فروش ویژه اعتباری ورق فولاد مبارکه و اکسین – تلفن 02145306

قیمت نبشی

قیمت نبشی

شما می‌توانید قیمت نبشی امروز در سایزهای مختلف (2، 4، 8 و 10) را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. امکان مشاوره تخصصی و رایگان با کارشناسان آیرومارت فراهم شده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز نبشی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) نمودار
نبشی ۲.۵*۳۰*۳۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 2.5 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۰۰
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 3 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۶۰۰
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 3 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50*3 6 3 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۹۰۰
نبشی ۳*۳۰*۳۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 30*30 6 3 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷,۰۰۰
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی  آریان فولاد۴*۴۰*۴۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 4 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی ۴*۴۰*۴۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 40*40 6 4 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۹۰۰
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 130*130 6 5 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 5 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی ۵*۵۰*۵۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 50*50 6 5 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۹۰۰
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی ۶*۶۰*۶۰- ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 60*60 6 6 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۹۰۰
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 7 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی ۷*۷۰*۷۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 70*70 6 7 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۶۰۰
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی ۸*۸۰*۸۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 80*80 6 8 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ – ۱۲ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 12 10 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۸۵۰
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 شکفته کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۱۰۰
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 ناب تبریز کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ – ۱۲ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 12 10 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۶,۰۵۰
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 100*100 6 10 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۵۰۰
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ – ۱۲ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 12 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷,۶۰۰
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ – ۶ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 6 12 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۳۰۰
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ – ۱۲ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 12 12 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۷,۸۵۰
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ – ۶ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 120*120 6 12 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۵,۷۰۰
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰ – ۱۲ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 150*150 12 15 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۵,۴۵۰
نبشی ۱۵*۱۵۰*۱۵۰ – ۱۲ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 150*150 12 15 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲۵,۶۵۰
نبشی ۲۰*۲۰۰*۲۰۰ – ۱۲ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 200*200 12 20 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۲,۱۰۰
نبشی  آریان فولاد ۹*۹۰*۹۰ – ۱۲ متری کارخانه قیمت روز نبشی كيلوگرم 90*90 12 9 آریان فولاد کارخانه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس
نبشی ۹*۹۰*۹۰ – ۱۲ متری انبار تهران قیمت روز نبشی كيلوگرم 90*90 12 9 انبار تهران ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید نبشی از آیرومارت

پروفیل یا نبشی ال شکل یا LNP محصولی فولادی با سطح مقطع ال شکل یا وی شکل است. این مقطع دارای دو ضلع عمود بر یکدیگر است. از انواع نبشی می‌توان به دو گروه بال مساوی و بال نامساوی اشاره کرد. بال نامساوی همان نبشی ال شکل و بال مساوی همان نبشی وی است.

این مقطع یکی از مهم‌ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و صنعتی استفاده می‌گردد؛ علاوه‌براین، از نبشی به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه‌های دیگر استفاده می‌شود. نبشی بال مساوی معرف این مقطع با اندازه بال‌های برابر و نبشی بال نامساوی با اندازه بال‌های نامساوی است.

نحوه نام‌گذاری نبشی چگونه است؟

نبشی ال شکل را در نقشه‌های ساختمانی با حرف انگلیسی L نشان می‌دهند و اگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج می‌کنند. به‌عنوان مثال L200 یعنی نبشی‌های بال مساوی با اندازه بال 200‌ میلی‌متر و اگر بال‌ها نامساوی باشند، سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج می‌شود؛ مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن 200‌ میلی‌متر و یک بال آن 100‌ میلی‌متر است. همچنین در برخی موارد، ابعاد نبشی به صورت ضرب 3 عدد نشان داده می‌شود که دو عدد اول طول بال‌ها و عدد آخر، ضخامت نبشی ال است.

برای مثال L200*100*3 نشان دهنده نبشی با اندازه بال‌های 200 و 100‌ و ضخامت 3‌ میلی‌متر است. به این ترتیب حین خرید این مقطع به سایز بندی نبشی توجه کنید.

دسته‌بندی نبشی بر اساس روش تولید

دسته‌بندی دیگری از نبشی وجود دارد که بر اساس روش تولید آن انجام می‌شود. در این دسته‌بندی انواع نبشی به پرسی و فابریک تقسیم می‌شوند. تولیدات کارخانه‌های معتبر به صورت نبشی فابریک است؛ یعنی این محصول حاصل فرآیند نورد است. تولیدات برخی کارگاه‌های متفرقه به‌صورت نبشی پرسی است. این محصول از پرس ورق یا تسمه فولادی ساخته می‌شود و از لحاظ ظاهری و خواص مکانیکی کاملا متفاوت از نبشی فابریک است. زاویه بیرونی این مقطع خمیده است، در حالی که نبشی فابریک کاملا زاویه خارجی قائمی دارد.

با توجه به موارد گفته شده هنگام خرید نبشی ال به انواع و تفاوت قیمت آن دقت کنید.

سایز‌بندی نبشی طبق استانداردهای ابعاد جدول وزنی اشتال

استانداردهای نبشی در کشورهای مختلف عبارت است از:

  • DIN EN 10056-1
  • ASME S1-36
  • ASTM A 36

نبشی های فولادی طبق استانداردهای ابعاد جدول وزنی اشتال باید ساخته شوند؛ بنابراین هر شاخه از این محصولات باید وزن مشخصی داشته باشد. تطابق با استاندارد از دیگر عوامل موثر بر قیمت پروفیل و نبشی است که هنگام خرید نبشی باید به آن توجه داشته باشید.

