قیمت عرشه فولادی

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ضخامت
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
فلاشینگ استاندارد ضخامت ۰.۵
متر
0.5
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  • واحد فروش:متر
  • ضخامت:0.5
  • انبار:تهران
  • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  • نمودار:
فلاشینگ استاندارد ضخامت ۰.۴
متر
0.4
تهران
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  • واحد فروش:متر
  • ضخامت:0.4
  • انبار:تهران
  • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
  • نمودار:
کارشناسان

امیرحسین محمدحسینی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۷

سینا حجت پناه

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۲۰-۱۲۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۵۰

نکیسا دلاور

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۷

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۷

مهسا راهجردیان

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۳

مژگان مدبر

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۹

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۲۰

شقایق علومی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۲۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۲

سحر صمدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۴۸

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۲