قیمت‌‌ ورق‌ سیاه st37

قیمت‌‌ ورق‌ سیاه st37

ورق فولادی، کالای استراتژیکی در بازار آهن آلات به شمار می‌رود. در میان انواع ورق فولادی، قیمت ورق سیاه st37 به دلیل مصرف بالایی که در صنایع بزرگی چون خودروسازی دارد، بیش از همه مورد توجه مشتریان و فعالین بازار قرار می‌گیرد.


C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت‌‌ روز ورق‌ سیاه st37

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 100 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1250×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 1500×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 1000×2000 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 1000×2000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 2500×1250 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 50 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 60 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 60 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 60 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 70 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 70 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 70 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان كيلوگرم 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران كيلوگرم 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان كيلوگرم 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 6000×2000 8 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 80 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 80 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 80 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز كيلوگرم 2000×طول 90 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران كيلوگرم 2000×طول 90 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه كيلوگرم 2000×طول 90 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۹۶۰تومان
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۴۹۹تومان
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۰۴۰تومان
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۹۶۰تومان
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۹۶۰تومان
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۰۴۰تومان
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱,۷۸۰تومان
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران كيلوگرم 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۲,۰۶۰تومان

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

ورق سیاه st37 از کالاهای استراتژیک در بازار آهن آلات به‌شمار می‌رود. این ورق فولادی، علاوه بر اینکه به طور مستقیم در صنعت استفاده می‌شود، به عنوان ماده اولیه در ساخت سایر محصولات آهنی نیز کاربرد دارد. همین موضوع باعث شده است تا قیمت ورق سیاه st37، قیمت بسیاری از کالاهای فولادی را تحت تاثیر قرار دهد.
در اغلب موارد، منظور از ورق سیاه و ورق آهن، همان ورق سیاه st37 است. دلیل این نامگذاری، به روش تولید آن مربوط می‌شود. درحالت کلی، انواع ورق ‌های فولادی براساس روش تولید، در دو نوع ورق سیاه و ورق روغنی قرار می‌گیرند. ورق‌ سیاه با روش نورد گرم و ورق روغنی، با روش نورد سرد تولید می‌شود. در روش نورد گرم، به دلیل دمای بالای فرایند، اکسیدهایی بر روی سطح ورق تشکیل شده و رنگ آن را تیره می‌کند. تفاوت در روش تولید، تفاوت‌های دیگری شامل ظاهر و رنگ ورق، تفاوت در کاربرد، خواص و قیمت ورق را نیز به همراه دارد.

در ادامه این مطلب قصد داریم به ارائه نکات خرید ورق سیاه st37 و عوامل موثر بر قیمت ورق آهن بپردازیم.

مشخصات ورق st37 موجود در بازار ایران

مهم‌ترین مشخصات ورق سیاه که باید در حین خرید مورد توجه قرار گیرد، وزن و ابعاد آن است که به طور مستقیم بر کارایی و قیمت محصول تاثیر می‌گذارد. در ادامه قصد داریم تا به ابعاد و وزن ورق‌های st37 تولیدی در ایران بپردازیم.

ابعاد ورق سیاه

ورق st37 موجود در بازار، در محدوده ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلی‌متر قرار می‌گیرد و در عرض‌های 1000، 1250، 1500 و 2000 میلی‌متر، عرضه می‌شود. ورق سیاه 2 میل، پرمتقاضی‌ترین ضخامت از این نوع ورق است که معمولا در تولید انواع پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین خاطر، قیمت ورق سیاه 2 میل، همیشه تاثیر خود را بر قیمت پروفیل نشان می‌دهد.

وزن ورق سیاه

برای محاسبه وزن ورق سیاه می‌توان از جدول وزنی ورق سیاه st37 استفاده نمود. در این جدول، شما با در اختیار داشتن ابعاد، مانند طول، عرض و ضخامت ورق، می‌توانید وزن آن را در حالت استاندارد تخمین بزنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بتوانید وزن بار خود را مورد بررسی قرار داده و مقدار آن را با حالت استاندارد مقایسه کنید.
البته یک راه دیگر نیز برای محاسبه وزن ورق سیاه، استفاده از روش دستی است. در این روش شما باید طول، عرض و ضخامت ورق را در هم ضرب کرده و سپس آن را در چگالی فولاد یعنی 7.8 ضرب کنید. با این کار، وزن ورق برحسب گرم محاسبه می‌شود. حال برای محاسبه وزن بر حسب کیلوگرم، فقط کافیست این مقدار را بر 1000 تقسیم کنید.

