همکاری با ما

استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت
استخدام آیرومارت

مجموعه آیرومارت، به دنبال جذب افراد با انگیزه و با استعداد برای فعالیت در حوزه صنعت فولاد می‌باشد. اگر ‌مایل به همکاری با ما می باشید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید

مزیت اشتغال در آیرومارت:
 • پرداخت منظم حقوق و بیمه حق شما است و مزیت محسوب نمی‌شود!
 • محیط جوان و پرشور
 • آموزش و یادگیری منظم درون سازمانی
 • انعطاف کاری در انجام وظایف محول
 • وعده ناهار بر عهده شرکت
 • فضای دوستانه و حمایت درون سازمانی
 • پیشرفت و ارتقای شغلی با محوریت شایستگی
 • حقوق و مزایای مناسب در کنار پاداش‌های تشویقی

ارسال رزومه

  فرمت مجاز: Word ، PDF، ZIP و RAR

  021-45306
  محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

  درخواست سفارش

  کیلوگرم
  معادلتن

  قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.