قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان یک لوله بسیار مقاوم و کاربردی است که امروزه در صنایع مختلفی کاربرد دارد. بدون‌درز بودن این لوله باعث شده است تا از آن در لوله‌کشی ساختمان، صنعت نفت و گاز و حتی صنعت پتروشیمی نیز استفاده شود. لیست قیمت لوله مانیسمان برندهای معتبر سراسر کشور در رده‌های مختلف در این صفحه قابل مشاهده است. شما می‌توانید پیش از ثبت سفارش خرید لوله مانیسمان، از راهنمایی‌های مشاورین آیرومارت بهره‌مند شوید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله مانیسمان

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 20 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۲۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 20 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس

قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس

قیمت روز لوله مانیسمان رده 80

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 80 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 80 چینی شاخه ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 80 چینی كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله مانیسمان؛‌ جایگزین بسیاری از لوله‌ها در صنایع مختلف

پیش از خرید لوله مانیسمان، مهم‌ترین مرحله برای مشتری استعلام قیمت است. اما شاید شما به‌عنوان یک خریدار، هیچ شناختی از این محصول نداشته باشید و اصلاً ندانید که لوله مانیسمان چیست. لوله‌های بدون درز در ایران به افتخار اولین شرکت عرضه‌کننده این نوع لوله، با نام لوله مانیسمان شناخته می‌شوند.

نبود هیچ‌گونه درز جوش روی بدنه، لوله مانیسمان را در مقابل فشار، خوردگی و دمای بالا مقاوم می‌کند. عمر مناسب در کنار کیفیت و کارایی بلند‌مدت، به ارزش قیمت لوله مانیسمان می‌افزاید. همین مسئله، اختلاف قیمت لوله اسپیرال و درز‌دار را با لوله‌های بدون درز توجیه می‌کند.

تعریف لوله مانیسمان یا بدون درز

از لحاظ روش ساخت، لوله‌‎ها به دو دسته‌ی لوله‌ های بدون درز (Seamless) و لوله‌ های درزدار یا درز جوش (welded pipe) نیز گروه‌بندی می‌شوند. در ساخت انواع لوله‌ های درزدار ابتدا ورق فولادی به شکل لوله فرم داده شده و سپس محل درزها بوسیله‌ جوش بهم متصل می‌گردند.
لوله مانیسمان، هیچگونه درز جوش و شکافی نداشته و سطح داخلی و خارجی آن‌ها کاملا یکپارچه است. لوله مانیسمان نسبت به نوع درزدار مقاومت بیشتری دارد، ازاین‌رو، قیمت لوله مانیسمان نسبت به لوله درزجوش بیشتر است. برای شناخت تفاوت لوله درزدار و لوله بدون درز این مقاله را بخوانید.

راهنمای خرید لوله مانیسمان؛ پیش از خرید این محصول به چه نکاتی دقت کنیم؟

لوله مانیسمان کم‌استفاده‌ترین نوع لوله در مقایسه با لوله استیل یا لوله آب است. در‌حقیقت، به‌دلیل کاربردهای خاص لوله مانیسمان، فقط صنایع بسیار حساس به‌سراغ این لوله می‌روند. تولید و فروش لوله مانیسمان چالش‌های فراوانی در ایران دارد.
چالش‌های تولید این محصول صنعتی مستقیماً بر خرید لوله مانیسمان نیز تاثیر گذاشته‌اند. چرا که قیمت لوله مانیسمان تحت تاثیر چالش‌های تولید، نسبتا بالا است؛ بنابراین در‌صورت امکان، دیگر لوله‌های فولادی را جایگزین لوله مانیسمان می‌کنند.
در این صفحه می‌توانید لیست قیمت روز لوله مانیسمان از برندهای مختلف را مشاهده کرده و سفارش خود را به‌صورت آنلاین یا تلفنی ثبت کنید. البته آیرومارت به جز مانیسمان، قیمت لوله در انواع مختلف را نیز به‌طور روزانه در سایت، آپدیت می‌کند. شما با بررسی و مقایسه این جدول‌های قیمت و مشورت با کارشناسان آیرومارت، می‌توانید بهترین گزینه را مناسب مصارف خود انتخاب کنید.

