فروش ویژه میلگرد گروه ملی اهواز و نیشابور در تمامی سایزها | بارگیری از درب کارخانه | تلفن:02145306 

قیمت ورق استیل 310 نسوز

استیل ۳۱۰ یکی از انواع فولاد زنگ نزن آستنیتی کربن متوسط است که در دماهای بالا خواص خود را حفظ می‌کند. ورق استیل نسوز ۳۱۰، در دماهای بالا که مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون مورد نیاز است، کاربرد دارد. مقاوت استیل ۳۱۰ در برابر دمای زیاد موجب شده تا امکان جوشکاری و شکل دهی به این ورق فراهم شود و در ساخت کوره، مبدل‌های حرارتی، دیگ بخار و حتی موتور هواپیما استفاده شود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق استیل 310

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش حالت سطحی ابعاد ضخامت آلیاژ وضعیت انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 1 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 1.5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 2 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 3 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 4 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1000×2000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×3000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 1500×6000 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر قیمت روز ورق استیل كيلوگرم مات 2500×1250 5 310 شيت تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۶۳,۰۰۰
۵۰۴,۶۷۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق استیل 310 چیست؟

فولاد زنگ نزن (استیل) ۳۱۰ تحت استاندارد DIN آلمان است که استیل ۱.۴۸۴۱ نامیده می‌شود. به همین دلیل، ممکن است گاهی اوقات نام ورق استیل ۱.۴۸۴۱ را هم در بازار بشنوید که به ورق استنلس استیل ۳۱۰ اشاره دارد.

ورق‌های استیل در صنایع مختلف کاربردهای زیادی دارند. یکی از رایج‌ترین انواع ورق استیل که معمولاً در دماهای بالا و در انواع کوره‌ها و مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد، ورق استیل استنلس نسوز 310 است. در ادامه با ویژگی‌ها، مشخصات و کاربردهای استیل نسوز 310 آشنا می‌شویم.

ابعاد ورق استیل نسوز ۳۱۰

ورق استیل نسوز ۳۱۰ نیز مانند سایر انواع ورق فولادی، به صورت رول و شیت، در کارخانه تولید شده و واردات آن نیز، به همین دو شکل انجام می‌شود. ابعاد شیت فابریک این ورق معمولا شامل موارد زیر می‌شود:

 • 2*1
 • 2.44 * 1.22
 • 2.5* 1.25
 • 3 *1.5
 • 6 * 1.5

ورق نسوز ۳۱۰ در ضخامت‌های 0.3 تا 50 میلی‌متر در بازار موجود است. علاوه بر این ابعاد، می‌توان برش خورده این ورق را نیز در ابعاد سفارشی تهیه نمود، برای اطلاع بیشتر به صفحه برشکاری ورق مراجعه کنید. قیمت ورق استیل ۳۱۰ در دو نوع رول، شیت و برش‌خورده، متفاوت است.

ترکیب شیمیایی ورق استیل ۳۱۰؛ کربن، نیکل و کروم

مقدار کربن موجود در ترکیب شیمیایی ورق استیل ۳۱۰، حداکثر ۰.۲۵ درصد، مقدار کروم آن بین ۲۴ تا ۲۶ درصد و مقدار نیکل ۱۹ تا ۲۲ درصد است. در نوع کم کربن استیل ۳۱۰، حداکثر مقدار کربن ۰.۰۸ درصد و در استیل ۳۱۰ پرکربن، بین ۰.۰۴ تا ۰.۱ درصد است.

مقدار کربن استفاده شده در ترکیب شیمیایی فولاد، تاثیر مستقیم بر خواص و البته قیمت آن دارد. قیمت ورق نسوز ۳۱۰ نیز تحت تاثیر این عامل، متغیر است.

مشخصات ورق استیل ۳۱۰

مهم‌ترین خواص ورق استیل ۳۱۰ در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 • مقاومت به اکسیداسیون تا دمای حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد، به همین دلیل نسوز نیز نامیده می‌شود
 • استحکام متوسط در دمای بالا
 • مقاومت به خوردگی در دمای بالا
 • حفظ استحکام و چقرمگی در دماهای پایین (حدود ۲۶۸- درجه سانتیگراد)

در ادامه، برخی از مشخصات استیل ۳۱۰ را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای اطلاع از سایر آلیاژهای استنلس استیل و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه قیمت ورق استیل مراجعه کنید.

مقاومت به خوردگی ورق؛ استیل ۱.۴۸۴۱ مقاوم و کاربردی

درصد کروم بالای موجود در ترکیب این آلیاژ، علاوه بر افزایش مقاومت به حرارت، موجب افزایش مقاومت به خوردگی نیز شده است. با وجود اینکه مقدار کروم و نیکل بالای موجود در استیل ۳۱۰ منجر به افزایش مقاومت به خوردگی این فولاد، حتی بیشتر از استیل ۳۰۴ شده است، اما نمی‌توان از آن در محیط‌های خورنده قوی و مرطوب، استفاده کرد.

