قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی با نام ورق نورد سرد یا ورق سرد یکی از پرکاربردترین انواع ورق فولادی است. قیمت ورق روغنی در بازار امروز را در سایت آیرومارت مشاهده و سفارش خود را ثبت کنید. پیش از خرید ورق روغنی می‌توانید با کارشناسان آیرومارت گفتگو کرده و از مشاوره رایگان استفاده کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق روغنی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد غرب کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد غرب کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول انبارتهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول هفت الماس کارخانه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولادغرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول اصفهان قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد غرب اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد غرب رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد غرب تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول هفت الماس تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 60 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 60 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 70 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 70 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 80 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 80 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 90 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
ورق روغنی st14 ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 90 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق روغنی چیست؟

به طور کلی به ورق‌هایی که به شیوه نورد گرم تولید می‌شوند، ورق سیاه و به ورق‌هایی که با نورد سرد تولید می‌شود، ورق سرد گفته می‌شود. ورق روغنی یا ورق سرد طی فرایند نورد سرد تولید می‌گردد. دلیل‌نام‌گذاری این ورق به روغنی، شکل ظاهری محصول است. ورق سرد پایه تولید ورق گالوانیزه نیز محسوب می‌شود.
در ادامه با ابعاد و مشخصات ورق روغنی، کاربردهای آن و نحوه خرید ورق روغنی در آیرومارت آشنا می‌شویم. پیش از ادامه پیشنهاد می‌کنیم جهت آشنایی با سایر انواع ورق‌های موجود در بازار به صفحه قیمت ورق مراجعه کنید.

ابعاد ورق روغنی موجود در بازار

ورق‌های موجود در بازار به صورت استاندارد و با ضخامت 0.3 میلی‌متر تا 3 میلی‌متر بوده و عرض استاندارد برای آن‌ها 100 و 125 سانتی‌متر است. قیمت ورق روغنی 2 میل، قیمت ورق روغنی 3 میل و قیمت ورق 1.5 روغنی، از جمله سوالات متداولی است که از کارشناسان ما پرسیده می‌شود و این موضوع، پرتقاضا بودن این ورق در بازار را نشان می‌دهد.

انواع ورق روغنی

ورق سرد بسته به اینکه چه آلیاژی در تهیه آن به کار رفته و چه عملیاتی برای تولید آن استفاده شده است، به سه نوع معمولی (st12)، نیمه کشش (st13)، کششی (st14) و فوق کشش (st16) دسته‌بندی می‌شود. قیمت خرید ورق روغنی در هرکدام از این انواع، متفاوت است. بنابراین پیش از خرید، حتما مشاوره فنی دریافت کنید تا از نظر مالی متضرر نشوید.

ورق روغنی st12؛ ورق روغنی معمولی

این نوع ورق سرد اصطلاحا ورق روغنی معمولی نیز نامیده می‌شود و پرکاربردترین نوع از این ورق است. قیمت ورق روغنی st12 معمولی، در مقایسه با انواع دیگر، کمتر است و اغلب در مصارف ساختمانی و صنعتی، جهت ساخت سازه‌های مختلف کاربرد فراوانی دارد.

ورق روغنی st13؛ ورق نیمه کششی

اصطلاحا به آن ورق نیمه کششی یا نیمه کشسانی می‌گویند. این ورق ها دارای خاصیت کشسانی مطلوبی بوده؛ به خوبی فرم گرفته و در برابر ضربه مقاومند.
ورق های روغنی st13، برای ساخت سازه‌های صنعتی و ساختمانی که نیاز به پرسکاری دارند، مخصوصاً پرسکاری با عمق کم، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق‌ها قابلیت انواع جوشکاری را دارند و در فرایند تولید، به طور خاص با آلومینیوم اکسیژن زدایی می‌شوند.

در کنار مدل‌های مختلف ورق روغنی، می‌توان از ورق‌های رنگی نیز به عنوان ورق‌های پرکاربرد در صنعت نام برد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این نوع ورق‌ به صفحه قیمت ورق رنگی مراجعه کنید.

ورق روغنی st14؛ ورق روغنی کششی

این ورق ها به ورق روغنی کششی معروفند. اصلی‌ترین کاربرد ورق فولادی سرد st14، در مصارف پرسکاری عمیق است. ورق های st14 دارای خاصیت کششی بالایی بوده و در مقایسه با ورق های st12 و st13، ساختار نرم‌تری دارند. در صنعت خودروسازی از این نوع ورق، بسیار استفاده می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به تولید فیلتر اتومبیل اشاره کرد.
این ورق ها نیز قابلیت جوشکاری دارند و در فرایند تولید به طور خاص با آلومینیوم اکسیژن زدایی می‌شوند. قیمت ورق روغنی st14 امروز را می‌توانید در وبسایت آیرومارت ببینید.

