قیمت ناودانی

قیمت روز ناودانی ابهر

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول سایز برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ناودانی 16 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 16 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25200 27720
ناودانی 12 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 12 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25600 28160
ناودانی 24 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 24 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 29300 32230
ناودانی 10 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 10 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 14 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 14 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 8 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 8 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 16 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 16 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 18 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 18 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 20 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 20 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 22 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 22 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 26 ابهر 12 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 26 ابهر کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ناودانی اروپا

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول سایز برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ناودانی 30 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 30 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 52280 57508
ناودانی 4 اروپا ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 4 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 53200 58520
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 16 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 54100 59510
ناودانی 24 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 24 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 54100 59510
ناودانی 28 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 28 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 54580 60038
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 10 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 57800 63580
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 18 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 57800 63580
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 22 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 57800 63580
ناودانی 26 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 26 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 57800 63580
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 40 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 61920 68112
ناودانی 6/5 اروپا ۶ متری بنگاه تهران قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 6.5 اروپا انبار تهران ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ناودانی ناب تبریز

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول سایز برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 16 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24300 26730
ناودانی10 ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 10 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24300 26730
ناودانی16 ناب تبریز ۱2 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 16 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24300 26730
ناودانی 12 ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 12 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24300 26730
ناودانی ۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 8 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24500 26950
ناودانی 14 ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 14 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 18 ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 18 ناب تبریز ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس
ناودانی 20 ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 12 20 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ناودانی شکفته

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول سایز برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25500 28050
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 8 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25500 28050
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 12 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25800 28380
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 14 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25800 28380
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 16 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25800 28380
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 16 شکفته کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تماس تماس

قیمت روز ناودانی اسپیرال

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش طول سایز برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ناودانی سنگین ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 6 اسپیرال کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 24080 26488
ناودانی سبک ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه قیمت روز ناودانی كيلوگرم 6 5 اسپیرال کارخانه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 25871 28458

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

مهم‌ترین ویژگی‌های ناودانی

ناودانی ویژگی‌های خاصی دارد که باعث شده مورد استفاده وسیع قرار بگیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های ناودانی می‌توان به مقاومت در برابر تنش‌های فولادی، اشغال فضای کم، سرعت نصب بالا در ساختمان‌ها، تحمل در برابر ضربه، کارآمدی در طولانی‌مدت و کم‌بودن وزن اسکلت فلزی اشاره کرد.

کاربردهای ناودانی

ناودانی کاربردهای گسترده صنعتی دارد و از آن در صنایع مختلفی مثل خودروسازی و ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. یکی از رایج‌ترین کاربردهای ناودانی استفاده به‌عنوان پایه و قاب است. از دیگر کاربردهای ناودانی می‌توان به ساخت نمای ساختمان، چارچوب‌ها، بناهای معماری، خرپا و همچنین ساخت ماشین‌آلات اشاره کرد.

معرفی انواع ناودانی؛ ساده، مشبک، سبک و سنگین

ناودانی‌های ساده و مشبک یا سبک و سنگین به‌ترتیب براساس ظاهر و وزن تقسیم شده‌اند. در ادامه با کاربردهای هر کدام از این ناودانی‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. شما می‌توانید از طریق تماس با کارشناسان آیرومارت و یا وبسایت ما به‌طور روزانه از قیمت ناودانی ۸ سبک و قیمت ناودانی ۸ سنگین، مطلع شوید.

ناودانی ساده؛ مناسب صنایع ساختمانی

ناودانی‌های ساده در صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و با بهره‌گیری از ورق‌های نوردشده تولید می‌شوند. ناودانی ساده را در ابعاد استاندارد ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ می‌سازند که در توسعه سازه‌هایی چون پل‌های باربر و یا در ساخت اتاق کامیون به‌کار می‌روند.

ناودانی مشبک؛ مناسب ساخت قفسه‌های فلزی

ناودانی مشبک از ورق گرم گالوانیزه شده به‌صورت سرد یا گرم تولید می‌شود و جهت مصارف گوناگون چون ساخت قفسه‌های مستحکم فولادی، نصب سنگ و سازه‌های سبک فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوراخ‌های تعبیه شده بر روی ناودانی گالوانیزه باعث می‌شود که بتوان از این محصول برای بستن پیچ و مهره استفاده کرد.

