قیمت ورق شیروانی

قیمت ورق شیروانی

قیمت ورق شیروانی با توجه به رنگ  و طرح متفاوت است. در بازار آهن به ورق های فلزی گالوانیزه شده که معمولا از جنس آهن یا فولاد هستند، ورق شیروانی گفته می شود. این ورق‌ها در طرح‌های ذوزنقه، طرح سفال و طرح های دیگری ساخته و در بازار ارائه می‌شوند. ورق‌های شیروانی دارای رنگ‌های متنوعی هستند و با دستگاه‌هایی مخصوص در اندازه‌های گوناگون برش داده می‌شوند. ورق‌ شیروانی را می‌توان در بخش‌های گوناگون سازه‌ها استفاده کرد. از سوی دیگر، این پروفیل‌ها دوام و قدرت بالایی دارند و تا سال‌ها قابل استفاده هستند. از آنجایی که ماده اولیه تولید این کالا ورق گالوانیزه است قیمت ورق شیروانی از قیمت ورق گالوانیزه تاثیر می‌پذیرد.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق شیروانی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت حالت برند رنگ انبار تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.47 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.47 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۷ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.47 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.35 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۳۵ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.35 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.48 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۴۸ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.48 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق فولاد مبارکه ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه فولاد مبارکه قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق چین ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه چین قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1000 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۰۰۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1000 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ سفید ۹۰۱۶ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس سفید 9016 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ آبی ۵۰۱۵ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس آبی 5015 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ سینوسی كيلوگرم 1250 0.5 سینوسی هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق هفت الماس ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر عرض ۱۲۵۰ قرمز ۳۰۰۰ ذوزنقه كيلوگرم 1250 0.5 ذوزنقه هفت الماس قرمز 3000 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق شیروانی سینوسی ضخامت ۰.۵ فولاد مبارکه 1000 0.5 سینوسی فولاد مبارکه قرمز 3000 اصفهان ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس
ورق شیروانی شادولاین ضخامت ۰.۲ چینی 1250 0.2 شادولاین چین آبی 1202 تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

انواع ورق‌ شیروانی

انواع ورق‌ شیروانی ، طرح‌ها و برش‌های گوناگونی دارند که با توجه به نیاز و شرایط سازه‌ها، می‌توانید انواع ورق شیروانی را تهیه کنید. یکی از موارد دیگری که برای تهیه این نوع ورق حتما باید در نظر گرفته شود، قیمت ورق شیروانی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی ممکن است دچار تغییر شود. در ادامه، علاوه بر معرفی انواع مختلف ورق شیروانی، درباره عوامل موثر بر قیمت ورق شیروانی در هر نوع، صحبت خواهیم نمود.

قیمت ورق شیروانی ذوزنقه

در عرض ورق‌ شیروانی ذوزنقه، موج‌هایی مربعی شکل ایجاد شده است. این ورق‌ها نمونه ای از ورق‌های گالوانیزه هستند و شباهت زیادی به ورق‌های کرکره‌ای سینوسی دارند. با این حال این دو ورق، در شکل ظاهری، ابعاد و البته مقاومت فیزیکی با یکدیگر تفاوت‌های مشخصی دارند. مهم‌ترین عاملی که قیمت ورق شیروانی ذوزنقه‌ای را تعیین می‌کند، طول این ورق‌ها می باشد. چرا که عرض این ورق‌ها معمولا ثابت است و در اندازه 1000  و 1250 میلیمتر ساخته می‌شود. در نتیجه، تنها طول این ورق‌ها بنا به سفارش مشتری تغییر می‌کند و در قیمت نیز اثرگذار است. در نهایت، نوع جنس، میزان تقاضای بازار، هزینه بار و… در قیمت ورق شیروانی ذوزنقه موثر خواهد بود.

