آیرومارت » همکاری با ما

همکاری با ما

مجموعه آیرومارت، به دنبال جذب افراد با انگیزه و با استعداد برای فعالیت در حوزه صنعت فولاد می‌باشد. اگر ‌مایل به همکاری با ما می باشید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, doc, docx.
    لطفا فایل رزومه خود را در این بخش وارد کنید، فرمت مجاز Word ، PDF، ZIP و RAR