بارگیری: کارخانه ۱۶,۱۹۰ تومان

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

کارخانه تولیدی ذوب آهن اصفهان
سایز ۱۶
استاندارد
محل بارگیری کارخانه
طول شاخه ۱۲
واحد فروش کیلوگرم
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

میلگرد 16 از سایر کارخانجات

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آریا ذوب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آریا ذوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 پرشین فولاد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه پرشین فولاد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فایکو شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه فایکو ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۷۹۰
۱۷,۲۱۱
میلگرد ۱۶ آجدار A3 کوثر اهواز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کوثر اهواز ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 امیرکبیر خزر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه امیرکبیر خزر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۴۰
۱۷,۳۷۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه زاگرس ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بردسیر کرمان  شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بردسیر کرمان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 کیان فولاد ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه کیان فولاد ابهر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۷۵۰
۱۷,۱۶۸
میلگرد ۱۶ آجدار A3 سیادن ابهر شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه سیادن ابهر ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۰۰
۱۷,۲۲۲
میلگرد ۱۶ آجدار A3 هیربد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هیربد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه نیشابور ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۹۰
۱۷,۳۲۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 حسن رود گیلان ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه حسن رود ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 درپاد تبریز شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه درپاد تبریز ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۲۰
۱۷,۳۵۳
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آناهیتا گیلان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آناهیتا گیلان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۴۰۰
۱۷,۸۷۶
میلگرد ۱۶ آجدار A3 بافق یزد شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه بافق یزد ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶,۰۵۰
۱۷,۴۹۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 میانه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه میانه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۸۵۰
۱۷,۲۷۷
میلگرد ۱۶ آجدار A3 شاهین بناب شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهین بناب ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۹۰۰
۱۷,۳۳۱
میلگرد ۱۶ آجدار A3 اروند شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه اروند ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ابرکوه شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ابرکوه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵,۶۵۰
۱۷,۰۵۹
میلگرد ۱۶ آجدار A3 آذر فولاد امین شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه آذر فولاد امین ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۴,۶۱۰
۱۵,۹۲۵
میلگرد ۱۶ آجدار A3 شاهرود شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه شاهرود ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۴,۶۷۰
۱۵,۹۹۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 هشترود شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه هشترود ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۶,۱۳۰
۱۷,۵۸۲
میلگرد ۱۶ آجدار A3 جهان فولاد سیرجان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه جهان فولاد سیرجان ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 روهینا جنوب ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه روهینا ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تماس تماس
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۴,۸۹۰
۱۶,۲۳۰
میلگرد ۱۶ آجدار A3 راد همدان شاخه ۱۲ متری کارخانه قیمت روز میلگرد آجدار كيلوگرم 16 شاخه A3 کارخانه راد همدان ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۵,۶۷۰
۱۷,۰۸۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

قیمت روز میلگرد 16 اصفهان

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان؛ محبوب‌ترین میلگرد بازار ایران

قیمت روز میلگرد 16 کارخانه ذوب آهن اصفهان برای مخاطبان صنعت فولاد اهمیت زیادی دارد. با اطمینان می‌توان گفت در سایز 16، محصول میلگرد ذوب آهن اصفهان محبوب‌ترین نوع میلگرد است. کاهشی و یا افزایشی بودن قیمت میلگرد 16 اصفهان می‌تواند آینده پروژه‌های عمرانی و یا صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه میلگرد برای در سایزهای متنوعی تولید می‌شود، اما میلگرد 16، مقطع پرکاربرد ساختمانی به‌شمار می‌رود. قیمت هر شاخه میلگرد 16 اصفهان را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. ضمناً برای مشاهده سایر محصولات کارخانه فولاد ذوب آهن می‌توانید به صفحه قیمت روز میلگرد ذوب آهن اصفهان مراجعه کنید.

در مرحله بعدی با زدن دکمه خرید و مشخص کردن مقدار تناژ دلخواه، سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید. همچنین می‌توانید با شماره 02145306 تماس گرفته تا بتوانید با کارشناسان باتجربه آیرومارت مشورت نمایید.

نظرات کاربران

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