در بازار داخلی محصولات تولیدی تفاوت اندکی با استاندارد جدول اشتال دارند به همین دلیل به ناودانی و نبشی سبک معروفند. همچنین در بازار محصولات وارداتی این مقاطع نیز موجود است که به دلیل تطابق با جدول اشتال به ناودانی یا نبشی سنگین شناخته می‌شوند. سایز‌بندی نبشی بال مساوی و بال نامساوی در جدول استاندارد اشتال این محصول موجود است، جهت محاسبه وزن نبشی از این جدول بهره ببرید. لازم به ذکر است که قیمت خرید نبشی و قیمت ناودانی وارداتی یا همان سنگین کمی گران‌تر از محصولات تولید داخل است.

تولید نبشی با بیلت شمش فولادی در فرآیند نورد

روش تولید، تعیین کننده قیمت پروفیل و نبشی در انواع مختلف است. نبشی با فرآیند کلی نورد تولید می‌شود. ماده اولیه مورد نیاز برای تولید آن شمش بیلت است.

فرآیند تولید نبشی شبیه به مسیر تولید سپری آهنی است. کار شکل‌دهی با پیش‌گرم کردن شمش فولادی شروع می‌شود. این موضوع به دلیل افزایش شکل‌پذیری فولاد حین نورد است.
دمای پیش‌گرم معمولا در حدود ‌1200 درجه سانتیگراد است و این اتفاق در کوره‌های گامی رخ می‌دهد. شمش‌های فولادی به نوبت وارد کوره پیش‌گرم شده و از سمت دیگر گداخته خارج می شوند. این شمش‌ها در ابتدای خط نورد قرار می‌گیرند و به کمک غلتک‌های پرفشار رفته‌رفته تغییر شکل می‌دهند.

در ادامه فرآیند تولید، به‌مرور سطح مقطع به‌صورت L شکل در می‌آید و هم‌زمان بر طول آن افزوده می‌شود. پس از رسیدن به ابعاد و ضخامت مورد نظر نبشی‌های تولید شده خنک می‌شوند. از آن‌جایی که نبشی و سپری آهنی از فولاد ساخته می‌شوند، قیمت سپری آهنی و نبشی رابطه مستقیمی با قیمت فولاد دارد.

فرایند تولید نبشی پرسی و تأثیر آن بر قیمت نهایی

نبشی یا پروفیل پرسی بر‌خلاف نوع فابریک با فرآیند پرس تسمه یا ورق فولادی تولید می‌شود؛ بنابراین قیمت پروفیل و نبشی در این نوع وابسته به قیمت ورق است. اساسا به‌دلیل فرآیند تولید ارزانتر، نبشی پرسی باید قیمت کمتری نسبت به نبشی فابریک داشته باشد. در برخی مواقع از خریدار سوءاستفاده می‌شود و نبشی پرسی به‌جای فابریک به‌فروش می‌رسد؛ بنابراین حین خرید نبشی به این موضوع دقت کنید.

البته لازم به ذکر است که نوع دیگری از نبشی به نام نبشی استیل وجود دارد که تفاوت در فرآیند تولید و آلیاژ به‌کار رفته در آن باعث شده تا قیمت نبشی استیل با نبشی معمولی متفاوت باشد. با عضویت در کانال تلگرام آیرو‌مارت می‌توانید به‌صورت روزانه از قیمت نبشی استیل 316 و نبشی معمولی آگاه شوید.

آشنایی با بهترین تولیدکنندگان نبشی در ایران

نبشی فولاد اصفهان سپاهان اولین تولید کننده نبشی در ایران است. نبشی اصفهان کیفیت بالایی دارد که این کارخانه به‌صورت روزانه اقدام به فروش نبشی می‌کند. از دیگر برندهای فعال در زمینه تولید و فروش نبشی می‌توان به نبشی شکفته مشهد، نبشی اسپیرال، نبشی ناب تبریز و نبشی آریان فولاد اشاره کرد. قیمت پروفیل و نبشی به میزان موجودی در بازار و سایز بندی آن بستگی دارد.

لازم به ذکر است آیرومارت ارائه دهنده خدمات برشکاری، سایز کردن نبشی و گالوانیزه کردن این محصول به سفارش مشتری در بالاترین کیفیت است. برای استعلام قیمت نبشی استیل و قیمت نبشی معمولی با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید. کارشناسان آیرومارت آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

راهنمای خرید آنلاین

منظور از سبک بودن محصول، این است که وزنی پایین تر از وزن جدول استاندارد اشتال دارند. ابعاد و وزن این نوع از محصول برابر با اندازه های درج شده در جداول مهندسی محاسباتی نیست و اصولا پایین تر از مقدار استاندارد می باشد به همین دلیل به آن سبک گفته می شود.

نبشی ها در دو نوع پرسی (از طریق پرس ورق) و فابریک (از طریق نوردش) وجود دارد و نوع فابریک آن با توجه به نحوه‌ی ساخت از کیفیت بالاتری برخوردار است.

نبشی بلند به مانند دیگر مقاطع فولاد 12 متر طول دارد اما هر شاخه نبشی کوتاه 6 متر است.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