قیمت ورق اکسین اهواز

قیمت ورق اکسین اهواز

ورق سیاه اکسین اهواز در انواع مختلف و ابعاد گوناگون توسط کارخانه فولاد اکسین خوزستان عرضه می‌شود. ورق اکسین خوزستان، یکی از ورق‌های پرفروش بازار است که در مراکز فروش فولاد و آهن‌آلات عرضه می‌شود. مجموعه اکسین اهواز یکی از تولیدکنندگان مطرح ورق سیاه در کشور شناخته می‌شود که محصولات تولیدی خود را به صنایع نفت و گاز عرضه می‌کند. از این رو قیمت ورق اکسین اهواز اهمیت چشمگیری برای این صنایع دارد.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز ورق اکسین اهواز

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت برند انبار وضعیت تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 10 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 100 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 100 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۰۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 100 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۲ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 12 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۱۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 15 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 20 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۲۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 25 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 30 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۳۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 35 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 40 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۴۵ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 45 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 50 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 50 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۵۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 50 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 60 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 60 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۶۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 60 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 70 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 70 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۷۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 70 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰ اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 6000×2000 8 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 80 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 80 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۸۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 80 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار اهواز قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 90 اکسین اهواز اهواز فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار تهران قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 90 اکسین اهواز تهران فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
ورق ضخامت ۹۰ ابعاد ۲۰۰۰×طول اکسین فابریک انبار کارخانه قیمت‌‌ روز ورق‌ st37 2000×طول 90 اکسین اهواز کارخانه فابریک ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

ورق سیاه اکسین خوزستان؛ محصولی پرفروش از کارخانه فولاد اهواز

کارخانه فولاد اکسین خوزستان، کارخانه‌ای فعال و بسیار معروف در خوزستان است که در سال 1384 تاسیس شد. این مجموعه را با ورق‌های اکسین تولید شده در این کارخانه نیز می‌شناسند. حوزه فعالیت کارخانه اکسین اهواز، تولید ورق‌های عریض فولادی و عملیات حرارتی است.

این کارخانه به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی ورق در کشور شناخته می‌شود که هدف آن تولید ورق‌های فولادی ویژه صنایع نفت و گاز است. قیمت ورق سیاه اهواز، توسط این تامین‌کننده مشخص شده و پس از لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در بازار به فروش می‌رسد. در حال حاضر، ظرفیت تولید اکسین اهواز 1 میلیون تن در سال است و ورق های سیاه تولیدی این کارخانه در صنایع لوله‌سازی و پتروشیمی کاربرد دارند.

بررسی ابعاد ورق سیاه اکسین؛ تنوع بالا در سایز و ضخامت

ورق‌های تولید شده در کارخانه اکسین خوزستان تنوع بالایی از نظر ضخامت و سایز دارند. ورق‌های فولادی این کارخانه از ضخامت 8 تا 100 میلی‌متر در بازار موجود هستند. ورق سیاه اکسین اهواز در طول 6 متر و عرض 2 متر، در ضخامت‌های 8 تا 60 میلی‌متر تولید می‌شود. این ورق اکسین خوزستان باتوجه‌به تنوعی که در ابعاد دارد، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فروش این ورق‌ها به دو صورت رول و شیت‌های برش خورده، در بازار انجام می‌شود. از این رو مشتریان می‌توانند متناسب با نیاز خود، ورق سیاه اکسین اهواز را در ابعاد مورد‌نظر سفارش دهند.

کاربرد ورق های فولادی کارخانه اکسین اهواز

ورق‌های تولید شده در کارخانه اکسین اهواز، کاربردهای گسترده و متنوعی دارند. یکی از کاربردهای اصلی این ورق‌های سیاه این کارخانه، تهیه مواد خام برای بسیاری از محصولات صنعتی، تولید ماشین‌آلات صنعتی و انواع پروفیل‌ها است.
از جمله صنایع مصرف‌کننده ورق سیاه اکسین اهواز می‌توان به کشتی‌سازی، گاردریل و تجهیزات ترافیکی، صنعت ساخت تانک و مخازن ذخیره‌سازی مشتقات نفتی، صنعت لوله‌سازی و ساختمان‌سازی اشاره کرد. ازاین‌رو، قیمت ورق سیاه اکسین اهواز در این صنایع بسیار مهم و هم‌چنین تاثیرگذار خواهد بود.

