قیمت لوله گالوانیزه

قیمت روز لوله گالوانیزه

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/2 ینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 2.5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 3 میلمتر قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 2 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 2 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 2 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 3 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 3 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 3 قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 3 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 4 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 5 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4 قیمت روز لوله گالوانیزه 6 4 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ 70200 77220
لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 1.8 قیمت روز لوله گالوانیزه 1 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 2 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 1.8 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/2 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 1.8 قیمت روز لوله گالوانیزه 1/4 1 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 2 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 3 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 1.8 قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 1.8 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 قیمت روز لوله گالوانیزه 3/4 2 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 4 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله گالوانیزه 4 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 5 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله گالوانیزه 5 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 قیمت روز لوله گالوانیزه 6 5 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس
لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 6 قیمت روز لوله گالوانیزه 6 6 كيلوگرم ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله گالوانیزه؛ یکی از انواع لوله‌های فولادی مقاوم به خوردگی

لوله گالوانیزه از انواع لوله‌های درزدار است که پوششی از فلز Zn روی آن را احاطه کرده است. پوشش گالوانیزه در واقع همان فلز روی یا Zn است که به روش‌های مختلف بر سطح مقاطع اعمال می‌شود. این پوشش در لوله‌های گالوانیزه باعث براق‌تر و سفید‌تر شدن لوله خواهد شد. به همین دلیل، به این لوله‌ها در بازار لوله سفید نیز می‌گویند.

با وجود پوشش روی بر سطوح درونی و بیرونی لوله، مقاومت به خوردگی محصول نیز افزایش خواهد یافت. این ویژگی لوله گالوانیزه موجب شده تا در بسیاری موارد، جایگزین مناسبی برای لوله‌های استیل باشد. از آن‌جا‌یی‌که قیمت لوله استیل از قیمت لوله گالوانیزه در بازار، بیشتر است؛ بنابراین در برخی مواقع انتخاب به‌صرفه‌تری به شمار می‌آید. البته باید در نظر داشت که در همه موارد نمی‌توان این جایگزینی را انجام داد و باید از نظر فنی نیز پروژه خود را مورد بررسی قرار دهید.

قیمت لوله گالوانیزه، در وبسایت آیرومارت و در جدول بالا همه روزه آپدیت می‌شود.

وزن، عاملی موثر بر قیمت لوله گالوانیزه

انواع لوله گالوانیزه براساس وزن، در سه گروه سبک، متوسط و سنگین، طبقه‌بندی می‌شوند. با افزایش وزن، استحکام این کالاها نیز افزایش می‌یابد. لوله گالوانیزه سبک، اغلب برای لوله‌کشی گلخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و انعطاف‌پذیری بالایی دارد. قیمت لوله گالوانیزه گلخانه، به دلیل وزن کم آن، معمولاً کمتر از قیمت لوله گالوانیزه سنگین صنعتی است.

فروش لوله گالوانیزه در بازار آهن به دو صورت شاخه‌ای و وزنی صورت می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان وزن و قیمت لوله گالوانیزه روز را دو عامل جدایی‌ناپذیر از هم دانست که به‌طور مستقیم بر هم تاثیر می‌گذارند. از این رو می‌توان گفت قیمت هر شاخه لوله گالوانیزه بر اساس وزن آن محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب چک کردن وزن لوله‌ها از طریق باسکول، پیش از تحویل بار، اهمیت بسزایی در پروسه خرید لوله گالوانیزه دارد. البته، شما می‌توانید قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای را از آیرومارت نیز استعلام بگیرید. تنها کافیست با شماره 02145306 و کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

