قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. بورس کالا، نرخ ارز و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم مستقیماً بر روی قیمت ورق سیاه در بازار اثرگذار است. باتوجه به نوسانات این مقطع فولادی، شما می‌توانید قیمت ورق سیاه امروز را در سایت آیرومارت مشاهده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. پیش از خرید ورق سیاه می‌توانید از مشاوره رایگان و تخصصی کارشناسان بازرگانی آیرومارت نیز بهره‌مند شوید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت‌‌ روز ورق‌ st37

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 10 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 100 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 100 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 100 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 12 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 15 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 20 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 25 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 30 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 35 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 40 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 50 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 50 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 50 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 60 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 60 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 60 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 70 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 70 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 70 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز 6000×2000 8 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 80 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 80 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 80 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز 2000×طول 90 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران 2000×طول 90 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه 2000×طول 90 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 10 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 10 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 10 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 10 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 12 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 12 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 15 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 15 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۶۶۵
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 15 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 15 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1000 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 1000×2000 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 1000×2000 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 2 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1250 2 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 2500×1250 2 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 2500×1250 2 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1000 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 1000×2000 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1250 2.5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲.۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 2500×1250 2.5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1000 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 1000×2000 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 1000×2000 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1250 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 3 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 3 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 2500×1250 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 2500×1250 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 3 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۳۰
ورق ضخامت ۳ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 3 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1000 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 1000×2000 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 1000×2000 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1250 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 4 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 4 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 2500×1250 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 2500×1250 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۳۰
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 4 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 4 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1000 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1000 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 1000×2000 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 1000×2000 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1250 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1250 5 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 5 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 2500×1250 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 2500×1250 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۶۸۵
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 5 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 5 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 6 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 6 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۵۰
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 6 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 6 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار اصفهان 1500 8 فولاد مبارکه اصفهان رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول انبار تهران 1500 8 فولاد مبارکه تهران رول ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار اصفهان 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده انبار تهران 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران برش خورده ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۵۰
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار اصفهان 6000×1500 8 فولاد مبارکه اصفهان فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک انبار تهران 6000×1500 8 فولاد مبارکه تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 10 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 10 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 10 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 100 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 100 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 100 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 12 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 12 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 12 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 15 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 15 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 15 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 20 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 20 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 20 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 25 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 25 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 25 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 35 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 35 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 35 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 40 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 40 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 40 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 50 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 50 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 50 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 60 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 60 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 60 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 70 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 70 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 70 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1250 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1250 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1250 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار اهواز 6000×1500 8 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار تهران 6000×1500 8 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰ کاویان فابریک انبار کارخانه 6000×1500 8 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 80 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 80 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 80 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1250×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1250×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۲۵۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1250×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار اهواز 1500×طول 90 کاویان اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار تهران 1500×طول 90 کاویان اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۱۵۰۰×طول کاویان فابریک انبار کارخانه 1500×طول 90 کاویان اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس

