قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

لوله استیل یک استوانه توخالی از جنس فولاد زنگ نزن (stainless steel) است. این نوع لوله در حوزه‌های مختلف نظیر داروسازی، صنایع غذایی و تزیین داخلی ساختمان کاربرد دارد. انواع مختلف لوله استیل از نظر گرید آلیاژی و نوع بدون درز یا درزدار لوله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت لوله استیل بر اساس نوع تولید، آلیاژ و اندازه متغیر است. بازرگانی فولاد آیرومارت یک مرجع حرفه‌ای برای خرید لوله استیل با قیمت مناسب و خدمات استثنایی محسوب می‌شود.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

لوله استیل صنعتی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش سایز نوع رده آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 1 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 1/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 10 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۰۵,۰۰۰
۲۲۳,۴۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 12 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۱۰,۰۰۰
۲۲۸,۹۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 16 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 2 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 20 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 24 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 3/4 مانیسمان 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل صنعتی كيلوگرم 4 درزدار 10 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰

لوله استیل صنایع غذایی

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۰۲ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 102 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 15 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۶ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 16 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۱۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 18 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۰ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 20 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۲۵ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 25 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۳۸ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 38 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۵۱ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 51 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنایع غذایی ۳۰۴ قطر ۶۳ ضخامت ۱.۵ قیمت لوله استیل صنایع غذایی شاخه 63 1.5 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس

لوله استیل دکوراتیو

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش قطر ضخامت آلیاژ تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 12 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۱۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 16 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 20 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 22 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۲۵ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 25 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۳۰ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 30 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۴۲ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 42 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۶ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.6 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل دکوراتیو قطر ۷۶ ضخامت ۰.۸ قیمت لوله استیل دکوراتیو شاخه 76 0.8 304 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس

لوله استیل 304

فیلتر براساس:
نام کالا تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۷۸,۰۰۰
۱۹۴,۰۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶۵,۰۰۰
۱۷۹,۸۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۸۰,۰۰۰
۱۹۶,۲۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۸۵,۰۰۰
۲۰۱,۶۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۹۰,۰۰۰
۲۰۷,۱۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۹۵,۰۰۰
۲۱۲,۵۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۰۵,۰۰۰
۲۲۳,۴۵۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۱۰,۰۰۰
۲۲۸,۹۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۶ اینچ رده ۱۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس

لوله استیل 316

فیلتر براساس:
نام کالا تاریخ قیمت (تومان) نمودار
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۹۸,۰۰۰
۳۲۴,۸۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ درزدار قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸۸,۰۰۰
۳۱۳,۹۲۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۳۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۴ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس
لوله استیل صنعتی ۳۱۶ ۳۰ اینچ رده ۴۰ مانیسمان قیمت لوله استیل ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ تماس تماس

به استوانه توخالی ساخته‌شده از آلیاژ استیل، لوله استیل گفته می‌شود. این نوع لوله به دلیل مقاومت عالی برابر خوردگی و سهولت در تمیز کردن در صنایع حساس مثل صنایع غذایی کاربرد گسترده دارد. ویراج هند، کنیه ایتالیا، پوسکو کره و وای سی ایناکس از برترین تولیدکنندگان لوله استیل در دنیا محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید لوله استیل را دارید، مطالعه نکات زیر را از دست ندهید. تنوع بالای این مقاطع فلزی، بیشترین تأثیر را روی قیمت لوله استیل دارد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

لوله استیل چیست؟ یک مقطع فلزی پرکاربرد در حوزه‌های مختلف

لوله استیل یک مقطع فلزی با کاربرد گسترده در زمینه‌های مختلف است. یکی از ویژگی‌های بارز این محصول، تنوع فوق‌العاده‌اش است. گرید آلیاژی، نوع ساخت و وجود درز در بدنه وجه تمایز لوله‌های استیل مختلف را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین مشخصه این نوع فولاد، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون و خوردگی است.

درست مثل قیمت لوله در مدل‌های مختلف، برای محصولات جنس استیل نیز نمی‌توان یک رقم خاص در نظر گرفت. سازندگان لوله استیل، این محصول را برای صنایع مختلف می‌سازند که هرکدام قیمت خاصی دارند. برای مثال، قیمت لوله استیل 304 که یک آلیاژ خاص است با لوله استیل قطر 8 تفاوت دارد.