کاربرد ورق شیروانی ذوزنقه

بیشترین کاربرد ورق‌های ذوزنقه، در پوشش سقف شیروانی و همچنین برای حصار دور ساختمان‌ها و زمین‌ها است. ابعاد این نمونه از ورق‌ شیروانی بیشتر‌ در اندازه های 0.04 و 0.6 میلی‌متر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در فعالیت‌های عمرانی، ورق‌ شیروانی ذوزنقه، بیشتر دارای عرض 72 سانتی‌متر هستند.

قیمت ورق شیروانی طرح سفال

از فرم‌دهی و تغییر شکل دادن ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های شیروانی طرح سفال ساخته می‌شوند. این ورق‌ها از پرکاربردترین و زیباترین ورق‌های شیروانی هستند و طرفداران بسیاری دارند. اجرت و قیمت برش ورق‌های شیروانی طرح سفال تقریبا، دو برابر قیمت برش ورق‌های شیروانی دیگر از جمله ذوزنقه‌ای، کرکره‌ای و شادولاین است. دلیل این تفاوت قیمت به طول زمان بیشتری بازمی‌گردد که باید صرف برش دادن ورق‌های شیروانی طرح سفال بشود. این عوامل ممکن است دلیل قاطعی برای بیشتر بودن قیمت ورق شیروانی طرح سفال از دو نوع دیگر، باشد. با این حال به دلیل آنکه تقاضای بازار در استفاده از ورق‌های شیروانی طرح سفال بالا است و بسیاری از سازه‌ها از این ورق‌ها استفاده می‌کنند، قیمت ورق‌ شیروانی سفال به ورق‌های دیگر رسیده است. چرا که تقاضای زیاد، باعث افزایش تولیدات و برش‌ها شده و در نتیجه قیمت روز ورق‌ شیروانی همسان با دیگر ورق‌ها قرار گرفته است. نوسانی که  امروزه در قیمت ورق شیروانی ایجاد شده، با توجه به نوسانی است که در قیمت آهن آلات به وجود آمده است. به همین دلیل، بیشتر تغییر قیمت‌ها پیش از آنکه مربوط به برش و اجرت تولید ورق‌ شیروانی باشد به نوع و قیمت مواد اولیه باز می‌گردد. چرا که معمولا آهن و فولاد و فلز روی که برای گالوانیزه کردن استفاده می‌شود، در افزایش قیمت ورق شیروانی موثر هستند. تولید ورق‌های شیروانی طرح سفال در سه دسته که در ادامه ذکر شده است، انجام می‌شود.

ورق طرح سفال ژنوا

ژنوا یا جنوا، جدیدترین نوع از ورق‌های شیروانی رنگی است. ورق شیروانی  که به ورق‌های طرح سفال فرانسوی و ورق‌های طرح سفال ایتالیایی معروف هستند، در این دسته جای می‌گیرند. این ورق شیروانی در ساخت سقف شیروانی در ویلا، آلاچیق و سردر ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرحی که بر روی ورق ایجاد می‌شود، تعیین کننده قیمت ورق شیروانی طرح سفال است.

ورق طرح سفال پالرمو

ورق‌های شیروانی که به سفال سوئدی و ژاپنی معروف هستند، در این دسته قرار می‌گیرند. استفاده از این ورق شیروانی ، سازه را ضد زلزله می‌کند و سرعت اجرای پروژه را افزایش می‌دهد. در نهایت استفاده از انواع ورق شیروانی ، هزینه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و دوام و ماندگاری بنا را بیشتر می‌کند.

ورق طرح سفال پرچین

ورق شیروانی طرح سفال پرچین در ساخت سقف، پرچین، پوشش پارکینگ، سردرها و… استفاده می‌شوند. لازم است بدانید که از نظر کاربری، دوام و پایداری سازه، تقریبا تمام این ورق‌های شیروانی در یک رده قرار می‌گیرند. در نتیجه بحث سلیقه شخصی، می‌تواند در نهایت تعیین کند که شما کدام ورق شیروانی را سفارش می‌دهید.

