قیمت میلگرد 12 امروز

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه  قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 22850 24907
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 23100 25179
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد کیلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 23200 25288
میلگرد 12 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 23500 25615
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 23800 25942
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 24300 26487
میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 24740 26967
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 25100 27359
میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 25500 27795
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری بنگاه تهران قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 25700 28013
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 طول 6 متر قیمت میلگرد كيلوگرم 12 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 200000 218000
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 طول 6 متر قیمت میلگرد كيلوگرم 12 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 270000 294300
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 طول 6 متر قیمت میلگرد كيلوگرم 12 تهران ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 560000 610400
میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد12آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 نورد گرم سمنان 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه فولاد سمنان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 کویر کاشان 12 متری کارخانه قیمت میلگرد كيلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه کویر کاشان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد کلاف آجدار A2 سایز 12 کویر کاشان قیمت میلگرد كيلوگرم 12 کلاف A2 کاشان کویر کاشان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد کلاف آجدار A3 سایز 12 کویر کاشان قیمت میلگرد كيلوگرم 12 کلاف A3 کاشان کویر کاشان ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد کیلوگرم 12 شاخه A2 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد کیلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اردبیل ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس
میلگرد 12 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت میلگرد کیلوگرم 12 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

راهنمای خرید میلگرد 12

میلگرد 12، از مقاطع فولادی پرکاربرد در ساختمان سازی به شمار می‌رود که به صورت ساده و آجدار توسط کارخانه‌های مختلفی سراسر کشور تولید می‌شود. این نوع میلگرد حدود 10 تا 11 کیلوگرم وزن دارد و نوع آجدار آن عمدتا در ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت میلگرد ۱۲، در خرید مصالح ساختمانی اهمیت دارد. میلگرد ۱۲ گرید A2 از جمله میلگردهایی است که در ساخت خاموت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وزن میلگرد ۱۲ را می‌توان با استفاده از جدول وزن میلگرد مشخص کرد. برخی میلگردها را تنها می‌توان در سایزهای مشخص تولید کرد. به عنوان مثال، معمولا نمی‌توان میلگرد 16 A2 را از بازار خریداری کرد، در حالی که میلگرد ۱۲ در استانداردهای مختلف از A1 تا A4 تولید می‌شود.

میلگرد A1 سایز 12 ساده، نوع نرم این میلگرد محسوب می‌شود. میلگرد 12 گرید A2 نیمه سخت، نوع A3 سخت و گرید A4 از انواع میلگرد پر مقاومت به شمار می‌رود. هر یک از انواع میلگرد آجدار 12، آج مخصوص به خود را دارند و بنابراین کاربردهای آن‌ها متفاوت خواهد بود.

قیمت روز میلگرد 12 وابسته به گرید متفاوت است. به طوری که قیمت میلگرد 12 گرید A2 با آج مارپیچ با میلگرد A3 که آج جناقی دارد، متفاوت است.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد ۱۲

بازار خرید میلگرد و مقاطع فولادی مختلف در اندازه‌های متنوع، نوسانات بسیاری دارد. عوامل متعددی این بازار را تحت تاثیر قرار داده و آن را از ثبات خارج می‌کنند. بدین ترتیب، همواره پیش از خرید استعلام قیمت میلگرد ۱۲ الزامی است. در ادامه، در خصوص عوامل موثر بر قیمت میلگرد ۱۲ به طور خاص بحث و گفتگو خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا؛ مهم‌ترین عامل تعیین قیمت هر کیلو میلگرد 12

عرضه و تقاضا در هر بازاری، یکی از عوامل بسیار مهم موثر بر قیمت است. با افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار، قیمت میلگرد ۱۲ کاهش می‌یابد. علت این امر، عدم استقبال از کالای موجود در بازار است. برعکس این شرایط، در وضعیت افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابند.

تغییرات فصلی موثر بر قیمت میلگرد امروز را می‌توان ناشی از عرضه و تقاضا دانست. معمولا هرچه به روزهای سرد سال نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت میلگرد ۱۲ به دلیل کاهش تقاضا، کاهش می‌یابد. چرا که ساختمان‌سازی در این روزها با کاهش روبرو است.

