فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت هاش

قیمت هاش

قیمت هاش یا تیرآهن بال پهن درپروژه‌های ساخت و ساز بزرگ و عظیم الجثه‌ای چون پل‌های فلزی و آسمان خراش‌ها تاثیرگذار است. قابلیت گسترش هاش موجب شده تا این مقطع آهنی عضو جدانشدنی سازه‌های فولادی بزرگ باشد. قیمت هاش امروز کارخانه‌های مختلف را در این صفحه آیرومارت مشاهده کنید. برای دریافت مشاوره با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت هاش سبک

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش استاندارد سایز طول وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن بال پهن ۱۰ سبک ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 10 12 200 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۵,۵۰۴
۶۰,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۲ سبک ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 12 12 234 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۵,۵۰۴
۶۰,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 14 12 294 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۵,۲۲۹
۲۷,۵۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۶ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 16 12 365 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۲,۱۱۰
۳۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 16 12 365 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۲,۱۱۰
۳۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۸ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 18 12 426 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۴,۷۷۰
۲۶,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۸ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 18 12 426 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۴,۷۷۰
۲۶,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۰ سبک ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 20 12 508 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۵,۲۲۹
۲۷,۵۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۰ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 20 12 508 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۵,۲۲۹
۲۷,۵۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 22 12 606 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 24 12 724 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 26 12 818 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۸ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 28 12 917 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 30 12 1060 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 32 12 1170 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۲,۳۸۵
۶۸,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 34 12 1260 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۲,۳۸۵
۶۸,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 36 12 1342 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۴۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 40 12 1440 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۴۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 45 12 1700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۵۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 50 12 1860 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۵۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 55 12 2000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۶۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 60 12 2160 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۶۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 65 12 2300 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۷۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 70 12 2450 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۸۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 80 12 2700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۹۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 90 12 3000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت هاش سنگین

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش استاندارد سایز طول وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن بال پهن ۱۰ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 10 12 250 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۵,۵۰۴
۶۰,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۲ سنگین ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 12 12 322 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۵,۵۰۴
۶۰,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 14 12 390 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۲,۹۳۵
۲۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 16 12 500 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۲,۰۱۸
۲۴,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین کره۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 16 12 500 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۲,۰۱۸
۲۴,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 18 12 590 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۲,۰۱۸
۲۴,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 20 12 720 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰,۲۷۵
۳۳,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 20 12 720 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۰,۲۷۵
۳۳,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 22 12 828 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 24 12 960 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 26 12 1075 ترک انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 28 12 1210 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 30 12 1370 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 30 12 1370 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۲ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 32 12 1551 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۱,۴۶۷
۶۶,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۴ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 34 12 1600 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۳,۳۰۲
۶۸,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۶ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 36 12 1700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۴۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 40 12 1830 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۴۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 45 12 2000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۵۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 50 12 2250 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۵۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 55 12 2350 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۶۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 60 12 2350 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۶۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 65 12 2700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۷۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 70 12 2800 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۸۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 80 12 3150 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 18 12 590 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۹۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 90 12 3500 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

قیمت هاش یا تیرآهن بال پهن درپروژه‌های ساخت و ساز بزرگ و عظیم الجثه‌ای چون پل‌های فلزی و آسمان خراش‌ها تاثیرگذار است. قابلیت گسترش هاش موجب شده تا این مقطع آهنی عضو جدانشدنی سازه‌های فولادی بزرگ باشد. به طور کلی تیرآهن‌های موجود در بازار از نظر ظاهری به دو دسته I شکل و H شکل تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه دوم تیرآهن‌ها براساس استاندارد IPB تولید می‌گردند. هر تیرآهن از دو بخش اصلی جان و بال تشکیل شده است. جان بخش عمودی یا بدنه تیرآهن به حساب می‌آید که در برابر نیروهای خمشی از خود مقاومت نشان می‌دهد. بال‌ها صفحات موازی هستند که در اطراف جان قرار گرفته و در برابر نیروهای برشی مقاوم هستند. در تیرآهن‌های ساخته شده با استاندارد IPB یا هاش، بال‌ها طولی تقریبا برابر با جان دارند.

انواع هاش موجود در بازار آهن آلات براساس ابعاد به سه گروه هاش سبک یا HEA ، هاش سنگین یا HEB و هاش فوق سنگین یا HEM تقسیم می‌شود. همان‌طور که مشخص است وزن در انتخاب هاش در اولویت قرار می‌گیرد. به همین دلیل تفاوت قیمت هاش را می‌توان ناشی از وزن دانست. اما عوامل دیگری نیز می‌تواند قیمت هاش را تغییر دهد. در ادامه با روش ساخت تیرآهن 1PB و عوامل موثر بر قیمت هاش بیشتر صحبت خواهد شد.