قیمت ورق شیروانی دامپا یا لمبه

کاربرد ورق شیروانی دامپا شامل استفاده در سقف شیروانی، سقف داخلی، دیواره کانکس و در ساخت سقف کاذب می شود. این نوع ورق شیروانی در دو نوع گالوانیزه و رنگی، قابلیت تولید دارد. قیمت ورق شیروانی دامپا یا لمبه  در دو نوع گالوانیزه و رنگی، متفاوت است.

قیمت ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی در واقع ورق گالوانیزه‌ای است که شکل دهی شده و تحت پوشش دهی سطحی قرار گرفته است. پوشش رنگی که روی ورق شیروانی اعمال می‌شود، پلیمری است که موجب افزایش مقاومت به خوردگی آن می‌گردد. از دو روش کلی برای رنگ کردن ورق رنگی استفاده می‌شود که عبارتند از:
 • پوشش دهی پودری یا الکترواستاتیک ورق رنگی
 • پوشش دهی مایع ورق رنگی
روش رنگ آمیزی از عوامل بسیار موثر بر قیمت ورق شیروانی رنگی است. روش مایع، معمولا پوشش یکنواخت‌تر و باکیفیت‌تری را ایجاد می‌کند.

مشخصات ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی دارای تنوع رنگی بالایی بوده و در حدود 16 رنگ از آن، در بازار موجود است. هرکدام از این رنگ‌ها با کدهای خاصی شناخته می‌شوند که برخی از این کد رنگ‌ها عبارتند از:
 • زرد با کدهای 1023 و 1028
 • نارنجی با کد 2003
 • قرمز با کدهای 3000 و 3020
 • صورتی با کد 4003
 • بنفش با کد 4005
 • آبی با کد 5015
 • سبز با کد 6024
 • سفید با کد 9016

کاربرد ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی به واسطه زیبایی و مقاومت بالا در مقابل خوردگی و زنگ زدن، در مواردی که به این دو ویژگی به طور همزمان نیاز باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل از این نوع ورق شیروانی در ساخت انواع کرکره، نمای بیرونی و داخلی ساختمان‌ها، زیبا سازی سقف ورزشگاه‌ها و ...  کاربرد دارد.

مشخصات ورق شیروانی رنگی

ورق شیروانی رنگی به دلیل اینکه علاوه بر پوشش گالوانیزه، یک لایه دیگر از رنگ بر روی آن ایجاد می‌شود، مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به ورق‌های گالوانیزه معمولی دارد. به همین دلیل نیز به عنوان سقف شیروانی در بسیاری از مناطق مرطوب شمالی از این نوع ورق، در سقف‌های شیروانی استفاده می‌کنند.

قیمت ورق شیروانی شادولاین

ورق شیروانی شادولاین در دو نوع جدید و کلاسیک یا سنتی، در بازار موجود است. این نوع ورق، سال‌ها پیش در ساخت ساندویچ پنل استفاده می‌شد اما امروزه کاربرد گسترده‌تری یافته است. ورق شیروانی شادولاین به دو صورت در بازار موجود است که این دو شکل شامل موارد زیر می‌شود:
 • ورق شادولاین رنگی
 • ورق شادولاین سفید
قیمت ورق شیروانی شادولاین در دو مورد بالا متفاوت است.

