فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله آب

قیمت لوله آب

لوله تست آب، از پرکاربردترین لوله‌های صنعت ساختمانی است که برای انتقال آب و مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله فلزی آب را در سایت آیرومارت مشاهده و نسبت ثبت سفارش اقدام کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله آب

فیلتر براساس:
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 1/2 2 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 1/4 1 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۰ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 10 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۲ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 12 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۱۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۱۴ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 14 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۲ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۲ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 2 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 3 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۳/۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 3/4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۲.۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 2.5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۴ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 4 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 3 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۳ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 3 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 4 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۴ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 4 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 5 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۵ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 5 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۵ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۵ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 5 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۶ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 6 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 10 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۱۰ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 10 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 6 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۶ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 6 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب ۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 8 میلیمتر تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله تست آب، ۸ اینچ ضخامت ۸ قیمت روز لوله آب 8 اینچ 8 میلیمتر اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله تست آب چیست؟

لوله تست آب، به لوله های درزدار فولادی گفته می‌شود که از خمکاری و جوشکاری ورق تولید می‌شود. با توجه به این‌که عملیات جوشکاری زیر پودری یا جوشکاری مقاومت الکتریکی برای اتصال دو سر ورق انجام می‌شود، به این لوله‌ها لوله درزدار یا لوله درز جوش گفته می‌شود.

لوله درزدار تست آب خود دارای دو نوع لوله درز مستقیم و لوله اسپیرال است. لوله درز مستقیم تست آب، نسبت به نوع اسپیرال ساده‌تر تولید می‌شود. برای مشاهده قیمت انواع لوله اسپیرال و ثبت سفارش می‌توانید به صفحه قیمت لوله اسپیرال مراجعه کنید. در ادامه با کاربردها، نحوه تعیین قیمت لوله اب اهنی آشنا شده و نکاتی را برای تهیه این محصول با هم بررسی می‌کنیم.

کاربرد لوله تست آب

از آن‌جایی که لوله گالوانیزه آب نسبت به دیگر انواع لوله در مقابل رطوبت و آب مقاومت بیشتری دارد و خوردگی آن پایین‌تر است، در انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چنین لوله‌هایی وقتی در انشعابات انتقال آب مورد استفاده قرار گیرند، خطر شکستگی، سوراخ شدگی، نشتی آب و همچنین انتقال بیماری‌ها به ندرت دیده می‌شود. هر یک از این موارد، خود جان و مال افراد را به خطر می‌اندازد.

لوله گالوانیزه به واسطه ویژگی‌هایی که دارد، در ساختمان سازی و انتقال مایعات و گازها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیستم‌های تصفیه آب، انتقال گاز، آبیاری زمین‌های کشاورزی، دکل‌های مخابراتی و انتقال برق و همچنین گلخانه‌ها از لوله های گالوانیزه فولادی استفاده می‌شود.

البته به طور کلی، می‌توان استفاده از لوله گالوانیزه را به عنوان لوله آب در نظر گرفت. این لوله‌ها به صورت توکار و روکار نصب و استفاده می‌شود. در صفحه قیمت لوله گالوانیزه می‌توانید قیمت روز این لوله را مشاهده کنید.

ویژگی‌ها و مشخصات لوله گالوانیزه تست آب

لوله تست آب، در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف به بازار عرضه می‌شود. برای تولید لوله گالوانیزه تست آب استانداردهای مختلفی چون DIN2440، DIN2394، BS1387، API5L مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌چه در ایران کاربرد دارد، استاندارد کیفی ملی ایران ISIRI3574 است که برای تولید انواع لوله‌ها، از جمله لوله تست آب، استفاده می‌شود.

بازرسی لوله های تست آب پیش از خرید بسیار مهم است. هر یک از لوله‌ها، با توجه به ضخامتی که دارند، قادرند تنش و فشار خاصی را تحمل کنند. بنابراین هر لوله برای کاربردی خاص و انتقال آب تا فشار خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نشتی‌ها و مشکلات درز جوش نیز پیش از خرید باید بازرسی شده و سلامت آن‌ها تایید گردد.

این لوله‌ها عموما به صورت لوله درزمستقیم تست آب خرید و فروش می‌شوند و از سایز ½ اینچ و ضخامت 2 میلی‌متر به فروش می‌رسند. در آیرومارت می‌توانید قیمت سایر لوله‌های پرکاربرد مثل قیمت روز لوله گاز خانگی را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

استانداردهای لوله آب فلزی

کشورهای مختلف در دنیا استانداردهای مختلفی را برای تولید لوله در نظر گرفته‌اند. ایران نیز بدین منظور استاندارد ملی را تعریف نموده است. هر استانداردی مشخص‌کننده ابعاد، جنس آلیاژ مورد استفاده در تولید لوله، موارد کاربرد و وزن لوله است.

استانداردهای آمریکا برای تولید لوله API و ASTM است که استفاده از استاندارد API در ایران بسیار متداول است. بطوریکه بسیاری از تولیدکننده‌های معروف لوله در ایران مانند گروه صنعتی سپاهان از این استاندارد در تولید لوله‌ها استفاده می‌کنند.

