فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت توری حصاری

قیمت توری حصاری

توری حصاری یکی از اصلی‌ترین ملزومات حفاظت از اماکن مختلف است. قیمت توری حصاری به عوامل مختلفی چون سایز مفتول، ابعاد چشمه‌ها، قیمت دلار و قیمت سنگ آهن وابسته است. لیست قیمت توری حصاری را می‌توانید در این صفحه مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز توری حصاری

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
توری حصاری، مفتول ۲، ۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۵/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 5/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۵/۷ چشمه قیمت توری حصاری كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۶ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 6 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۶/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 6/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۶/۷ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 6/7 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۷ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 7 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۷/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 7/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲، ۷/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2، 7/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۵/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 5/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۵/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 5/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۶ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 6 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۶/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 6/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۶/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 6/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۷ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 7 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۷/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 7/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۲، ۷/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/2، 7/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری فنس، مفتول ۲/۴، ۵ چشمه توری فنس، مفتول 2/4، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۵/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 5/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۵/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 5/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۶ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 6 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۶/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 6/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۶/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 6/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۷ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 7 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۷/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 7/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۴، ۷/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/4، 7/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۵/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 5/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۵/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 5/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۶/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 6/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۶/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 6/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۶، ۷/۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/6، 7/5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۸، ۵ چشمه توری حصاری، مفتول 2/8، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۸، ۵/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/8، 5/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۸، ۶/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/8، 6/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۲/۸، ۷/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 2/8، 7/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۳، ۵ چشمه توری حصاری، مفتول 3، 5 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۳، ۵/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 3، 5/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
توری حصاری، مفتول ۳، ۶/۸ چشمه توری حصاری، مفتول 3، 6/8 چشمه كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

توری حصاری چیست؟

توری حصاری یا فنس حصاری، از جمله کالاهای مفتولی پرکاربرد است که چشمه‌هایی لوزی شکل، در فواصل منظم و یکسان دارد. بافت مفتول‌ها به یکدیگر، به دو روش دستی و اتوماتیک قابل انجام است. سایز مفتول‌های این کالا از 2 شروع می‌شود. چشمه‌ها نیز می‌توانند سایزهای مختلفی داشته باشند.

به طور معمول، از مفتول گالوانیزه برای ساخت این محصولات استفاده می‌شود. معمولاً مفتول‌های گالوانیزه گرم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مفتول‌های گالوانیزه سرد عموماً وارداتی و چینی به شمار می‌روند و کم‌تر برای ساخت فنس حصاری به کار می‌روند.

درحالی‌که عمدتاً مفتول‌های گالوانیزه گرم از نوع ایرانی بوده و مقاومت به خوردگی و طول عمر بالاتری نیز دارند. تولید توری حصاری به دو روش دستی و اتوماتیک قابل انجام است.

قیمت روز توری حصاری

قیمت توری حصاری ارزان و استفاده از آن مقرون به صرفه است. همانند دیگر کالاها، پیش از خرید توری حصاری باید کاربردهای آن را مشخص کرد و نوعی توری حصاری با سایز مفتول و چشمه متناسب با کاربرد را انتخاب کرد. همچون قیمت توری پرسی، سایز مفتول و چشمه‌ها، از عوامل موثر بر تعیین قیمت توری حصاری به شمار می‌روند.

هر چه چشمه کوچک‌تر باشد، بافت توری ریزتر است و در نتیجه مقاومت و استحکام بالاتری دارد. چنین توری حصاری وزن بالاتری دارد و گران‌تر خواهد بود.

با ضخیم‌تر شدن مفتول‌ها نیز قیمت روز توری حصاری افزایش می‌یابد. علاوه بر مهم بودن وزن در تعیین قیمت توری فلزی حصاری، قیمت هر متر مربع توری حصاری براساس سایز مفتول و چشمه نیز در برخی فروشگاه‌ها اعلام می‌شود.

قیمت مفتول گالوانیزه و در نتیجه قیمت فنس حصاری تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ دلار، قیمت سنگ آهن، قیمت فلز روی، عرضه و تقاضا و هزینه‌های حمل و نقل دچار فراز و نشیب‌های روزانه می‌شود. بنابراین استعلام قیمت توری حصاری امروز اهمیت دارد.

