قیمت عرشه فولادی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ضخامت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
فلاشینگ استاندارد ضخامت ۰.۵
متر
0.5
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
  • واحد فروش:متر
  • ضخامت:0.5
  • انبار:تهران
  • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
  • نمودار:
فلاشینگ استاندارد ضخامت ۰.۴
متر
0.4
تهران
۱۴۰۰/۰۹/۰۶
  • واحد فروش:متر
  • ضخامت:0.4
  • انبار:تهران
  • تاریخ:۱۴۰۰/۰۹/۰۶
  • نمودار:
کارشناسان

محمدرضا اسلامی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۳۱

مصطفی علیخانی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۲

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