فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه روز برای صنایعی که به دنبال ورق روغنی باکیفیت در بازار برای تولیدات خود هستند، بسیار اهمیت دارد. لیست قیمت ورق روغنی مبارکه در ادامه آورده شده است. شما می‌توانید جهت خرید این محصول، روی گزینه خرید در جدول کلیک نمایید یا با شماره 02145306 تماس بگیرید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت گرید وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۹,۸۵۰
۵۴,۳۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.4 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۹,۸۵۰
۵۴,۳۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۸۵۰
۴۰,۱۶۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.6 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۰,۳۵۰
۴۳,۹۸۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول فرم بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۳۵۰
۴۱,۸۰۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول فرمبنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.8 st12 رول فرم فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۳۵۰
۴۱,۸۰۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۴۵۰
۴۱,۹۱۱
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۱۵۰
۴۱,۵۸۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 1.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۸۵۰
۴۲,۳۴۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1.25 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۱۵۰
۴۱,۵۸۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۶,۳۵۰
۳۹,۶۲۲
ورق روغنی st12 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 0.7 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۱۵۰
۴۲,۶۷۴
ورق روغنی st12 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 1 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۴۵۰
۴۱,۹۱۱
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 2.5 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1000 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st12 ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران قیمت روز ورق روغنی كيلوگرم 1250 3 st12 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۸۵۰
۴۳,۴۳۷
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.6 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۰,۴۵۰
۴۴,۰۹۱
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.6 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۴۰,۴۵۰
۴۴,۰۹۱
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.7 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۲۵۰
۴۲,۷۸۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.7 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۹,۲۵۰
۴۲,۷۸۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.8 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۲۵۰
۴۱,۶۹۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.8 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۲۵۰
۴۱,۶۹۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 0.9 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۹۵۰
۴۱,۳۶۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 0.9 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۷,۹۵۰
۴۱,۳۶۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۵۵۰
۴۲,۰۲۰
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۲۵۰
۴۱,۶۹۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.25 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۲۵۰
۴۱,۶۹۳
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۹۵۰
۴۲,۴۵۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 1.5 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۹۵۰
۴۲,۴۵۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۹۵۰
۴۲,۴۵۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1250 2 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۹۵۰
۴۲,۴۵۶
ورق روغنی st14 ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران قیمت روز ورق روغنی کیلوگرم 1000 1 st14 رول فولاد مبارکه تهران ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۸,۵۵۰
۴۲,۰۲۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی، از انواع بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف است و به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی به شمار می‌رود. در حقیقت، ورق روغنی خود به عنوان یکی از مواد اولیه ساخت بسیاری مقاطع فولادی چون انواع پروفیل به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان قیمت پروفیل ساختمانی و صنعتی را تابعی از قیمت ورق روغنی امروز دانست.
در کشور ما، برندهای مختلفی به تولید این ورق فولادی مشغولند که فولاد مبارکه یکی از برندهای معروف و باکیفیت تولیدکننده آن به شمار می‌رود.
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه، خود تابعی از عوامل مختلف از جمله قیمت دلار است. نرخ دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت این کالا تاثیر می‌گذارد. بدین ترتیب، با نوسان قیمت دلار باید انتظار افت‌وخیز قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه را نیز داشته باشیم.
این محصول فولادی، در بورس کالا عرضه می‌شود. در صورتی که عرضه فولاد مبارکه برای این کالا پایین باشد و در عین حالا تقاضای خرید بالایی داشته باشد، قیمت‌ها رقابتی شده و باید انتظار افزایش قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه را داشته باشیم.
در بورس کالا، قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه امروز، بر اساس قیمت شمش cis، قیمت دلار نیمایی و همچنین عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. در بازار آزاد نیز قیمت‌ها متاثر از نرخ مشخص شده در بورس کالا و دلار آزاد مشخص می‌شوند.
دقت داشته باشید که قیمت ورق روغنی 3 میل فولاد مبارکه با سایر ضخامت‌ها تفاوت خواهد داشت و مهم‌ترین علت آن نیز وزن ورق است که در ضخامت‌های مختلف تغییر می‌کند. بنابرای تنوع کالا را باید پیش از خرید مشخص نمایید و سپس اقدام به استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه نمایید.