روش ساخت لوله استیل؛ استفاده از ورق یا شمش استیل

از جمله عوامل موثر بر قیمت لوله استیل، روش ساخت آن است. روش‌ها و تکنولوژی‌های استفاده‌شده در خط تولید، روی قیمت همه مقاطع فولادی، مثل قیمت لوله گاز نیز تأثیر دارد. انواع لوله استیل موجود در بازار آهن از نظر نوع ساخت به دو دسته درزدار و بدون درز تقسیم می‌شوند. هرکدام از این نوع لوله‌ها به دلیل آنکه روش ساخت منحصربه‌فردشان، قیمت متفاوتی خواهند داشت. مراکز فروش لوله استیل، قیمت انواع درزدار و بدون‌درز را در قالب یک جدول نمایش می‌دهند.

لوله درزدار از جوشکاری ورق‌های فولادی به دست می‌آید. همان‌طورکه قیمت لوله استیل 304 به آلیاژ وابسته است، قیمت مدل‌های درزدار تحت‌تأثیر ورق استیل و روش‌های جوشکاری خواهد بود. لوله استیل بدون درز از سوراخ‌کاری شمش استیل با ماندرل تولید می‌شود. در تولید لوله‌های استیل بدون درز، محدودیت ابعاد وجود دارد اما در ساخت محصولات درزدار چنین مشکلی را نداریم.

گرید آلیاژی لوله استیل، عاملی مهم در تنوع مقاطع

در ساختار آلیاژ موردنیاز برای تولید لوله استیل، وجود عنصر کروم ضروری است. با تغییر مقدار سایر عناصر آلیاژ، خواص لوله نیز تغییر می‌کند. البته، تغییر مقدار عناصر روی قیمت لوله استیل تأثیر می‌گذارد. مولیبدن، نیکل و منگنز از جمله عناصر مهم در ساخت این مقطع هستند. با تغییر عناصر آلیاژی، گریدهای مختلفی از استیل در بازار وجود خواهد داشت. دو گرید آلیاژی مهم و پرکاربرد برای خرید لوله استیل، 304 و 316 هستند.

بدون شک، قیمت لوله استیل 304 با 316 تفاوت دارد. تفاوت قیمت انواع لوله استیل دلایل مختلفی دارد که آلیاژ یکی از آنهاست. در برخی از مقاطع فلزی تفاوت قیمت فقط ناشی از تغییر سایز است؛ مثل قیمت لوله فلزی آب که بر اساس اندازه‌های مختلف تغییر می‌کند. در جدول قیمت لوله استیل، اندازه نیز عامل مهمی است. برای مثال، لوله استیل قطر 8 قیمت متفاوتی از لوله استیل سایز کوچک دارد.

لوله استیل 304؛ یک آلیاژ مقاوم در برابر زنگ‌زدگی

استیل 304 را می‌توان یکی از پر‌مصرف‌ترین انواع مواد در صنایع فولاد دانست. نام قدیمی این آلیاژ به‌دلیل ترکیب شیمیایی آن استیل 18/8 است. دو عنصر آلیاژی اصلی گریدهای ضدزنگ، نیکل و کروم است. لوله استیل 304 به دلیل داشتن تقریباً 8 درصد نیکل و 18 درصد کروم به این نام قدیمی شناخته می‌شود. همچنین در استاندارد DIN آلمان این آلیاژ با کد 1.4301 شناخته می‌شود. آلیاژ 304 در رده آلیاژهای آستنیتی قرار می‌گیرد.

فاز آستنیت این آلیاژ در دمای محیط پایدار است، به همین دلیل خاصیت مغناطیسی ندارد و آهنربا را جذب نمی‌کند. انعطاف‌پذیری بالای استیل 304، این فلز را برای ساخت لوله‌های مناسب خم‌کاری به یک گزینه ایده‌آل تبدیل کرده است. نوع کم کربن این آلیاژ یعنی گرید 304L نیز در صنایع تولید می‌شود. جوش‌پذیری گرید 304L کاملاً بالاست و همین موجب کاربردش در صنایع شده است. قیمت لوله استیل صنعتی با گرید 304L توسط خریداران فعال در زمینه ساخت‌وساز استعلام می‌شود.

قیمت لوله استیل 304، تحت‌تأثیر عناصر و مقاومت

قیمت لوله استیل 304 به‌دلیل تفاوت خواص با سایر گریدهای آلیاژی فرق دارد. آلیاژ 304 در اکثر محیط‌های خورنده تخریب نمی‌شود. قیمت لوله استیل 304 تحت‌تأثیر مقاومتش در برابر خوردگی قرار گرفت است. در محیط‌های خورنده حاوی یون کلر و در دمای 60 درجه یا بیشتر، لوله‌های 304 دچار خوردگی تنشی می‌شوند. به‌طورکلی لوله استیل صنعتی 304 برای مصارف عمومی مقاوم به خوردگی بهترین انتخاب است.

