فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه به دلیل پوششی که بر روی آن اعمال می‌شود، کمی بالاتر از لوله‌های فولادی معمولی است. لوله گالوانیزه در انتقال آب استفاده می‌شود. قیمت روز لوله گالوانیزه را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. پیش از خرید لوله گالوانیزه هم می‌توانید با همکاران ما گفتگو کرده و از مشورت متخصصان آیرومارت استفاده کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۱.۸ قیمت روز لوله گالوانیزه 1 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۱.۸ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۲ ینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۱.۸ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ میلمتر قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 2 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 2 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 2 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 2 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 3 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 3 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 3 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۱.۸ قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 2 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 3 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 4 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 4 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله گالوانیزه 4 6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 5 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 5 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۵ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله گالوانیزه 5 6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله گالوانیزه 6 4 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله گالوانیزه 6 5 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه ۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله گالوانیزه 6 6 كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله گالوانیزه چیست؟

در حالت کلی، اکثر محصولات فولادی، قابلیت گالوانیزه شدن دارند. پوشش گالوانیزه در واقع همان فلز روی است که به روش‌های مختلف بر سطح مقاطع اعمال می‌شود. پوشش گالوانیزه لوله، موجب براق‌تر شدن ظاهر آن می‌گردد. به همین دلیل، به این لوله‌ها در بازار لوله سفید نیز می‌گویند.

با وجود پوشش روی بر سطوح درونی و بیرونی لوله، مقاومت به خوردگی آن بهبود می‌یابد. این ویژگی لوله گالوانیزه موجب شده تا در بسیاری موارد، جایگزین مناسبی برای لوله‌های استیل باشد. از آنجا که قیمت لوله استیل از قیمت لوله گالوانیزه در بازار، بیشتر است، بنابراین انتخابی به‌صرفه محسوب می‌شود.
البته باید در نظر داشت که در همه موارد نمی‌توان این جایگزینی را انجام داد و باید از نظر فنی مورد بررسی قرار گیرد.

کاربرد لوله گالوانیزه

مقاومت به خوردگی بالای لوله گالوانیزه موجب شده تا در بسیاری صنایع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از پوشش روی بر سطح این لوله‌ها، زنگ زدن آن را به تاخیر می‌اندازد.
لوله گالوانیزه در محیط‌های خورنده و مرطوب، کاربرد دارد. یکی از موارد مصرف این محصول، لوله‌کشی گلخانه‌ها است. به همین دلیل در بازار با نام لوله گلخانه شناخته می‌شود.
برخی از مهم‌ترین کاربردهای لوله گالوانیزه، شامل موارد زیر می‌شود:

  • لوله کشی آب ساختمان
  • موتورخانه‌ها
  • لوله انتقال فاضلاب
  • گلخانه ها
  • لوله‌های سیستم تهویه

همان‌طورکه مشخص است بخش زیادی از کاربرد لوله گالوانیزه در انتقال آب است. شما می‌توانید در صفحه قیمت لوله آب فلزی، انواع مختلف این لوله را مشاهده کنید.

قیمت روز لوله گالوانیزه چطور تعیین می‌شود؟

قیمت لوله گالوانیزه بسته به روش تولید، هزینه گالوانیزه کردن، قیمت ورق، نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار، دچار نوسان می‌شود. این تغییرات روزانه و بعضا لحظه‌ای قیمت، موجب شده تا انتخاب بهترین زمان برای خرید لوله گالوانیزه، دشوار شود. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنیم که چنانچه قصد خرید این محصول را دارید، حتما نسبت به استعلام قیمت روز آن اقدام کنید.

از سوی دیگر، دنبال کردن تحلیل روزانه و هفتگی بازار فولاد، می‌تواند کمک بزرگی به شما باشد. در این راستا، در مجموعه آیرومارت و با تکیه بر تجربه و دانش کارشناسان ارشد فروش مقاطع فولادی، تحلیل روزانه و هفتگی بازار آهن آلات، در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مجموعه قرار می‌گیرد که به راحتی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

در نهایت، برای اینکه قیمت امروز لوله گالوانیزه را به صورت لحظه‌ای و تلفنی استعلام بگیرید، فقط کافیست با شماره 45306-021 تماس برقرار کنید. کارشناسان ما هر لحظه آماده پاسخگویی به شما هستند.

