فروش ویژه پروفیل درجه دو، موجود در انبار تهران تلفن:02145306 

قیمت ورق A283

قیمت ورق A283

قیمت ورق a238 را در آیرومارت مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. ورق a283 به دلیل انعطاف‌پذیری بالا در کنار قابلیت جوشکاری، کاربردهای گسترده‌ای در صنعت ساختمان‌سازی دارد. قیمت روز ورق a283 بر اساس عرضه و تقاضا، نرخ دلار و مواد اولیه تعیین می‌شود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق A283

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 10 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 10 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 10 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 10 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 10 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 12 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 12 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 12 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 12 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 15 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 15 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 15 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 15 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 15 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 20 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 30 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 35 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 40 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 45 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 45 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 45 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 5 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 5 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 5 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 5 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 6 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 6 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 6 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 6 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 60 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 60 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 60 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 70 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 70 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 70 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 1500 8 رول فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۱۵۰۰ رول فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 1500 8 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ برش خورده فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ رول برش خورده فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 8 برش خورده فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار اصفهان قیمت روز ورق A283 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×1500 8 فابریک فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 فابریک اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک اوکراین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 فابریک اوکراین تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک روسیه انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 فابریک روس تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ فابریک کره انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 فابریک کره تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ برش خورده اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 25 فابریک اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 45 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 60 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 70 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار تهران قیمت روز ورق A283 6000×2000 80 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 8 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 45 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 50 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 60 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 70 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 6000×2000 80 شیت اکسین اهواز تهران ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 8 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 10 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 12 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 15 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 20 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 25 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 30 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 35 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 40 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ A283 GrC ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×6000 45 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ A283 GrC ابعاد طول×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×طول 50 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ A283 GrC ابعاد طول×۲۰۰۰ اکسین انبار اهواز قیمت روز ورق A283 2000×طول 60 شیت اکسین اهواز اهواز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق A283 چیست؟

به مقطعی طویل و نازک که از نورد گرم شمش فولاد کربنی ASTM A283 به دست می‌آید، ورق A283 گفته می‌شود.

بخش عمده‌ای از مصرف صنایع به ورق های آلیاژی اختصاص دارد. فولادی که اهالی بازار آهن می‌شناسند، بر پایه دو عنصر آهن و فولاد است. فولادهای آلیاژی از اضافه شدن عناصری دیگر چون منیزیم و آلومینیوم به این ترکیب حاصل می‌شوند.

ورق A283 که به دلیل کاربرد گسترده در صنعت مخزن‌سازی با نام ورق مخزنی نیز شناخته می‌شود، از جمله مهم‌ترین ورق‌های آلیاژی به حساب می‌آید.
خانواده ورق های آلیاژی A283 متشکل از چهار گرید مختلف است که تنها در مقدار کربن با هم تفاوت دارند. اغلب با تغییر جزئی در مقدار کربن، تفاوت چشم‌گیری در خواص مکانیکی فولاد ایجاد می‌شود. برای مشاهده قیمت انواع ورق می‌توانید به صفحه قیمت ورق در سایت آیرومارت مراجعه کنید.

کاربرد ورق A283

کاربرد ورق فولادی A283 با توجه به خواص مکانیکی منحصربه‌فردی است که این آلیاژ از خود نشان می‌دهد. جوش‌پذیری مطلوب، استحکام و مقاومت کافی، تحمل فشار و حرارت بالا مجموعه ویژگی‌های مثبتی است که موجب شده تا در صنایع زیر شاهد کاربرد ورق A283 باشیم:

 • پل‌سازی
 • راه‌سازی
 • مخزن‌سازی
 • کشتی‌سازی
 • ماشین‌سازی
 • قطعه‌سازی
 • تولید لوله و پروفیل صنعتی

برای مشاهده سایر گریدهای ورق پرمصرف صنعت فولاد می‌توانید به صفحه قیمت ورق st52 و قیمت ورق a516 مراجعه کنید.

مشخصات ورق A283

چهار گونه متفاوت ورق مخزنی، با نمادهای A، B، C و D مشخص می‌گردد. با افزایش مقدار کربن از 0.14 تا 0.27، استحکام و مقاومت ورق آلیاژی از گرید A تا گرید D افزایش پیدا می‌کند. به دلیل خواص مکانیکی مطلوب‌تر، ورق A283 gr c بیش از سایر انواع آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حضور این مقدار کربن در کنار سایر عناصر آلیاژی منگنز، فسفر، گوگرد و مس، ویژگی‌های مثبتی چون قابلیت خم‌کاری، انعطاف‌پذیری و جوشکاری فوق‌العاده مطلوبی به این گروه از آلیاژهای فولادی می‌بخشد. بنابراین پیش از استعلام قیمت ورق A283، باید هدف خود از خرید را برای کارشناس شرح دهید تا بهترین گرید ورق آلیاژی، متناسب با کاربرد، انتخاب شود.

عوامل موثر بر قیمت ورق A283

به طور کلی چند عامل را پیش از استعلام قیمت ورق A283 باید در نظر بگیرید:

 • گرید ورق A283
 • ابعاد و ضخامت
 • برند

بازار ورق فولادی A283 ایران از برندهای معتبر داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. عوامل متعددی بر کیفیت محصولات کارخانه‌ها تاثیر می‌گذارد.

