فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه با پوششی از جنس فلز روی و طی فرایند گالوانیزاسیون ساخته و تولید می‌شود. این پروفیل که به قوطی گالوانیزه نیز معروف است، مقاومت به خوردگی بالایی دارد. قوطی گالوانیزه در سایزها و ضخامت متنوع و با سطح مقطع بسته در بازار عرضه می‌شود. طول و عرض این مقطع فولادی از سایز ۱۰ تا ۹۰ میلی‌متر متغیر است. به همین دلیل قیمت پروفیل گالوانیزه در بازار نیز نوسان دارد. علاوه‌بر این، قوطی گالوانیزه در برندهای مختلفی در بازار عرضه می‌شود که هر کدام کیفیت و استانداردهای متفاوتی دارند.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت پروفیل گالوانیزه امروز

فیلتر براساس:
نام کالا برند ابعاد ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 10×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 20×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 30×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۵۵,۱۳۸
۶۰,۱۰۰
پروفیل ۱۰*۱۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 10×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×10 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 20×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×20 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۲.۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 2.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۳۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 30×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۳ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 3 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 40×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۴۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 40×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×30 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×30 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۴ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 4 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 50×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 50×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×50 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۵ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 60×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 60×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×40 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×40 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×60 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 90×90 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۶ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 90×90 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۸ کارخانه سپنتا قیمت پروفیل گالوانیزه سپنتا 80×80 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ گالوانیزه گرم شده، ضخامت ۸ کارخانه ساوه قیمت پروفیل گالوانیزه ساوه 80×80 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

بررسی مشخصات (ابعاد و ضخامت) پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه که به قوطی گالوانیزه نیز مشهور است یک مقطع مربع یا مستطیلی توخالی است که سطح آن برای افزایش مقاومت به خوردگی از فلز روی پوشانده شده است. قوطی گالوانیزه از ضخامت ۲ تا ۸ میلی‌متر تولید می‌شود؛ هم‌چنین این مقطع فولادی در ابعاد ۱۰×۱۰ تا ۹۰×۹۰ در بازار موجود است. قطعا به دلیل تفاوت در ابعاد، وزن و ضخامت قیمت قوطی 10*10 با قیمت قوطی ۹۰*۹۰ متفاوت خواهد بود؛ از‌این‌رو هنگام خرید باید پروفیلی را انتخاب کرد که ابعادی را انتخاب کرد متناسب با نیاز پروژه باشد.
به‌طور‌کلی این محصول را می‌توان به دو نوع چهار گوش و نوع باز تقسیم بندی کرد. نوع چهارگوش با مقطع مربع یا مستطیل توخالی به قوطی گالوانیزه هم معروف است و نوع باز معمولا به شکل پروفیل U مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این دو دسته با هم تفاوت دارند و پروفیل گالوانیزه U به‌صورت ویژه برای ساخت سقف سوله‌ها مصرف می‌شود.

آشنایی با کاربردهای متنوع پروفیل قوطی گالوانیزه

باتوجه‌به بالا بودن مقاومت به‌ خوردگی قوطی گالوانیزه از این مقطع فولادی در محیط‌های مرطوب به وفور استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال پروفیل گالوانیزه در گلخانه‌های کاربرد متنوع و گسترده‌ای دارد؛ وزن قوطی گالوانیزه گلخانه با قوطی‌های مورداستفاده در صنعت ساختمان تفاوت چشمگیری خواهد بود. از‌این‌رو قیمت قوطی گالوانیزه گلخانه نیز ممکن است در ضخامت‌های مختلف کمتر یا بیشتر از قوطی گالوانیزه صنعتی باشد.
یکی دیگر از کاربردهای این مقطع فولادی استفاده از آن برای ساخت پروفیل‌های درب و پنجره است. هر چند این نوع پروفیل یک پروفیل قدیمی به حساب می‌آید و مواد جدیدتر مثل آلومینیوم و UPVC در حال جایگزین شدن با انواع پروفیل گالوانیزه هستند؛ اما هم‌چنان این نوع قوطی‌ها به‌طورچشمگیری مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. از این‌رو، بسیاری از مهندسان ساخت‌وساز پروفیل، به دنبال استعلام قیمت پروفیل گالوانیزه هستند.

