قیمت عرشه فولادی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
نمره
کارخانه
تاریخ
قیمت
نمودار
گل میخ ۱۰۰
عدد
100
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:100
 • کارخانه:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
گل میخ ۱۱۵
عدد
115
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:115
 • کارخانه:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
سرامیک
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • واحد فروش:عدد
 • نمره:
 • کارخانه:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۲۹
 • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