تفاوت ورق st37 و st52

یکی از سوالات متداول متقاضیان ورق‌های سیاه، تفاوت ورق st37 و st52 است. مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نوع ورق شامل موارد زیر می‌شود:

 • ورق st52 درصد کربن بیشتری نسبت به ورق st37 دارد. این درصد کربن بالاتر، موجب شده تا خواص مکانیکی آن نیز تحت تاثیر قرارگرفته و به همین ترتیب، سختی و استحکام بیشتر و شکل‌پذیری کمتری داشته باشد.
 • ورق st37، جوش‌پذیری بهتری نسبت به ورق st52 دارد که ناشی از درصد کربن کمتر آن است.
 • ورق st37 معمولا در ساختمان سازی استفاده می‌شود، درحالیکه ورق st52 اغلب کاربردهای صنعتی دارد.
 • قیمت ورق فولادی st37 کمتر از ورق st52 است.

تولیدکنندگان ورق st37 در ایران

از کارخانه های تولیدکننده ورق st37 می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • فولاد مبارکه
 • فولاد اکسین اهواز
 • فولاد کاویان
 • گیلان
 • نورد و لوله اهواز

در بین این برندها، ورق st37 فولاد مبارکه، اکسین اهواز و کاویان، کیفیت خود را به اثبات رسانده و عمده تقاضای بازار را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه درباره ورق‌های تولیدی این برندها، با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

با وجود اینکه عمده ورق آهن در داخل ایران انجام می‌گیرد، اما برخی از برندهای وارداتی آن نیز در بازار موجودند که از آن جمله می‌توان به کشورهای چین، اوکراین و روسیه اشاره نمود.
برند تولیدکننده ازجمله عواملی است که کیفیت و قیمت ورق سیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین آشنایی با تولیدکنندگان این محصول، می‌تواند کمک شایانی به خرید بهتر شما کند.

ورق st37 فولاد مبارکه

ورق سیاه مبارکه، درحال حاضر از بهترین ورق‌های موجود در بازار ایران است که محدوده ضخامتی 1.5 تا 16 میلی‌متر را دربر می‌گیرد. ورق st37 مبارکه در عرض‌های 600 تا 1880 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود و وزن هر کلاف آن بین 9 تا 28 تن است.
قیمت ورق st37 اصفهان، به واسطه کیفیت بالایی که دارد، مبنایی برای محاسبه قیمت بسیاری از مقاطع فولادی موجود در بازار آهن آلات ایران محسوب می‌شود.

ویژگی های ورق st37 اکسین اهواز

کارخانه اکسین اهواز به واسطه داشتن یکی از پیشرفته‌ترین خطوط نورد ایران و ارائه کیفیت مناسب، تقاضای بالایی را در بازار به خود اختصاص داده است. این کارخانه توان تولید ورق سیاه st37 در ضخامت بالاتر از 5 میلی‌متر را دارد.
اگرچه قیمت ورق st37 اکسین اهواز نسبت به سایر برندهای موجود در بازار بیشتر است، اما کیفیتی که ارائه می‌دهد بالاست و قیمت آن را توجیه می‌کند.‌

مشخصات ورق st37 کاویان

یکی دیگر از برندهای بسیار خوب ورق سیاه در ایران، ورق کاویان است. این ورق در ضخامت‌های 8 تا 20 میلی‌متر و دو عرض 1250 و 1500 میلی‌متر تولید می‌شود.

کاربرد ورق st37

برخی از کاربردهای مهم ورق st37 عبارتند از:

 • تولید انواع پروفیل فولادی
 • تولید انواع نبشی و ناودانی
 • ساخت بدنه خودرو
 • تولید لوازم خانگی مانند بدنه یخچال و ماشین لباسشویی
 • ساخت در و پنجره
 • ساخت انواع تانکر
 • کشتی سازی
 • انواع مخازن
 • خودروسازی

باتوجه به کاربردهایی که برای ورق st37 برشمردیم، دیده می‌شود که این ورق، علاوه بر کاربرد مستقیم در صنایع مختلف، ماده اولیه تولید مقاطع دیگر و مبنایی برای تعیین قیمت آن‌ها نیز محسوب می‌شود. بنابراین تاثیر قیمت ورق سیاه st37 را بر قیمت نبشی، پروفیل و ناودانی نمی‌توان نادیده گرفت.

ورق st37-2 چیست؟

ورق st37-2 در واقع به یکی از درجه‌های کیفیت این نوع ورق اشاره دارد. درحالت کلی می‌توان گفت که کیفیت تولید ورق سیاه st37 با اعداد 1، 2 و 3 بیان می‌شود. عدد 1 که معمولا نوشته نمی‌شود، برای مصارف معمول است. با افزایش این اعداد به 2 و 3، کیفیت ورق نیز افزایش می‌یابد. به‌طوری‌که ورق st37-2 برای مصارف مهم و ورق st37-3 که درجه خلوص بالاتری دارد، برای کاربردهای تحت حساسیت بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این درجه‌های کیفیت، از عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه st37 محسوب می‌شوند. بدیهی است که با افزایش درجه کیفیت، قیمت نیز بالاتر می‌رود.
قیمت ورق st37-2 نسبت به کارایی آن، به‌صرفه است و به همین دلیل کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد.

