فروش ویژه میلگرد گروه ملی اهواز و نیشابور در تمامی سایزها | بارگیری از درب کارخانه | تلفن:02145306 

قیمت لوله آب

قیمت لوله آب

لوله آب، اغلب به لوله‌های درزدار فولادی گفته می‌شود که از خمکاری و جوشکاری ورق تولید می‌شوند. لوله‌ های آب در انواع مختلفی تولید و در بازار عرضه می‌شوند. قیمت لوله آب فلزی در ضخامت‌های مختلف متفاوت بوده و در استانداردهای مختلف نیز به فروش می‌رسد. قیمت لوله آبرسانی با‌توجه‌به این استانداردها و مشخصات فنی محصول تعیین می‌شود و روزانه نیز نوسانات بسیاری را تجربه خواهد. برای استعلام قیمت روز لوله آبرسانی، از همین صفحه اقدام کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله آب

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۵,۴۵۰
۳۸,۶۴۱
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۶,۳۳۰
۳۹,۶۰۰
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۲,۱۶۰
۴۵,۹۵۴
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۴۰
۴۵,۶۰۶
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۸,۱۶۷
۴۱,۶۰۲
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۴۱,۸۳۵
۴۵,۶۰۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله تست آب؛ لوله آبرسانی درزدار فولادی

لوله آب، از انواع لوله‌های درزدار است. در ساخت این لوله‌ها از عملیات خمکاری و جوشکاری استفاده می‌شود. با‌توجه‎به این‌که عملیات جوشکاری زیر پودری یا جوشکاری مقاومت الکتریکی برای اتصال دو سر ورق انجام می‌شود، به این لوله‌ها لوله درز جوش نیز گفته می‌شود.

لوله درزدار تست آب خود در انواع مختلف نظیر لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال تولید می‌شود. کاربردها، مشخصات فنی و قیمت لوله اسپیرال با نوع درز مستقیم این لوله متفاوت بوده و طبق استانداردهای متفاوتی نیز تولید می‌شود.

کاربرد های لوله تست آب؛ پرکاربردترین لوله در صنعت انتقال مایعات

لوله آب به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارد، در ساختمان‌سازی و انتقال مایعات مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. این لوله در سیستم‌های تصفیه آب، آبیاری زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌ها نیز کاربرد دارد.

از آن‌جایی‌که لوله آب در تماس مستقیم مایعات و رطوبت قرار دارد، نسبت به انواع دیگر لوله در مقابل آب مقاومت بالایی داشته و احتمال خوردگی آن پایین‌تر است.

دلیل مقاومت بالای لوله آب نسبت به رطوبت و خوردگی، استفاده از لوله‌های گالوانیزه در خطوط لوله‌های آبرسانی است. این ویژگی در لوله‌های آب گالوانیزه باعث شده است که قیمت لوله گالوانیزه نسبت به سایر لوله‌های آب بیشتر باشد.

چنین لوله‌هایی وقتی در انشعابات انتقال آب مورد‌استفاده قرار گیرند، خطر شکستگی، سوراخ شدگی، نشتی آب و هم‌چنین انتقال بیماری‌ها را نیز کاهش می‌دهند.

ویژگی‌ها و مشخصات لوله گالوانیزه تست آب

لوله آب فلزی، در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف به بازار عرضه می‌شود. لوله فلزی آب، عموما به‌صورت لوله درز مستقیم تست آب خرید و فروش می‌شود.

این لوله‌ها از سایز ½ اینچ و ضخامت 2 میلی‌متر در بازار موجود هستند. هر یک از لوله‌های آب، با‌توجه‌به ضخامت‌های متفاوتی که دارند، توانایی تحمل تنش و فشار خاصی را خواهند داشت.

استانداردهای لوله آب فلزی؛ لوله‌های تولید شده مطابق با استاندارد هر کشور

برای تولید لوله گالوانیزه تست آب استانداردهای مختلفی هم‌چون DIN2440، DIN2394، BS1387، API5L مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. هر استانداردی مشخص‌کننده ابعاد، جنس آلیاژ مورداستفاده، کاربرد و وزن لوله است. استانداردهای آمریکا برای تولید لوله، API و ASTM است.

استفاده از استاندارد API در ایران بسیار متداول است؛ به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان معروف لوله در ایران (گروه صنعتی سپاهان) از این استاندارد در تولید لوله‌ آب استفاده می‌کنند. استانداردهای ایران در تولید لوله شامل IGS ،IRSIRI ،IPS است.

