قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 450000 495000
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 450000 495000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 600000 660000
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 650000 715000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 960000 1056000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 960000 1056000
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 960000 1056000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1250000 1375000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1250000 1375000
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1250000 1375000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1450000 1595000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1450000 1595000
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1450000 1595000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1990000 2189000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 1990000 2189000
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 2100000 2310000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 3000000 3300000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 3850000 4235000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 3900000 4290000
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 4100000 4510000
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 4550000 5005000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 5250000 5775000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 5300000 5830000
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 5300000 5830000
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 7150000 7865000
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 7150000 7865000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 10450000 11495000
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 10450000 11495000
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 24000000 26400000
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 27000000 29700000
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 35000000 38500000
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 42000000 46200000
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 44310000 48741000
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 50400000 55440000
لوله مانیسمان 20 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 80250000 88275000
لوله مانیسمان 24 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ 111000000 122100000
لوله مانیسمان 22 اینچ رده 40 چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز شاخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ تماس تماس

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید

با کارشناسان حرفه ای ما، فرآیند خرید را در کمترین زمان ممکن انجام دهید

پیش فاکتور

ارائه پیش فاکتور برای سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی

تسویه حساب نهایی

تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی و یا چک مدت دار

ارسال و تحویل بار

ارسال و تحویل بار سفارشی شما در کمتر از 24 ساعت

لوله مانیسمان رده 40؛ لوله‌ فولادی مقاوم و بدون درز

لوله مانیسمان رده 40 با اسامی دیگری مانند sch40 و لوله‌ رده 40 بدون درز نیز شناخته می‌‌شود. رده، پارامتری مهم برای انواع لوله مانیسمان به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده قطر خارجی و ضخامت لوله است. استاندارد لوله مانیسمان رده 40، SCHEDULE40 است و از پرفروش‌ترین لوله‌های صنعتی مانیسمان در ایران به‌شمار می‌رود. ضخامت لوله مانیسمان رده 40 متناسب با سایز اسمی و قطر بیرونی و داخلی آن تغییر می‌کند. در جدول لوله مانیسمان رده 40 می‌توانید این اعداد را مشاهده نمایید.

لوله مانیسمان رده ۴۰ در جنس‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود. یکی از معروف‌ترین آن‌ها لوله مانیسمان استیل است؛ بنابراین می‌توان گفت قیمت لوله رده 40 مانیسمان نیز هم‌چون قیمت لوله استیل، نوساناتی بسیاری را در بازار تجربه می‌کند.

مشخصات لوله مانیسمان رده 40

انتخاب مناسب لوله‌ مانیسمان رده 40، نیاز به شناخت دقیق از سایز‌بندی، ویژگی‌ها و انواع مختلف آن از لحاظ قطر و جنس دارد. در هر سایز لوله مانیسمان رده 40، قطر خارجی و ضخامت متفاوت است.

در ادامه به مشخصات فنی این نوع لوله مانیسمان پرداخته‌ایم:

بررسی ضخامت لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان در انواع مختلفی تولید می‌شود که یکی از آن‌ها لوله رده ۴۰ است. هر کدام از انواع لوله‌های مانیسمان قطر خارجی یکسان و قطر داخلی متفاوتی دارند که با در نظر گرفتن این موضوع، ضخامت آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

ضخامت لوله مانیسمان رده 40، از 1.73 میلی‌متر تا 19.05 میلی‌متر متغیر است که این ضخامت با افزایش سایز اسمی لوله، افزایش می‌یابد.

بدیهی است که این ضخامت در لوله رده 20 مانیسمان، کمتر بوده و از این رو قیمت لوله مانیسمان رده ۲۰ نسبت به لوله رده 40 بدون درز پایین‌تر خواهد بود.

جدول وزن لوله مانیسمان رده 40؛ مطابق با استاندارد جدول اشتال

لوله مانیسمان در رده‌های مختلف و هم‌چینن سایزهای متنوع، وزن‌ گوناگونی نیز دارد. به همین‌دلیل وزن را می‌توان یکی از فاکتورهای مهم در قیمت لوله مانیسمان دانست. وزن لوله مانیسمان رده 40 بر اساس استاندارد جدول وزنی اشتال محاسبه خواهد بود و واحد فروش این محصول نیز بر حسب کیلوگرم خواهد بود. با‌توجه‌به اینکه لوله مانیسمان رده 40، ضخامتی کمتر از لوله رده 80 بدون درز دارد؛ بنابراین قیمت لوله مانیسمان رده 80 بالاتر از قیمت لوله مانیسمان رده 40 خواهد بود.