روش تولید هاش یا تیرآهن IPB

پیش از اینکه به سراغ قیمت هاش بروید، بهتر است با روش تولید این مقطع آشنا شوید. تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن هر دو با روش نورد گرم تولید می‌شوند. وابسته به سایز محصول تولیدی از بلوم یا بیلت به عنوان مقاطع اولیه تولید هاش استفاده می‌شود. فرآیند تولید با پیش گرم این مقاطع شروع می‌شود. افزایش دمای بلوم یا بیلت باعث بهبود شکل پذیری آن می شود.

پیش گرم در کوره‌های گامی صورت می‌گیرد به این صورت که مقاطع اولیه از یک سمت کوره و به نوبت وارد کوره می‌شوند و مقاطع پیش گرم شده از طرف دیگر کوره به نوبت خارج می‌شوند. معمولا این کوره‌ها با گاز طبیعی کار می‌کنند و دمای پیش گرم چیزی در حدود 1200 درجه سانتیگراد است.

به دلیل دمای بالای پیش گرم سطح بلوم دچار اکسیداسیون می‌شود، این لایه‌های اکسیدی می‌تواند خواص سطحی تیرآهن و هاش تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل پیش از شروع فرآیند نورد لایه‌های اکسیدی تشکیل شده به کمک فشار بالای آب از سطح مقطع اولیه جدا می‌شود.

با شروع نورد و قرار گرفتن مقاطع بیلت یا بلوم بین غلتک‌های پرفشار نورد سطح مقطع آن رفته رفته دچار تغییر می‌شود. به این ترتیب با رسیدن به ابعاد و ضخامت مورد نظر تولید هاش به پایان می‌رسد. پس از اتمام نورد شاخه‌های تیرآهن در طول‌های مشخصی بریده می‌شوند و روی تخته‌های گامی رفته رفته خنک می‌شوند تا راهی بازار شوند. با توجه به پروسه تولید قیمت شمش فولاد که ماده اولیه تولید تیرآهن هاش بال پهن است یکی از عوامل مهم بر قیمت هاش است.

پس از خنک شدن مقطع تولید یک مرحله اتوکاری یا ironing جهت حذف خمیدگی و اعوجاج‌های ایجاد شده انجام می‌شود تا یک شاخه هاش یا تیرآهن با کیفیت هندسی بالایی تولید شود.

تولید تیرآهن بال پهن به دلیل ابعاد بال بزرگ‌تر دشوارتر است. به دلیل هندسه بزرگ‌تر، هنگام خنک سازی هاش ایجاد کاهش دما به صورت یکنواخت در طول مقطع کار دشواری است و چنانچه این اتفاق به درستی رخ ندهد، اعوجاج و خمیدگی در طول تیرآهن هاش اتفاق می افتد.

به دلیل همین دشواری در زمینه تولید معمولا اندکی اختلاف بین قیمت تیرآهن و قیمت هاش بال پهن وجود دارد. این اختلاف قیمت جزئی بین قیمت هاش سبک و سایر انواع هاش نیز دیده می‌شود.

راهنمای خرید هاش

اغلب در بازار داخلی ایران دو نوع هاش سبک و سنگین بیشتر متقاضی دارد. به همین خاطر در ادامه با مهم‌ترین مواردی که در خرید این دو نوع کالا باید توجه داشت و قیمت هاش ، اشاره خواهد شد.

قیمت هاش سبک

مهم‌ترین موضوعی که پیش از استعلام قیمت هاش سبک یا سایر انواع تیرآهن باید مورد توجه قرار بگیرد سایز و وزن هر شاخه از این مقاطع است. چرا که قیمت هاش سبک تخت تاثیر این موارد تغییر می‌کند. سایزبندی و وزن هر شاخه هاش طبق استانداردی به نام جدول اشتال تیرآهن باید رعایت شود. تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. جان یا web و دو بال که نام flange نیز شناخته می‌شوند. معمولا در اکثر سایزهای تیرآهن بال پهن عرض بال‌ها برابر با طول جان آن تولید می‌شود. همچنین در انواع تیرآهن معمولی و تیرآهن بال پهن سایز مقطع نشان دهنده طول یا ارتفاع جان آن است.