ورق روغنی st16؛ ورق فوق کششی

ورق سرد st16 که ورق روغنی فوق کشش نیز نامیده می‌شود، معمولا برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید گفت که قیمت ورق روغنی st16، از سایر انواع این نوع ورق فولادی بیشتر است.

برترین کارخانه های تولید کننده ورق سرد

از برندهای برتر ورق روغنی موجود در بازار ایران می‌توان به ورق روغنی فولاد مبارکه، هفت الماس و فولاد غرب اشاره کرد. ورق های‌ سرد وارداتی نیز بیشتر از کشورهای قزاقستان، روسیه، کره و چین وارد می‌شوند.قیمت ورق روغنی تولیدکنندگان مذکور، بسته به کیفیت و تقاضای بازار برای آن‌ها متفاوت است. در ادامه درباره هرکدام از این برندها، جزئیات بیشتری را بیان خواهیم کرد.

ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه در انواع st12، st13، st14، ورق‌های مناسب لعاب‌کاری (EK2 و EK4) و ورق‌های ساختمانی (st37-3 G و st44-3 G) تولید و با بهترین کیفیت، به بازار عرضه می‌شود.
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان در ابعاد و انواع مختلف، متفاوت بوده و نسبت به سایر برندهای موجود در بازار، بیشتر است. قیمت قیمت ورق روغنی اصفهان نسبتا بالا است، البته این قیمت بالا با کیفیت خوبی که ارائه می‌دهد، قابل توجیه است.
فولاد مبارکه در کنار تولید ورق روغنی از تولیدکنندگان برتر ورق شیروانی است. برای آشنایی بیشتر با ورق شیروانی می‌توانید به صفحه قیمت روز ورق شیروانی مراجعه کنید.

ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس شامل ورق st12، st13، st14، DC05 و DC06 می‌شود. کیفیت این برند از ورق روغنی در بازار به اثبات رسیده است و تقاضای بالای آن، گواهی بر این مدعاست. قیمت ورق روغنی هفت الماس، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود.

هفت الماس در کنار تولید ورق روغنی در تولید ورق‌های عرشه فولادی هم برندی شناخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این ورق می‌توانید به صفحه قیمت ورق عرشه فولادی مراجعه کنید.

ورق روغنی فولاد غرب

ورق روغنی کارخانه فولاد غرب، اغلب در گریدهای st12 و SSCS و در محدوده ضخامتی بین 0.2 تا 2 میلی‌متر در بازار به فروش می‌رسد. از نظر قیمتی باید گفت که قیمت ورق روغنی فولاد غرب در مقایسه با فولاد مبارکه کمتر است، اما با قیمت ورق روغنی هفت الماس، تفاوت چندانی ندارد. قیمت ورق سرد هر یک از این کارخانه‌ها در این صفحه قابل مشاهده است.

کاربرد ورق سرد در صنعت

ورق سرد تولید شده بر اساس مقدار عناصر موجود در ترکیب آن، مانند درصد کربن، منگنز، تیتانیوم و سایر عناصر، ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارد.
از برجسته‌ترین مزیت‌های ورق سرد، قدرت و تحمل بالای آن در فشار و وزن‌های زیاد است؛ همین ویژگی باعث شده در بیشتر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال، برای تولید اجاق گاز که صفحه فلزی لعاب‌گیر دارد از ورق سرد با قابلیت EK2 و همچنین برای قطعات زیرین اتومبیل از ورق سرد با قابلیت ضد سایش استفاده می‌شود. برای تولید اگزوز از ورق روغنی با قابلیت سازگار با شرایط ضد زنگ زدگی استفاده می‌شود.
این ورق‌ها، ماده اولیه تولید ورق گالوانیزه نیز محسوب می‌شوند. به همین دلیل، قیمت ورق روغنی امروز، قیمت ورق گالوانیزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از مزیت‌های ورق سرد، اقتصادی بودن آن است زیرا با کمترین متریال می‌توان انتظار بیشترین تحمل قدرت را داشت. از این رو امروزه خرید و اطلاع از قیمت روز ورق روغنی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

عوامل موثر بر قیمت امروز ورق روغنی در بازار

قیمت‌ها در بازار آهن آلات، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا در بازار، شرایط سیاسی و اقتصادی داخل و خارج از کشور و بسیاری عوامل دیگر، دچار افت و خیزهایی می‌شود.