سایز و ابعاد لوله گالوانیزه موجود در بازار ایران

فروش لوله گالوانیزه در بازار بر اساس ضخامت و طول لوله صورت می‌گیرد. ضخامت، طول و قطر این محصول را می‌توان ابعاد لوله گالوانیزه به شمار آورد. تنوع سایز و ابعاد لوله گالوانیزه در بازار بسیار متعدد است؛ پرمصرف‌ترین سایزهای این نوع لوله، در محدوده 3/4 اینچ تا 10 اینچ قرار می‌گیرد. از پرتقاضاترین ضخامت ‌های لوله گالوانیزه نیز می‌توان به لوله گالوانیزه 2 میل، 2.5 و 3 میل اشاره کرد. قیمت لوله گالوانیزه ۲ اینچ به عنوان سایزی پرکاربرد را از آیرومارت استعلام بگیرید. قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای در هر سایز، قابل استعلام از بازرگانی آیرومارت است.

هر کدام از این ضخامت‌های لوله گالوانیزه در موارد مختلف کاربرد دارد. یکی از این کاربرد‌ها استفاده به‌عنوان لوله جدار چاه است که به آن‌ها لوله جدار چاه گالوانیزه گفته می‌شود. قیمت لوله جدار چاه به دلیل مقاومت و ضخامت بالایی که دارد، ممکن است نسبت به سایر لوله‌های گالوانیزه بیشتر باشد. قیمت لوله گالوانیزه 2.5 و انواع سایز را از ما بخواهید.

مشخصات لایه محافظ (فلز Zn) لوله گالوانیزه

حداقل ضخامت لایه فلزی ایجاد شده روی لوله گالوانیزه به روش غوطه‌وری، برابر 20 میکرومتر است. این لایه محافظ، در دمای 419 درجه سانتیگراد ذوب می‌شود و دمای جوش 907 درجه سانتی‌گراد دارد. در این دما، لایه محافظ تبخیر می‌شود؛ به همین دلیل، هنگام جوشکاری محصولات گالوانیزه، باید نکاتی را مدنظر قرار داد تا پوشش محافظ از بین نرود.

دانه‌های ریزی روی پوشش گالوانیزه وجود دارد که به آن‌ها اسپانگل گفته می‌شود. هرچه اسپانگل‌ها ریزتر باشند، یعنی نرخ انجماد فلز روی، پس از خروج از حوضچه مذاب بیشتر بوده و کیفیت پوشش بهتر است. هرچه کیفیت و ضخامت پوشش گالوانیزه بیشتر باشد، لوله مقاوم‌تر خواهد بود. در برخی لوله‌های گاز نیز از این پوشش فلز روی باکیفیت استفاده می‌شود، زیرا این لوله‌ها باید مقاومت بسیار بالایی داشته باشند. از این رو قیمت لوله گازی نیز تحت تاثیر قیمت لوله گالوانیزه خواهد بود. قیمت روز لوله گالوانیزه در انواع سایز، در جدول بالا قابل مشاهده است.

مقایسه انواع لوله گالوانیزه؛ لوله‌هایی تولید شده در انواع گرم و سرد

لوله‌ های گالوانیزه در انواع لوله گالوانیزه گرم و سرد در بازار موجودند. این نوع لوله‌ها از نظر نحوه تولید، کاربرد، کیفیت و قیمت با یکدیگر تفاوت دارند. لوله‌ های گالوانیزه گرم تولید شده به روش غوطه‌وری، ضخامت بیشتر، تراکم پوشش بالاتر و در نتیجه طول عمر بیشتری دارند. درصورتی‌که در روش سرد، زبری سطح پوشش بیش‌تر است و در نتیجه خواص مقاومت به خوردگی لوله نیز کمتر خواهد بود.

با‌توجه‌به این ویژگی دو نوع لوله گالوانیزه سرد و گرم، می‌توان نتیجه گرفت قیمت لوله گالوانیزه گرم از نوع سرد بیشتر است. کارخانه‌های بزرگ و معتبر معمولاً از روش گرم برای گالوانیزه کردن لوله استفاده می‌کنند و روش سرد، در کارگاه‌های کوچک و در موارد خاص، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله گالوانیزه که معمولا استعلام گرفته می‌شود، قیمت نوع گرم است. قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای نوع گرم را از لیست بالا استعلام بگیرید.