قیمت روز ورق برشی

فیلتر براساس:
نام کالا ضخامت ابعاد گرید برند انبار واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) نمودار
ورق سیاه ضخامت ۱۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۶,۶۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ تماس
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۹۲۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۰ گیلان برشی st37 انبار تهران 10 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ اکسین برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۷,۶۱۶
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۲۹۲
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۲ گیلان برشی st37 انبار تهران 12 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۶,۶۹۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۲,۱۰۰
ورق سیاه ضخامت ۱۵ گیلان برشی st37 انبار تهران 15 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۹۰
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 2 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۴۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲.۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 2.5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۱۷۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 20 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 20 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 25 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۲۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 25 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۲۰
ورق سیاه ضخامت ۳ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 3 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۳۲۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰ اکسین برشی st37 انبار تهران 30 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 30 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵ اکسین برشی st37 انبار تهران 35 سفارشی st37 اکسین اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۳۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 35 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۲۰
ورق سیاه ضخامت ۴ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 4 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۳۲۰
ورق سیاه ضخامت ۴۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 40 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۴,۸۴۰
ورق سیاه ضخامت ۴۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 45 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۵۷۰
ورق سیاه ضخامت ۵ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 5 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۸۷۰
ورق سیاه ضخامت ۵۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 50 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۵۵ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 55 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۷۰
ورق سیاه ضخامت ۶ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفان 6 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۷۷۰
ورق سیاه ضخامت ۶ گیلان برشی st37 انبار تهران 6 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۶۰ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 60 سفارشی st37 کاویان اهواز تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۸,۰۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد کاویان برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۷۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۱,۰۷۰
ورق سیاه ضخامت ۸ قطعات فولادی برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 قطعات فولادی تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۳۵۰
ورق سیاه ضخامت ۸ گیلان برشی st37 انبار تهران 8 سفارشی st37 گیلان تهران كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۳,۲۴۰
ورق سیاه ضخامت ۸ فولاد مبارکه برشی st37 انبار اصفهان 8 سفارشی st37 فولاد مبارکه اصفهان كيلوگرم ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۰,۷۷۰

مراحل ثبت سفارش

مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله پنجم تسویه نهایی ۴
مرحله چهارم ارسال و تحویل بار ۵

ورق سیاه چیست؟

ورق فولادی به یکی از روش‌های نورد سرد یا نورد گرم تولید می‌شود. برای تولید ورق نورد گرم، آن را در کوره قرار داده و به دمای بالا می‌رسانند. حین حرارت‌دهی، سطح این ورق دچار تغییراتی شده و تیره و مات می‌شود. ورق تولید شده از این روش، به ورق گرم یا ورق سیاه معروف است. ورق سیاه در ایران، بر اساس استاندارد DIN 17006 آلمان تولید می‌گردد.

ورق روغنی تحت فرایند نورد سرد تولید شده و خواصی متفاوت با ورق گرم دارد. گفتنی است که ورق سیاه سطحی با جذابیت ظاهری ندارد. با این‌حال خواص مطلوب آن، منجر به کاربرد وسیع این نوع ورق در بسیاری صنایع شده است.

با توجه به انجام عملیات اضافه در فرایند تولید ورق روغنی، قیمت ورق سیاه از قیمت ورق روغنی کمتر است.

کاربردهای ورق سیاه

ورق سیاه کاربردهای مختلفی داشته و قابل استفاده در بسیاری صنایع است. صنایع وابسته به فولاد چون صنعت خودروسازی، ساخت و ساز و صنعت تولید رینگ و چرخ از جمله حوزه‌های نیازمند به ورق سیاه به شمار می‌روند. علاوه بر این موارد، صنایع زیر نیز از ورق سیاه در تولیدات خود استفاده می‌کنند:

 • ساخت انواع آبگرمکن
 • تولید انواع مخازن خاص برای کشتی‌ها
 • ساختن ادوات جنگی مانند تانک
 • ساختن سیلو برای انبار غلات و …
 • تولید سیلندرهای گاز
 • صنایع فلزی سنگین
 • ساخت انواع تجهیزات برای صنعت کشاورزی
 • صنعت ساخت انواع تانکر

معرفی انواع ورق سیاه و تفاوت‌های آن‌ها

ورق سیاه از لحاظ ترکیب شیمیایی، در دو نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی دسته‌بندی می‌شود. هر یک از این انواع کاربردهای مختلفی دارند که متناسب با خواص آن‌ها مشخص شده است. معروف‌ترین نوع ورق سیاه صنعتی، ورق st52 و معروف‌ترین نوع معمولی آن، ورق st37 است. در صفحه قیمت ورق st37 و قیمت ورق st52 می‌توانید اطلاعات کاملی درباره این دو محصول به دست آورید.

