فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
بارگیری: کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان

ورق گالوانیزه یکی از انواع مهم و کاربردی ورق‌های فولادی است. در این نوع از مقطع‌ها، سطح ورق را با فلز پوشش می‌دهند تا از خوردگی و زنگ‌زدگی آن جلوگیری شود. ورق گالوانیزه کاشان، تولیدی کارخانه امیرکبیر کاشان است و کیفیت بسیار بالایی دارد. در ادامه، لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان را در بازار امروز مشاهده می‌کنید. امکان استعلام قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان و خرید آنلاین این محصول در آیرومارت فراهم شده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش عرض ضخامت وضعیت برند انبار تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.3 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.35 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.35 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.4 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.4 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.45 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.45 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.55 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.55 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.6 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.6 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.7 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.7 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.8 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.8 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 0.9 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 0.9 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.25 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1250 1.25 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان تهران ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه قیمت روز ورق گالوانیزه كيلوگرم 1000 1.5 رول کاشان کارخانه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

معرفی کارخانه ورق گالوانیزه کاشان؛ تولید‌کننده بهترین ورق‌های گالوانیزه در کشور

کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان به‌عنوان اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در کشور، در سال ۱۳۷۴ تاسیس و با نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان شناخته شد. این کارخانه در سال ۱۳۷۹ به بهره‌برداری رسید و شروع به تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم کرد.
کارخانه صنایع تولیدی امیرکبیر در شرق شهرستان کاشان قرار دارد. ظرفیت اسمی ورق‌های گالوانیزه این شرکت با ضخامتی در محدوده ۰.۲۵-۱.۲۵ میلی‌متر و عرض در محدوده ۶۰۰-۱۲۵۰ میلی‌متر، ۱۰۰ هزار تن در سال برآورد می‌شود. اولین کارخانه تولید ورق گرم در ایران، با کسب تجربه در طی همه سال‌های فعالیت خود، توانسته است ضمن افزایش دانش فنی، ورق‌های فولادی پوشش‌دار را با بالاترین کیفیت ممکن تولید کند. قیمت ورق گالوانیزه کاشان در مقایسه با محصولات خارجی بازار بسیار مناسب‌تر است.

بررسی مشخصات انواع ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان بدون سطوح محافظت شده عرضه می‌شود. طی عملیات حفاظتِ سطح که به سفارش مشتری انجام می‌گیرد، سطح انواع ورق گالوانیزه کاشان با قرارگیری تحت فرآیند شیمیایی غیرفعال‌سازی، روغن‌کاری یا هر دو روش، حفاظت می‌شود. این فرآیند با کروماته کردن سطح، آن را در برابر رطوبت مقاوم می‌کند و امکان ایجاد شوره روی آن را پایین می‌آورد.
قیمت ورق گالوانیزه کاشان، تحت تاثیر فرآیندهایی که در تولید آن انجام می‌شود و همچنین نوع و خواصی که ارائه می‌دهد، متفاوت است؛ بنابراین لازم دانستیم تا درباره انواع ورق‌های تولیدی این برند و مشخصات هر کدام صحبت کنیم.

کلاف ورق گالوانیزه؛ محصولی مستحکم با کاربردهای بسیار

کلاف ورق گالوانیزه کاشان در وزن ۵-۲۲.۵ تن با استفاده از فولاد ساده کربنی St12 – St13 – St14 و ورق‌های فولاد هارد آن‌ها تولید می‌شود. هر کدام از این ورق‌ها که به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌شوند، روی استحکام نهایی محصول، نوع کاربرد و قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان تاثیر می‌گذارند. لازم به ذکر است که کلاف‌های گالوانیزه، بدون روغن کروماته‌اند. مشخصات کلی این محصول عبارت‌اند از:

 • حفاظت سطح: بدون روغن کروماته
 • ضخامت: 0.25 – 1.5 (میلی‌متر)
 • عرض: 600 -1250 (میلی‌متر)
 • قطر خارجی کلاف: 1000- 1820 (میلی‌متر)

ورق گالوانیزه کاشان اغلب به‌صورت رول عرضه می‌شود؛ اما درصورتی‌که به انواع برش خورده و فرم داده شده هم نیاز داشتید، آیرومارت با بهترین کیفیت این ورق‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. با انجام این فرایندها، قیمت ورق گالوانیزه کاشان کمی بیشتر می‌شود؛ اما با خرید از آیرومارت، خیالتان بابت قیمت تمام‌شده راحت خواهد بود.

بررسی کیفیت محصولات گالوانیزه کاشان؛ کیفیت و دوام بالا

کلیه محصولات گالوانیزه امیرکبیر با کیفیت‌های متنوع زیر عرضه می‌شوند:

سخت یا فول هارد (Hard Full)؛ مقطعی فلزی با بالاترین استحکام

مقاطع با کیفیت فول‌هارد، استحکام و انعطاف‌پذیری بالایی دارند. مقاطع گالوانیزه مذکور در ساخت پروفیل و پوشش سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کششی (Drawing)؛ قابلیت خمش فوق‌العاده

ورق گالوانیزه امیرکبیر کیفیت کششی، استحکامی کمتر، انعطاف‌پذیری و کشش خوب و همچنین قابلیت خمش فوق‌العاده‌ای داشته و در تولید قطعات پیچیده نیازمند به شکل‌دهی، قطعات داخلی خودرو و پرسکاری کاربرد دارد.