نرخ ارز و دلار و تاثیر آن قیمت میلگرد ۱۲

با افزایش نرخ دلار، واردات و صادرات دستخوش تغییر می‌شوند. علت این امر، وابستگی قیمت‌ها به نرخ دلار است. در این شرایط، قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت میلگرد 12 امروز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. دلار نه تنها مستقیما قیمت مقاطع فولادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با اثرگذاری بر قیمت مواد اولیه وارداتی موجب افزایش قیمت میلگرد ۱۲ خواهد شد.

می‌توان قیمت دلار را مهم‌ترین عامل تعیین قیمت انواع میلگرد مثل قیمت میلگرد ۸ و سایر میلگردهای پرمصرف بازار دانست.

نرخ مواد اولیه؛ عامل موثر در افزایش و کاهش قیمت

از عوامل مهم در بازارهای جهانی فولاد و بازار ایران، قیمت سنگ آهن به عنوان ماده اولیه خام، قیمت قراضه، مواد اولیه عناصر نیکل، کروم، کک و … را می‌توان برشمرد.

هر چه دسترسی به این مواد و واردات آن‌ها سخت‌تر باشد، قیمت میلگرد رشد بیشتری خواهد داشت. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده قیمت سایر میلگردهای پرکاربرد آیرومارت به صفحه قیمت میلگرد ۱۴ مراجعه کنید.

برند تولیدکننده؛ هزینه بیش‌تر برای خرید میلگرد ۱۲ از باکیفیت‌ترین‌ها

در سراسر کشور، کارخانه‌های مختلفی در زمینه تولید انواع میلگرد فعالیت دارند. ماده اولیه ورودی به کارخانه، تجهیزات تولیدی در آن و فرایندهای کنترل کیفیت صورت گرفته بر هر یک، بر قیمت میلگرد یک برند خاص تاثیر خواهد گذاشت. واضح است، برای خرید بهترین میلگردها با بالاترین کیفیت، باید هزینه بالاتری پرداخت کنید.

برای مثال قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و به ویژه قیمت میلگرد ۱۲ اصفهان به دلیل کیفیت بسیار بالا و برند مطرح در سطح کشور، بالاتر از سایر کارخانه‌ها است. پیشنهاد می‌کنیم پیش از خرید میلگرد کارخانه‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و سپس بار میلگرد خود را سفارش دهید. در آیرومارت امکان استعلام قیمت میلگرد میانه امروز در بازار و سایر برندهای مطرح به سادگی فراهم شده است.

استاندارد تولید میلگرد

در ایران، انواع میلگرد بر اساس استاندارد روسی در چهار نوع مختلف میلگرد A1، میلگرد A3، A2 و A4 تولید می‌شوند. این مقاطع، ترکیب شیمیایی، سطح و اندازه‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. نوع A1 سطحی صاف و بدون آج دارد.

درحالی‌که نوع میلگرد A3 و A2 به عنوان پرکاربردترین انواع میلگرد آجدار و میلگرد A4 نیز نوع دیگری از انواع آجدار است. شکل آج در هر یک متفاوت است.

میلگرد A2 و A3 بیشترین کاربرد را به‌ویژه در ساختمان سازی و آرماتوربندی دارد. میلگرد 12 در انواع استانداردهای میلگرد تولید و روانه بازار می‌شود. سایز و شکل آج بر قیمت میلگرد ۱۲ اثرگذار است. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره میلگرد آجدار به صفحه قیمت میلگرد آجدار مراجعه کنید.

