قیمت عرشه فولادی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
نمره
کارخانه
تاریخ
قیمت
نمودار
گل میخ ۱۰۰
عدد
100
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:100
 • کارخانه:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
گل میخ ۱۱۵
عدد
115
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:115
 • کارخانه:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
سرامیک
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:
 • کارخانه:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