معرفی عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه

کیفیت و نوع فرایند گالوانیزاسیون روی کیفیت و قیمت قوطی گالوانیزه یا سایر مقاطع گالوانیزه اثرگذار است. قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه و صنعتی تحت تاثیر عوامل مختلفی در نوسان خواهد بود که از جمله این عوامل، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قیمت مواد اولیه و سنگ آهن
  • نرخ دلار
  • وضعیت اقتصادی جهان
  • عرضه و تقاضا
  • هزینه‌های حمل و نقل

از سوی دیگر، قیمت هر شاخه پروفیل گالوانیزه با‌توجه‌به وزن آن تعیین می‌شود؛ بنابراین باید وزن پروفیل گالوانیزه را نیز در دست داشته باشید تا بتوانید بر اساس آن قیمت پروفیل را محاسبه کنید. هم‌چنین قیمت برخی مواد اولیه هم‌چون قیمت ورق روغنی و ورق سیاه نیز در قیمت روز پروفیل گالوانیزه موثر خواهد بود. باتوجه‌به نوسان بالای قیمت پروفیل گالوانیزه، استعلام قیمت روز این قوطی از مراجع معتبر الزامی است.

تاثیر سایز بر قیمت پروفیل گالوانیزه گلخانه و صنعتی

اصولا پروفیل گالوانیزه در شاخه‌های 6 متری و از ورق‌های فولادی تولید می‌شود؛ از‌این‌رو ابعاد مقطع، ضخامت و قیمت ورق گالوانیزه استفاده شده در ساخت آن را می‌توان یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت پروفیل گالوانیزه دانست. قوطی گالوانیزه در ابعاد مقطع ۱۰ تا ۹۰ میلی‌متر بیشترین کاربرد را دارد. همچنین پروفیل U معمولا با ضخامت‌های 1 تا 3 میلی‌متر مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
قیمت قوطی گالوانیزه 80*80 به‌عنوان یکی از سایزهای پرکاربرد از سوی مشتریان بسیاری استعلام می‌شود. با افزایش سایز و ضخامت پروفیل گالوانیزه، وزن آن افزایش یافته و با‌توجه‌به کیلویی بودن این مقطع، قیمت قوطی گالوانیزه نیز افزایش خواهد یافت.

ارائه خدمات گالوانیزه کردن و فروش پروفیل گالوانیزه در آیرومارت

اگرچه از دو روش مختلف می‌توان پروفیل گالوانیزه را تولید کرد، اما گالوانیزه کردن پروفیل پس از ساخت آن، مرسوم‌ترین روش است. بازرگانی آیرومارت با ارائه خدمات گالوانیزه کردن، به شما این امکان را می‌دهد تا با ثبت سفارش خود، پروفیل گالوانیزه را در ابعاد دلخواه و با ضخامت گالوانیزه سفارشی خریداری کنید.
شما می‌توانید خرید خود را با مناسب‌ترین قیمت از آیرومارت انجام دهید. به‌منظور استعلام قیمت روز پروفیل گالوانیزه در سایز‌های مختلف نیز، می‌توانید لیست قیمت این محصول را در این صفحه مشاهده کرده یا با شماره 02145306 تماس بگیرید.

قوطی یا پروفیل گالوانیزه در ضخامت‌های ۲، ۲.۵، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ میلی‌متر در بازرگانی آیرومارت با بهترین کیفیت و استانداردهای جهانی تولید می‌شود.

محصولات تولید شده در کارخانه‌های سپنتا و ساوه از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند.

این تفاوت قیمت بستگی به وزن و ضخامت پروفیل دارد؛ در‌صورتی‌که وزن نهایی هر یک از این قوطی‌های بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. از‌این‌رو می‌توان گفت وزن مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت قوطی گالوانیزه است.

نظرات کاربران