مجموعه آیرومارت قیمت روز این کالا را در این صفحه و تحت جدولی با عنوان قیمت روز فنس حصاری ارائه می‌دهد. برای اطلاع از قیمت این کالا هم‌چنین می‌توانید از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان ما در تماس باشید.

مشخصات توری حصاری

هر توری حصاری معمولاً 1 تا 3.5 متر ارتفاع دارد. رول‌های این نوع توری نیز در طول 15 متر به فروش می‌رسند. با توجه به سایز مفتول و ابعاد چشمه، توری حصاری کاربردهای مختلفی خواهد داشت. سایز مفتول معمولاً از 2 تا 4.75 سانتی‌متر قابل تغییر است. ابعاد چشمه‌های لوزی شکل توری حصاری از 5 تا 7.8 سانتی‌متر متغیر است. قیمت توری حصاری متناسب با سایز مفتول و اندازه چشمه‌ها تغییر می‌کند.

انواع توری حصاری؛ گالوانیزه و روکش‌دار

توری حصاری می‌تواند یکی از انواع توری حصاری گالوانیزه و توری حصاری گالوانیزه روکش‌دار با روکش PVC را داشته باشد. هر یک از این انواع کاربردهای خاص خود را دارند.

توری حصاری گالوانیزه مقاومت به خوردگی و طول عمر بالایی دارد و در محیط‌های مرطوب گزینه‌ای مناسب به شمار می‌رود. از طرفی، توری حصاری گالوانیزه با روکش PVC، ویژگی‌های بهبود‌یافته‌ای نسبت به نوع گالوانیزه معمولی دارد که آن را برای محیط‌های حساس‌تر مناسب می‌کند.

در نوع دوم، روکش پی وی سی بر روی مفتول‌های گالوانیزه اعمال می‌شود که ظاهر زیباتری نیز به آن می‌بخشد. از این نوع توری حصاری در مکان‌هایی که زیبایی و ظرافت مهم باشد استفاده می‌شود.

کاربرد توری حصاری؛ محافظت از اماکن مختلف

مهمترین کاربرد توری حصاری، محصور کردن و محافظت از محوطه‌ها و مکان‌های مختلف است. در برخی محیط‌ها برای حفاظت بیش‌تر از توری حصاری به همراه سیم خاردار استفاده می‌شود.
برای تعیین مرز باغ‌ها، محل نگهداری حیوانات، محیط‌های ورزشی، مراکز نظامی، کارگاه‌های ساختمانی و برخی منطق مسکونی از توری حصاری استفاده می‎شود. در جاهایی که زیبایی اهمیت دارد چون مناطق مسکونی، از نوع روکش‌دار توری حصاری استفاده می‌شود.

در ساختمان‌های نیمه‌کاره و برای جلوگیری از سقوط کارگران، از این نوع توری استفاده می‌شود. با توجه به کاربردها می‌توان گفت قیمت توری حصاری هم‌چون قیمت توری مرغی، برای صنایع مختلفی اهمیت دارد چرا که از پرکاربردترین انواع توری به شمار می‌رود.

خرید توری حصاری از آیرومارت

در هنگام خرید توری حصاری، توجه به 3 نکته اهمیت بالایی دارد. در ابتدای خرید، باید بدانید که برای کاربرد شما چه کیفیتی مهم است و باید از چه برندی خرید کنید.

پس از آن‌که برند را انتخاب کردید، جنس مفتول مهم است که گالوانیزه گرم باشد یا گالوانیزه گرم روکش پی وی سی و در نهایت نیز، سایز و چشمه توری حصاری را باید مشخص کنید.

در انتها، باید کالای مورد نظر خود را از مرجعی معتبر خریداری کنید. مجموعه آیرومارت با سال‌ها تجربه در بازار فولاد و آهن‌آلات، انواع توری حصاری را به شما عرضه می‌کند. شما می‌توانید پس از استعلام قیمت توری حصاری، سفارش خود را به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری ثبت نمایید.

بله شما می‌توانید با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل کرده و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت کنید.

قیمت توری حصاری بسته به جنس و حجم سفارش شما متفاوت خواهد بود.

بله شما می‌توانید با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل کرده و سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت کنید.

قیمت توری حصاری به عوامل زیر وابسته است:
ابعاد چشمه‌ها، قیمت سنگ آهن، سایز مفتول، قیمت دلار.

نظرات کاربران