لوله استیل 316؛ نوع ارتقایافته آلیاژ 314

گرید آلیاژی 316 را می‌توان مدل اصلاح‌شده آلیاژ 314 دانست. ضعف آلیاژ استیل 304 در محیط‌های حاوی کلرید مثل آب شور دریا باعث طراحی آلیاژ استیل 316 شد. در ساختار این آلیاژ علاوه بر نیکل و کروم، عنصر مولیبدن هم وجود مدارد. عنصر مولیبدن قابلیت مقاومت در برابر آب شور دریا را به لوله استیل صنعتی اضافه می‌کند. همه این عناصر روی قیمت لوله استیل تأثیر می‌گذارند. آلیاژ 316 در زمره استیل نگیر قرار می‌گیرد. مثل لوله استیل 304، در 316 نیز فاز آستنیت پایدار است و به‌همین‌دلیل قابلیت مغناطیسی ندارد.

برای بهبود قابلیت جوش‌پذیری، استیل 316 نیز در گرید کم‌کربن تولید می‌شود و 316L نام دارد. قیمت لوله استیل 316 با اضافه‌شدن کربن به روند تولید، تغییر می‌کند. استفاده از کربن حین جوشکاری در آلیاژهای استیل، باعث مارتنزیتی شدن محل جوشکاری پس از انجماد می‌شود. مارتنزیتی شدن فولاد به معنای سخت و شکننده شدن است و این ویژگی موجب تضعیف درز جوش می‌شود. به‌همین‌خاطر کاهش کربن زمینه یکی از راه‌های ایجاد قابلیت جوشکاری در استیل محسوب می‌شود.

قیمت لوله استیل 316، متفاوت از قیمت آلیاژ 314

قیمت لوله استیل 316 به دلیل مقاومت بهتر در برابر خوردگی، معمولاً کمی بیشتر از لوله استیل 304 است. مقطع 316 برای لوله‌کشی بخش‌هایی استفاده می‌شود که یک سیال خورنده در درون یا یک محیط خورنده در بیرون لوله قرار دارد. از جمله این کاربردها، می‌توان به لوله کشی پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی، لوله کشی آب شیرین‌کن‌ها و سایر کاربردهای از این دست اشاره کرد.

انواع لوله استیل؛ تنوع محصولات بر اساس کاربرد

لوله استیل به‌خاطر خواص خاص ورق استیل در حوزه‌های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. هنگام خرید لوله استیل در بازار با سه نوع صنعتی، صنایع غذایی و دکوراتیو روبه‌رو خواهید شد. قیمت لوله‌های در صنایع مختلف یکسان نیست. برای مثال، قیمت لوله استیل صنعتی با قیمت لوله استیل دکوراتیو تفاوت دارد.

برخی از مقاطع فولادی در صنایع خاص اهمیت بیشتری دارند. برای مثال، قیمت روز لوله گالوانیزه در حوزه ساخت‌وساز مسکن همیشه استعلام می‌شود. در صنایعی که رعایت بهداشت اولویت دارد لوله استیل به دلیل سهولت در تمیزی، پرکاربرد است. در ادامه با انواع لوله صنعتی در حوزه‌های مختلف بیشتر آشنا می‌شویم.

1- لوله استیل صنعتی؛ یک مقطع فلزی با مقاومت بالا

لوله استیل صنعتی یکی از انواع پرکاربرد لوله استیل است. محصولات استیل از خانواده آلیاژهای زنگ‌نزن فولادی ساخته می‌شوند. این مقاطع با نام استنلس استیل یا به شکل مختصر با نام استیل در بازار شناخته می‌‌شوند. ویژگی اصلی خانواده این محصولات، مقاومت بالای آن‌ها در برابر خوردگی، زنگ زدگی و اکسیداسیون است. قیمت لوله استیل صنعتی بر اساس ویژگی‌های مختلفی تعیین می‌شود که در بخش زیر درباره‌اش توضیح داده‌ایم.

قیمت لوله استیل صنعتی؛ تفاوت قیمت بین انواع مختلف

لوله استیل صنعتی معمولاً در نوع بدون درز تولید می‌شود. قیمت لوله استیل صنعتی به‌خاطر محبوبیت زیاد، بیشتر از انواع درزدار لوله استیل است. این محصول را می‌توان بر اساس گرید آلیاژی به دو گروه پرکاربرد 304 و 316 تقسیم نمود. قیمت لوله استیل از نوع صنعتی در هرکدام از آلیاژها متفاوت است.