قیمت لوله مانیسمان چطور تعیین می‌شود؟ بررسی لیست قیمت لوله مانیسمان

عوامل مختلفی بر قیمت روز لوله مانیسمان تاثیر‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، هر چقدر متریال به‌کاررفته در تولید لوله، کیفیت و ماندگاری بالاتری داشته باشد، قیمت لوله مانیسمان نیز بیشتر می‌شود. پیش از خرید این محصول، حتماً باید لیست قیمت لوله مانیسمان را مشاهده کنید و با توجه به قیمت روز لوله مانیسمان، خرید خود را انجام دهید. نرخ روز انواع مقاطع فولادی، در صفحات قیمت وبسایت آیرومارت قابل مشاهده است.

آشنایی با عوامل موثر بر قیمت روز لوله مانیسمان

فرآیندهای مختلفی روی شمش اولیه انجام می‌شوند تا لوله بدون درز از خط تولید خارج شود. فرآیند تولید، هزینه‌بر بوده و در برآورد قیمت لوله مانیسمان تاثیر دارد. اما قیمت روز لوله مانیسمان فقط از این عامل تاثیر نمی‌پذیرد. قیمت جهانی شمش، نرخ دلار، شرایط بازار و تولید (مثلاً عرضه و تقاضا و قطعی برق) همگی قیمت روز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین لازم است تا پیش از خرید، در جریان اخبار و اتفاقات بازار آهن قرار بگیرید و نظر کارشناسان این حوزه را بدانید. برند تولیدکننده خود از مهم‌ترین عواملی است که قیمت خرید لوله مانیسمان را تغییر می‌دهد. در این خصوص می‌توانید از تحلیل‌های روزانه و هفتگی مجموعه آیرومارت در سایت و شبکه‌های اجتماعی این مجموعه کمک بگیرید.

آشنایی با کاربردهای لوله مانیسمان؛ فروش لوله مانیسمان برای صنایع حساس

مقاومتی که لوله مانیسمان در برابر فشار و خوردگی دارد، احتمال نشت مایعات و گازهای خطرناک را به صفر می‌رساند. این مسئله، هم کاربرد و هم قیمت لوله مانیسمان رده 20، 40، 80 یا سایر رده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از لوله بدون درز در صنایع بسیار حساس و خاصی استفاده می‌شود. در ادامه، کاربرد لوله مانیسمان در صنایع مختلف بیان شده است:

 • تولید لوله‌های نفت و گاز
 • سیستم‌های لوله‌کشی و تأسیسات
 • ساخت خطوط آتش‌نشانی
 • ساخت مخازن سوخت CNG
 • تولید مبدل‌ها و بویلرها
 • کاربرد لوله مانیسمان استیل 304 زنگ نزن در صنایع غذایی
 • استفاده در خطوط هیدرولیک

قیمت روز لوله مانیسمان همواره تغییر می‌کند. بازرگانی آیرومارت با آگاهی از اهمیت و کاربرد این لوله صنعتی در صنایع مختلف، همواره تلاش خواهد کرد این محصول را با قیمت‌های مناسب و رقابتی به مشتریان خود عرضه کند. قیمت لوله مانیسمان امروز، از وبسایت آیرومارت قابل استعلام است.

رده لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان عمدتا با شماره رده و سایز، به فروش می‌رسد. رده لوله در واقع اصطلاحی تعریف شده برای لوله‌ های مانیسمان و روشی برای مشخص شدن ضخامت آن در بازار است.
بطور کلی سایز لوله‌ های مانیسمان با قطر اسمی (Nominal diameter) ‌که حد فاصل قطر داخلى و قطر خارجی است، از اندازه ۱.۸ تا ۱۲ اینچ تعیین می‌گردد. رده و مشخصات فنی لوله مانیسمان متناسب با جدول استاندارد لوله‌ های مانیسمان متفاوت خواهد بود. قیمت لوله مانیسمان رده 20 و سایر رده‌ها را از این صفحه آیرومارت استعلام بگیرید.
برای تعیین رده لوله مانیسمان از سه روش زیر استفاده می‌شود:

1. بر اساس اعلام ضخامت لوله بصورت اینچی یا میلی‌متری مطابق استاندارد API 5L و یا ANSI B36
2. بر اساس روش وزنی که به سه دسته استاندارد (STD) و سنگین (XS) و فوق سنگین (XXS) تقسیم می‌شود.
3. بر اساس استاندارد بصورت ANSI

sch (عدد اسکجول) که از یک فرمول به صورت زیر بدست مي‌آيد:
sch = (1000P) / S
که P فشارطراحي برحسب PSI و S تنش تسليم مواد سازنده لوله بر حسب PSI مي‌باشد. عدد بدست‌آمده را روند یا رده می‌گویند و عموما به اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰ منتج می‌شود.

ارتباط بین انواع رده بندی لوله مانیسمان

در استفاده از سومین استاندارد لوله‌ های مانیسمان برای سفارش لوله باید دقت داشت که ممکن است برای قطرهای مختلف، یک عدد اسکجول برابر معرف ضخامت‌های متفاوتی باشد. برای مثال برای یک لوله با قطر اسمی ۱۲ اینچ و رده ۴۰، ضخامت دیواره لوله برابر با ۱۰/۳۱ میلیمتر و برای یک لوله با قطر اسمی ۱۴ اینچ و رده ۴۰، ضخامت دیواره لوله برابر با ۱۱/۱۳ میلی‌متر است.

معرفی سایزها و رده‌های لوله مانیسمان؛ آشنایی با پرکاربردترین رده‌ها

ضخامت لوله مانیسمان، سایز آن را مشخص می‌کند. یکی از مشخصات مهم در انتخاب لوله‌های بدون درز، رده لوله مانیسمان است. این نوع مقاطع فولادی در رده‌های 20، 40 60، 80، 120، 140 و بالاتر تولید شده و به‌فروش می‌رسند. هر یک از این رده‌ها کاربرد خاص خود را دارند.
به‌عنوان‌مثال، در لوله‌کشی گاز ساختمان، از لوله مانیسمان رده 160 استفاده نمی‌شود؛ بلکه باید از لوله رده 20 استفاده کرد. در حالی که قیمت لوله مانیسمان رده 40 برای صنایع تجهیزات آتش نشانی، دارویی و غذایی اهمیت دارد. از آنجایی که در این صنایع به جز لوله‌های مانیسمان، از لوله‌های API نیز استفاده می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم صفحه قیمت لوله گازی را نیز بررسی کنید.
در کنار رده، سایز لوله نیز باید مد نظر قرار گیرد. لوله‌های مانیسمان در قطر خارجی (سایز) 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. البته ممکن است به‌طور خاص در سایزهای بالاتر نیز این نوع لوله تولید شود. این‌که شما چه لوله‌ای را در چه قطری خریداری کنید نیز به کاربرد آن وابسته است. قطر لوله مانیسمان، مشخص‌کننده فشاری است که می‌تواند تحمل کند.
لوله‌های مانیسمان رده 20، 10 و 30 ضخامت کمتری نسبت به سایر رده‌ها دارند و به لوله مانیسمان سبک معروف‌اند. به‌دلیل وزن پایین‌تر، این لوله‌ها نسبت به سایر رده‌ها قیمت مناسبی دارند. قیمت لوله مانیسمان رده 20 نسبت به رده‌های بالاتر، کمتر خواهد بود. بیشترین کاربرد لوله مانیسمان سبک در مصارف خانگی و لوله‌کشی گاز ساختمان است.
قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ با توجه به رده‌ای که دارد، با قیمت لوله مانیسمان 6 اینچ، قیمت لوله مانیسمان 3 اینچ و قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی متفاوت خواهد بود. از طرفی، برند نیز اثر بسیاری بر قیمت دارد. قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز با قیمت لوله مانیسمان وارداتی فرق می‌کند.
از پرتقاضاترین رده‌ های لوله مانیسمان می‌توان به رده‌های ۲۰ و ۴۰ اشاره کرد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

لوله مانیسمان رده ۲۰

لوله رده ۲۰ نوعی لوله مانیسمان است که در دسته لوله‌های سبک قرار می‌گیرد و اغلب در مواردی که به تحمل تنش و فشار خیلی بالایی نیاز نیست، مثل لوله‌های گازرسانی توکار ساختمانی و سیستم لوله‌کشی موتورخانه‌ها استفاده می‌شود. برای استعلام قیمت لوله مانیسمان رده ۲۰ کلیک کنید.