نحوه گالوانیزه کردن لوله‌های فولادی

روش‌ های گالوانیزه کردن لوله‌های فولادی، بر اساس دمای فرایند، در دو گروه کلی سرد و گرم قرار می‌گیرند. معروف‌ترین روش‌های گالوانیزه گرم و سرد به ترتیب شامل غوطه‌وری و روش الکتروشیمیایی می‌شود.

در روش غوطه‌وری، لوله گالوانیزه در یک حوضچه مذاب غوطه‌ور می‌شود و در روش الکتروشیمیایی، از یک محلول حاوی یون‌های روی برای این کار استفاده می‌شود. نحوه تولید، ازجمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر خواص و کیفیت نهایی و درنتیجه، قیمت لوله گالوانیزه است.

مشخصات لایه محافظ لوله گالوانیزه

لایه فلزی ایجاد شده روی لوله گالوانیزه به روش غوطه‌وری، حداقل ضخامتی برابر 20 میکرومتر دارد. این لایه محافظ، در دمای 419 درجه سانتیگراد ذوب می‌شود و دمای جوش آن، 907 درجه سانتیگراد است. در این دما، لایه محافظ، تبخیر می‌شود. به همین دلیل، هنگام جوشکاری محصولات گالوانیزه، باید نکاتی را مدنظر قرار داد. تا پوشش محافظ از بین نرود.

دانه‌های فلز روی بر سطح محصول گالوانیزه، با چشم دیده می‌شوند و اسپانگل نام دارند. هرچه اسپانگل‌ها ریزتر باشند، بدین معناست که نرخ انجماد روی، پس از خروج از حوضچه مذاب بیشتر بوده و کیفیت پوشش بهتر است.

کیفیت سطحی پوشش محافظ، ازجمله پارامترهای تعیین‌کننده قیمت لوله گالوانیزه است. در وبسایت آیرومارت علاوه بر خرید اینترنتی لوله گالوانیزه و استعلام قیمت روز آن، می‌توانید قیمت سایر لوله‌ها مثل قیمت لوله گازی را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

مقایسه قیمت لوله گالوانیزه گرم و سرد

لوله گالوانیزه گرم یا سرد، کدام‌ یک بهتر است؟ این سوال ممکن است برای هر فردی که قصد خرید لوله گالوانیزه را دارد، مطرح شود. در ادامه قصد داریم تا برخی از مهم‌ترین مشخصات لوله گالوانیزه گرم و سرد را بیان کرده و این دو محصول را با هم مقایسه کنیم.

در یک مقایسه کلی، می‌توان گفت که محصول تولید شده به روش غوطه‌وری، ضخامت بیشتر و تراکم پوشش لایه محافظ بالاتر و در نتیجه عمر کاری بالاتری دارد. درصورتی‌که در روش سرد، زبری سطح پوشش بیش‌تر است و در نتیجه خواص مقاومت به خوردگی کمتری دارد.

این اختلاف خواص، موجب ایجاد کیفیت‌های مختلف و اختلاف قیمت لوله گالوانیزه در انواع مختلف می‌شود. قیمت لوله گالوانیزه سرد، کمتر از قیمت لوله گالوانیزه گرم است.
کارخانه‌های بزرگ و معتبر معمولاً از روش گرم برای گالوانیزه کردن لوله استفاده می‌کنند و روش سرد، در کارگاه‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چطور لوله گالوانیزه گرم را از سرد تشخیص دهیم؟

لوله گالوانیزه سرد و گرم، از نظر کیفیت، بسیار متفاوتند. به همین دلیل برای مشتریان مهم است که کدام یک از این انواع را خریداری می‌کنند.

یکی از راه‌های تشخیص لوله گالوانیزه سرد از گرم، خراش دادن سطح آن است. با ایجاد خراش، پوشش روی ایجاد شده بر سطح لوله، آسیب می‌بیند و از بین می‌رود. درحالی‌که در لوله گالوانیزه گرم، این اتفاق رخ نمی‌دهد. پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه گرم، کیفیت بالاتری از نوع سرد دارد. همین موضوع باعث شده تا قیمت لوله گالوانیزه گرم، بالاتر باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاهده سایر انواع لوله آیرومارت، به صفحه قیمت لوله مانیسمان مراجعه کنید.

