بارگیری: کارخانه ۱۵,۹۳۰ تومان

قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان

کارخانه تولیدی ذوب آهن اصفهان
سایز ۱۴
استاندارد
محل بارگیری کارخانه
طول شاخه ۱۲
واحد فروش کیلوگرم
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

میلگرد 14 از سایر کارخانجات

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۷۹۰
۱۷,۲۱۱
میلگرد ۱۴ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۴۰
۱۷,۳۷۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۷۵۰
۱۷,۱۶۸
میلگرد ۱۴ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۰۰
۱۷,۲۲۲
میلگرد ۱۴ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۹۰
۱۷,۳۲۰
میلگرد ۱۴ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۲۰
۱۷,۳۵۳
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۴۰۰
۱۷,۸۷۶
میلگرد ۱۴ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۰۵۰
۱۷,۴۹۵
میلگرد ۱۴ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۵۰
۱۷,۲۷۷
میلگرد ۱۴ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۴ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۱۴۰
۱۷,۵۹۳
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۶۵۰
۱۷,۰۵۹
میلگرد ۱۴ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۱۳۰
۱۷,۵۸۲
میلگرد ۱۴ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۳۰
۱۷,۳۶۴
میلگرد ۱۴ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 14 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۷,۲۲۰
۱۸,۷۷۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

قیمت روز میلگرد 14 اصفهان

میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان؛ ابزاری مهم برای ایجاد ثبات در سازه‌های بتنی بزرگ

از سایزهای کوچک میلگرد،‌ بیشتر برای پروژه‌های ساختمانی کوچک استفاده می‌شود. اما میلگرد ۱۴ اصفهان که یکی از اندازه‌های استاندارد بزرگ میلگرد است، در پروژه‌های سنگین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از‌آنجایی‌که مقاومت کششی بتن صفر است،‌ مهندسان از میلگرد ۱۴ اصفهان برای افزایش این مقاومت کششی در ساختمان بهره می‌گیرند. قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان به‌عنوان یک محصول با‌کیفیت تولید داخل، به‌طور روزانه در آیرومارت به‌روز‌رسانی می‌شود. هم‌چنین برای مشاهده قیمت تمامی محصولات ذوب آهن می‌توانید به صفحه قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مراجعه کنید.

آشنایی با کاربردهای میلگرد ۱۴ اصفهان در صنعت ساختمان‌سازی

علاوه‌بر اینکه قیمت میلگرد اصفهان در بازار ایران مناسب است،‌ این مقطع فولادی کاربردهای فراوانی نیز در ساخت ساختمان‌ها و راه‌سازی دارد. میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان، یک راه‌حل مطمئن را برای حل چالش‌های ساختمان‌سازی در اختیار مهندسان قرار می‌دهد. به‌طور‌کلی، میلگرد ۱۴ اصفهان در موارد زیر کاربرد دارد:

  • ساخت ساختمان بزرگ و مرتفع
  • سازه‌های پارکینگ مجتمع‌ها
  • ساخت پل
  • ساختن اسکله‌ها
  • ساخت سایر انواع تأسیسات صنعتی

میلگرد ۱۴ اصفهان تنش روی بتن را کاهش داده و تحمل بار را برای آن راحت می‌کند. به بتنی که با میلگرد ۱۴ ذوب آهن مسلح شود،‌ در اصطلاح بتن آرمه یا بتن مسلح می‌گویند. میلگردها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که بهترین آن‌ها میلگرد آجدار است.

وزن میلگرد ۱۴ اصفهان؛ قیمت میلگرد کیلویی محاسبه می‌شود

قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان بر‌اساس وزن آن تعیین می‌شود. برای تعیین وزن میلگردها می‌توان از جدول اشتال میلگرد استفاده کرد. البته بسیاری از کارخانه‌ها محصولاتشان را بر‌اساس استاندارد اشتال تولید نمی‌کنند. به همین دلیل، بهترین راه برای محاسبه وزن میلگرد در تناژهای بالا، استفاده از باسکول است. پیشنهاد می‌کنیم که برای کسب اطلاعات مفید درباره وزن و قیمت روز میلگرد ۱۴ اصفهان، با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. همچنین،‌ امکان خرید میلگرد ۱۴ اصفهان در آیرومارت فقط با چند کلیک فراهم شده است.

قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان؛ استعلام قیمت روز میلگرد از آیرومارت

میلگرد ۱۴ اصفهان یکی از پر‌کاربردترین مقاطع فولادی و ابزارهای مورد استفاده در صنعت ساختمان‌سازی کشور است. از میلگرد ۱۴ ذوب آهن معمولاً برای بتن‌ریزی و جبران مقاومت کششی بتن در ساخت ساختمان استفاده می‌شود. شما عزیزان می‌توانید قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان را به‌طور روزانه از طریق همین صفحه مشاهده کنید.
با‌توجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد ۱۴ اصفهان با نوسان همراه است، اطلاع از این قیمت اهمیت فراوانی دارد. به‌طور‌کلی،‌ عوامل مختلفی مانند فاکتورهای اقتصادی، سیاسی، نرخ دلار و قیمت ارز روی قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان تأثیرگذار هستند. همچنین، وزن میلگرد ارتباطی مستقیم با قیمت آن دارد. این قیمت در بازار آهن ایران به‌صورت کیلویی اعلام می‌شود.

خرید میلگرد ۱۴ اصفهان با ضمانت کیفیت محصول از بازرگانی فولاد آیرومارت

قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان روزانه در همین صفحه به‌روز‌رسانی می‌شود. آیرومارت امکان خرید میلگرد ۱۴ اصفهان را به سه صورت آنلاین، تلفنی و حضوری برای شما عزیزان فراهم کرده است. برای دریافت مشاوره رایگان خرید می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید.
کارشناسان آیرومارت همه‌روزه در ساعات اداری ۸:۳۰ تا ۱۷ در خدمت خریداران محترم خواهند بود. هدف آیرومارت کسب رضایت حداکثری مشتریان است؛ با دریافت مشورت از کارشناسان ما، خریدی دلچسب و آسان را تجربه کنید.

نظرات کاربران

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