ورق استیل ۳۱۰ به دلیل اینکه مانند استیل ۳۱۶ در ترکیب خود مولیبدن ندارد، مقاومت به خوردگی حفره‌ای آن بسیار ضعیف است. هم‌چنین این آلیاژ، زمانی که در معرض دمای بالا و در محدوده دمایی بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد، در مقابل خوردگی بین دانه‌ای حساس می‌شود.

قیمت ورق استنلس استیل 310 در مقایسه با قیمت ورق‌های استیل 304 و 316 کمتر است.

قابلیت جوشکاری ورق استیل ۳۱۰ نسوز

استیل ۳۱۰، از قابلیت جوشکاری قابل قبولی برخوردار است و با تمامی روش‌های متداول می‌توان آن را جوش داد. انواع روش‌‌های جوشکاری مورد استفاده برای ایجاد اتصالات در این ورق، شامل جوشکاری دستی، تیگ و میگ می‌شود.

در جوشکاری ورق استیل ۳۱۰ به موارد زیر توجه کنید:

 • در شرایط معمول، پیشگرم و عملیات حرارتی پس از جوشکاری، برای این آلیاژ نیاز نیست.
 • برای دستیابی به مقاومت به خوردگی در مایعات، ضروری است که بر روی این استیل عملیات حرارتی آنیل حل‌سازی پس از جوشکاری انجام شود.
 • پس از انجام جوشکاری نیاز است تا اکسیدها و پوسته‌هایی که به دلیل قرارگرفتن در معرض دمای بالا و در اثر جوشکاری بر روی سطح تشکیل می‌شود، حذف شود تا مقاومت به خوردگی آن حفظ گردد.

عملیات حرارتی استیل ۳۱۰

عملیات حرارتی استیل ۳۱۰ از نوع آنیل حل‌سازی است. در طی آن، استیل تا محدوده دمایی ۱۰۴۰ تا ۱۰۶۵ درجه سانتیگراد گرم شده و در مدت زمان مشخصی در این دما نگه‌داری می‌شود و سپس تحت کوئنچ قرار می‌گیرد.

مانند سایر انواع استیل آستنیتی، استنلس استیل ۳۱۰ نیز قابلیت سخت شدن با عملیات حرارتی را ندارد. اما می‌توان آن را با روش کارسرد سخت کرد که عملا به ندرت انجام می‌شود.

دمای کاری ورق استیل 310

در صورتی که ورق استیل 310 به طور مداوم در معرض دمای بالا باشد، دمای کاری آن ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و در شرایطی که به صورت ناپیوسته تحت دمای بالا باشد، دمای کاری آن ۱۰۴۰ درجه سانتیگراد است. استیل ۳۱۰ به دلیل وجود عناصر آلیاژی بیشتر نسبت به استیل ۳۰۹، دمای کاری بالاتری دارد.

همین موضوع باعث شده تا قیمت ورق استیل نسوز 310، نسبت به ورق استیل 309 بیشتر باشد.

استیل نسوز ۳۱۰ علاوه بر ارائه خواص مطلوب در دمای بالا، در دماهای فوق سرد نیز خواص خود را حفظ می‌کند. همین ویژگی موجب شده است تا در گستره دمایی وسیعی کاربرد داشته باشد. یکی دیگر از ورق‌هایی که مقاومت بالایی در برابر دما دارد، ورق استیل 321 است. پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به صفحه قیمت ورق استنلس استیل 321، با مشخصات و ویژگی‌های این محصول آشنا شوید.

کاربرد ورق استیل ۳۱۰؛ از موتور جت تا دیگ‌های بخار

با توجه به خواص خوب استیل ۳۱۰ که در بالا به آن اشاره شد، این نوع فولاد زنگ نزن کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف یافته است. برخی از کاربردهای مهم این استیل شامل موارد زیر است:

 • اجزای کوره
 • ساخت انواع لوله‌های مورد استفاده در تاسیسات
 • مبدل‌های حرارتی
 • دیگ‌های بخار
 • محفظه‌های پخت و بازپخت
 • موتور هواپیما و جت
 • توربین‌های گازی
 • سازه‌های کرایوژنیک
 • تجهیزات ریخته‌گری پیوسته

برندهای ورق استیل ۳۱۰ موجود در بازار

ورق‌ های استیل ۳۱۰ موجود در بازار آهن ایران، اغلب از کشورهای چین، تایوان، هند و اروپا وارد می‌شوند. در این بین، کیفیت و قیمت ورق استنلس استیل ۳۱۰ اروپایی بالاتر بوده و متقاضیان بیشتری را به خود اختصاص داده است.