قیمت ورق شیروانی گالوانیزه

ورق شیروانی از ورق گالوانیزه تولید می‌شود. این نوع ورق با توجه به پوشش محافظی از جنس فلز روی، که از طریق فرایند گالوانیزاسیون بر سطح آن ایجاد می‌شود، مقاومت بالایی را در مقابل زنگ زدن و خوردگی نشان می‌دهد. بنابراین در مواردی که محیط مرطوب باشد و یا اینکه عوامل خورنده مانند برخی از اسیدها با ورق در تماس باشند، کاربرد گسترده‌ای دارد. مقاومت به زنگ زدن و خوردگی، باعث شده تا استفاده از ورق شیروانی گالوانیزه به دلیل دوام بالا، در مناطقی مانند شمال ایران، کاربرد زیادی داشته باشد. از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ورق شیروانی گالوانیزه ، نوع روشی است که برای گالوانیزه کردن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا که کیفیت و میزان مقاومت به خوردگی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالت کلی دو روش برای گالوانیزه کردن ورق فولادی وجود دارد که گالوانیزه گرم و سرد نام دارند. در ایران معمولا از روش گالوانیزه گرم یا غوطه وری گرم برای ایجاد پوشش گالوانیزه بر روی ورق استفاده می‌شود.

قیمت ورق شیروانی سینوسی یا کرکره

نوع فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های این ورق، علت نامگذاری آن است. این نوع ورق شیروانی به دو صورت ریز و درشت در بازار موجود است که قیمت ورق شیروانی سینوسی در این دو نوع تفاوت دارد. برای ساخت ورق گالوانیزه سینوسی، از ورق گالوانیزه یا ورق رنگی استفاده می‌شود. در این نوع ورق شیروانی، فاصله بین دو قله از پارامترهای مهم در حین خرید است. دو نوع متداول از این ورق در طول‌هایی با تناوب 68 و 75 میلیمتر تولید می‌گردد. عرض مفید ورق شیروانی سینوسی بستگی به عرض ورق اولیه در تولید آن‌ها دارد که اغلب از ورق‌های فولادی با عرض 1000 یا 1250 میلیمتر در تولید آن استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از ورق‌ شیروانی چیست؟

ورق‌های شیروانی، از محصولاتی هستند که برای برخی از اقلیم‌ها، به عنوان تنها و بهترین انتخاب تلقی می‌شوند و در اقلیم‌های دیگر نیز می‌توانند زیبا، مقاوم و بهینه باشند. در ادامه از مهم‌ترین دلایلی گفته‌ایم که به عنوان مزایای استفاده از ورق‌ شیروانی مطرح می‌شود: نصب آن سریع و آسان است و زمان اجرای پروژه را بسیار کاهش می‌دهد. ور‌ق‌های شیروانی رنگ‌های جذابی دارند و قیمت آنها نسبت به موارد مشابه بسیار به صرفه و مناسب است. در برابر زلزله مقاوم هستند و احتمال ریزش ندارند، به همین دلیل بسیار امن می‌باشند. طراحی آنها به گونه‌ای است که آب در ورق‌های شیروانی جمع نمی‌شود و در نتیجه رطوبت و بارندگی آسیبی به آنها نمی‌رساند. با گذشت زمان، یکپارچگی ورق‌ شیروانی حفظ می‌شود و دچار شکستگی نمی‌شوند. کاربردهای متنوعی دارند و می‌توان از آنها در پوشش سقف، دیوار سوله‌ها، پرچین‌ها و… استفاده کرد. ورق شادولاین را هم می‌توان از ورق گالوانیزه ساده (بی رنگ ) تولید کرد و هم از ورق گالوانیزه رنگی به همین دلیل قیمت آن می‌تواند با نیاز مشتری سازگارتر باشند.

روش تولید ورق شیروانی

این کالا به روش رول فرمینگ تولید می‌شود. رول فرمینگ در واقع یک روش شکل دهی است که به کمک یک سری غلتک انجام می‌شود. ورق گالوانیزه یا ورق رنگی به عنوان ماده اولیه وارد دستگاه می‌شود. عرض ورق ورودی مشخص است و با ورود به دستگاه شکل دهی آن آغاز می‌شود. جایگیری غلتک ها به شکلی است که در انتهای خط شکل دهی محصول با مقطع مورد نظر خارج می‌گردد.