لوله مانیسمان رده ۴۰

لوله رده ۴۰ از پراستفاده‌ترین لوله‌ های مانیسمان است. این لوله‌ها معمولا در قطرهای ۲/۱ تا ۱۶ اینچ، تولید و به بازار عرضه می‌شوند و از نظر شاخص وزنی، معادل وزن استاندارد یا STD هستند.
از این نوع لوله مانیسمان معمولا برای کاربردهایی که از حساسیت بالاتری برخوردارند، مثل پروژه‌های مربوط به انتقال گاز، خطوط آتش‌نشانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله مانیسمان 2 اینچ و سایر ضخامت‌ها در رده 20 را از آیرومارت استعلام بگیرید.

ابعاد لوله مانیسمان با توجه به استانداردهای مختلف

ابعاد لوله مانیسمان با توجه به رده این لوله‌ها مشخص می‌شود. به‌طورکلی، این لوله‌ها در شاخه‌های 6 و 12 متری با قطر 1/8 اینچ تا 48 اینچ تولید می‌شوند. رده لوله‌های مانیسمان با توجه به استانداردهای مختلف تعیین خواهد شد.
بر اساس استاندارد ANSI B36 APL5L، رده‌بندی لوله با توجه به ضخامت انجام می‌شود. در استاندارد ANSI نیز دسته‌بندی لوله مانیسمان در 8 گروه صورت می‌گیرد. شایان ذکر است که انواع رده لوله مانیسمان استاندارد، بر اساس وزن، تا اندازه XXS و بالاتر مشخص می‌شود. قیمت لوله مانیسمان 10 اینچ و سایر ابعاد در آیرومارت قابل استعلام است.

جنس لوله؛ بسته به نوع کاربرد مانیسمان

در تولید لوله مانیسمان می‌توان از انواع مواد اولیه استفاده کرد. انتخاب نوع آلیاژ، به کاربردی که از آن انتظار دارید بستگی دارد. در‌حقیقت همین متریال ساخت، کیفیت، کارایی، عمر و استحکام لوله را مشخص می‌کند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از استیل 304 یا آلیاژ A235 استفاده کرد. قیمت لوله مانیسمان متناسب با نوع متریالی که در ساخت آن استفاده شده، متفاوت است. طبیعتا قیمت لوله استیل با قیمت لوله گالوانیزه تفاوت خواهد داشت. برای مشاهده سایر لوله‌های صنعتی و ثبت سفارش می‌توانید به صفحه قیمت لوله داربست و قیمت لوله گالوانیزه مراجعه کنید.

بررسی سلامت لوله مانیسمان؛ بهترین کیفیت را انتخاب کنید

بدیهی است که سلامت لوله حین خرید اهمیت بسیاری دارد. لوله بدون درز، همان‌طور که از نامش پیداست، باید با تضمین بدون درز بودن خریداری شود. اگرچه در مواردی درز لوله مانیسمان با چشم قابل تشخیص است؛ اما می‌توان با کمک تست‌های مختلف کنترل کیفیت، از سلامت لوله مطمئن شد. آیرومارت کیفیت محصولات خود را ضمانت می‌کند.

توجه به برند؛ خرید لوله مانیسمان از برترین تولیدکنندگان

تولیدکنندگان داخلی و خارجی متعددی، انواع لوله مانیسمان را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. هر یک از انواع برند لوله مانیسمان قیمت متفاوتی دارند. برای مثال،‌ قیمت لوله مانیسمان وارداتی با محصولات داخلی فرق دارد.
کارخانه‌های مختلفی در سراسر کشور در زمینه تولید انواع لوله مانیسمان فعالیت دارند. برخی از سایزها را فقط می‌توان از برندهای خارجی و وارداتی تامین کرد. لوله بدون درز صفا، لوله مانیسمان ساوه، لوله مانیسمان کاوه ایرانیان و لوله مانیسمان نورد لوله اهواز از جمله تولیدکنندگان داخلی لوله بدون درز به شمار می‌روند. لوله مانیسمان سپاهان و لوله مانیسمان سپنتا نیز نوع خاصی از لوله مانیسمان، یعنی لوله گازی هستند. برای استعلام قیمت لوله گاز نیز می‌توانید به سایت آیرومارت مراجعه کنید.
به طور کلی، از جمله کارخانه‌های تولید کننده لوله مانیسمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شرکت لوله‌سازی دقیق کاوه ایرانیان
 • شرکت لوله و پروفیل آریاوا
 • شرکت نورد و لوله سمنان
 • شرکت پروفیل فولادی اصفهان
 • شرکت لوله گستر اسفراین
 • گروه ملی صنعت فولاد ایران
 • نورد و لوله اهواز
 • گروه صنعتی سپاهان
 • نورد و لوله صفا
 • شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران

قیمت لوله مانیسمان هر یک از این برندها متناسب با کیفیت، سایز، مواد اولیه و استراتژی‌های برند متفاوت است. برای خرید لوله مانیسمان ارزان قیمت، می‌توانید از برندهایی که کیفیت نسبتا کمتری دارند، استفاده کنید. برندهای داخلی لوله مانیسمان، سایز کوچک تا 6 اینچ را تولید و عرضه می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، لوله مانیسمان کاوه ایرانیان، یکی از دقیق‌ترین انواع و بهترین لوله مانیسمان در میان تولیدکنندگان داخلی است که این لوله را در سایزهای 6 و کمتر از 6 اینچ تولید می‌کند. قیمت لوله مانیسمان کاوه در انواع سایزها در این صفحه ذکر شده است. برای تهیه لوله در سایز بالا، می‌توانید لوله مانیسمان چینی و وارداتی را خریداری کنید. قیمت لوله مانیسمان وارداتی چینی از قیمت لوله مانیسمان اصفهان و دیگر برندهای داخلی بیشتر است.
هر یک از این لوله‌ها را می‌توانید از بورس کالا یا از کارخانه خریداری کنید. اما خرید از بورس و کارخانه مشکلات خاص خود را دارد. به همین دلیل، توصیه می‌شود یکی از مراکز فروش لوله مانیسمان معتبر در بازار را انتخاب کنید. شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت) از جمله شرکت‌های فعال در زمینه عرضه لوله مانیسمان در ایران به‌شمار می‌رود.

خرید لوله مانیسمان از بازرگانی آیرومارت با ضمانت کیفیت محصول

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، از جمله مراکز بازرگانی فعال در حوزه پخش و فروش لوله مانیسمان در تهران و سراسر کشور است. ما در آیرومارت، انواع لوله مانیسمان در رده‌های مختلف را با ضمانت کیفیت به‌فروش می‌رسانیم.
برای خرید لوله مانیسمان رده 20، رده 40 و 80 از کارخانه‌های سراسر کشور با قیمت مناسب، می‌توانید سفارش خود را در آیرومارت ثبت کنید. در‌صورتی که برای خرید لوله مانیسمان با قیمت مناسب، نیاز به مشاوره دارید یا اینکه به‌دنبال قیمت لوله به صورت لحظه‌ای هستید، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

راهنمای خرید آنلاین

بله پس از ثبت نام در سایت آیرومارت و استعلام قیمت روز لوله مانیسمان، می‌توایند سفارش خود را ثبت کنید.

سایز، رده و برند سه پارامتر مهمی است که در خرید لوله مانیسمان باید به آن توجه کنید.

امکان تهیه انواع لوله مانیسمان در رده‌های 20، 40، 60، 80، 120 و 140 از آیرومارت وجود دارد.

از سوراخکاری شمش فولادی استوانه‌ای پیشگرم شده به کمک ماندرل، لوله مانیسمان یا بدون درز بدست می‌آید.

از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت در ارتباط باشید تا شما را در خرید لوله مانیسمان راهنمایی کنند.

نظرات کاربران

  1. شاهد اصلانی
   ۱۹ آذر ۱۴۰۱

   قیمت لوله گاز مانیسمان چنده؟

   • آیرومارت
    ۲۰ آذر ۱۴۰۱

    قیمت لوله مانیسمان در جدول قیمت این کالا در بالای صفحه همه روزه آپدیت شده و در اختیارتان قرار می‌گیرد.