اغلب برندهای معتبر چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز که نام آن‌ها بیشتر بر سر زبان‌هاست، به تولید این نوع ورق آلیاژی مشغول‌اند. برخی از افراد هم با توجه به معیارهایی در نظر دارند، به سراغ استعلام قیمت ورق A283 اوکراین، روس و ترک می‌روند.

همان‌طورکه پیش از این گفته شد، ورق A283 در چهار استاندارد A، B، C و D تولید و به فروش می‌رسد. از آنجا که معمولا استحکام و مقاومت در کاربردهای این نوع ورق آلیاژی اهمیت بالاتری دارد، بنابراین خرید ورق A283 gr c بیشتر پیشنهاد می‌شود. تفاوت در تقاضا گریدهای مختلف ورق مخزنی باعث نوسان در قیمت این کالاها خواهد شد.

با بیشتر شدن ضخامت و ابعاد، وزن ورق A283 و در نهایت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجا که این ورق، به دو صورت رول و شیت‌های برش خورده عرضه می‌شود، پس انتظار بالا بودن قیمت رول ورق A283 دور از انتظار نیست.

قیمت ورق A283 gr c

در میان چهار گونه مختلف ورق آلیاژی A283، گرید C به دلیل استحکام کافی و خواص مکانیکی مطلوب، بیشتر مورد استفاده صنایع مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که تقاضا برای انواع گرید ورق مخزنی متفاوت است، قیمت ورق a283 گرید c تحت تاثیر این عامل دچار نوسان می‌شود.

استحکام کششی 515 مگاپاسکال و استحکام تسلیم 205 مگاپاسکال، با ساختاری متشکل از 0.24 درصد کربن و مقادیری دیگر از عناصر آلیاژی چون سیلیسیم، منگنز و … از مشخصات ورق a283 gr c است.

فرق St37 با A283

انواع ورق آلیاژی و غیر آلیاژی موجود در بازار آهن، برای مصارف مختلف صنعتی و غیرصنعتی تولید می‌شوند. تنوع بالایی که در این بخش از ورق‌های فولادی وجود دارد، موجب شده تا امروز شاهد کاربرد گسترده این محصولات باشیم.

ورق st37 و ورق A283 دو نوع ورق فولادی پرفروش و پرکاربرد محسوب می‌شوند. گرچه پایه اصلی این دو آلیاژ فولادی، کربن است، اما تغییر در درصد عناصر آلیاژی و کربن باعث شده تا تفاوت بسیار زیادی داشته باشند.

منظور از ورق آهنی یا ورق سیاه همان ورق فولادی با گرید st37 است. این در حالی است که ورق A283 در گروه ورق‌های آلیاژی قرار می‌گیرد و برخی آن را با نام ورق مخزنی می‌شناسند. به طور کلی فرق St37 با A283 را می‌توان در لیست زیر خلاصه کرد:

 • ترکیب شیمیایی
 • خواص مکانیکی
 • کاربرد

برای مشاهده این محصول و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت ورق st37 مراجعه کنید.

راهنمای خرید ورق A283 از آیرومارت

ورق A283 بهترین و معتبرترین کارخانه‌های داخلی و خارجی را به راحتی می‌توانید از بازرگانی فولاد آیرومارت تهیه کنید. ابتدا به کمک جدولی که در ابتدای این صفحه قرار گرفته، قیمت ورق A283 امروز تمامی برندها را مشاهده نمایید.

پس از ثبت نام در سایت آیرومارت و انتخاب کالای مورد نظر از جدول قیمت ورق A283، گزینه خرید را بزنید تا کالا به سبد شما اضافه شود. در نهایت بعد از ثبت نهایی سبد خرید، در اسرع وقت کارشناسان آیرومارت با شما تماس خواهند گرفت.

در خرید و فروش ورق A283 به‌جز قیمت، به ضخامت، ابعاد، برند، برش خورده یا رول بودن و گرید باید توجه ویژه‌ای داشت. انبار نیز در برآورد هزینه‌های حمل و نقل تاثیر مستقیمی دارد. در صورتی‌که به راهنمایی بیشتر احتیاج داشتید، از چت آنلاین سایت کمک بگیرید و یا با شماره تلفن 02145306 تماس حاصل فرمایید.

ورق A283 در برندهای مختلف فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، ایلیچ اوکراین، چین و کره جنوبی توسط آیرومارت ارائه می‌شود.

آیرومارت به مشتریان این امکان را می‌دهد که متناسب با نیاز خود، هر مقدار که نیاز دارند، کالا خریداری کنند.

بله، با توجه به نوسانات قیمت ورق A283، آیرومارت قیمت ورق را روزانه در سایت و کانال تلگرام آپدیت می‌کند.

قیمت بار ورق خریداری شده وابسته به وزن ورق متفاوت است. به طور کلی، قیمت هر کیلوگرم ورق محاسبه شده و در تناژ کل ضرب می‌شود.

هزینه ارسال بار خریداری شده به عوامل متعددی چون تناژ ورق A283، محل بارگیری، محل تخلیه بار و مسافت بستگی دارد.

آیرومارت تمامی ورق های A283 را با سرتیفیکیت معتبر ارائه می‌کند.

نظرات کاربران

  1. سیروس
   ۰۱ آبان ۱۴۰۱

   اگر بخام ورق a283 بخرم چند روزه بهم تحویل میدید؟

   • آیرومارت
    ۰۲ آبان ۱۴۰۱

    سلام پس از ثبت سفارش، آیرومارت بار شما را در سریع‌ترین زمان ممکن تامین می‌کند.