درمورد ورق روغنی اما باید گفت، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت آن، قیمت ورق روغنی در بورس کالا است. در واقع پایه قیمتی بازار، با توجه به قیمت معاملات انجام شده در بورس تعیین می‌شود.

یکی دیگر از مواردی که باید در خرید ورق روغنی مدنظر قرار دهید، مسافتی است که باید بار خریداری شده طی کند تا به محل پروژه شما برسد. به عنوان مثال قیمت ورق روغنی در تهران، برای پروژه‌ای که در جنوب کشور اجرا می‌‍شود، قطعا متفاوت خواهد بود، به این دلیل که هزینه باربری نیز به قیمت خرید شما اضافه خواهد شد. در این مورد پیشنهاد می‌کنیم که حتما از تجربه فعالان حوزه فروش آهن آلات مشورت بگیرید تا بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین خریدتان را رقم بزنید.

منظور از قیمت ورق روغنی 70 چیست؟

ورق های روغنی ضخامت کم (کمتر از 1 میل) کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف همچون کابینت‌سازی، ساخت کانال کولر و …. دارد. انواع ورق روغنی به ضخامت 0.8، 0.7 و … از منابع معتبر چون آیرومارت قابل تهیه است. البته دقت داشته باشید که معمولا ورق‌های با ضخامت کمتر از 1 میلی‌متر را به صورت عددی دو رقمی می‌خوانند. مثلا وقتی مشتری به دنبال اطلاع از قیمت ورق روغنی 70 است، یعنی به ورق با ضخامت 0.7 نیاز دارد.

راهنمای خرید ورق روغنی در آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت که در حوزه فولاد و فروش ورق روغنی فعالیت می‌کند، امکان تامین ورق روغنی در همه ابعاد و برندهای موجود در بازار (داخلی و خارجی) و همچنین ابعاد سفارشی را دارد. یکی دیگر از راه‌هایی که به راحتی می‌توانید کالای مورد نظر خود را انتخاب کرده و یا اینکه محصولات برندهای مختلف را از نظر قیمتی مقایسه کنید، استفاده از قابلیت خرید آنلاین آیرومارت است.

برای خرید اینترنتی ورق روغنی، به صفحه مربوط به لیست قیمت ورق روغنی امروز مراجعه کنید و پس از انتخاب کالای موردنظرتان، روی گزینه خرید مقابل آن کلیک نمایید. در مرحله بعد، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند. برای خرید ورق سرد از آیرومارت، فقط کافیست با شماره 45306-021 تماس بگیرید تا ضمن دریافت مشاوره فنی و تخصصی پیش از خرید، به‌صرفه‌ترین معامله خود را رقم بزنید.

 

ورق روغنی تمامی کارخانه‌های داخلی و برندهای خارجی، توسط آیرومارت، قابل تامین است.

بهترین ورق روغنی بازار ایران، ورق روغنی فولاد مبارکه است. اما ورق‌های فولاد غرب و هفت الماس نیز از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند.

بله. برشکاری و سایز کردن ورق روغنی در ابعاد سفارشی و مطابق با درخواست مشتری، توسط آیرومارت انجام می‌شود.

متداول‌ترین برند خارجی ورق روغنی موجود در بازار، برند چینی است.

ورق‌ های روغنی در انواع ST12، ST13، ST14 و ST16 به بازار عرضه می‌شوند. ورق ST12، ورق روغنی معمولی و ورق‌های ST13، ST14 و ST16 به ترتیب نیمه کششی، کششی و فوق کشش نامیده می‌شوند. در بین انواع ورق روغنی، ورق ST16 ، قیمت بالاتری دارد.

ورق‌ های روغنی معمولا در ضخامت‌هایی بین 0.14 تا 3 میلی‌متر در بازار موجودند.

نظرات کاربران

  1. حسین
   ۳۰ مهر ۱۴۰۱

   سلام من میخام ورق روغنی رو در ابعاد مشخصی برام برش بزنید. اینکارو میکنید؟

   • آیرومارت
    ۰۱ آبان ۱۴۰۱

    سلام. بله آیرومارت انواع ورق اعم از روغنی، سیاه و … را در ابعاد مورد دلخواه مشتری برش می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