در جدول زیر، می‌توانید وزن، سایز، قطر و ضخامت لوله مانیسمان رده 40 را مشاهده نمایید:

جدول ابعاد و وزن لوله مانیسمان رده 40
سایز اسمی (inch) قطر خارجی (mm) ضخامت (mm) وزن هر متر طول (kg/m)
1/8 10.30 1.73 0.37
1/4 13.70 2.24 0.63
3/8 17.10 2.31 0.83
1/2 21.30 2.77 1.27
3/4 26.70 2.87 1.69
1 33.40 3.38 2.50
1 1/4 42.20 3.56 3.39
1 1/2 48.30 3.68 4.05
2 60.30 3.91 5.44
2 1/2 73.00 5.16 8.63
3 88.90 5.49 11.29
3 1/2 101.60 5.74 13.57
4 114.30 6.02 16.07
5 141.30 6.55 21.77
6 168.30 7.11 28.26
8 219.10 8.18 42.55
10 273.10 9.27 60.31
12 323.90 10.31 79.73
14 355.60 11.13 94.55
16 406.40 12.70 123.30
18 457 14.27 155.80
20 508 15.09 183.42
24 610 17.48 255.41
32 813 17.48 342.91
34 864 17.48 364.90
36 914 19.05 420.42

قیمت لوله مانیسمان رده 40، ارتباط مستقیمی با وزن این لوله دارد. با توجه به این جدول مشاهده خواهید کرد که با افزایش ضخامت لوله مانیسمان رده 40، وزن آن نیز افزایش می‌یابد که مستقیما روی قیمت آن اثر می‌گذارد.

سایز لوله 40 مانیسمان؛ لوله‌های فولادی تولید شده با سایزهای مختلف

کاربرد گسترده لوله بدون درز رده 40 در صنایع مختلف موجب شده تا سایزهای متنوعی از این محصول تولید شود. لوله رده 40 طبق استانداردی که دارد در برندهای مختلف و با سایزهای اسمی 1/8 تا 22، 24 و 32 تا 36 اینچ قابل تولید است که انواع سایزهای آن را می‌توانید در جدول سایز و قیمت لوله مانیسمان رده 40 ملاحظه فرمایید.

لوله بدون درز کارخانه‌های اهواز و کاوه در سایزهای 1 تا 6 اینچ تولید خواهند شد. اما قیمت لوله مانیسمان کاوه با قیمت لوله مانیسمان اهواز، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای خرید سایزهای بالاتر باید به سراغ برندهای خارجی مانند لوله‌های مانیسمان چینی بروید.

کاربرد لوله رده ۴۰ مانیسمان؛ دارای مصارف گسترده در صنایع گوناگون

برای استفاده از لوله مانیسمان، اگر هدفتان تعمیرات و تاسیسات خانگی یا آبیاری مزارع است، لوله مانیسمان رده ۴۰، بهترین انتخاب برای شماست. این لوله فولادی با قابلیت تحمل فشار بالا، گزینه مناسبی برای استفاده در تاسیسات به‌شمار می‌رود. هم‌چنین با خرید لوله مانیسمان رده 40 نسبت‌به سایر لوله‌های مانیسمان، تا حدودی در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شود. به‌ویژه اگر هدفتان خرید لوله مانیسمان رده ۴۰ قطر بزرگ باشد.

لوله مانیسمان رده 40، نمونه‌ای از انواع لوله فولادی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سیستم‌های ساختمانی کاربردهای متعددی دارد. این نوع لوله، فشار بسیاری را تحمل می‌کند؛ به همین دلیل در لوله‌کشی گاز و آتش‌نشانی، استفاده از آن رایج است. از این رو قیمت لوله گازی در انواع بدون درز، تحت تاثیر قیمت لوله مانیسمان در بازار خواهد بود و قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 بر آن اثر خواهد گذاشت.

مطرح‌ترین برندها و کارخانجات تولیدکننده لوله مانیسمان رده 40

لوله‌های دقیق کاوه ایرانیان و گروه ملی اهواز از بهترین برندهای ایرانی‌ هستند که لوله مانیسمان رده 40 را تولید می‌کنند. البته یکی دیگر کارخانه‌های معتبر تولید‌کننده لوله مانیسمان رده ۴۰، کارخانه اکسین اهواز است که محصولات تولیدی آن را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید. قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز گروه ملی، کاوه و اکسین را در جدول بالا می‌توانید مشاهده فرمایید.