ناودانی سبک؛ 8، 10 و 16 معروف‌ترین انواع ناودانی سبک

هر مقطع ناودانی که وزن آن از وزن تعریف شده در جدول استاندارد اشتال کمتر باشد، ناودانی سبک محسوب می‌شود. آیرومارت امکان استعلام قیمت ناودانی ۱۰ سبک و قیمت ناودانی ۱۶ سبک و ثبت سفارش این مقاطع را در وبسایت خود فراهم کرده است.

ناودانی سنگین؛ برابر با جدول اشتال

ناودانی سنگین از لحاظ وزن و ابعاد با مقادیر جدول اشتال کاملاً برابر است. در سایت آیرومارت می‌توانید قیمت ناودانی سنگین مثل قیمت ناودانی 14 سنگین و قیمت ناودانی ۱۶ سنگین را مشاهده کنید.

استاندارد وزنی ناودانی؛ آشنایی با استانداردهای ابعادی جدول اشتال

استانداردهای ناودانی در کشورهای مختلف عبارتند از ASTM A 36، ASME S1-36، DIN EN 10056-1. ناودانی‌های فولادی باید طبق استانداردهای ابعادی جدول اشتال ساخته شوند؛ بنابراین هر شاخه از این محصولات می‌بایست وزن مشخص و استانداردی داشته باشند.

در بازار داخلی، محصولات تولیدی تفاوت اندکی با استاندارد جدول اشتال دارند؛ به‌همین دلیل به ناودانی سبک معروفند. همچنین در بازار محصولات وارداتی مقاطعی یافت می‌شوند که به‌دلیل تطابق با جدول اشتال، ناودانی سنگین نام دارند. نکته قابل توجه اینکه سایز ناودانی نشان‌دهنده عرض جان آن است یعنی ناودانی ۱۰ نشان‌دهنده این مقطع با عرض ۱۰ سانتی‌متر است. مولفه ضخامت یکی دیگر از عوامل مهم سایزبندی ناودانی فولادی است.

همان‌طور که اشاره شد ناودانی‌های تولید شده با وزن استاندارد را ناودانی سنگین و ناودانی سبک‌تر از آن را با نام ناودانی سبک می‌شناسند. باتوجه به این موضوع، قیمت ناودانی هموزن با قیمت ناودانی سبک مقداری متفاوت است.

ناودانی اروپایی

مقاطع ناودانی تولیدی در اروپا با استاندارد UNP شناخته می‌شوند که وزن بیشتری نسبت‌به ناودانی های ایرانی دارند. از این رو در ایران ناودانی سنگین را بانام هم‌وزن اروپایی نیز می‌شناسند، در حالی که نوع ایرانی آن را ناودانی سبک نام دارد. از ناودانی‌های سنگین یا هم وزن اروپایی که ضخامت بیشتری نسبت‌به ناودانی سبک دارند، اغلب در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و صنعتی استفاده می‌شود. قیمت ناودانی اروپایی در انواع سایز را می‌توانید از آیرومارت استعلام بگیرید.

روش‌های تولید ناودانی

مقاطع ناودانی را از لحاظ نوع تولید به دو دسته ناودانی پرسی و ناودانی فابریک تقسیم‌بندی می‌کنند. در روش پرسی، مقاطع ناودانی فولادی را توسط پرس کردن ورق‌های فولادی از جمله ورق سیاه، ورق استیل یا ورق گالوانیزه می‌سازند. برای استعلام قیمت ورق ۳ میل به‌عنوان یکی از مواد خام تولید ناودانی، کلیک کنید و ضمن اطلاع از قیمت روز آن، سفارش خود را به‌ثبت برسانید.
ناودانی فابریک، تولید کارخانجات نورد است و کیفیت بالاتری نسبت‌به ناودانی پرسی دارد. قیمت ناودانی فابریک با نوع پرسی به‌دلیل خواص و کیفیت ساخت بهتر متفاوت است.

