فروش ویژه میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | انبار تهران و اصفهان | تلفن:02145306 

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو در انواع مختلفی وارد بازار می‌شود. پروفیل طلایی استیل، نقره‌ای و رزگلد از انواع این نوع مقطع فلزی به‌شمار می‌روند که در آلیاژهای 201 و 304 در بازار عرضه می‌شوند. ممکن است کاربردها و قیمت پروفیل استیل طلایی با انواع دیگر آن متفاوت باشد. قیمت پروفیل استیل 201 دکوراتیو و آلیاژ 304 آن در ضخامت‌های گوناگون از این صفحه قابل بررسی و مشاهده است.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش ابعاد طول ضخامت آلیاژ انبار رنگ تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×20 6 1 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۵,۰۰۰
۱۱۴,۴۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×20 6 1.5 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۴,۰۰۰
۱۱۳,۳۶۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×20 6 1 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۵,۰۰۰
۲۸۸,۸۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×20 6 1.5 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۵۹,۰۰۰
۲۸۲,۳۱۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×30 6 1 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۵,۰۰۰
۱۱۴,۴۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×30 6 1.5 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۴,۰۰۰
۱۱۳,۳۶۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×30 6 1 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۵,۰۰۰
۲۸۸,۸۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×30 6 1.5 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۰,۰۰۰
۲۸۳,۴۰۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×40 6 1 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۵,۰۰۰
۱۱۴,۴۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 20×40 6 1.5 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۴,۰۰۰
۱۱۳,۳۶۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 30×30 6 1 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۰,۰۰۰
۲۸۳,۴۰۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 30×30 6 1.5 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۰,۰۰۰
۲۸۳,۴۰۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 40×40 6 1 201 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۵,۰۰۰
۱۱۴,۴۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو كيلوگرم 40×40 6 1 304 تهران نقره‌ای ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶۵,۰۰۰
۲۸۸,۸۵۰
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×20 6 1 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×20 6 1.5 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×20 6 1 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×20 6 1.5 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×30 6 1 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×30 6 1.5 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×30 6 1 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×30 6 1.5 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×40 6 1 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 20×40 6 1.5 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 30×30 6 1 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 30×30 6 1.5 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 40×40 6 1 201 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو طلایی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر قیمت روز پروفیل استیل دکوراتیو کیلوگرم 40×40 6 1 304 تهران طلایی ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

پروفیل استیل دکوراتیو؛ مقطعی پرکاربرد در ساخت لوازم خانگی و صنعت معماری

پروفیل دکوراتیو استیل، یکی از انواع پرمصرف پروفیل های استنلس استیل با کاربرهای تزیینی است. پروفیل استیل براق دکوراتیو خاصیت زنگ نزن و مقاومت به خوردگی بالایی دارد. این پروفیل‌ها عمدتاً بر پایه فولاد (آهن و کربن) در یک فرآیند دو مرحله‌ای تولید می‌شوند.

در ترکیبات شیمیایی پروفیل استیل دکوراتیو علاوه‌بر آهن و کربن، عنصر کروم و نیکل نیز استفاده شده است. اکسید کروم در ساختار قوطی استیل دکوراتیو، به‌عنوان یک لایه محافظتی عمل کرده و قابلیت مقاومت به زنگ‌زدگی در محصول را افزایش می‌دهد. به‌همین دلیل قوطی استیل طلایی و نقره‌ای به‌عنوان پروفیل، کاربردهای گسترده‌ای در تزیینات ساختمان و ساخت محصولات دیگر فلزی دارند.

مشخصات فنی پروفیل‌های استیل در انواع دکوراتیو و تزیینی

پروفیل های استیل دکوراتیو از ورق استیل ساخته می‌شوند؛ بنابراین قیمت قوطی استیل دکوراتیو تحت تاثیر قیمت ورق استیل نیز خواهد بود.انواع پروفیل استیل در ضخامت‌های 1 و 1/5 میلی‌متر تولید و راهی بازار می‌شوند. از لحاظ ابعاد مقطع نیز، معمولا این محصولات در ابعاد بین 20 تا 40 سانتی‌متر جای می‌گیرند. ابعاد کوچک این مقاطع فلزی به به دلیل تولید یک محصول با وزن سبک است.
پروفیل‌های دکوراتیو استیل، در شاخه‌های 6 متری به فروش می‌رسند. قیمت این محصولات نیز برحسب وزن آن‌ها محاسبه خواهد شد. هرچه کیفیت آلیاژ، درز جوش و ابعاد مقطع بهتر باشد، قیمت پروفیل استیل دکوراتیو افزایش پیدا می‌کند. برای تعیین وزن پروفیل استیل از محاسبه‌گر وزنی که در سمت راست همین صفحه قرار داده شده استفاده کنید تا تخمین دقیقی از وزن خرید مورد‌نظر خود پیدا کنید.

معرفی انواع پروفیل استیل دکوراتیو

فروش پروفیل استیل دکوراتیو در سایزها، گریدها و آلیاژ‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. قیمت پروفیل استیل دکوراتیو در انواع مختلف متفاوت است، زیرا مشخصات فنی از کدام از این مقاطع فلزی منحصربه‌فرد خواهد بود. مصرف‌کنندگان و مهندسان ساختمان می‌توانند برحسب نیاز خود، انواع پروفیل استیل دکوراتیو را برای پروژه موردنظرشان تهیه کنند.

