قیمت میلگرد 16 اصفهان

بارگیری: کارخانه

نوع میلگرد میلگرد آجدار
کارخانه تولیدی میلگرد ذوب آهن اصفهان
سایز میلگرد ۱۶
استاندارد
محل بارگیری کارخانه
طول شاخه ۱۲
واحد فروش کیلوگرم

میلگرد 16 از سایر کارخانجات

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد 16 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 24818 27300
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 25000 27500
میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 25273 27800
میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 25273 27800
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 25455 28001
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ظفر بناب ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 25500 28050
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 انبار تهران نیشابور ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 26091 28700
میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 هشترود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود گیلان 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ارگ تبریز ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 نورد میلگرد کاسپین شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نورد میلگرد کاسپین ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریان فولاد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس
میلگرد 16 آجدار A3 تیکمه داش شاخه 12 متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه تیکمه داش ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

میلگرد 16 اصفهان، میلگرد A3 و از مرغوب‌ترین‌های بازار

کارخانه ذوب آهن اصفهان، میلگرد سایز 16 را مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132 در نوع آجدار و با استاندارد A3 تولید می‌کند. میلگرد ۱۶ اصفهان، که از شمش‌های فولادی باکیفیت تولید می‌شود، مقاومت و استحکام بالایی داشته و از مرغوب‌ترین محصولات در بازار آهن آلات است.

در‌صورتی‌که قصد خرید این نوع میلگرد را دارید، توصیه می‌کنیم به دلیل نوسانات بازار آهن، قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان را از همین صفحه استعلام بگیرید.

میلگرد ۱۶ آجدار اصفهان؛ یکی از سایزهای پر‌استفاده میلگرد کارخانه ذوب آهن

کارخانه فولاد ذوب‌آهن اصفهان یکی از واحدهای تولیدی مطرح کشور است. این کارخانه به دلیل سابقه درخشان در تولید محصولات فولادی و کیفیت بالای مقاطع تولیدی در ردیف بهترین و پرتقاضا‌ترین کارخانه‌های گروه فولاد و مصالح قرار دارد. یکی از پرکاربردترین محصولات تولید شده در کارخانه ذوب آهن، میلگرد ۱۶ است. میلگرد ۱۶ اصفهان در پروژه‌های صنعتی به خصوص ساخت بناهای مختلف مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. به‌دلیل اهمیت ویژه این محصول در صنایع مختلف، روزانه تعداد بالایی از افراد به دنبال استعلام قیمت میلگرد 16 اصفهان هستند.

اولین پیشنهاد کلیه مهندسین نظام مهندسی کشور برای خرید میلگرد سایز 16، میلگردهای تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان است. میلگردهای این کارخانه با مواد اولیه مرغوب و شمش‌های فولادی با‌کیفیتی تهیه و تولید می‌شوند. این شمش‌ها از لحاظ آنالیز کیفی، بالاترین کیفیت را داشته و در نتیجه میلگردهای تولیدی توسط آن‌ها از بالاترین استاندارد برخوردار خواهند بود. در نتیجه شما می‌توانید با خیالی آسوده، قیمت میلگرد آجدار ۱۶ اصفهان را استعلام گرفته برای استفاده در پروژه‌های خود آن را از فروشگاه آیرومارت سفارش دهید. قیمت میلگرد اصفهان در سایر سایزها را نیز می‌توانید از آیرومارت استعلام بگیرید.

بررسی مشخصات میلگرد ۱۶ اصفهان؛ محصولی با سایز و وزن استاندارد

میلگرد ۱۶ آجدار اصفهان میلگردی با گرید A3 است. مشخصات مکانیکی این میلگرد تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر خواهد بود. میلگرد‌ آجدار ۱۶ اصفهان به‌ دلیل چسبندگی بهتری که دارد، بین فولاد و بتن گیرش بیشتری ایجاد می‌کند. به همین دلیل برای جبران مقاومت کششی پایین بتن نقش مؤثری خواهد داشت. میلگرد مذکور، کالایی پرکاربرد در آرماتوربندی است و قیمت میلگرد 16 اصفهان را می‌توان یکی از سوالات متداول مشتریان دانست.

وزن هر شاخه میلگرد 16 اصفهان؛ محصولی تولید شده مطابق با جدول اشتال میلگرد

وزن یک شاخه میلگرد 16 آجدار، با 12 متر طول، طبق استانداردها و جدول اشتال میلگرد، حدود 19 کیلوگرم است. با‌توجه‌به نوع مواد و همچنین آلیاژ به‌کار‌گرفته ‌شده توسط سازندگان این مقطع، ممکن است وزن میلگرد ۱۶ اصفهان کمی بیشتر یا کمتر باشد.

وزن میلگرد 16 اصفهان، تاثیر بسیاری بر قیمت این محصول دارد. در واقع قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان در گرید A3 نیز همچون قیمت میلگرد اصفهان 14 تحت تاثیر مستقیم وزن محصول است.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد 16 اصفهان

قیمت میلگرد 16 اصفهان و سایر مواد ساختمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از عواملی که بر قیمت میلگرد تأثیر می‌گذارند عبارتند از:

قیمت مواد اولیه: قیمت مواد اولیه مانند آهن و کربن که برای تولید میلگرد استفاده می‌شوند، بسیار مهم است. تغییرات در قیمت این مواد اولیه می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت میلگرد داشته باشد.

عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا در بازار میلگرد نیز به قیمت آن تأثیر می‌گذارد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان معمولاً افزایش می‌یابد و برعکس.

نرخ ارز: اغلب قیمت مواد اولیه معدنی و فلزات به دلار اعلام می‌شود. بنابراین، تغییرات در نرخ ارز می‌تواند قیمت میلگرد 16 اصفهان امروز را تحت تأثیر قرار دهد.

هزینه‌های تولید: هزینه‌های تولید میلگرد شامل هزینه‌های انرژی، نیروی کار، حمل و نقل، تجهیزات و سایر عوامل مرتبط است. تغییرات در این هزینه‌ها می‌تواند تأثیری بر قیمت داشته باشد.

شرایط بازار جهانی: تغییرات در بازارهای جهانی و تاثیرات رویدادهای جهانی مانند تحریم‌ها، جنگ یا بحران‌های سیاسی نیز ممکن است بر قیمت یک شاخه میلگرد ۱۶ اصفهان اثر بگذارد.

عوامل جغرافیایی: فاصله میان محل تولید و محل مصرف نیز می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را افزایش دهد و بر هزینه نهایی خرید میلگرد 16 اصفهان تأثیر بگذارد.

توصیه می‌شود برای استعلام دقیق قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان امروز به مراکز و بازرگانی‌های معتبر فعال در حوزه آهن آلات مراجعه کنید.

بررسی روزانه نمودار قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان در سایت آیرومارت

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان امروز، برای مخاطبان صنعت فولاد اهمیت بسیاری دارد. با اطمینان می‌توان گفت در سایز 16، محصول میلگرد ذوب آهن اصفهان محبوب‌ترین نوع میلگرد است. نزولی یا صعودی بودن نمودار قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان، آینده پروژه‌های عمرانی یا صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۶ اصفهان، همچون قیمت میلگرد ۱۶ بناب وابسته به عواملی همچون کیفیت مواد اولیه، نوسانات بازار ارز، قیمت دلار و قیمت سنگ آهن است. از این رو قیمت میلگرد ۱۶ آجدار اصفهان روزانه نوسانات بسیاری را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل توصیه می‌شود پیش از خرید این نوع میلگرد تولید شده در کارخانه ذوب آهن اصفهان، نمودار قیمت آن را در این صفحه بررسی کنید.

فروش میلگرد 16 اصفهان در بازرگانی فولاد آیرومارت با فاکتور رسمی

امروزه بیشتر کارخانه‌های تولید‌کننده مقاطع فولادی، میلگرد 16 را تولید و در بازار عرضه می‌کنند. بر این اساس، یکی از عوامل مهم در خرید میلگرد 16 اصفهان، توجه به اصالت محصول است. میلگرد آجدار تولید شده با سایز ۱۶ در کارخانه ذوب آهن اصفهان، کیفیت بسیار مطلوبی دارد. کلیه مشخصات میلگرد اصل کارخانه ذوب آهن، روی محصول حک شده است؛ بنابراین برای خرید یک محصول اصل و مقاوم باید به مراکز معتبر و مطمئنی مراجعه کنید.

یکی دیگر از اقدامات لازم پیش از خرید میلگرد 16، آشنایی با عوامل موثر بر نرخ آن، استاندارد محصول و نوع مناسب برای استفاده در پروژه است. استانداردترین میلگرد اصفهان 16، در فروشگاه آیرومارت عرضه می‌شود. چنانچه قصد تهیه این کالا را با مناسب‌ترین نرخ در بازار دارید، پس از مشاهده قیمت میلگرد 16 اصفهان در جدول فوق، با کارشناسان فروش آیرومارت از طریق شماره 02145306 تماس بگیرید و محصول موردنظرتان را سفارش دهید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

سوالات متداول

1 کاربرد اصلی میلگرد 16 اصفهان در چه صنعتی است؟

میلگرد سایز 16 کارخانه ذوب آهن اصفهان، به‌دلیل نوع آج‌های هفت و هشتی، از مقاومت بالایی برخوردار بوده و رایج‌ترین کاربرد آن در صنعت ساخت‌وساز است.

2 قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان به چه عواملی بستگی دارد؟

مشخصات فنی میلگرد هم‌چون وزن، طول، کیفیت و استاندارد ساخت محصول، از عوامل موثر بر قیمت میلگرد قیمت میلگرد اصفهان 16 است. هم‌چنین عوامل خارجی مانند نرخ ارز و دلار نیز در قیمت این محصول تاثیرگذارند.

3 میلگرد اصفهان سایز ۱۶ فقط در حالت شاخه به فروش می‌رسد؟

با‌توجه‌به کاربردهای میلگرد 16 اصفهان، از این نوع میلگرد فقط به‌صورت شاخه و اغلب در طول‌های 12 متری در آیرومارت به فروش می‌رسد.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.