قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی با نام ورق نورد سرد یا به اصطلاح ورق سرد هم در بازار شناخته می‌شود. در این صفحه، قیمت ورق روغنی امروز را در ضخامت‌ها و برندهای مختلف برای شما آورده‌ایم. درصورتی که قیمت ورق خاصی مدنظر شماست، کافیست با شماره 45306-021 تماس بگیرید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق روغنی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول تهران كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد غرب کارخانه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول کارخانه كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد غرب کارخانه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول انبارتهران كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول اصفهان كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد غرب اصفهان ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 2 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول فرم بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول هفت الماس بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب برش خورده بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد غرب بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه بنگاه تهران ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تماس

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید ورق روغنی

بازرگانی فولاد آیرومارت، امکان تامین ورق روغنی در همه ابعاد و برندهای موجود در بازار (داخلی و خارجی) و همچنین ابعاد سفارشی را دارد. برای خرید ورق سرد از آیرومارت، فقط کافیست با شماره 45306-021 تماس بگیرید تا ضمن دریافت مشاوره فنی و تخصصی پیش از خرید، به‌صرفه‌ترین معامله خود را رقم بزنید. یکی دیگر از راه‌هایی که به راحتی می‌توانید کالای مورد نظر خود را انتخاب کرده و یا اینکه محصولات برندهای مختلف را از نظر قیمتی مقایسه کنید، استفاده از قابلیت خرید آنلاین آیرومارت است. برای خرید اینترنتی ورق روغنی، به صفحه مربوط به لیست قیمت ورق روغنی امروز مراجعه کنید و پس از انتخاب کالای موردنظرتان، روی گزینه خرید مقابل آن کلیک نمایید. در مرحله بعد، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

عوامل موثر بر قیمت امروز ورق روغنی در بازار

قیمت‌ها در بازار آهن آلات، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا در بازار، شرایط سیاسی و اقتصادی داخل و خارج از کشور و بسیاری عوامل دیگر، دچار افت و خیزهایی می‌شود. درمورد ورق روغنی اما باید گفت، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت آن، قیمت ورق روغنی در بورس کالا است. درواقع پایه قیمتی بازار، باتوجه به قیمت معاملات انجام شده در بورس تعیین می‌شود.

منابع استعلام قیمت روز ورق روغنی

استعلام قیمت ورق روغنی روز در دستور کار بسیاری از صنایع مصرف‌کننده این کالا قرار دارد. بازرگانی فولاد آیرومارت به عنوان یکی از تامین‌کنندگان معتبر آهن آلات در بازار، مرجعی برای قیمت دهی مقاطع فولادی و استیل است. قیمت روز انواع ورق روغنی در برندها و ابعاد مختلف، در وبسایت آیرومارت، همواره به‌روزرسانی می‌شود و در دسترس شما قرار می‌گیرد. درصورتی که به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید و یا اینکه خواستید از قیمت ورق روغنی شیت و رول، به صورت لحظه‌ای مطلع شوید، کافیست با کارشناسان فروش ورق سرد ما تماس بگیرید.

فرایند تولید ورق روغنی

به طور کلی ورق های موجود در بازار به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شوند. ورق روغنی نیز با استفاده از فرآیند نورد سرد در کارخانه تولید و روانه بازار مصرف می‌گردد. در تولید ورق سرد، ورق سیاه ابتدا اسید شویی می‌شود تا پولک های سطحی ورق که سیاه رنگ است زدوده شود و سپس طی چندین مرحله نوردکاری سرد به ورق روغنی تبدیل می‌شود. فرآیند نورد، حداکثر در دمای 200 درجه سانتیگراد انجام می‌شود، به دلیل کم بودن قابلیت شکل پذیری فولاد در این دما، فرآیند نورد به کمک روانسازهای مختلف با هدف کاهش اصطکاک انجام شده و ورقی با ضخامت دقیق با سطحی براق و صیقلی تولید می‌گردد. به دلیل پیچیدگی مراحل تولید، کیفیت بالاتر و ضخامت پایین‌تر محصولات نورد سرد، قیمت ورق روغنی در ضخامت های مختلف، همواره نسبت به قیمت ورق سیاه بیشتر است.