لوله مانیسمان را به‌صورت واردارتی نیز در بازار می‌توان خریداری کرد. درصد بسیاری از این محصولات از کشورهایی هم‌چون چین وارد ایران شده‌اند و اغلب نیز قیمت آن‌ها از قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز بیشتر است. شما می‌توانید با‌توجه‌به کاربری و نیازی که دارید، پس از مشورت با کارشناسان فروش آیرومارت، بهترین برند لوله رده 40 را با مناسب‌ترین قیمت از ما تهیه کنید. آیرومارت، انواع برندهای این کالا را به بهترین قیمت بازار ارائه می‌دهد. شما می‌توانید به سادگی قیمت لوله مانیسمان رده 40 چینی و برندهای مختلف داخلی را از آیرومارت استعلام بگیرید.

دلایل نوسان قیمت لوله مانیسمان 40

به طور کلی باید بگوییم که قیمت لوله مانیسمان رده 40، از لوله‌های درزدار بالاتر است و علت آن، پیچیدگی‌های تولید آن است. قیمت لوله بدون درز رده 40 نسبت به انواع درزدار، بالاتر است. اما این قیمت را می‌بایست روزانه استعلام گرفت. چرا که عواملی چون قیمت دلار، عرضه و تقاضا و قیمت سنگ آهن، قیمت لوله مانیسمان رده 40 را تحت تاثیر قرار داده و تغییر می‌دهند.

مشاهده لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 در بازرگانی آیرومارت

از عواملی که در قیمت لوله مانیسمان رده 40 تاثیرگذارند می‌توان به قیمت دلار، عرضه و تقاضا، قیمت لوله در بازار جهانی، جنس لوله، کارخانه تولیدی، سایز و ضخامت آن اشاره کرد. قیمت این کالا در برندهای مختلف، متفاوت است. قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ اهواز بسته به سایز و وزن آن متغیر است و قیمت آن، متفاوت با قیمت لوله مانیسمان رده 40 کاوه است چرا که سایزها و کیفیت‌های متفاوتی با یکدیگر دارند.

در دسترس بودن لیست قیمت انواع لوله بدون درز، یک مزیت مهم برای مشتریان محسوب می‌شود. از این رو بازرگانی فولاد آیرومارت این امکان را فراهم کرده است تا به‌صورت روزانه و لحظه‌ای جدول لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 را در این صفحه بررسی کنید.

آیرومارت؛ مطمئن‌ترین مرکز فروش لوله مانیسمان رده 40

اگر به قصد خرید لوله مانیسمان رده 40 سری به بازار آهن بزنید، با انواع مختلفی از لوله روبه‌رو می‌شوید. برای آن‌که بتوانید تجربه خوبی در خرید انواع لوله بدون درز مانیسمان داشته باشید، باید هنگام خرید لوله مانیسمان به موارد مختلفی توجه کنید. این نکات مهم شامل ویژگی، سایز، نوع، قطر و جنس لوله خواهند شد. انتخاب صحیح هنگام خرید لوله بدون درز، باعث می‌شود تا لوله‌ رده 40، در عملکرد و کاربرد مناسب به کار رود و در هزینه و وقت پروژه نیز صرفه‌جویی شود.

برای استعلام قیمت لوله مانیسمان رده 40، می‌توانید روی آیرومارت حساب کنید. کافیست ابتدا لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 را در سایت آیرومارت (پیشرو صنعت نفت آسیا) مشاهده کنید و سپس به‌صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. در‌صورتی‌که در انتخاب لوله بدون درز به راهنمایی بیشتر احتیاج داشتید، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

نظر کاربران

به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز بدهید page

1 قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 بیشتر است یا ¾ اینچ؟

قطعا هر چه سایز لوله مانیسمان رده 40 بالاتر رود، قیمت آن نیز به دلیل وزن بیشتر افزایش می‌یابد؛ بنابراین قیمت لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 از قیمت لوله مانیسمان ¾ اینچ بیشتر است.

2 از کدام برندهای داخلی می‌توان لوله مانیسمان رده 40 را تهیه کرد؟

لوله دقیق کاوه، اکسین اهواز و گروه ملی از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان لوله مانیسمان رده 40 در ایران به شمار می‌روند.

3 ضخامت لوله مانیسمان رده 40، چقدر است؟

ضخامت لوله مانیسمان رده 40 از 1.73 تا 19.05 میلی‌متر متغیر است و متناسب با سایز اسمی آن تغییر می‌کند.

021-45306
محصولات وارد شوید! لیست سفارشات 021-45306فروش و بازرگانی

درخواست سفارش

کیلوگرم
معادلتن

قیمت نهایی بعد از تماس و اعلام کارشناس مشخص می شود.