نحوه تولید چاقو

4.3/5 - (3 امتیاز)
تولید چاقو
۴.۳/۵ - (۳ امتیاز)

 

چاقو چگونه تولید می‌شود؟

برای شکل‌دهی چاقو ابتدا مفتول سیم با قطر بالا به وسیله حرارت گرم و آماده شکل‌دهی می‌گردد. در مرحله بعد سیم‌ها به کمک دستگاه هدینگ، به لوله‌های تو خالی تبدیل می‌شود. سپس ابتدا و انتهای لوله بسته می‌شود.

در مرحله بعد نمونه‌های آماده برای انجام فرایند آهنگری، پیشگرم می‌شوند. طی فرایند آهنگری تیغه های چاقو شکل می‌گیرد.
سپس با سنگ‌زنی، لبه چاقو را پرداخت و تیغه آن را تیز می‌نمایند.

برای ساخت دسته چاقو، ورق استیل داخل دستگاه پرس قرار می‌گیرد. دو نیمه دسته کنار هم قرار می‌گیرند و طی فرایند جوشکاری محکم می‌شوند و اضافات جوشکاری با دستگاه لبه زن، از بین می‌رود. پس از پرداخت دسته و تیغه به یکدیگر متصل می‌گردند.

از آنجا که استیل ماده اصلی تولید چاقو محسوب می‌شود، قیمت ورق استیل تاثیر زیادی بر بازار این محصولات دارد.

 

پریسا خاتمی

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
4.3/5 - (3 امتیاز)

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.