بنابراین برای مثال تیرآهن 10 نشان دهنده تیرآهنی است که طول جان آن 10 سانتیمتر است. همچنین ضخامت و ابعاد بال آن نیز طبق استاندارد تعبیه شده است. طبق جدول وزنی یک شاخه 12 متری هاش سبک سایز 10 نزدیک به 200 کیلوگرم وزن دارد در حالی که هاش سنگین در همین سایز 240 کیلوگرم وزن دارد. بنابراین قیمت هاش سبک کمتر از قیمت هاش سنگین در همان ابعاد است.

تیرآهن بال پهن در سایزهای 10 تا 60 سانتیمتر بیشترین کاربرد را دارد. به دلیل هندسه این مقطع مقاومت خمشی آن بسیار بالاست به همین دلیل از تیرآهن در کاربردهای تحت تنش خمشی بالا استفاده می‌شود. مثلا در ساخت سقف‌های مختلف ساختمان‌های اسکلت فلزی از انواع تیرآهن استفاده می‌شود.

قیمت هاش سنگین

این محصول به صورت شاخه‌های 12 متری به بازار عرضه می گردد. در سایز برابر یک شاخه 12 متری این محصول سنگین‌تر از هاش سبک است. همچنین در بازار آهن و فولاد ایران هاش فوق سنگین به دلیل کمبود تقاضا خرید و فروش نمی‌شود. نکته اولی که پیش از استعلام قیمت هاش سنگین باید به آن توجه کنید، سایزبندی و وزن آن است. به این منظور از جدول اشتال هاش سنگین کمک گرفته می‌شود. در این جدول جزئیات ابعادی این مقطع فولادی به همراه وزن استاندارد آن در سایزهای مختلف ارائه شده است.

سایز هاش سنگین در واقع بیانگر ارتفاع جان مقطع برحسب سانتیمتر است. براساس استاندارد اشتال سایز این مقطع 10 تا 100 سانتیمتر متغیر است. تا سایز 30 طول بال هاش برابر با طول جان آن افزایش پیدا می‌کند. یعنی هاش سنگین 16 دارای ابعاد بال و جان 160 میلیمتر است. از سایزهای بزرگتر 30 طول بال در ابعاد 300 میلیمتر ثابت می‌ماند. همچنین ضخامت جان و بال هاش متناسب با افزایش سایز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت هاش با تغییر سایز متفاوت خواهد بود.

وزن هر شاخه از این محصول در کمترین سایز از 245 کیلوگرم آغاز می‌شود و در بزرگترین سایز تا نزدیک به 4 تن افزایش پیدا می‌کند. افزایش وزن هاش منجر به افزایش استحکام خمشی آن می گردد. از هاش سنگین در ساخت سازه های عظیم عمرانی مثل برج ها و پل ها به عنوان ستون های مقاومت در برابر خمش استفاده می شود. بنابراین قیتمت هاش سنگین بر سرنوشت پروژه‌های این چنینی تاثیر دارد.

عوامل موثر بر قیمت هاش

پیش از استعلام قیمت هاش باید بدانید که قیمت این مقطع براساس عوامل مختلفی تعیین می‌شود. قیمت هاش در بازار برپایه شمش فولادی تعیین می‌شود. در ادامه هزینه‌های تولید، حمل و نقل و نرخ دلار باعث دگرگونی قیمت هاش می‌گردد. اغلب شرایط بازار در دگرگونی و نوسانات قیمتی نیز تاثیر به سزایی دارد. میزان عرضه و تقاضا، کیفیت، برند تولید کننده و شرایط سیاسی روز دنیا نیز در تغییر قیمت هاش موثر هستند.

پیش از خرید هاش باید از سایز، مقدار و نوع تیرآهن خود اطمینان حاصل پیدا کنید. در این راستا کارشناسان آیرومارت آماده‌اند تا شما را راهنمایی کنند.

خدمات جانبی محصول

بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه بر تامین بار با کیفیت مجری تعدادی از خدمات جانبی این محصول متناسب با سفارش شما است. در این بخش به بررسی این خدمات می پردازیم:

به هاش با طول مشخصی نیاز دارید؟

در صورتی که مشتری به سایزی خارج از سایز فابریک 12 متری نیاز داشته باشد آیرومارت ارائه دهنده خدمات برشکاری در بهترین کفیت است. برشکاری به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که می‌توان به برش سرد و برش گرم اشاره کرد. برش سرد به کمک دستگاه گیوتین انجام می‌شود. برای این محصول که معمولا ضخامت بالایی دارد از روش گرم برای برشکاری استفاده می‌شود. روش گرم به کمک هوا برش انجام می‌شود. هوا برش مخلوط سوخت و هوای پر فشار است که قابلیت برشکاری با  سرعت بالا را ارائه می‌دهد.

