قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل

آخرین قیمت میلگرد استیل را در آیرومارت مشاهده و سفارش خود را ثبت کنید. میلگرد استیل از جمله مقاطع از جنس فولاد زنگ نزن است که کاربردهای خاص خود را دارد. به‌طورکلی در بازار داخلی فولاد زنگ نزن ، استنلس استیل (stainless steel) و استیل، یک گروه خاص آلیاژی از فولاد را معرفی می‌کنند. فولاد ساده کربنی در حالت کلی آلیاژی از آهن و کربن است اما استیل یک فولاد آلیاژی است که علاوه بر وجود آهن و کربن در ساختار آن مقادیر قابل توجهی از عناصر آلیاژی مثل نیکل و کروم هم وجود دارد. در ادامه لیست قیمت میلگرد استیل بازار را مشاهده خواهید کرد.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز میلگرد استیل 304

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول آلیاژ محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۱۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 10 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۱۲ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 12 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۱۴ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 14 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۲۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 20 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۲۵ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 25 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۳۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 30 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۴۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 40 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۶ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 5 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۴,۰۰۰
۱۸۹,۶۶۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ سایز ۸ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 8 6 304 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۷۲,۰۰۰
۱۸۷,۴۸۰

قیمت روز میلگرد استیل 310

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول آلیاژ محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد استنلس استیل ۳۱۰ سایز ۱۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 10 6 310 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۷۵,۰۰۰
۵۱۷,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۰ سایز ۱۲ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 12 6 310 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۷۵,۰۰۰
۵۱۷,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۰ سایز ۲۵ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 25 6 310 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۷۵,۰۰۰
۵۱۷,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۰ سایز ۴۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 40 6 310 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۷۵,۰۰۰
۵۱۷,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۰ سایز ۶ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 6 6 310 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴۸۰,۰۰۰
۵۲۳,۲۰۰

قیمت روز میلگرد استیل 316

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول آلیاژ محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۱۴ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 14 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۱۶ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 16 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۲۰ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 20 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۲۵ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 25 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۳۰ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 30 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۴۰ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 40 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۵,۰۰۰
۲۹۹,۷۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶ سایز ۶ قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 6 6 316 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۷۷,۰۰۰
۳۰۱,۹۳۰

قیمت روز میلگرد استیل 321

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز طول آلیاژ محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۶ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 6 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۸ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 8 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ تماس تماس
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۱۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 10 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۱۲ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 12 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۱۴ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 14 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۱۶ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 16 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۱۸ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 18 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۲۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 20 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۲۵ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 25 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۳۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 30 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
میلگرد استنلس استیل ۳۲۱ سایز ۴۰ طول ۶ متر قیمت روز میلگرد استیل كيلوگرم 40 6 321 تهران ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۸۵,۰۰۰
۳۱۰,۶۵۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید میلگرد استیل

برای خرید میلگرد استیل کافیست از سایت آیرومارت، کانال تلگرام یا تماس تلفنی نسبت به استعلام قیمت روز آن اقدام کنید. همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیار شما می‌گذارند و می‌توانید نسبت به ثبت پیش‌سفارش میله استیل اقدام کنید. پس از ثبت سفارش، پیش‌فاکتور صادر شده و می‌توانید با پرداخت هزینه محصول را درب انبار یا محل مورد نظر تحویل بگیرید.

قیمت میلگرد استیل چطور تعیین می‌شود؟

عوامل مختلفی بر تعیین قیمت میله استیل تاثیرگذارند. گرید آلیاژی، قیمت دلار و عرضه و تقاضا از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت میلگرد استیل محسوب می‌شوند. باتوجه به نوسانات بازار بهتر است به صورت منظم قیمت میلگرد استیل را بررسی کرده و در زمان مناسب نسبت به خرید میله استیل اقدام کنید.

میله استیل؛ از معروف‌ترین گریدها تا شیوه تولید

میلگرد استیل یکی از انواع مقاطع قابل عرضه استیل در بازار است و این آلیاژ به صورت ورق استیل، پروفیل استیل ، نبشی استیل ، ناودانی استیل و … نیز تولید و به بازار عرضه می‌شود. خاصیت اصلی فولاد زنگ نزن مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و زنگ زدن است، اما استیل در زیرگروه‌های متنوعی تولید می‌شود. به طور کلی بیش از 150 نوع گرید آلیاژی استیل تولید میشود که کاربردهای بسیار متنوعی دارد.

بنابراین یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت میلگرد استیل گرید آلیاژی آن است که در ادامه به صورت کامل توضیح داده خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است در بین مقاطع مختلف استیل با یک آلیاژ ثابت، قیمت میلگرد استیل به دلیل روش تولید ساده‌تر کمی ارزان‌تر است. قبل از هر چیزی به بررسی روش ساخت میلگرد استیل می‌پردازیم.