معرفی انواع ورق اکسین خوزستان؛ تولید انواع ورق ظریف و ضخیم فولادی

ورق سیاه ST37، ورق سیاه ST52 و ورق ضدسایش، از محصولات کارخانه اکسین اهواز به‌شمار می‌روند. ورق سیاه st37 اکسین، از جمله محصولات پرکاربرد این کارخانه محسوب می‌شود. این ورق وزن کم، قابلیت جوش‌پذیری و انعطاف بالا و استحکام کششی مناسبی دارد. البته ورق سیاه ST37 در مقابل خوردگی و اکسیداسیون مقاومت چندانی ندارد.

در کنار این فولاد ساختمانی، ورق st52 اکسین اهواز قرار گرفته است. این نوع ورق قابلیت تحمل وزن، استحکام پیچشی و خمشی بالا و هم‌چنین مقاومت قابل قبولی در مقابل سختی و سایش دارد. قیمت ورق st52 و st37 اکسین اهواز به دلیل تفاوت در مشخصات فنی با یکدیگر متفاوت است که می‌توانید برای استعلام قیمت آن‌ها از سایت آیرومارت اقدام کنید.

این کارخانه هم‌چنین در حوزه تولید ورق ضد‌سایش نیز مشغول به فعالیت است. ورق ضد‌سایش اکسین اهواز مقاومت بالایی در برابر ضربه دارد. این ورق در کارخانه اکسین خوزستان از فرآیند نورد گرم تولید می‌شود و سختی‌های مختلفی از 400 تا 600 برینل دارد.

استعلام قیمت ورق اکسین اهواز و بررسی نمودار قیمت

درحال‌حاضر، قیمت ورق اکسین اهواز در بازار مقاطع فولادی تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می‌کند. عواملی چون نوسانات قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها در بورس کالا، قیمت جهانی مواد اولیه چون سنگ آهن و هزینه‌های حمل‌و‌نقل، موجب افت و خیز قیمت روز ورق سیاه اکسین شود.

مجموعه آیرومارت، فعال در بازار فولاد و آهن‌آلات و با تجربه بیش از 30 سال فعالیت، قیمت ورق ضد سایش، ST37 و ST52 را در وب‌سایت خود آپدیت می‌کند و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شما می‌توانید قیمت این محصولات را در سایزهای مختلف در این صفحه مشاهده کنید.

خرید ورق سیاه اکسین اهواز به‌صورت سفارشی از بازرگانی آیرومارت

پس از استعلام قیمت ورق اکسین اهواز، باید مجموعه‌ای معتبر را انتخاب کرده و برای خرید این کالا در تناژ مورد‌نیاز خود اقدام کنید. مجموعه آیرومارت انواع ورق اکسین در سایزهای مختلف و با گواهینامه‌های معتبر را به شما عرضه می‌دارد. شما می‌توانید به‌صورت اینترنتی، این محصول را به سبد خرید خود اضافه کرده و سفارش خود را ثبت کنید. برای دریافت مشاوره رایگان به‌منظور خرید ورق اکسین خوزستان و محصولات تولیدی این کارخانه نیز، با شماره 02145306 تماس بگیرید.

کارخانه ورق سیاه اکسین اهواز، این کالا را با هدف استفاده در صنایع نفت و گاز تولید کرده و محصولی مناسب این صنعت را به بازار عرضه می‌کند.

قیمت ورق اکسین خوزستان تحت تاثیر عواملی هم‌چون، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار، مواد اولیه و هم‌چنین نوع ورق، ضخامت، ابعاد و رول یا شیت بودن آن متغیر است.

پرکاربردترین ورق‌هایی که در کارخانه فولاد اهواز تولید می‌شوند، شامل ورق اکسین ضدسایش، ورق سیاه st52 و st37 می‌شود.

نظرات کاربران