استانداردهای ایران در تولید لوله شامل IGS، IRSIRI،IPS است. برندهای تولید لوله در ایران از استانداردهای مختلفی برای محصولات خود استفاده می‌کنند. استانداردهای تولید لوله از موارد موثر بر قیمت لوله آب فلزي است.

قیمت لوله اب فلزی

قیمت لوله اب اشامیدنی فلزی، تحت عوامل متعددی قابل تغییر است. ازاین‌رو الزامی است که پیش از خرید، حتماً استعلام قیمت لوله آب فلزی ساختمان انجام گیرد.

بازار خرید و فروش لوله گالوانیزه تست آب، همانند دیگر مقاطع فولادی وابسته به عواملی چون نرخ دلار، قیمت مواد اولیه چون قیمت شمش فولادی، قیمت روی و قیمت پایه ورق روغنی است. از طرفی، باید سیاست‌های داخلی و خارجی را نیز مورد توجه قرار دارد. چراکه با توجه به تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی، تمامی بازارها به صورت مداوم با نوسان همراهند.

بنابراین، به عنوان یک خریدار حتما باید پیش از خرید، از قیمت لوله آب گالوانیزه مطلع باشید. جهت این امر، باید مراکز معتبر بازرگانی و فروش مقاطع فولادی را بیابید و از این مراکز، استعلام قیمت انجام دهید.

بازرگانی فولاد آیرومارت با اطلاع از بازار آهن، همواره جدیدترین قیمت‌ها را در صفحات محصول خود قرار می‌دهد. در همین صفحه می‌توانید نمودار قیمت لوله اب و جدول این محصول را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

در هنگام خرید لوله آب فلزی، انتخاب سایز مناسب با دبی آب خروجی از لوله باید مورد توجه قرار گیرد تا ضرر و زیانی به شما وارد نشود. لوله تست آب در اندازه‌های مختلف و ضخامت‌های گوناگون تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد. در صورت نیاز، باید پیش از خرید با کارشناسان فنی مشورت کنید.
جهت این امر، می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن 02145306 با کارشناسان ما در آیرومارت در ارتباط باشید.

تولید کنندگان لوله آب فلزی

انواع لوله آب فلزی به جز لوله‌های استیل در داخل ایران تولید می‌شوند. لوله‌های استیل به دلیل اینکه در تولید آن‌ها باید تجهیزات پیشرفته‌تری استفاده کرد و نیز به دلیل نبود امکانات مورد نیاز برای تولید آن در داخل کشور، در ایران تولید نمی‌شود و جزو محصولات وارداتی محسوب می‌گردد.

از معروف‌ترین تولیدکنندگان لوله آب فلزی در ایران می‌توان به گروه صنعتی سپاهان، سپنتا و روی‌پوشان قزوین در تولید لوله گالوانیزه و مجموعه‌های تولیدی مانند گروه ملی صنعت فولاد ایران، کاوه ایرانیان، لوله گستر اسفراین و پروفیل فولادی اصفهان در تولید لوله مانیسمان اشاره کرد.

قیمت لوله گالوانیزه تست آب هر یک از این برندها از صفحه قیمت این کالا قابل مشاهده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره لوله مانیسمان می‌توانید به صفحه قیمت لوله مانیسمان مراجعه کنید.

خرید لوله تست آب

بازرگانی فولاد آیرومارت انواع لوله گالوانیزه تست آب را با بالاترین کیفیت و در سایزهای مختلف به شما عرضه می‌کند. انجام تست‌های کنترل کیفیت، جوشکاری، برشکاری و خمکاری لوله از جمله خدمات آیرومارت به شما محسوب می‌شوند.

هم‌چنین، شما می‌توانید سفارش خود را از سراسر کشور ثبت کنید و در اسرع وقت بار خود را تحویل بگیرید. آیرومارت، امکان خرید به صورت اینترنتی، تلفنی و حضوری را برای شما فراهم آورده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما، از طریق شماره تلفن 02145306 با آیرومارت در تماس باشید.

ضخامت این لوله‌ها متغیر و از 2 میلی‌متر به بالا است. قطر این لوله‌ها نیز از ½ اینچ شروع می‌شود.

این مجموعه قیمت لوله تست آب و دیگر مقاطع را به صورت آپدیت شده ارائه می‌کند. کافیست به صفحه قیمت هر یک از مقاطع مراجعه کنید.

پس از اطلاع از قیمت، می‌توانید با افزودن محصول به سبد خرید خود سفارشتان را ثبت کنید. امکان خرید تلفنی و حضوری نیز برای شما فراهم است. جهت ارتباط با کارشناسان با شماره 02145306 تماس بگیرید.

نظرات کاربران

  1. hamid
   ۲۲ آذر ۱۴۰۱

   سلام قیمت لوله سیاه پلاستیکی آب چقدر هست؟ موجودی دارید؟

   • آیرومارت
    ۲۳ آذر ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. لوله سیاه پلاستیکی آب در انبار ما موجود نیست.