راهنمای خرید لوله گالوانیزه از آیرومارت

خرید لوله گالوانیزه از آیرومارت می‌تواند به دو صورت انجام شود. در روش اول شما می‌توانید لوله فولادی مورد نیاز خود را در سایز و برند مشخص تهیه کنید و سپس فرایند گالوانیزه‌کردن را روی آن انجام دهید. بازرگانی آیرومارت، خدمات گالوانیزاسیون لوله را در بهترین کیفیت و قیمت به شما ارائه می‌دهد.

در روش دوم، شما می‌توانید به طور مستقیم، لوله گالوانیزه‌ای که در کارخانه و با استفاده از ورق گالوانیزه تولید شده است را خریداری کنید. در خرید لوله گالوانیزه باید به برند تولیدکننده، وزن و ابعاد لوله توجه کنید. در ادامه به صورت مختصر هر کدام از موارد را تشریح می‌کنیم. دقت داشته باشید که این موارد در خرید تمامی مقاطع فولادی و سایر لوله‌ها مثل قیمت لوله اسپیرال و قیمت لوله داربست هم تاثیرگذارند.

کدام برند لوله گالوانیزه در ایران بهتر است؟

این سوال، دغدغه بسیاری از مشتریان لوله گالوانیزه است که کدام برند را بخریم؟ این دغدغه کاملاً بجاست. چرا که برند تولید کننده لوله گالوانیزه نیز مانند سایر مقاطع فولادی، از عوامل تعیین‌کننده کیفیت و قیمت لوله گالوانیزه محسوب می‌شود.

در انتخاب برند، باید نوع کاربرد، مشخصات محصول (سایز، ضخامت، روش تولید)، خواص و کیفیتی که از آن انتظار دارید و بودجه خود را درنظر بگیرید، سپس خرید کنید. قیمت لوله گالوانیزه یزد با انواع برندهای دیگر چون سپاهان، متفاوت است.

در ادامه به برخی از برندهای معروف لوله گالوانیزه در ایران و مشخصات محصولات هر کدام پرداخته‌ایم. اما باید گفت که مشورت با افراد باتجربه می‌تواند در انتخاب شما بسیار موثر باشد.

لوله گالوانیزه ساوه؛ مناسب مصارف مسکونی

این محصول کارخانه لوله‌سازی ساوه، در سه وزن سبک، متوسط و سنگین تولید شده و اغلب مصارف انتقال گاز و آب در منازل مسکونی دارد. لوله گالوانیزه صنعتی ساوه، در محدوده ضخامت 1.5 تا 6 میلی‌متر و مطابق با استاندارد DIN 2444 تولید شده و به بازار عرضه می‌شود. قیمت لوله گالوانیزه ساوه به دلیل ارائه کیفیت بالا، در مقایسه با سایر برندها، کمی بیشتر است. خرید لوله گالوانیزه ساوه در انواع سایزها از طریق بازرگانی آیرومارت امکان‌پذیر است.

لوله گالوانیزه سپاهان؛ تولید کننده لوله سرد و گرم

لوله گالوانیزه اصفهان در دو نوع گرم و سرد، از سایز 4/1 تا 6 اینچ و در محدوده ضخامتی 3.2 تا 5.4 میلی‌متر در بازار موجود است. لیست قیمت لوله گالوانیزه سپاهان را در وبسایت آیرومارت مشاهده فرمایید.

لوله گالوانیزه سپنتا؛ مناسب مصارف گلخانه‌ای

لوله گالوانیزه این کارخانه در چند نوع سبک، متوسط و سنگین و همچنین لوله گالوانیزه سرد، تولید و به بازار عرضه می‌شود. محصول این کارخانه با نام تجاری لوله گالوانیزه سپند نیز در بازار به فروش می‌رسد. این لوله‌ها اغلب مصارف گلخانه‌ای دارند. قیمت لوله گالوانیزه گلخانه ای سپنتا، با توجه به کیفیتی که ارائه می‌دهد، مقرون‌به‌صرفه است.

لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین؛ حداقل ضخامت 45 میکرومتری

این کارخانه نیز تولیدکننده انواع لوله گالوانیزه، اعم از گرم و سرد، در سایزهای 2/1 تا 6 اینچ است. پوشش لوله‌های تولیدی این کارخانه، از حداقل ضخامت 45 میکرومتری برخوردار است. قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ و انواع سایز روی پوشان قزوین را در این صفحه استعلام کنید.

وزن لوله گالوانیزه

فروش لوله گالوانیزه در بازار آهن به دو صورت شاخه‌ای و وزنی صورت می‌گیرد. بنابراین می‌توان وزن و قیمت روز لوله گالوانیزه را دو عامل جدایی‌ناپذیر از هم دانست که به‌طورمستقیم بر هم تاثیر می‌گذارند.

لوله‌های گالوانیزه براساس وزن، در سه گروه سبک، متوسط و سنگین، به بازار عرضه می‌شوند. با افزایش وزن، استحکام این کالاها نیز افزایش می‌یابد.
لوله گالوانیزه سبک، اغلب برای لوله‌کشی گلخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و انعطاف‌پذیری بالایی دارد. قیمت لوله گالوانیزه گلخانه، به دلیل وزن کم آن، معمولاً کمتر از قیمت لوله گالوانیزه صنعتی است.

قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای نیز با درنظر گرفتن وزن آن سنجیده می‌شود. چراکه ممکن است لوله ‌های گالوانیزه تولید شده توسط کارخانه‌های مختلف، متفاوت باشد. بنابراین نیاز است حتما پیش از تحویل بار، از طریق باسکول، وزن آن را چک کرده و از صحت بار خود اطمینان حاصل کنید.

ابعاد لوله گالوانیزه موجود در بازار ایران

لوله ‌های گالوانیزه در سایزهای مختلفی در بازار موجودند. پرمصرف‌ترین سایزهای این نوع لوله، در محدوده 4/3 اینچ تا 10 اینچ، قرار می‌گیرد. از پرتقاضاترین ضخامت ‌های لوله گالوانیزه نیز می‌توان به لوله گالوانیزه 2 میل، 2.5 و 3 میل اشاره کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با سایر لوله‌ها به صفحه قیمت لوله جدار چاه مراجعه کنید.

استعلام قیمت و خرید لوله گالوانیزه در آیرومارت

بازرگانی آیرومات امکان مشاهده قیمت روز و ثبت سفارش لوله گالوانیزه قیمت مناسب را فراهم کرده است. شما می‌توانید در همین صفحه جدول قیمت لوله گالوانیزه را مشاهده کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. شایان ذکر است با توجه به ضخامت و در نتیجه وزن، قیمت لوله گالوانیزه سبک و قیمت لوله گالوانیزه سنگین با یکدیگر متفاوت خواهد بود. قیمت لوله مانیسمان گالوانیزه نسبت به نوع درزدار بیشتر است.

خرید اینترنتی لوله گالوانیزه

برای خرید آنلاین لوله گالوانیزه از آیرومارت، باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید. سپس در صفحه مربوط به لیست قیمت لوله گالوانیزه، فیلترهای مورد نظرتان در سایز و ضخامت را اعمال کرده و وزن بار خود را محاسبه کنید. با این کار، شما مشخصات محصول خود را مشاهده خواهید کرد. با کلیک بر روی گزینه خرید، سفارش اولیه شما ثبت می‌شود.

پس از ثبت سفارش اولیه، کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت، تا با ارائه مشاوره و راهنمای خرید، سفارش نهایی را ثبت کرده و بهترین خرید را برایتان رقم بزنند. شماره تلفن 02145306 پل ارتباطی شما با مجموعه آیرومارت است.

آیرومارت قیمت روز تمامی انواع لوله را در سایت و کانال تلگرامی مجموعه ارائه می‌دهد. تلفن 02145306

علاوه بر خرید و استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه، فرایندهای خمکاری، برشکاری و ... را نیز به آیرومارت بسپارید.

کیفیت و سلامت پوشش گالوانیزه، مهم‌ترین مسئله در خرید لوله گالوانیزه است.

نظرات کاربران