بهترین تولیدکنندگان ناودانی در ایران

ناودانی در حجم قابل توجهی در کارخانه‌های داخل کشور تولید می‌شود. همچنین بخشی از بازار ایران را محصولات وارداتی تشکیل داده‌اند که ناودانی وارداتی را در بازار با برند اروپایی می‌شناسند.
این مقطع در شاخه‌های 6 و 12 متری تولید و روانه بازار می‌شود. از بزرگترین تولیدکنندگان ناودانی در داخل کشور می‌توان به کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان، شکفته، ابهر، ناب تبریز، اسپیرال، نورد سجاد و یاران زنجان اشاره کرد. آیرومارت تامین‌کننده این مقاطع با بالاترین کیفیت ممکن از برندهای مختلف است. ناودانی اسپیرال، ناب تبریز، ابهر، شکفته و برندهای اروپایی به‌عنوان معتبر‌ترین برندهای تولید کننده ناودانی شناخته می‌شوند.

ناودانی اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان تامین‌کننده انواع ناودانی برای کاربردهای مختلف صنعتی و ساختمانی است که مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی ساخته می‌شوند. ناودانی‌های این کارخانه در انواع هم‌وزن اروپایی و سبک در سایزهای 12 تا 20 تولید و عرضه می‌گردند. آیرومارت امکان استعلام قیمت ناودانی اصفهان و ثبت سفارش را برای شما فراهم آورده است.

ناودانی اسپیرال

کارخانه فولاد اسپیرال تولیدکننده انواع مقاطع فولادی از جمله ناودانی است. محل این کارخانه در شهرک صنعتی سگزی اصفهان قرار دارد که در آیرومارت می‌توانید قیمت ناودانی اسپیرال را استعلام بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید.

ناودانی فایکو

مجتمع فولاد البرز ایرانیان با نام تجاری فایکو که در استان مازندران قرار دارد، در حوزه تولید انواع مقاطع فولادی از جمله ناودانی فعال است. ناودانی فایکو در استانداردهای upe و upn و در سایزهای 100 تا 300 تولید می‌شوند. شما می‌توانید ضمن استعلام قیمت ناودانی فایکو در آیرومارت، هم‌اکنون اقدام به ثبت سفارش کنید.

ناودانی شکفته

گروه صنعتی شکفته مشهد در زمینه ساخت مقاطع فولادی مختلف مانند سپری، نبشی و ناودانی فعالیت دارد و طی این سال‌ها موفق به افزایش تولید سالانه این مقاطع به‌حدود نیم میلیون تن شده است. کارخانه شکفته، ناودانی را در سایزهای 6 تا 16 و ناودانی هم‌وزن اروپایی را در سایزهای 8 تا 16 تولید می‌کند. آیرومارت قیمت ناودانی شکفته را نیز به صورت روزانه ارائه می‌کند و شما می‌توانید سفارش خود را همین الان ثبت کنید.

ناودانی ابهر

مجتمع فولاد البرز غرب نیز که محل آن در نزدیکی شهرستان ابهر استان زنجان است، این مقاطع ناودانی را با کیفیتی مناسب و در هر دو نوع سبک و سنگین تولید می‌کند. برای استعلام قیمت ناودانی ابهر و ثبت سفارش با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید و یا به وبسایت مراجعه کنید.

در خرید ناودانی باید به چه مواردی دقت کنیم؟

ناودانی یک مقطع فولادی از نوع پروفیل باز بوده و شاخه‌ای است که شکل U (بال موازی) یا C (بال مخروطی یا شیب‌دار) مانند دارد. مقاطع ناودانی بال موازی تحت عنوان UPE و نوع بال مخروطی باعنوان UNP نیز شناخته می‌شوند. در خرید این مقطع، باید ابتدا انواع ناودانی را بشناسیم و نکات مختلفی را در نظر بگیریم که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

جنس ناودانی

جنس ناودانی باتوجه به نیاز و شرایط سازه انتخاب می‌شود. انواع ناودانی‌های فولادی از جمله ناودانی استیل و فولاد کربنی از پرکاربردترین‌ها محسوب می‌شوند. قیمت ناودانی استیل و فولادهای کربنی، به دلیل تفاوت در آلیاژ، متفاوت است.