ابعاد ورق سیاه موجود در بازار

شایان ذکر است، این نوع ورق از حیث شکل ظاهری نیز به دو نوع ورق سیاه رول یا کلاف و ورق سیاه شیت یا فابریک تقسیم می‌شود. شیت ورق های سیاه معمولا در ابعاد زیر تولید می‌شود:

 •  1.5*6
 • 2*6
 • 2*12
 • 1*2
 • 1.25*2.5

این ورق‌ها معمولا در محدوده ضخامتی 1.8 تا 100 میلی‌متر تولید شده و به بازار عرضه می‌شوند. در بین این ضخامت‌ها، ورق سیاه 1.5 میل، 2 میل و 3 میل، کاربرد بیشتری داشته و تقاضای بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند. قیمت ورق سیاه 1.5 میل و سایر سایزها، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روز رسانی می‌شود.

اگرچه انواع ورق سیاه در ابعاد استاندارد تولید می‌شوند، اما می‌توان آن‌ها را به سفارش مشتری برش زد. ورق سیاه برشی با استفاده از دستگاه‌های برش گیوتین، برش پلاسما، هوابرش و … به ابعاد مورد نظر می‌رسد. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه برش خورده و ثبت سفارش، می‌توانید به صفحه قیمت ورق برشی مراجعه کنید.

معرفی بهترین تولیدکنندگان ورق سیاه

اگرچه می‌توان از برخی کشورهای خارجی، انواع ورق سیاه را وارد کرد، اما وجود کارخانه‎هایی چون فولاد مبارکه و اکسین اهواز ما را از دیگر کشورها بی‌نیاز ساخته است. ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان و ورق سیاه اکسین اهواز، از جمله با کیفیت‌ترین کالاها و مناسب‌ترین انواع برای به کارگیری در صنایع مختلف به شمار می‌روند.

ورق سیاه اصفهان، در عرض 1500 میلی‌متر عرضه می‌شود در صورتی که می‌توان ورق سیاه اهواز را در عرض 2 متر خریداری کرد. ورق سیاه کاویان اهواز باکیفیت نسبتا خوب و قیمت مناسب، 1250 یا 1500 میلی‌متر عرض دارد.

قیمت ورق سیاه در بورس برای کالای هر یک از این کارخانه‌ها، متناسب با کیفیت و وزن آن‌ها تعیین می‌شود. قیمت ورق سیاه گیلان نیز باتوجه به کیفیت قابل قبولی که ارائه می‌دهد، مناسب است و برای مصارفی که نیاز به کیفیت، در عین مقرون‌به‌صرفه بودن باشد، انتخاب خوبی به‌شمار می‌رود.

راهنمای خرید و ثبت سفارش ورق سیاه در آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت با سال‌ها تجربه و تخصص در زمینه مقاطع فولادی به انتخاب اول خریداران تبدیل شده است. آیرومارت، امکان استعلام قیمت ورق سیاه امروز را فراهم آورده و با ارائه تحلیل‌های هفتگی بازار فولاد و ورق، به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای خوب حین خرید برای خود رقم بزنید. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر و خرید ورق سیاه، از طریق شماره تلفن 02145306، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

پیشرو صنعت نفت آسیا با برند تجاری آیرومارت، ورق سیاه تمام کارخانه‌های فولاد مبارکه، اکسین اهواز و ... را عرضه می‌کند.

خیر، آیرومارت با استقبال از خرید اعتباری یا LC شرایط پرداخت برای مشتریان را تسهیل کرده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با 02145306 تماس بگیرید.

لیست قیمت ورق سیاه امروز کارخانه‌های مختلف کشور را در این صفحه آیرومارت مشاهده کنید.

بله آیرومارت با ارائه خدمات برشکاری، ورق سیاه را متناسب با ابعاد مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آهن و ارتباط نزدیک با کارخانه‌ها، قابلیت تامین انواع ورق سیاه از هر برندی که مد نظر شماست را دارد. همچنین با ارائه خدمات حمل و نقل، برشکاری و ... مشتری را از محل خرید تا محل مصرف همراهی می‌کند.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