پروفیل استیل دکوراتیو 304؛ محصولی مناسب برای ساخت بدنه مبلمان

آلیاژ 304 پروفیل استیل دکوراتیو استحکام قابل‌توجه و مقاومت به خوردگی بالایی در محیط‌های مرطوب دارد. این نوع پروفیل دکوراتیو در ساختار شیمیایی خود، 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل دارد. آلیاژ 304 پروفیل‌های استیل دکوراتیو برای ساخت مبلمان منزل، از کاربردهای گسترده‌ای برخوردارند. پروفیل استیل دکوراتیو بعضا با نام‌های پروفیل استیل سبک یا پروفیل استیل براق نیز شناخته می‌شود.
برای تولید پروفیل استیل 304 دکوراتیو، ابتدا ورق استیل 304 دکوراتیو از نورد تختال یا اسلب با همین آلیاژ تولید می‌شود و سپس به کمک فرآیند رول فرمینگ، ورق استیل با طول، عرض و ضخامت مشخص به پروفیل استیل دکوراتیو تبدیل خواهد شد. با‌توجه‌به این نوع نحوه تولید، قیمت ورق استیل دکوراتیو را می‌توان عاملی موثر بر قیمت قیمت پروفیل طلایی 304 به شمار آورد.

پروفیل دکوراتیو استیل 201؛ مقطع فلزی پرمصرف در دکوراسیون داخلی

پروفیل استیل 201 نسبت به سایر آلیاژ‌ها در ساختار شیمیایی خود از نیکل کمتری برخوردار است. در واقع این کمبود نیکل باعث استفاده از عناصر دیگری هم‌چون منگنز و نیتروژن شده است. پروفیل استیل 201 نیز هم‌چون آلیاژ 304 در دسته محصولات استیل نگیر (عاری از هرگونه خواص مغناطیسی) قرار دارد.

قیمت پروفیل استیل 201 دکوراتیو از قیمت قوطی استیل دکوراتیو 304 کمتر است. استفاده از این محصول برای مکان‌هایی که رطوبت و امکان خوردگی کمتری در آن‌جا وجود دارد، انتخاب مناسب‌تری است. به‌همین دلیل پروفیل طلایی استیل 201، یکی از پرکاربردترین پروفیل‌های دکوراتیو در صنعت دکوراسیون داخلی محسوب می‌شود.

پروفیل استیل طلایی؛ محصولی دکوراتیو با ظاهری زیبا و قیمتی گران‌تر

محصولات استیل این قابلیت را دارند که با اعمال یک مرحله فرآیند لایه نشانی به رنگ‌های دیگری هم تبدیل شوند. یکی از پرطرفدارترین این رنگ‌ها طلایی است. پروفیل طلایی استیل از اعمال فرآیند PVD روی پروفیل استنلس استیل دکوراتیو معمولی تولید می‌شود. به کمک فرآیند PVD می‌توان یک لایه عنصر با رنگ مشخصی روی سطح استیل ایجاد کرد. قیمت قوطی استیل طلایی به دلیل اعمال فرآیند ثانویه کمی گران‌تر از قیمت پروفیل دکوراتیو نقره‌ای است.

پروفیل استیل خشدار؛ یکی از انواع پروفیل‌های استیل دکوراتیو با کاربردهای خاص

یکی از مزیت‌های پروفیل استیل، ایجاد خش‌هایی روی این نوع مقاطع فلزی است. در واقع برای عدم جذب اثر انگشت روی این محصولات، می‌توان با دستگاه‌های به‌خصوصی سطح آن‌ها را خشدار کرد. ورق استیل پس از خش دار شدن دیگر اثر انگشت یا سایر آثار خارجی را به‌راحتی روی خود نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه خشدار یا مات بودن پروفیل باعث ایجاد جذابیت در محصول نیز می‌شود. قیمت پروفیل استیل دکوراتیو خشدار، بیشتر از نوع معمولی این مقاطع فلزی است.

انواع پروفیل استیل 304 و 201 معتبرترین برندهای بازار توسط آیرومارت با قیمتی مقرون‌به‌صرفه به فروش می‌رسد.

درصد عناصر آلیاژی به کار رفته در این دو نوع گرید استنلس استیل با هم متفاوت است که مستقیم بر قیمت این محصول نیز تاثیر می‌گذارد.

چندین سری استیل با خواص مختلف وجود دارد که از انواع استیل 304 و 201 بیشتر از سایر موارد برای ساخت پروفیل استیل دکوراتیو استفاده می‌شود.

نظرات کاربران

  1. هاشم امیری ۱۲ دی ۱۴۰۱

   سلام قیمت پروفیل استیل طلایی چنده و حداقل چقدر میشه خرید کرد؟ اصلا موجود دارین یا نه؟

   • آیرومارت ۱۳ دی ۱۴۰۱

    سلام و وقت شما بخیر. قیمت پروفیل استیل طلایی رو می‌توانید از جدول این کالا در این صفحه مشاهده بفرمایید. بله، این کالا در سایزهای مختلف در آیرومارت موجود هست.