۱۳ بهمن ۱۳۹۸ مدیر ۰
به اشتراک‌ گذاری

تست کشش

برای تعیین استحکام فولاد «تست کشش» انجام می‌شود. پس از ساخته شدن نمونه استاندارد، به دو فک دستگاه کشش متصل می‌شود، سپس کشش سنج، در مکان مورد نظر قرار می‌گیرد و با اعمال نیرو، نمونه کشیده می شود.

در این ویدیو به بررسی فرایند تست کشش و جزییات آن می پردازیم.

 

 
مقاومت کششی، یعنی میزان تنشی که یک جسم زمان کشیده شدن از طرفین می‌تواند تحمل کند، بدون اینکه بیش از حد باریک شود و یا بشکند. مقاومت کششی در ثبت میزان تنش و کرنش اعضای شکننده اهمیت زیادی دارد و در طراحی اعضای شکل‌پذیر کاربرد کم‌تری دارد. در واقع این تست کمک می‌کند تا با کشیدن ماده، واکنش آن را در برابر نیروی وارد شده سنجید.سرعت، دقت و ظرفیت فشار از پارامترهای اصلی دستگاه تست هستند. به این معنی که سرعت دستگاه باید به گونه‌ای باشد که بتواند شرایط حقیقی را شبیه‌سازی کند. همچنین دستگاه تست کشش باید بتواند نیروی لازم برای شکست نمونه را تولید کند. درنهایت نمونه باید به درستی در دستگاه تنظیم شود تا نیروی اضافی خمشی به آن وارد نشود.

مواردی که می‌توان با تست کشش تعیین کرد:

  • تنش تسلیم، استحکام تسلیم
  • ازدیاد طول
  • استحکام کشش نهایی
  • کاهش سطح مقطع

تست کششی به دلایل مختلفی انجام می‌شود:

  • انتخاب مواد در کاربردهای مهندسی
  • تعیین ضریب ارتجاعی مواد
  • پیشبینی رفتار مواد، تحت انواع نیرو
  • اطمینان از کیفیت و استحکام مواد
  • استفاده از این فرآیند در توسعه و مقایسه مواد
  • شناسایی میزان تمایل مواد به انعطاف‌پذیری، جهت سنجش میزان تغییر شکل ماده قبل از شکستگی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ مدیر ۰
به اشتراک‌ گذاری
چند مطلب مرتبط:
نظرات کاربران