مشخصات ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان، با استفاده از فرایند نورد سرد تولید می‌شود. این فرایند، امکان تولید ورق‌هایی با استحکام بالا و ظاهری با جلوه بالا در ضخامت‌های پایین تا بالا را به کارخانه می‌دهد.
ورق روغنی فولاد مبارکه در ضخامت‌های 0.3 میلی‌متر تا 3 میلی‌متر تولید می‌شوند. هر رول ورق روغنی اصفهان دارای عرض 1000 یا 1250 میلی‌متر است. واضح است که قیمت ورق روغنی اصفهان با توجه به عرض و ضخامت تغییر می‌کند. هر یک از این ضخامت‌ها کاربرد خاص خود را دارند. بنابراین باید متناسب با پروژه خود یکی از این انواع را انتخاب کنید و خرید ورق روغنی فولاد مبارکه را انجام دهید.

انواع ورق روغنی فولاد مبارکه چیست

براساس استانداردهای تولید، کارخانه فولاد مبارکه، ورق روغنی را در سه استاندارد st12، st13 و st14 تولید می‌کند. تفاوت هر یک از این انواع، در آلیاژ مورد استفاده است که منجر به تفاوت در خواص مکانیکی آن‌ها نیز می‌شود. بنابراین کاربردهای متفاوتی نیز دارند. در این میان، ورق روغنی st14 فولاد مبارکه بیشترین استحکام کششی را به خود اختصاص می‌دهد.
قیمت ورق روغنی st12 و st13 و st14 این برند با یکدیگر متفاوت است. پیش از خرید ورق روغنی st14 و سایر انواع، باید نیاز خود را بشناسید و سپس اقدام به خرید نمایید.
انواع مذکور، هر یک در ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند و می‌توانید قیمت آن‌ها را از این صفحه از آیرومارت استعلام بگیرید.

کاربرد ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان، از جمله باکیفیت‌ترین محصولات تولید داخل است که نیاز بسیاری از صنایع را رفع می‌کند. از جمله کاربردهای این نوع ورق می‌توان به ساخت دکوراسیون داخلی، خودروسازی و ساخت لوازم خانگی چون لباسشویی، ظرفشویی و یخچال اشاره کرد. در ساخت برخی از اتاقک‌های آسانسورها نیز ممکن است از این نوع ورق استفاده شود. یکی از مهم‌ترین کاربردهای ورق روغنی فولاد مبارکه، ساخت انواع لوله فولادی و پروفیل است. بنابراین قیمت ورق روغنی اصفهان را می‌توان موثر بر قیمت این مقاطع دانست.
ورق روغنی فولاد مبارکه خود ماده اولیه تولید ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق شیروانی است و بر قیمت ورق شیروانی و سایر موارد اثر می‌گذارد.

استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

با توجه به نوسان زیادی که قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان در طول روز تجربه می‌کند، پیش از خرید، استعلام قیمت باید انجام شود. بنابراین، باید مرجعی معتبر که تمامی قیمت‌ها را به‌روز در اختیار شما قرار می‌دهد را بشناسید.
مجموعه آیرومارت، همه روزه و پس از اعلام قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه توسط کارخانه، قیمت آن را در صفحه این کالا به‌روز رسانی می‌کند. شما می‌توانید تنها با چند کلیک و با وارد شدن به این صفحه قیمت روز را مشاهده نمایید.

خرید قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه از آیرومارت

مجموعه آیرومارت با بیش از 30 سال تجربه فعالیت در بازار فولاد و آهن آلات، انواع ورق روغنی برندهای مختلف را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید برای خرید ورق روغنی فولاد مبارکه در انواع سایزها و عرض‌ها، با آیرومارت در تماس باشید. این مجموعه با تضمین کیفیت، این کالا را به شما عرضه می‌دارد. جهت اطمینان از کیفیت می‌توانید از تست‌های کنترل کیفیت این مجموعه بهره‌مند شوید. آیرومارت نه تنها رول ورق روغنی فولاد مبارکه را به شما ارائه می‌دهد بلکه امکان خرید شیت‌ این کالا در طول‌های مختلف را نیز برای شما فراهم آورده است.
برای خرید کالا می‌توانید به صورت اینترنتی و یا تلفنی از طریق شماره تلفن 02145306 و پس از استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه، سفارش خود را به ثبت برسانید.

مجموعه آیرومارت، همه روزه قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه آپدیت شده را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

ورق روغنی فولاد مبارکه در محدوده ضخامت 0.3 تا 3 میلی‌متر تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

شما می‌توانید پس از استعلام قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه سفارش خود را به صورت اینترنتی و تلفنی از طریق شماره تلفن 02145306 ثبت کنید.

نظرات کاربران