کششی و نورد سطحی شده (Pass Skin + Drawing)؛ محصولی با انعطاف بالا

انعطاف و کشش این مقاطع که استحکام کمتری دارند، بسیار بالاست. قابلیت خمش و رنگ‌پذیری عالی از دیگر خواص آن‌ها به‌شمار می‌رود. در ساخت قطعات داخلی و خارجی خودرو از ورق گالوانیزه کاشان با کیفیت کششی و نورد سطحی‌شده استفاده می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه کاشان در حالت کششی و نورد سطحی شده، طبیعتا بیشتر از ورق معمولی است.

تجاری (Commercial)؛ محصولی با کاربردهای فراوان

به‌منظور استفاده در حوزه‌های مختلف و برای کاربردهای معمول، ورق گالوانیزه تجاری با انعطاف‌پذیری و استحکام خوب کاربرد دارد. در پوشش سقف موج‌دار، کابینت، کانال و لوازم خانگی از این مقطع استفاده می‌شود؛ بنابراین استعلام قیمت ورق گالوانیزه همه برندها در بازار ایران از جمله قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان، به‌عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان این محصول در کشور، برای فعالان این صنایع بسیار حائز اهمیت است.

مشخصات مقطع تجاری و نورد سطحی شده (Pass Skin + Commercial)

مقاطع مذکور با استحکام کمتر، کشش معمولی، انعطاف قابل قبول و امکان رنگ‌پذیری عرضه می‌شوند و در ساخت قطعات درونی خودرو که به رنگ‌آمیزی نیاز دارند و لوازم خانگی به‌کار می‌روند. امکان بررسی قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان با کیفیت‌های مختلف در همین صفحه وجود دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه کاشان؛ کاربرد گسترده این مقطع فلزی در بسیاری از صنایع مهم کشور

مقاومت بسیار بالای ورق گالوانیزه کاشان در برابر خوردگی و طول عمر بالای آن، از دلایل کاربرد وسیع این مقطع فولادی در بسیاری از حوزه‌ها است. از کاربردهای ورق گالوانیزه گرم می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • صنعت کشاورزی
 • صنعت حمل‌و‌نقل و خودرو
 • ساختمان‌سازی و سقف‌ها
 • سیستم‌های خنک‌کننده و تصفیه هوا
 • ساخت تانک‌های ذخیره و بشکه‌ها
 • صنایع لوله و کاغذ
 • کابینت‌سازی
 • قطعات لوازم خانگی چون یخچال، ماشین لباسشویی و کولر
 • مخازن ذخیره آب

با وجود کاربردهای فراوان، این محصول هزینه چندان بالایی ندارد. برای مثال، قیمت ورق گالوانیزه ۵۰ کاشان از محصولات مشابه خارجی بسیار به‌صرفه‌تر است. شما فقط با چند کلیک می‌توانید این محصول را با قیمت مناسب از آیرومارت تهیه کنید.

چه عواملی بر قیمت ورق گالوانیزه کاشان تأثیر دارند؟ قیمت ورق گالوانیزه کیلویی محاسبه می‌شود

استعلام قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان و سایر برندهای این محصول، به‌دلیل کاربرد گسترده در صنایع مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است. منابع استعلام قیمت بسیارند اما پیدا کردن منبعی معتبر و به‌روز، همواره از دغدغه‌های خریداران آهن آلات به‌شمار می‌رود. سال‌ها فعالیت در بازار آهن و فولاد، بازرگانی فولاد آیرومارت را به یکی از معتبرترین مراجع قیمت‎‌دهی آهن آلات تبدیل کرده است.
به‌طور‌کلی، عواملی مانند قیمت روز ارز و دلار، شرایط تورم، عرضه و تقاضای بازار و بسیاری از فاکتورهای دیگر روی قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان تأثیر‌گذار خواهند بود. شما می‌توانید قیمت هر روز کلیه آهن آلات را در وبسایت آیرومارت و شبکه‌های اجتماعی این مجموعه ببینید.

خرید ورق گالوانیزه کاشان با بهترین قیمت از آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت از تامین‌کنندگان معتبر آهن‌آلات در ایران است که با پشتوانه بیش از 35 سال تجربه فعالیت در بازار آهن و تکیه بر دانش کارشناسان خود، همواره سعی بر عرضه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان خود را دارد. ما در آیرومارت، علاوه‌بر فروش ورق گالوانیزه کاشان، انواع ورق گالوانیزه کلیه برندهای داخلی را با بهترین قیمت، پشتیبانی عالی و کیفیت تضمین‌شده تامین می‌کنیم.
برای انجام خریدتان اگر به راهنمایی و مشاوره فنی نیاز داشتید، فقط کافی است از طریق چت آنلاین سایت سوالتان را بپرسید یا اینکه با شماره 02145306 تماس بگیرید. البته، امکان خرید آنلاین از وبسایت آیرومارت، پروسه خرید شما را بسیار کوتاه می‌کند و می‌توانید از این طریق نیز خریدی مطمئن را رقم بزنید.

کارخانه امیرکبیر کاشان تولیدکننده ورق گالوانیزه کاشان است.

آیرومارت قیمت روز ورق گالوانیزه کاشان را سایت iromart.com قرار داده است.

آیرومارت با ارسال بار سراسری محصول مورد نیاز شما در مقصد تحویل می‌دهد.

نظرات کاربران