برندهای تولید‌کننده لوله تست آب در ایران از استانداردهای مختلفی برای محصولات خود استفاده می‌کنند. استانداردهای تولید لوله آهنی آب از موارد موثر بر قیمت لوله تست آب به شمار می‌آیند.

معرفی کارخانجات تولید‌کننده لوله فلزی آب در ایران

انواع لوله‌های آب فلزی به جز لوله‌های آب استیل در داخل ایران تولید می‌شوند. از معروف‌ترین تولیدکنندگان لوله آب فلزی گالوانیزه در ایران می‌توان به گروه صنعتی سپاهان، سپنتا و روی‌پوشان قزوین اشاره کرد.

لوله‌های آبرسانی که در نوع بدون درز و مانیسمان هستند، توسط گروه ملی صنعت فولاد ایران، کاوه ایرانیان، لوله گستر اسفراین و کارخانه پروفیل فولادی اصفهان تولید می‌شوند.

به دلیل تفاوت در مشخصات و استانداردهای لوله‌های آب مانیسمان و گالوانیزه، قیمت لوله مانیسمان با قیمت لوله گالوانیزه تفاوت‌های بسیاری دارد. در این صفحه می‌توانید قیمت انواع لوله‌های تست آب را مشاهده کرده و برحسب نیازتان، محصول مورد‌نظر را سفارش دهید.

قیمت لوله آب فلزی؛ بررسی نمودار قیمت لوله تست آب در آیرومارت

قیمت یک شاخه لوله آب فلزی، تحت تاثیر عوامل متعددی نوسان دارد. ازاین‌رو همواره توصیه می‌شود برای خرید لوله آب فلزی، ابتدا نمودار قیمت این لوله بررسی شده و سپس اقدام به خرید کنید.

بازار خرید و فروش لوله گالوانیزه تست آب، همانند سایر مقاطع فولادی وابسته به عواملی نظیر نرخ دلار، قیمت مواد اولیه (شمش فولادی)، قیمت فلز روی و قیمت ورق روغنی است.

از طرفی، در بررسی قیمت لوله آب آشامیدنی باید سیاست‌های داخلی و خارجی را نیز مورد‌توجه قرار داد؛ چراکه با‌توجه‌به تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی، کلیه بازارها به‌صورت مداوم با نوسان همراه هستند.

در نتیجه پیش از خرید لوله آب آهنی یا فلزی، حتما از یک مرکز فولاد معتبر، قیمت لوله آهنی آب را استعلام بگیرید. بازرگانی فولاد آیرومارت با اطلاع از بازار آهن، همواره جدیدترین قیمت‌ها را در صفحات محصول خود قرار می‌دهد. در همین صفحه می‌توانید نمودار قیمت لوله آب و جدول این محصول را مشاهده کرده و برای ثبت سفارش اقدام کنید.

خرید لوله آب فلزی با ثبت سفارش از سایت آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت انواع لوله گالوانیزه تست آب را با بالاترین کیفیت و در سایزهای مختلف به شما عرضه می‌کند. علاوه‌بر این، تست‌های کنترل کیفیت، جوشکاری، برشکاری و خمکاری لوله آب نیز از جمله خدمات مجموعه آیرومارت محسوب می‌شود.

برای خرید لوله اب اهنی، شما می‌توانید سفارش خود را از سراسر کشور ثبت کنید و در اسرع وقت بار خود را تحویل بگیرید. آیرومارت، امکان خرید به‌صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری را برای شما عزیزان فراهم آورده است. به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما، از طریق شماره تلفن 02145306 با ما در ارتباط باشید.

ضخامت این لوله‌ها متغیر و از 2 میلی‌متر به بالا است. قطر این لوله‌ها نیز از ½ اینچ شروع می‌شود.

لوله‌های آبرسانی اغلب در انواع لوله گالوانیزه و لوله‌های بدون درز مانیسمان در بازار عرضه می‌شوند؛ هر کدام از این لوله‌ها، کاربردهای ویژه و به‌خصوصی دارند.

بسته به نوع لوله آب فلزی (گالوانیزه و مانیسمان) برندهای معتبر بسیاری وجود دارد که از مطرح‌ترین آن‌ها می‌توان به گروه صنعتی سپاهان، کارخانه سپنتا، کارخانه کاوه ایرانیان و کارخانه پروفیل فولادی اصفهان اشاره کرد.

نظرات کاربران

  1. hamid
   ۲۲ آذر ۱۴۰۱

   سلام قیمت لوله سیاه پلاستیکی آب چقدر هست؟ موجودی دارید؟

   • آیرومارت
    ۲۳ آذر ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. لوله سیاه پلاستیکی آب در انبار ما موجود نیست.