وزن میلگرد ۱۲، موثر بر قیمت

اگر جدول قیمت میلگرد ۱۲ را بررسی نمایید، متوجه خواهید شد که قیمت هر کیلو میلگرد ۱۲ با توجه به برند آن مشخص شده است. برای محاسبه قیمت هر شاخه، باید وزن آن را در قیمت هر کیلو ضرب کرد. بنابراین اطلاع از وزن، می‌توانید موثر باشد. وزن میلگرد ۱۲ برخی برندهای تولیدکننده این کالا، در جدول زیر آمده است:

جدول وزن میلگرد ۱۲ بر اساس برند
کارخانه کیلوگرم
ذوب‌آهن‌اصفهان 10/656
کویر کاشان 11
اهواز 10/5
سیر‎جان 10-10/5
شاهین بناب 10/19-10/54
حسن رود 10
ظفر بناب 10/2
آذر ‎فولاد امین 10/13
امیر‎کبیر خزر 10/7-11/1
آریان فولاد 10
کاوه تیکمه داش 10/152
شمس تهران 9/5-10
آناهیتا 9.8
بافق یزد 10/7
راد همدان 9/5

بنابراین بخشی از تفاوت قیمت میلگرد ۱۲ انواع برندها را می‌توان به تفاوت در وزن آن‌ها ربط داد. قیمت‌ میلگرد کرمان، قیمت میلگرد اصفهان و انواع برندهای مختلف در گریدهای گوناگون را می‌توانید از جدول ابتدای صفحه استعلام بگیرید.

هزینه حمل و نقل و قیمت سوخت؛ عامل موثر بر قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲

از جمله مواردی که نمی‌توان نادیده گرفت، قیمت سوخت و هزینه‌های حمل و نقل است. مسلماً افراد ترجیح می‌دهند از نزدیک‌ترین مراکز به خود خرید کنند تا هزینه‌های باربری سنگینی متحمل نشوند. در این شرایط، سفارش مقاطع فولادی از یک بازرگانی معتبر که در سراسر کشور انبار دارد می‌تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند.

بازرگانی فولاد آیرومارت این امکان را دارد که از انبارهای امانی سراسر کشور، بار را برای شما ارسال نماید. همچنین این شرکت قادر است بار را مستقیما از درب کارخانه برای شما بفرستد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباره میلگردهای پرکاربرد ساختمانی به صفحه قیمت میلگرد ۱۶ امروز مراجعه کنید.

استعلام قیمت میلگرد ۱۲ و خرید در آیرومارت

پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت از جمله شرکت‌های فعال در حوزه فولاد است. این مجموعه امکان استعلام قیمت میلگرد ۱۲ و 14 و دیگر سایزها را برای مصرف‌کننده فراهم می‌آورد. قصد خرید میلگرد هر برندی را دارید نگران نباشید، آیرومارت این امکان را به شما می‌دهد که قیمت میلگرد بناب، اصفهان و … را به راحتی استعلام بگیرید. در همین صفحه به صورت آنلاین و از طریق تماس تلفنی می‌توانید نسبت به استعلام قیمت هر کیلو میلگرد 12 اقدام کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

خدمات بارگیری و ارسال کالا، انبارداری مدرن، برش، خمکاری، جوشکاری و … به مشتری کمک می‌کند تا با خیالی آسوده پروژه خود را پیش برد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق 02145306 با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید
1 آیا امکان دریافت مشاوره پیش از خرید میلگرد 12 وجود دارد؟

کارشناسان ما در آیرومارت به شما در خصوص خرید میلگرد متناسب با نیاز شما مشاوره خواهند داد.

2 قیمت میلگرد 12 آجدار به چه عواملی وابسته است؟

وزن میلگرد، کارخانه تولیدکننده و عوامل بیرون چون نوسانات بازار، نرخ دلار، قیمت مواد اولیه و ... بر قیمت میلگرد 12 اثر می‌گدارند.

3 برای خرید میلگرد 12 کدام کارخانه‌ها می‌توان به آیرومارت مراجعه کرد؟

امکان تامین کالای کارخانه‌های ذوب آهن، فایکو، امیرکبیر، بافق یزد، ابرکوه، جهان فولاد و ... از سوی آیرومارت وجود دارد.

021-45306

با شما تماس میگیریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

بازه زمانی مورد نظر جهت تماس
مشاوره در ساعات کاری 021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.