نحوه تولید لوله استیل صنعتی؛ ایجاد لوله از شمش با غلتک نورد

هنگام خرید اینترنتی لوله استیل گزینه‌های مختلفی وجود دارد. با توجه به کاربردهای صنعتی و حساس، این محصول به شکل بدون درز تولید می‌شود. لوله های بدون درز به‌دلیل نحوه تولید و نبود درز جوش، استحکام مکانیکی فراوانی دارند. جهت تولید این محصولات از شمش فولادی با آلیاژ خاص استفاده می‌شود. به‌همین‌دلیل، قیمت لوله استیل صنعتی به قیمت شمش فولادی استیل وابسته است. ابتدا، فرآیند پیش‌گرم روی شمش‌ها انجام می‌شود تا شکل‌پذیری افزایش پیدا کند.

فرایند پیش‌گرم در اتمسفر کنترل‌شده با گاز خنثی صورت می‌گیرد تا خواص سطحی استیل دچار نقص نشود. شمش فولادی عموماً مقطع چهارگوش دارد و در ابتدای خط تولید به کمک غلتک‌های پر فشار نورد گرد می‌شود. پس از ایجاد مقطع گرد در مرکزش یک سوراخ ایجاد می‌شود. سپس حفره به یک لوله بدون درز از جنس استیل تبدیل می‌شود. مقطع توخالی که همچنان دما و شکل‌پذیری بالایی دارد، به صورت افقی روی غلتک‌های نورد قرار می‌گیرد.

در این مرحله، ضخامت، قطر خارجی، قطر داخلی و طول مقطع تنظیم می‌شود. غلتک‌های پرفشار فولادی با چرخش دائم و اعمال فشار، ضخامت گوشت لوله استیل را کاهش می‌دهند. همزمان طول لوله نیز افزایش پیدا می‌کند تا ابعاد موردنظر شکل بگیرد. کیفیت نهایی محصول از لحاظ سطحی و میزان خطای دقت ابعادی در طول لوله روی قیمت لوله استیل صنعتی اثرگذار است.

2- لوله استیل صنایع غذایی؛ مقطع کاربردی در صنایع تولید غذا و دارو

محصولات مختلف از جنس فولاد زنگ نزن در صنایع غذایی و دارویی کاربرد بالایی دارند. همان‌طورکه کارخانه‌های پتروشیمی به‌دنبال خرید لوله مانیسمان هستند، تولیدکنندگان مواد غذایی نیز لوله مخصوصی تهیه می‌کنند. لوله استیل صنایع غذایی، یک نوع خاص مقاطع استیل در این صنایع است.

در صنایع غذایی یا دارویی به‌خاطر حفظ استانداردهای بالای بهداشتی، تجهیزات مختلف از جنس فولادهای زنگ‌نزن تهیه می‌شوند. قیمت لوله استیل صنایع غذایی به تعداد واحدهای تولید کننده محصولات غذایی وابسته است. قیمت لوله استیل نازک توسط کارخانه‌های مواد غذایی هرروز استعلام می‌شود.

روش تولید لوله استیل صنایع غذایی

لوله استیل صنایع غذایی معمولاً از نوع درزدار است. ورق استیل با آلیاژ خاص برای تولید این لوله‌ها استفاده می‌شود. در نتیجه، قیمت لوله استیل صنایع غذایی به بهای ورق استیل وابسته است. این لوله‌ها برای انتقال مواد سیال موردنیاز در صنایع دارو و غذا کاربرد دارند. به‌همین‌خاطر، مقاومت در برابر خوردگی، اهمیت بیشتری نسبت به خواص مکانیکی دارد. لوله‌های درزدار مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. از ورق استیل در ضخامت مشخصی برای تولید لوله استیل صنایع غذایی استفاده می‌شود.

ورق فولادی در فرایند رول فرمینگ خمیده می‌شود و طی مراحل پیاپی به مقطع گرد توخالی لوله نزدیک می‌شود. پس از مماس شدن دو لبه ورق به کمک یک روش جوشکاری، اتصال برقرار و لوله تولید می‌شود. درز اتصال در چند مرحله با دقت بررسی می‌شود تا در صورت وجود مک، ترک یا هر عیب سطحی از خط تولید خارج گردد. به این منظور معمولا از تست‌های NDT آنلاین در خطوط تولید استفاده می‌شود.

عیب سطحی در درز اتصال یا بدنه لوله موجب شروع خوردگی و استهلاک می‌شود. این امر در کاهش عمر مفید لوله استیل صنایع غذایی تأثیر دارد. به‌همین‌دلیل، انجام تست‌های کنترل کیفی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌طورکلی قیمت لوله استیل صنایع غذایی ارزان‌تر از قیمت لوله استیل صنعتی است. دلیل اصلی این اختلاف، درزدار و بدون درز بودن لوله‌ها است.