ورق st37 برشی

در حالت کلی ورق st37 به دو صورت رول و شیت در بازار موجود است. چنانچه ضخامت ورق تا 15 میلی‌متر باشد، آن را به صورت رول به بازار عرضه می‌کنند درحالیکه در ضخامت‌های بیشتر از 15 میلی‌متر، ورق‌ها به صورت شیت در بازار موجودند.

شاید تابحال اصطلاح ورق سیاه st37 فابریک را نیز شنیده باشید. ورق فابریک به نوعی ورق گفته می‌شود که با همان ابعاد تولید شده در کارخانه، در بازار موجود باشد.
از سوی دیگر، چنانچه نیاز باشد تا این ورق‌ها در ابعاد مشخص و غیرمتداولی مورد استفاده قرار گیرند، مطابق با نظر و سفارش مشتری، در ابعاد مشخصی برش داده می‌شوند. در این موارد، اصطلاح ورق برشی برای آن‌ها به‌کار می‌رود.

راه‌های استعلام قیمت ورق سیاه st37

قاعده یک خرید حرفه‌ای این است که پیش از اقدام به خرید، استعلام قیمت بگیرید. درمورد خرید ورق آهنی نیز این موضوع صادق است. برای استعلام قیمت روز ورق st37 راه‌های مختلفی وجود دارد. راحت‌ترین راه این است که آنلاین از قیمت‌ها مطلع شوید. در وبسایت و کانال تلگرام آیرومارت، قیمت آنلاین ورق st37 قرار داده می‌شود.

قیمت مقاطع آهنی در بازار، تحت تاثیر نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا، قیمت ماده اولیه، قیمت جهانی فولاد و بسیاری موارد دیگر، نوسانات زیادی دارد. به همین خاطر ممکن است قیمت ورق st37امروز با فردا و حتی ابتدا و انتهای روز، متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای این کالا، با کارشناسان آیرومارت و با شماره 45306-021 تماس بگیرید.

راهنمای خرید ورق سیاه st37

در این مطلب سعی شد تا درباره نکاتی که باید برای خرید ورق سیاه st37 بدانید، صحبت شود. اما نکات خرید ورق آهنی بسیار گسترده است و تا حد زیادی به تجربه در بازار مربوط می‌شود. کارشناسان آیرومارت با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در بازار آهن و فولاد، می‌توانند راهنمای بسیار خوبی در تمامی مراحل خرید شما باشند. از سوی دیگر بازرگانی آیرومارت در رابطه با انواع ورق فولادی، خدمات بسیار گسترده‌ای را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد. برخی از این خدمات شامل برشکاری، اسیدشویی، گالوانیزه کردن، خمکاری، سوراخکاری، پرسکاری و جوش دادن می‌شود. برای دریافت مشاوره فنی و تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات، فقط کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.

از تولیدکنندگان ورق سیاه st37 در ایران، می‌توان به فولاد مبارکه، فولاد اکسین اهواز، فولاد کاویان، مجتمع فولاد گیلان و نورد و لوله اهواز اشاره کرد. از بین این برندها، ورق سیاه فولاد مبارکه، اکسین و کاویان، تقاضای بالاتری را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. تمامی برندهای ورق سیاه، توسط بازرگانی آیرومارت قابل تامین است.

بله. آیرومارت، ورق سیاه برندهایی چون چین، اوکراین و روسیه را نیز مطابق با نیاز مشتریان، فراهم خواهد نمود.

بله. خرید ورق st37 در تناژهای بالا در تمامی برندها، توسط آیرومارت، قابل تامین است.

برای خرید اینترنتی مقاطع فولادی از وبسایت آیرومارت، ابتدا باید ثبت نام کنید. که فقط با وارد کردن نام و شماره تماس، این کار انجام می‌شود. در ادامه کالای خود را انتخاب کرده و سبد سفارش خود را تکمیل کنید تا کارشناسان پیش فاکتور صادرشده را در اسرع وقت برای شما ارسال کنند.

بله، امکان برش و سایز کردن ورق st37 در ابعاد مورد درخواست مشتری وجود دارد. آیرومارت، این خدمات را در بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌دهد.

بله. بار خریداری شده در انبار آیرومارت موجود بوده و شما می‌توانید در هر زمان و به راحتی برای بازرسی آن اقدام کنید.