ابعاد ورق روغنی موجود در بازار

ورق های موجود در بازار به صورت استاندارد و با ضخامت 0.3 میلی‌متر تا 3 میلی‌متر بوده و عرض استاندارد برای آن ها 100 و 125 سانتی متر است. قیمت ورق روغنی 2 میل، ازجمله سوالات متداولی است که از کارشناسان ما پرسیده می‌شود و این موضوع، نشان‌دهنده پرتقاضا بودن این ورق در بازار است.

انواع ورق فولادی سرد

ورق سرد بسته به اینکه چه آلیاژی در تهیه آن به کار رفته و چه عملیاتی برای تولید آن استفاده شده است، به سه نوع معمولی (st12)، نیمه کشش (st13) ، کششی( st14) و فوق کشش (st16) دسته‌بندی می‌شود. قیمت خرید ورق های روغنی در هرکدام از این انواع، متفاوت است. بنابراین پیش از خرید، حتما مشاوره فنی دریافت کنید تا از نظر مالی متضرر نشوید.

ورق روغنی st12

این نوع ورق سرد اصطلاحا ورق روغنی معمولی نیز نامیده می‌شود و پرکاربرد ترین نوع از این ورق است. قیمت ورق روغنی st12 معمولی، درمقایسه با انواع دیگر، کمتر است و اغلب در مصارف ساختمانی و صنعتی، جهت ساخت سازه‌های مختلف کاربرد فراوانی دارد.

ورق روغنی st13

اصطلاحا به آن ورق نیمه کشی یا نیمه کشسانی می‌گویند. این ورق ها دارای خاصیت کشسانی مطلوبی بوده؛ به خوبی فرم گرفته و در برابر ضربه مقاومند. ورق های روغنی st13برای ساخت سازه‌های صنعتی و ساختمانی که نیاز به پرسکاری دارند، مخصوصا پرسکاری با عمق کم، مورد استفاده قرار می‌گیرند . این ورق ها قابلیت انواع جوشکاری را دارند و در فرایند تولید، به طور خاص با آلومینیوم اکسیژن زدایی می‌شوند.

ورق روغنی st14

این ورق ها به ورق روغنی کششی معروفند. اصلی‌ترین کاربرد ورق فولادی سرد st14، در مصارف پرسکاری عمیق است. ورق های st14 دارای خاصیت کششی بالایی بوده و در مقایسه با ورق های st12 وst13 ، ساختار نرم‌تری دارند. در صنعت خودروسازی از این نوع ورق، بسیار استفاده می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به تولید فیلتر اتومبیل اشاره کرد. این ورق ها نیز قابلیت جوشکاری دارند و در فرایند تولید به طور خاص با آلومینیوم اکسیژن زدایی می‌شوند. قیمت ورق روغنی st14 امروز را می‌توانید در وبسایت آیرومارت ببینید.

ورق روغنی st16

ورق سرد st16 که ورق روغنی فوق کشش نیز نامیده می‌شود، معمولا برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید گفت که قیمت ورق روغنی st16 ، از سایر انواع این نوع ورق فولادی بیشتر است.

برترین کارخانه های تولید کننده ورق سرد

از برندهای برتر ورق روغنی موجود در بازار ایران می‌توان به ورق روغنی فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب اشاره کرد. ورق های‌ سرد وارداتی نیز بیشتر از کشورهای قزاقستان، روسیه، کره و چین وارد می‌شوند. قیمت ورق روغنی تولیدکنندگان مذکور بسته به کیفیت و تقاضای بازار برای آن‌ها متفاوت است. در ادامه درباره هرکدام از این برندها، جزئیات بیشتری را بیان خواهیم کرد.

ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه در انواع st12، st13، st14، ورق‌های مناسب لعاب‌کاری (EK2 و EK4) و ورق‌های ساختمانی (st37-3 G و st44-3 G) تولید و با بهترین کیفیت، به بازار عرضه می‌شود. قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه در ابعاد و انواع مختلف، متفاوت بوده و نسبت به سایر برندهای موجود در بازار، بیشتر است. قیمت بالای این محصول، با کیفیت خوبی که ارائه می‌دهد، قابل توجیه است.

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس شامل ورق st12، st13، st14، DC05 و DC06 می‌شود. کیفیت این برند از ورق روغنی در بازار به اثبات رسیده است و تقاضای بالای آن، گواهی بر این مدعاست. قیمت ورق روغنی هفت الماس، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود.

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی کارخانه فولاد غرب، اغلب در گریدهای st12 و SSCS و در محدوده ضخامتی بین 0.2 تا 2 میلی‌متر در بازار به فروش می‌رسد. از نظر قیمتی باید گفت که قیمت ورق روغنی فولاد غرب در مقایسه با فولاد مبارکه کمتر است، اما با قیمت ورق روغنی هفت الماس، تفاوت چندانی ندارد.

کاربرد ورق سرد در صنعت

ورق سرد تولید شده بر اساس مقدار عناصر موجود در ترکیب آن، مانند درصد کربن، منگنز، تیتانیوم و سایر عناصر، ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارد. از برجسته‌ترین مزیت‌های ورق سرد، قدرت و تحمل بالای آن در فشار و وزن‌های زیاد است؛ همین ویژگی باعث شده در بیشتر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، برای تولید اجاق گاز که صفحه فلزی لعاب‌گیر دارد از ورق سرد با قابلیت EK2 و همچنین برای قطعات زیرین اتومبیل از ورق سرد با قابلیت ضد سایش استفاده می‌شود. برای تولید اگزوز از ورق روغنی با قابلیت سازگار با شرایط ضد زنگ زدگی استفاده می‌شود. این ورق ها ماده اولیه تولید ورق گالوانیزه نیز محسوب می‌شوند. به همین دلیل، قیمت ورق روغنی، قیمت ورق گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی دیگر از مزیت های ورق سرد اقتصادی بودن آن است زیرا با کمترین متریال می‌توان انتظار بیشترین تحمل قدرت را داشت. از این رو امروزه خرید و اطلاع از قیمت ورق روغنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

سخن آخر

شما می‌توانید انواع ورق روغنی را در ضخامت های مختلف و به صورت رول و شیت با کمترین قیمت و بهترین کیفیت از آیرومارت تهیه کنید. برای استعلام قیمت ورق روغنی در تهران و سایر استان‌ها، در انواع مختلف و به صورت لحظه‌ای، فقط کافیست با شماره 45306-021 تماس گرفته و با کارشناسان ما گفتگو نمایید.

ورق روغنی تمامی کارخانه‌های داخلی و برندهای خارجی، توسط آیرومارت، قابل تامین است.

بهترین ورق روغنی بازار ایران، ورق روغنی فولاد مبارکه است. اما ورق‌های فولاد غرب و هفت الماس نیز از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند.

بله. برشکاری و سایز کردن ورق روغنی در ابعاد سفارشی و مطابق با درخواست مشتری، توسط آیرومارت انجام می‌شود.

متداول‌ترین برند خارجی ورق روغنی موجود در بازار، برند چینی است.

ورق‌ های روغنی در انواع ST12، ST13، ST14 و ST16 به بازار عرضه می‌شوند. ورق ST12، ورق روغنی معمولی و ورق‌های ST13، ST14 و ST16 به ترتیب نیمه کششی، کششی و فوق کشش نامیده می‌شوند. در بین انواع ورق روغنی، ورق ST16 ، قیمت بالاتری دارد.

ورق‌ های روغنی معمولا در ضخامت‌هایی بین 0.14 تا 3 میلی‌متر در بازار موجودند.