روش تولید میلگرد استيل

تولید این مقطع فولادی شباهت زیادی به روش تولید میلگرد آجدار و میلگرد ساده دارد. در اینجا نیز فرآیند کلی نورد است. اما مسئله اصلی که باعث تفاوت زیادی بین قیمت میلگرد استیل و قیمت میلگرد آجدار یا ساده می شود نحوه تولید مذاب آلیاژ مورد نظر است.

آماده سازی مذاب

امروزه عمده مذاب فولاد زنگ نزن مورد نیاز به کمک بازیافت تولید می‌شود. از قراضه استیل به عنوان شارژ اولیه استفاده می‌شود. عملیات ذوب در کوره ای موسوم به کوره قوس انجام می‌شود.کوره قوس یک کوره الکتریکی با نرخ ذوب بالاست، این کوره معمولا از 3 الکترود گرافیتی برای ایجاد قوی الکتریکی و تولید گرما کمک می‌گیرد. پس از ذوب قراضه و تولید مذاب اولیه مذاب از کوره قوس به کوره های خلا (VOD) یا کوره های تحت گاز خنثی (AOD) انتقال پیدا می‌کند.

ادامه فرآیند باید در عدم حضور اکسیژن انجام شود. در این مرحله ترکیب شیمیایی استیل به ترکیب مورد نظر می‌رسد. عناصر آلیاژی کروم، نیکل و سایر آن ها با توجه به گرید تولیدی به مذاب افزوده می‌شود. یکی دیگر از دلایل بالا بودن قیمت میلگرد استیل نسبت به میلگرد آجدار یا ساده وجود عناصر آلیاژی با ارزش در ساختار آن است.

همچنین به طور کلی دو دلیل فنی برای لزوم عدم وجود اکسیژن در اتمسفر کوره وجود دارد:

 • عدم اکسیداسیون عناصر با ارزش آلیاژی و بالا رفتن پرت فرآیند تولید که می‌تواند منجر به ضرر اقتصادی بالایی شود.
 • فرآیند تولید استیل نیاز به یک مرحله کربن زدایی دارد. به این دلیل که در صورت بالا بودن مقدار کربن با کروم وارد واکنش می‌شود و کاربید کروم تشکیل می‌شود که یک فاز ترد و شکننده است و باعث کاهش شدید خواص مکانیکی میلگرد استیل می‌شود. به همین دلیل مقدار اکسیژن در طول فرآیند تولید استیل بیشتر از فولاد ساده کربنی است و باید سریعا مقدار آن به حداقل برسد.

ریخته گری پیوسته و نورد

پس از آماده‌سازی مذاب فولاد زنگ نزن در اکثر مواقع به کمک ریخته گری پیوسته مقاطع میانی استیل تولید می‌شود. ریخته گری پیوسته در چند لاین به صورت همزمان انجام می‌شود و با توجه به نوع قالب یکی از مقاطع بیلت استیل ، بلوم استیل یا اسلب استیل تولید می‌شود. بیلت و بلوم استیل برای ساخت میلگرد استیل ، نبشی ، ناودانی و سپری استیل و لوله استیل به کار می‌روند. همچنین اسلب برای ساخت ورق استیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مذاب فولاد زنگ نزن پس از عبور از یک قالب مسی آبگرد به حالت نیمه جامد در می‌آید. در ادامه ریخته گری عملیات انجماد به صورت کامل انجام می‌گیرد و مقاطع میانی در طول مشخصی به کمک هوا برش بریده می‌شوند. سپس به کمک فشار آب لایه های اکسید شده سطح مقاطع میانی زدوده می‌شود تا مشکلی در مرحله نورد ایجاد نشود.

جهت انجام نورد، بیلت یا بلوم در دمای بالا پیشگرم می‌شود تا شکل پذیری آن افزایش پیدا کند. سپس یک مرحله نورد سنگین رفت و برگشتی روی بیلت استیل انجام می‌گیرد تا به شکل مقطع مورد نظر نزدیک شود. سپس با قرار گرفتن در چندین سری غلتک، سطح مقطع آن کاهش و طول آن افزایش می‌یابد و در نهایت میلگرد استیل با سایز مورد نظر تولید شود.