ابعاد ناودانی

ابعاد مقطع ناودانی را مطابق با میزان باربری سازه انتخاب می‌کنند که برای مقاطع استاندارد، ابعاد استانداردی مشخص شده است. به‌علاوه، لازم است از ظرفیت باربری مقطع ناودانی آگاه باشید و اطمینان یابید که توانایی تحمل بارهای وارده را دارد.
تغییر سایز، منجر به تغییر وزن و تحمل بار ناودانی می‌شود. همچنین قیمت آن را نیز تغییر می‌دهد، به‌طوریکه قیمت ناودانی ۱۰ و قیمت ناودانی ۱۲ به‌دلیل تفاوت در وزن، باهم فرق دارند.

کیفیت ناودانی

در انتخاب مقاطع ناودانی باید توجه داشته باشید محصول خود را از تولیدکنندگان معتبر خریداری کنید؛ کارخانه‌هایی که برای فروش ناودانی، مقاطع باکیفیت و استاندارد تولید کرده و ضمن تضمین کیفیت محصول، قیمت روز ناودانی را با نرخی رقابتی تعیین می‌کنند. بنابراین، باتوجه به نیاز خود، می‌بایست قیمت ناودانی اصفهان، شکفته، ابهر و سایر برندها را استعلام بگیرید.

استعلام قیمت روز ناودانی از آیرومارت

قیمت انواع مقاطع فولادی همچون قیمت نبشی، به‌دلایل مختلف از جمله میزان عرضه و تقاضا، نوسانات ارز و پیشنهاد رقبا به‌طور روزانه در حال تغییر است. قیمت ناودانی نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید روزانه استعلام شود. کارشناسان ما، همه روزه قیمت تمام مقاطع فولادی از جمله قیمت ناودانی سبک و سنگین را آپدیت کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

خرید ناودانی با ضمانت کیفیت از آیرومارت

برای خرید ناودانی کافیست از طریق شماره 02145306 با آیرومارت تماس بگیرید. علاوه بر تماس تلفنی امکان ثبت سفارش آنلاین ناودانی در سایت آیرومارت فراهم شده است. آیرومارت به پشتوانه سخت‌افزاری خود مانند انبار به مساحت ده ‌هزار متر با سالن سرپوشیده، امکان تامین محصولات از کارخانه‌های معتبر سراسر کشور را به‌صورت مستقیم فراهم آورده است. شما عزیزان می‌توانید پیش از خرید بار آن را رؤیت کرده و از ارائه خدمات انبارداری پس از خرید و عدم جابجایی آن بهره‌مند شوید.

فرآیند خرید ناودانی در آیرومارت بسیار ساده است؛ پس از ثبت سفارش اولیه، پیش فاکتور صادر شده و با پرداخت هزینه، کالای خریداری شده در سریع‌ترین زمان ممکن به محل موردنظر شما حمل می‌شود. در تمامی مراحل، کارشناسان فروش ناودانی در آیرومارت همراه شما هستند و به سوالات شما پاسخ می‌دهند.

بیشتر بخوانید
1 تفاوت ناودانی فابریک و پرسی چیست؟

از نورد گرم شمش فولادی ناودانی فابریک و از پرس ورق فولادی ناودانی پرسی تولید می‌شود.

2 مهم‌ترین تولید کنندگان ناودانی چه کارخانه‌هایی هستند؟

کارخانه‌های مختلفی در ایران مقاطع ناودانی می‌سازند که برندهای ابهر، اسپیرال اصفهان، شکفته و ناب تبریز به همراه برندهای اروپایی معتبرترین آن‌ها محسوب می‌شوند.

3 چگونه می‌توان از آیرومارت ناودانی تهیه کرد؟

برای تهیه ناودانی می‌توانید سفارش خود را آنلاین در سایت آیرومارت ثبت نمایید و یا با شماره تلفن 02145306 تماس بگیرید.

4 قیمت ناودانی تحت تاثیر چه عواملی است؟

نرخ ارز، قیمت مواد خام و عرضه و تقاضا از جمله مهمترین عوامل موثر بر قیمت انواع ناودانی به شمار می‌روند.

5 ناودانی های سنگین و سبک چه تفاوتی با هم دارند؟

ناودانی هایی که از نظر سایز و وزن با مقادیر جدول اشتال برابر باشند، ناودانی سنگین و ناودانی های با وزن کمتر از آن به عنوان ناودانی سبک شناخته می‌شوند.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.