البته باید این موضوع را نیز در نظر بگیرید که ابعاد ورق نیز تا حدی تعیین‌کننده برندی است که می‌خواهید خریداری کنید. چرا که برندهای مختلف، سایزهای متنوعی را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین ممکن است ابعادی که مورد نیاز شماست، در برند اروپایی، موجود نباشد.

وزن ورق استیل ۳۱۰

رابطه مستقیمی بین قیمت ورق استیل ۳۱۰ و وزن آن وجود دارد. به همین دلیل محاسبه وزن این نوع ورق، اهمیت دوچندانی می‌یابد. شاید بهترین راه برای وزن کردن ورق استیل 310، باسکول کردن باشد که وزن دقیق را به دست می‎‌دهد. اما گاهی اوقات نیاز است تا پیش از خرید، برای برآورد هزینه‌ها و محاسبات مهندسی، وزن آن را داشته باشید.

برای محاسبه وزن ورق استیل 310 می‌توانید از جدول اشتال نیز کمک بگیرید. در این جدول متناسب با ویژگی‌های ابعاد، وزن کالا متناسب با استاندارد اعلام شده است.

ورق استیل ۳۱۰S چیست؟

گرید 310S نوع کم کربن استيل ۳۱۰ است. در مواردی که به خواص جوشکاری بهتری نیاز باشد، این نوع آلیاژ به جای استيل ۳۱۰ به کار می‌رود. قیمت ورق استیل 310S کمتر از قیمت ورق 310 است.

نوع پرکربن استيل ۳۱۰ که با نام 310H شناخته می‌شود، مقاومت به خزش بیشتر و استحکام بالاتری نسبت به استیل ۳۱۰ نشان می‌دهد، اما در مواردی که نیاز به جوشکاری باشد، کاربرد ندارد.

خدمات آیرومارت در رابطه با ورق استیل نسوز ۳۱۰

بازرگانی فولاد آیرومارت، علاوه‌بر فروش ورق استیل 310 در ضخامت‌ها و برندهای مختلف، خدمات مربوط به این ورق را نیز در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد. برخی از این خدمات عبارتند از:

 • برشکاری و سایز کردن
 • بسته بندی و پالت
 • پرسکاری و خمکاری
 • سوراخکاری
 • روکش دهی و خش‌دار کردن

این خدمات برای سایر ورق‌های فولادی مثل استیل 321 و 430 هم ارائه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دو محصول می‌توانید به صفحه قیمت ورق استنلس استیل 321 و قیمت ورق استیل 430 مراجعه کنید.

فروش ورق استیل 310 با ضمانت کیفیت و خدمات ویژه در آیرومارت

شما می‌توانید برای خرید ورق استیل 310 با ما تماس بگیرید. فرآیند خرید انواع مقاطع فولادی در آیرومارت بسیار ساده است. از طریق سایت، کانال تلگرام و تماس تلفنی می‌توانید قیمت محصول را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. پس از ثبت سفارش، پیش‌فاکتور محصول برای شما صادر شده و می‌توانید نسبت به پرداخت هزینه اقدام کنید. در انتها نیز محموله خریداری شده به آدرس مدنظر شما انتقال خواهد یافت.

برای استعلام لحظه‌ای قیمت ورق نسوز ۳۱۰ و سایر انواع مقاطع فولادی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدماتی که در بالا گفته شد، فقط کافیست با شماره 45306-021 تماس گرفته و با کارشناسان فروش ورق استیل نسوز گفتگو نمایید.

ورق استیل نسوز 310 در محدوده ضخامتی 0.3 تا 50 میلی‌متر در بازار موجود بوده و تمامی این ضخامت‌ها از آیرومارت قابل تامین است.

به دلیل وجود عناصر آلیاژی بیشتر در ورق 310، دمای کاری آن بالاتر است و در دمای بالا، خواص بهتری نشان می‌دهد. هرچند که باید نوع کاربرد نیز مشخص باشد. پیشنهاد می‌کنیم پیش از خرید، حتما از راهنمایی‌های کارشناسان آیرومارت استفاده کنید تا بهترین کالا را متناسب با نیازتان خریداری کنید.

بله، شما می‌توانید هر تناژی از ورق استیل 310S را از آیرومارت خریداری نمایید.

نظرات کاربران

  1. مرضیه
   ۰۳ آبان ۱۴۰۱

   فرق ورق استیل ۳۰۴ با ۳۱۰ چیه از کجا تفاوت هاشونو تشخیص بدیم؟

   • آیرومارت
    ۰۴ آبان ۱۴۰۱

    سلام. تنها راه تشخیص ورق استیل ۳۱۰ و ۳۰۴، بررسی آنالیز شیمیایی آن‌هاست.