3- لوله استیل دکوراتیو؛ یک محصول کاربردی در طراحی سازه

ورق استیل در مقایسه با فولاد ساده کربنی، رنگ روشن‌تر و ظاهر براقی دارد. به‌همین‌دلیل، یکی از کاربردهای خاص لوله استیل در صنایع دکوراتیو است. لوله استیل دکوراتیو یکی دیگر انواع مختلف محصولات استیل است. این محصول در دکوراسیون داخلی و خارجی سازه‌ها و همچنین ساخت انواع لوازم خانگی به کار می رود. فعالان حوزه مسکن، قیمت لوله استیل دکوراتیو در اندازه‌های مختلف را استعلام می‌کنند. قیمت روز لوله استیل از نوع دکوراتیو بیشتر از هر عامل دیگر تحت‌تأثیر سایز است.

سایزبندی لوله استیل دکوراتیو؛ ساخت مقطع در ابعاد مختلف

لوله استیل دکوراتیو از ورق استیل در ضخامت‌های 6/0 و 5/1 و در برخی موارد در 2 میلی‌متر تولید می‌شود. همچنین سایز این لوله که قطر خارجی است، در ابعاد 8، 10، 12، 16، 19، 22، 25، 30، 32، 38، 42، 51، 63، 76 و 102 میلی‌متر تولید می‌شود. لوله استیل قطر 8 محبوبیت زیادی بین خریداران دارد.

این محصول در شاخه‌های 6 متری تولید و راهی بازار می‌شود. این لوله در ساخت انواع لوازم خانگی، دکوراسیون داخلی و خارجی کاربرد دارد. لوله استیل در همه انواع، معمولاً وارداتی است. برندهای چینی، تایوانی، کره‌ای و هندی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان این محصول به شمار می‌روند. قیمت لوله استیل نازک بر اساس سیاست‌های واردات کالا تعیین می‌شود.

قیمت لوله استیل، وابسته به فاکتورهای مختلف

قیمت لوله استیل به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع ساخت، گرید آلیاژ، ابعاد لوله، برند و کیفیت از جمله عوامل موثر بر قیمت لوله استیل است. در ایران لوله استیل در گروه کالاهای وارداتی قرار می‌گیرد. به همین دلیل نرخ روز ارز بر خرید این محصول تأثیرگذار است. در کنار عوامل بررسی شده، میزان عرضه و تقاضا، شرایط روز بازار و التهابات سیاسی در جهت دهی قیمت لوله استیل اثر می‌گذارند. همچنین، نوع واردات کالا به کشور نیز روی قیمت نهایی هنگام خرید لوله استیل تأثیرگذار است.

آیرومارت، همراه شما برای خرید لوله استیل با بهترین کیفیت و تحویل درب کارخانه

در این مطلب تلاش کردیم تا انواع مختلف لوله استیل را به‌طورکامل بررسی کنیم. بازرگانی فولاد آیرومارت با تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه آهن آلات، مقاطع مختلف را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن تأمین می‌کند. برای آگاهی قیمت روز لوله استیل با کارشناسان آیرومارت تماس بگیرید. کلیه محصولات آیرومارت با ضمانت کیفیت و قیمت به فروش می‌رسد. برای خرید اینترنتی لوله استیل می‌توانید با شماره تلفن 45306-021 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آیرومارت استفاده کنید. همکاران ما در کلیه مراحل خرید پاسخگوی شما هستند.

به استوانه توخالی ساخته شده از آلیاژ استیل، لوله استیل گفته می‌شود. این نوع لوله به دلیل مقاوت به خوردگی عالی و سهولت در تمیز کردن در صنایع حساس مثل صنایع غذایی کاربرد گسترد دارد.

ویراج هند، کنیه ایتالیا، پوسکو کره و وای سی ایناکس از برترین تولید کننده‌های لوله استیل در دنیا هستند.

به دلیل حضور عنصر مولیبدن مقاومت به خوردگی آلیاژ استیل 316 از استیل 304 بیشتر می‌باشد.

این مقطع معمولا در دو ضخامت 1 و 1.5 میلی‌متری با قطر خارجی 16، 25، 38، 51، 73 و 102 میلی‌متر در بازار عرضه می‌شود.

برخی از آلیاژهای استیل توسط آهنربا جذب می‌شوند که به آن استیل بگیر می‌گویند. در غیر این صورت به آن استیل نگیر گفته می‌شود. آلیاژهای گرید 304 و 316 در گروه استیل نگیر قرار می‌گیرند.

مشاوره خرید
ارسال در واتس اپ