کاربرد لوله گالوانیزه؛ پرمصرف‌ترین لوله فولادی در صنایع گوناگون

مقاومت به خوردگی بالای لوله گالوانیزه موجب شده تا در بسیاری از صنایع مورد‌توجه قرار گیرد. رایج‌ترین کاربرد لوله گالوانیزه در محیط‌های خورنده و مرطوب است. استفاده از لوله سفید در لوله‌کشی گلخانه‌ها، یکی دیگر از موارد مصرف لوله گالوانیزه محسوب می‌شود. به همین دلیل در بازار با نام لوله گلخانه نیز شناخته می‌شود. برخی از مهم‌ترین کاربردهای لوله گالوانیزه، شامل موارد زیر خواهد شد:

 • لوله کشی آب ساختمان
 • موتورخانه‌ها
 • لوله انتقال فاضلاب
 • گلخانه ها
 • لوله‌های سیستم تهویه

همان‌طورکه مشخص است بخش گسترده‌ای از کاربرد لوله گالوانیزه در انتقال آب است. شما می‌توانید در صفحه قیمت لوله آب فلزی، انواع مختلف این لوله را مشاهده کنید. بسیاری از خریداران، قیمت لوله گالوانیزه را برای استفاده در انتقال آب استعلام می‌گیرند.

برندهای معتبر و مطرح تولید‌کننده لوله گالوانیزه در ایران

برند تولید‌کننده لوله گالوانیزه نیز مانند سایر مقاطع فولادی، از عوامل تعیین‌کننده کیفیت و قیمت لوله گالوانیزه محسوب می‌شود. در انتخاب برند لوله گالوانیزه باید به نوع کاربرد، مشخصات محصول (سایز، ضخامت، روش تولید)، خواص و کیفیتی که از آن انتظار دارید و همچنین بودجه‌تان توجه کنید. چند کارخانه و برند مطرح لوله گالوانیزه در ایران عبارت‌اند از:

 • لوله گالوانیزه ساوه؛ مناسب مصارف مسکونی
 • لوله گالوانیزه سپاهان؛ تولید کننده لوله سرد و گرم
 • لوله گالوانیزه سپنتا؛ مناسب مصارف گلخانه‌ای
 • لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین؛ حداقل ضخامت 45 میکرومتری

هر کدام از این برندهای تولید‌کننده لوله گالوانیزه، لوله‌هایی با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌کنند. از این رو قیمت محصولات هر کارخانه با دیگری متفاوت است. به‌عنوان مثال قیمت لوله گالوانیزه گلخانه ای سپنتا با قیمت لوله گالوانیزه سپاهان متفاوت است. قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای تمام برندها را می‌توانید از آیرومارت استعلام بگیرید.

محاسبه قیمت لوله گالوانیزه شاخه ای بر اساس نوسانات روزانه

قیمت لوله گالوانیزه هم‌چون سایر لوله‌های درزدار و بدون درز نظیر قیمت لوله مانیسمان با‌توجه‌به موارد متعددی به‌طور روزانه محاسبه می‌شود. این تعیین قیمت تحت تاثیر عوامل زیر خواهد بود:

 • روش تولید
 • هزینه گالوانیزه کردن
 • قیمت ورق
 • نرخ ارز
 • وضعیت عرضه و تقاضا در بازار
 • مشخصات فنی لوله (سایز، وزن و ضخامت)

این تغییرات روزانه و بعضا لحظه‌ای قیمت لوله گالوانیزه، موجب شده تا انتخاب بهترین زمان برای خرید لوله گالوانیزه دشوار شود. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنیم، چنانچه قصد خرید لوله گالوانیزه را دارید، حتما نسبت به استعلام قیمت لوله گالوانیزه به‌صورت روزانه از آیرومارت اقدام کنید.