میلگرد استیل به صورت ساده تولید می‌شود و پس از برش خوردن در طول مشخصی پلیسه زدایی می‌شود تا سطح صاف و براقی ایجاد شود. همانطور که گفته شد از دیگرر عوامل مموثر بر قیمت میلگرد استیل گرید آلیاژی آن است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

گریدهای آلیاژی میلگرد استیل

استیل را در یک دسته بندی کلی می‌توان به گروه‌های آلیاژی بگیر سری 4XX ، استیل نگیر سری 3XX و سری نسوز تقسیم بندی کرد. علت نام گذاری سری 4XX به بگیر به دلیل خاصیت مغناطیسی آن در دمای محیط است و همانطور که واضح است سری 3XX دارای خاصیت مغناطیسی نیست. برای شناسایی و تفکیک این دو خانواده از یکدیگر می‌توان از یک آهنربا استفاده کرد.

معروف ترین گریدهای استیل بگیر

 • استیل 410

این گرید به فولاد زنگ نزن مارتنزیتی هم معروف است. به دلیل پایداری فاز مارتنزیت در دمای محیط سختی و استحکام این گرید بسیار بالاست. مقاومت به خوردگی سری 410 معمولی است.

 • استیل 420

از این گرید استیل برای ساخت لوازم اتاق عمل و ساخت اشیا تیز که نیاز به مقاومت به خوردگی دارند استفاده می شود.

 • استیل 430

این سری استیل به دلیل ظاهر براق و زیبا به استیل دکوراتیو معروف است برای استفاده در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان‌ها کاربرد دارد.

معروف ترین گریدهای استیل نگیر

 • استیل 304

معروف‌ترین نوع استنلس استیل که به دلیل حضور 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل به استیل 18-8 هم معروف است. برای ساخت ظروف، تجهیزات و لوازم آشپزخانه که نیاز به مقاومت به خوردگی دارند از این آلیاژ استفاده می‌شود.

 • استیل 316

پس از گرید 304 این گرید پرکاربردترین نوع استیل است. با توجه به حضور مقادیری از مولیبدن در ترکیب این گرید، استیل 316 مقاومت به خوردگی در محیط های کلریدی و دریایی نیز دارد.

 • استیل 321

این آلیاژ از لحاظ خواص بسیار نزیک به آلیاژ 304 است و به دلیل وجود مقادیری از تیتانیوم در ساختار آن، جوش پذیری میلگرد استیل با این جنس بهتر است.

معروف ترین گریدهای استیل نسوز

 • استیل 309

ویژگی اصلی این سری آلیاژها علاوه بر مقاومت به خوردگی مقاومت به حرارت بالاست که آن‌ها را مناسب استفاده در شرایط دما بالا می‌کند.

 • استیل 310

این سری نسبت به میلگرد استیل 309 عناصر آلیاژی بیشتری دارد که مقاومت به حرارت آن را افزایش می‌دهد.

هر یک از آین گریدها خواص و کاربردهای خاص خود را دارند، جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات کاربردهای استیل و آلیاژهای استیل بارگذاری شده در وبلاگ مراجعه نمایید.

تولیدکنندگان میلگرد استیل

میلگرد استیل به صورت عمده در داخل کشور تولید نمی‌شود. در حال حاضر به دلیل عدم وجود کوره‌های تحت خلا و تحت آرگون مناسب کیفیت استیل تولیدی پایین خواهد بود. به همین علت انواع میلگرد استیل موجود در بازار وارداتی هستند.

آیرومارت تامین کننده میلگرد استیل از بهترین تولیدکنندگان جهان است. از معروفترین این کارخانه ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ویراج هندوستان (viraj)
 • کنیه ایتالیا (cogne)
 • پوسکو کره جنوبی (posco)
 • وای سی تایوان (YC)

میلگرد استیل در سایزهای 3 الی 500 میلیمتر بیشترین کاربرد را دارد. همچنین از آنجا که گرید آلیاژی تاثیر زیادی بر قیمت میلگرد استیل دارد تمامی محصولات با ارائه سرتیفیکیت و گواهینامه معتبر قابل ارائه هستند.

خرید میلگرد استیل از آیرومارت

برای خرید میله استیل کافی است پیش سفارش خود را ثبت کنید. پس از ثبت پیش سفارش، پیش‌فاکتور صادر شده و شما می‌توانید با پرداخت هزینه، میلگرد استیل را درب انبار خود تحویل بگیرید. فروش میلگرد استیل و تمامی مقاطع فولادی همراه با ارائه ضمانت‌نامه کیفی انجام می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل کنید.

عمده میلگردهای استیل بازار شامل گریدهای 304، 316، 309، 310 و 420 می‌شود.

آیرومارت علاوه بر تامین انواع میلگرد استیل، برشکاری و دیگر خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. تلفن 02145306

قیمت میلگرد استیل روزانه در این صفحه از سایت آیرومارت بروزرسانی می‌شود. همچنین سفارش خود را به صورت آنلاین نیز می‌توانید ثبت کنید.

نظرات کاربران

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