاربردهای هر کدام از این ناودانی‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

ناودانی ساده؛ مناسب صنایع ساختمانی

ناودانی‌های ساده در صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ناودانی مشبک؛ مناسب ساخت قفسه‌های فلزی

ناودانی مشبک، از ورق گرم گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم تولید می‌شود و جهت مصارف گوناگون چون ساخت قفسه‌های مستحکم فولادی، نصب سنگ، سازه های سبک فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوراخ‌های تعبیه شده بر روی این نوع ناودانی باعث شده که از این محصول بتوان برای بستن پیچ و مهره استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با ورق گالوانیزه و مشاهده قیمت می‌توانید به صفحه قیمت ناودانی استیل مراجعه کنید.

ناودانی سبک؛ 8، 10 و 16 معروف‌ترین ناودانی سبک

ناودانی که وزن آن از وزن تعریف شده در جدول استاندارد اشتال کمتر باشد، ناودانی سبک است. آیرومارت امکان استعلام قیمت ناودانی 10 سبک، قیمت ناودانی ۸ سبک و قیمت ناودانی ۱۶ سبک را در وبسایت خود فراهم آورده است.

ناودانی سنگین؛ برابر با جدول اشتال

ناودانی سنگین از لحاظ وزن و ابعاد، با اندازه‌های ثبت شده در جدول اشتال کاملاً برابر است. در سایت آیرومارت می‌توانید قیمت انواع این نوع ناودانی مثل قیمت ناودانی ۸ سنگین و قیمت ناودانی ۱۶ سنگین را مشاهده کنید.

استاندارد وزنی ناودانی؛ آشنایی با استانداردهای ابعادی جدول اشتال

استانداردهای ناودانی در کشورهای مختلف عبارت است از ASTM A 36، ASME S1-36، DIN EN 10056-1. ناودانی های فولادی طبق استانداردهای ابعادی جدول اشتال باید ساخته شوند؛ بنابراین هر شاخه از این محصولات باید وزن مشخصی داشته باشد.

در بازار داخلی محصولات تولیدی تفاوت اندکی با استاندارد جدول اشتال دارند؛ به همین دلیل به ناودانی سبک معروفند. همچنین در بازار محصولات وارداتی مقاطعی یافت می‌شوند که به دلیل تطابق با جدول اشتال ناودانی سنگین نام دارند.

سایز ناودانی نشان‌دهنده عرض جان آن است یعنی ناودانی 10 نشان‌دهنده این مقطع با عرض 10 سانتیمتر است. مولفه ضخامت یکی‌دیگر از عوامل مهم سایز بندی ناودانی فولادی است.

قیمت ناودانی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت ناودانی بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ ارز، نوع ناودانی و متراژ تعیین می‌شود. برای خرید ناودانی با قیمت مناسب کافی است با همکاران ما در آیرومارت تماس بگیرید. همکاران ما متناسب با شرایط بازار، بهترین زمان خرید ناودانی را به شما معرفی می‌کنند.

بهترین تولیدکنندگان ناودانی در ایران

این مقطع در حجم قابل توجهی در کارخانه‌های داخل کشور تولید می‌شود. همچنین همان‌طور که اشاره شد بخشی از بازار ایران را محصولات وارداتی تشکیل داده‌اند. ناودانی وارداتی در بازار با برند اروپایی شناخته می‌شود.

این مقطع در شاخه های 6 و 12 متری تولید و راهی بازار می‌شود. از بزرگترین تولیدکنندگان ناودانی در داخل کشور می‌توان به کارخانه های ذوب آهن، شکفته، ابهر، ناب تبریز، اسپیرال، نورد سجاد، یاران زنجان و … اشاره کرد. آیرومارت تامین‌کننده این مقطع با بالاترین کیفیت ممکن از برندهای مختلف است.

خرید ناودانی با ضمانت کیفیت از آیرومارت

برای خرید ناودانی کافی است با آیرومارت تماس بگیرید. علاوه بر تماس تلفنی امکان ثبت سفارش آنلاین ناودانی در سایت آیرومارت هم فراهم شده‌است.
فرآیند خرید ناودانی در آیرومارت بسیار ساده است. پس از ثبت سفارش اولیه، پیش فاکتور صادر شده و با پرداخت هزینه، کالای خریداری شده به محل موردنظر شما حمل می‌شود. در تمامی مراحل، کارشناسان فروش آیرومارت همراه شما هستند و به سوالات شما پاسخ می‌دهند.

راهنمای خرید آنلاین

از نورد گرم شمش فولادی ناودانی فابریک و از پرس ورق فولادی ناودانی پرسی تولید می‌شود.

فولاد ناب تبریز، فولاد البرز غرب ابهر، فایکو و شکفته از تولید کنندگان داخلی ناودانی هستند.

برای تهیه ناودانی می‌توانید سفارش خود را آنلاین در سایت آیرومارت ثبت نمایید و یا با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