انجام خدمات گالوانیزه در آیرومارت

برای خرید لوله گالوانیزه، دو مسیر پیش روی شماست: خرید لوله گالوانیزه انواع برندهای معتبر از آیرومارت و دریافت خدمات گالوانیزه کردن لوله فولادی از آیرومارت. مجموعه آیرومارت، توانایی گالوانیزه کردن انواع مقاطع فولادی را دارد. شما می‌توانید بار لوله خود را به آیرومارت تحویل داده و گالوانیزه شده دریافت کنید. همچنین، می‌توانید سفارش خرید لوله گالوانیزه را در ضخامت پوشش دلخواه ثبت نمایید. به طور معمول، این لوله‌ها ضخامت روی 80 میکرون دارند. قیمت لوله گالوانیزه سفارشی را نیز می‌توانید از کارشناسان ما در آیرومارت استعلام بگیرید.

راهنمای خرید لوله گالوانیزه؛ نکات مهم در انتخاب لوله گالوانیزه مناسب

در خرید لوله گالوانیزه تشخیص نوع گرم و سرد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راه‌های تشخیص لوله گالوانیزه سرد از گرم، خراش دادن سطح آن است. با ایجاد خراش، پوشش روی بر سطح لوله، آسیب دیده و از بین می‌رود چرا که ضخامت پایینی نسبت به گالوانیزه گرم دارد. در حالی که در لوله گالوانیزه گرم، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

فروش لوله گالوانیزه با قیمت مناسب و ارسال در محل در بازرگانی آیرومارت

بازرگانی آیرومات امکان مشاهده قیمت روز و ثبت سفارش لوله گالوانیزه قیمت مناسب را فراهم کرده است. شما می‌توانید در همین صفحه جدول قیمت لوله گالوانیزه را مشاهده کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. خرید لوله گالوانیزه از آیرومارت می‌تواند به دو صورت انجام شود. در روش اول شما می‌توانید لوله فولادی مورد نیاز خود را در سایز و برند مشخص تهیه کنید و سپس فرایند گالوانیزه‌کردن را روی آن انجام دهید.

در روش دوم، شما می‌توانید به‌طور مستقیم، لوله گالوانیزه ای که در کارخانه و با استفاده از ورق گالوانیزه تولید شده است را خریداری کنید. پس از ثبت سفارش اولیه، کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت، تا با ارائه مشاوره و راهنمای خرید، سفارش نهایی را ثبت کرده و بهترین خرید را برای‌ شما رقم بزنند. شماره تلفن 02145306 پل ارتباطی شما با مجموعه آیرومارت است.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
5/5 - (1 امتیاز)

 1. جعفری
  اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳ ۲۲:۴۶
  وقت بخیر لوله گالوانیزه PG ۴۲ موجود دارید ؟ و اینکه این لوله وزنش چقدر هست سبکه؟ضخامتش چقدر هست ممنون میشه راهنمایی کنید
1 مهم‌ترین نکته در خرید لوله گالوانیزه چیست؟

کیفیت و سلامت پوشش گالوانیزه و تشخیص گرم یا سرد بودن لوله سفید، از مهم‌ترین نکات در خرید لوله گالوانیزه به شمار می‌آیند.

2 قیمت لوله گالوانیزه ۱/۲ بیشتر است یا قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ؟

قیمت لوله گالوانیزه بر اساس ضخامت، طول، گرم یا سرد بودن لوله و سایز آن تعیین می‌شود؛ در شرایط یکسان بودن برند و کیفیت لوله، قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ بیشتر خواهد بود.

3 بیشترین کاربرد لوله گالوانیزه در چه صنعتی است؟

رایج‌ترین کاربرد لوله گالوانیزه سفید در صنعت انتقال آب است؛ زیرا این نوع لوله‌های فولادی مقاومت بالایی در برابر خوردگی و رطوبت دارند.

4 قیمت لوله گالوانیزه در وبسایت آیرومارت به روز است؟

مچموعه آیرومارت، قیمت روز لوله گالوانیزه را آپدیت کرده و در اختیار خریداران این کالا قرار می‌دهد.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.