تولیدکنندگان ورق شیروانی

همیشه برند تولیدکننده از عوامل بسیار موثر بر کیفیت محصولی است که خریداری می‌شود. از تولیدکنندگان ورق شیروانی در کشور می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، کارخانه هفت الماس و تاراز اشاره کرد. برخی از این تولیدکنندگان، ورق شیروانی گالوانیزه و برخی رنگی تولید کرده و به بازار عرضه می‌دارند. قیمت ورق شیروانی تولید شده توسط برندهای مختلف بر اساس کیفیتی که ارائه می‌دهند، روش تولید و ... متفاوت است. انتخاب برند مناسب برای خرید، نیاز به تجربه در بازار آهن و فولاد دارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که از افراد باتجربه در بازار، مشورت بگیرید تا بهترین برند را بر اساس نیازتان، انتخاب نمایید.کارشناسان آیرومارت با تکیه بر فعالیت چندین ساله خود در بازار، می‌توانند بهترین راهنما برای شما در این مسیر باشند.

نکات مورد توجه در خرید ورق شیروانی

در خرید ورق شیروانی نیز مانند سایر مقاطع فولادی، حتما باید مواردی را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال ضخامت ، طرح و نقشه ، متراژ و قیمت ورق شیروانی ، از فاکتورهایی هستند که باید بر اساس نوع کاربرد، میزان حساسیت و بودجه‌ای که قرار است برای پروژه هزینه شود، تعیین شوند. در نظر گرفتن همه این فاکتورها منجر به خریدی مطمئن برای شما خواهد شد. اما باید در نظر داشت که ممکن است شما اطلاعات کافی در باره این موضوعات نداشته باشید. در این مورد حتما توجه کنید که منبعی معتبر را برای خرید انتخاب کرده و از راهنمایی‌های کارشناسان فروش آن مجموعه، استفاده کنید. آیرومارت منبعی معتبر برای خرید انواع مقاطع فولادی در بازار آهن ایران است که علاوه بر تامین سبدی متنوع از هر محصول در سایز، استاندارد، جنس و برند، بهترین کیفیت را با بهترین قیمت، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. از مهم‌ترین خدمات این مجموعه می‌توان به مشاوره‌های تخصصی در رابطه با هر محصول اشاره نمود که راهنمای خوبی برای خرید شما محسوب می‌شود.

عوامل موثر بر قیمت ورق شیروانی

مانند بسیاری از کالاهای فولادی، قیمت ورق‌ شیروانی نیز در نوسان است. از آنجا که این ورق‌ها از جنس آهن و فولاد هستند و با روش‌هایی گالوانیزه شده‌اند، در نتیجه تغییرات بازار آهن‌آلات بر قیمت این ورق‌ها نیز موثر است. برای مثال قیمت ورق روغنی بر قیمت ماده اولیه این کالا اثر گذار است. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز نیز بر نرخ نهایی این ورق‌ موثر است و می‌تواند قیمت ورق شیروانی را کاهش یا افزایش دهد. برای استعلام قیمت روز انواع ورق شیروانی، قیمت ورق گالوانیزه و ... می‌توانید با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید تا ضمن دریافت قیمت محصول مورد نظر خود، از مشاوره و راهنمایی خرید متخصصان و کارشناسان بازرگانی آیرومارت نیز بهره‌مند گردید.

به ورق‌های گالوانیزه‌ای که تحت فرآیند رولفرمینگ به صورت سینوسی، دوزنقه، شادولاین و .... درمی‌آیند، ورق شیروانی گفته می‌شود.

از تولیدکنندگان ورق شیروانی در کشور می‌توان به کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد بهمن، کارخانه هفت الماس و تاراز اشاره کرد.

بله ورق شیروانی در ۱۶ کد رنگ تولید می‌شود که شما هر کدام از رنگ‌های ورق شیروانی را می‌توانید از آيرومارت تهیه کنید.

ورق شیروانی از ضخامت 0.4 میلیمتر در دو عرض 1000 و 1250 میلیمتر در آيرومارت به فروش می‌رسد.