تولید تیرآهن لانه زنبوری با هدف کاهش وزن

لانه زنبوری کردن یا شبکه کردن این محصولات با هدف کاهش وزن و افزایش بهره‌وری ساخت و ساز صورت می‌گیرد. حاصل شبکه کردن تیر 16 تیری با سایز 24 تولید می‌شود. در برخی موارد خاص و با انجام محاسبات ایمنی می‌توان از تیر شبکه 24 به جای تیر 24 استفاده کرد. در این صورت علاوه بر حفظ خواص وزن کلی سازه با کاهش مناسبی روبرو شده است.

برای شبکه کردن این محصولات برشکاری به دو نوع معمول زنبوری یا دایره‌ای انجام می‌شود. دو قطعه مقطع از هم جدا می‌شوند و به شکلی روی هم قرار می‌گیرند که حفرات تشکیل شوند. سپس به کمک جوشکاری و اتصال مجدد تیر شبکه یا CPE تولید می‌شود. آیرومارت ارائه دهنده خدمات شبکه کردن این مقاطع در بالاترین سطح کیفی است. خدمات اجرایی متناسب با عرف بازار باعث افزایش قیمت هاش سنگین  به مقدار مشخصی می شود.

قیمت هاش برندهای مختلف

با توجه به چالش‌هایی که برای تولید تیرآهن IPB در بخش های قبل توضیح داده شد، این مقطع در ابعاد محدودی در داخل کشور تولید می‌شود. از این بین کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد ایرانیان (فایکو) تنها تولید کنندگان تیرآهن بال پهن در ایران هستند. تولید این 2 کارخانه به سایزهای 16، 18، 20 و 30 و در دو نوع هاش سبک و هاش سنگین محدود می شود. شما می‌توانید برای استعلام قیمت هاش این کارخانه‌ها به جدول پایین صفحه مرجعه کنید.

سایر هاش مورد نیاز کشور از طریق واردات انجام می شود. معروف‌ترین برندهای وارداتی این محصول هاش کره و هاش ترک هستند. آیرومارت تامین کننده هاش سبک هیوندای استیل از کشور کره جنوبی نیز می‌باشد. دقت کنید که قیمت هاش این برندها تحت تاثیر نرخ ارز خواهد بود.

استعلام قیمت هاش از آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت قابلیت تامین انواع هاش و سایر مقاطع فولادی را دارد. انواع هاش سبک و سنگین تولیدی توسط برندهای معتبر دنیا توسط آیرومارت قابل تامین است. کارشناسان ما در این مجموعه آماده ارائه هرگونه مشاوره پیش از خرید به مشتریان خود هستند. چجهت اسعلام قیمت هاش و دریافت هرگونه خدمات مشاوره‌ای، کافی است با شماره تماس 45306-021 تماس بگیرید.

H ابعاد بال برابر با جان آن می‌باشد، با توجه به محدودیت‌های تیرآهن‌های معمولی طراحی شده است، و در برابر ارتعاشات و بارهای وارده استحکام و مقاومت بالایی دارد.

تیر آهن هاش سبک HEA و تیر آهن هاش سنگین HEB در ضخامت جان آن‌ها است.

در هر بسته تیرآهن ۱۲ ، 44 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 14 ، 36 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 16 ، 30 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 18 ، 24 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 20 ، 18 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 22 ، 16 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 24 ، 14 شاخه تیرآهن و در هر بسته تیرآهن 27 ، 12 شاخه تیرآهن است.

تیرآهن CPE در مقایسه با تیرآهن معمولی، ممان اینرسی و مقاومت خمشی بیشتری دارد. علاوه‌بر آن شبکه کردن منجر به افزایش سایز تیرآهن می‌شود. در حقیقت استفاده از تیرآهن لانه زنبوری به کاهش وزن ساختمان و مصرف تیرآهن کمک می‌کند. برای مثال زنبوری کردن تیرآهن 16 منجر به تولید تیرآهن 24 می‌شود.

تیرآهن معمولی یا IPE از سایز 8 تا 60 سانتی‌متر تولید می‌شود.

نظرات کاربران

  1. محمود صلاتی
   ۲۲ آذر ۱۴۰۱

   سلام تیرآهن های شما گواهی اصالت کالا دارن یا خیر؟ من میخوام تیرآهن هاش بخرم میخوام قبلش مطمئن بشم. ضمن اینکه فروش اعتباری هم دارین؟

   • آیرومارت
    ۲۳ آذر ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. گواهی‌های کنترل کیفیت به درخواست مشتری برای تمامی کالاها صادر میشه. بله. برای اطلاع از شرایط فروش اعتباری آهن به صفحه این خدمات آیرومارت مراجعه بفرمایید.