فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان رده 40، یک لوله بدون درز فولادی است که به دلیل نداشتن درز جوش، کالایی پرفروش در میان لوله‌های فولادی محسوب می‌شود. این نوع لوله مانیسمان به دلیل سایزهای متنوعی که دارد، از کاربردهای گسترده‌ای در صنعت برخوردار است. لوله مانیسمان رده 40 با برندهای چینی و کاوه ایرانیان در بازرگانی آیرومارت عرضه می‌شود. برای استعلام قیمت لوله مانیسمان رده 40 در برندهای چینی و کاوه دقیق ایرانیان، می‌توانید لیست جدول زیر را مشاهده کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

فیلتر براساس:
نام کالا سایز رده برند واحد فروش تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ اهوازی قیمت روز لوله مانیسمان 1 40 اکسین اهواز كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 10 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 12 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 14 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 16 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 18 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 2 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 20 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۲ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 22 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 24 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 3 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 3/4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ لوله دقیق کاوه قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 لوله دقیق کاوه شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 4 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 5 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 چینی شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ گروه ملی اهواز قیمت روز لوله مانیسمان 6 اینچ 40 گروه ملی اهواز شاخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چینی قیمت روز لوله مانیسمان 8 اینچ 40 چینی كيلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

لوله مانیسمان رده 40 چیست؟ لوله‌ای مقاوم و بدون درز

لوله مانیسمان رده ۴۰ از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین لوله‌های صنعتی مانیسمان در ایران است. لوله‌های بدون درز با عدد اسکجول 40، در بازار آهن ایران با نام لوله مانیسمان رده 40 شناخته می‌شوند. استاندارد لوله مانیسمان رده 40، SCHEDULE40 است، به همین دلیل با نام sch40 نیز در بازار عرضه خواهند شد. رده، پارامتری مهم برای انواع لوله مانیسمان به‌شمار می‌رود و مقدار ضخامت لوله را تعیین می‌کند. سایز و ضخامت بر وزن لوله تاثیر مستقیمی دارند، به همین دلیل قیمت لوله مانیسمان رده 40 در سایزهای مختلف، متفاوت است.

به‌طورکلی، لوله‌های رده‌ 40 به بالا، در کاربردهایی هم‌چون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که حساسیت بالایی داشته و به فشار بسیاری نیاز دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها در جنس‌هایی هم‌چون کربن استیل و استنلس استیل، بر اساس استانداردهای آلیاژی و به روش‌های مختلفی تولید می‌شود.

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40؛ عوامل تاثیرگذار در قیمت

قیمت لوله مانیسمان رده ۴۰ اهواز بسته به نوع و ابعاد آن متغیر است. در دسترس بودن لیست قیمت کلیه انواع لوله بدون درز، یک مزیت مهم برای مشتریان است. با در اختیار داشتن این لیست، نیازی نیست تا در شلوغی و ترافیک برای استعلام قیمت به بازار آهن مراجعه کنید یا پشت تلفن منتظر پاسخ کارشناس باشید. جدول قیمت لوله مانیسمان رده 40 که در این صفحه قرار گرفته است، دائما به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین در صورت نیاز کافی است سری به این صفحه بزنید.

از عواملی که در قیمت لوله مانیسمان رده 40 تاثیرگذارند می‌توان به قیمت دلار، عرضه و تقاضا، قیمت لوله در بازار جهانی، جنس لوله، کارخانه تولیدی، سایز و ضخامت آن اشاره کرد. در ادامه به دو مورد از این فاکتورهای مهم اشاره شده است:

برند و کارخانه تولیدی لوله مانیسمان رده 40؛ از فاکتورهای مهم در خرید لوله

لوله‌های دقیق کاوه ایرانیان و گروه ملی اهواز از بهترین برندهای ایرانی‌ هستند که لوله مانیسمان رده 40 را تولید می‌کنند. به جز این موارد، لوله مانیسمان چینی نیز در بازار آهن عرضه می‌شود. با‌توجه‌به کاربری و نیازی که دارید، پس از مشورت با کارشناس فروش آیرومارت، می‌توانید بهترین برند لوله رده 40 را با مناسب‌ترین قیمت از آیرومارت تهیه کنید.

لوله مانیسمان رده ۴۰ کاوه ایرانیان، یکی از گزینه‌های مناسب برای خرید لوله فولادی است. امروزه با توجه به اینکه شرکت کاوه توانسته استانداردهای جهانی متعددی را کسب کند؛ مهندسین ایرانی با خیال راحت‌تری از این نوع لوله‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کنند.

سایز لوله مانیسمان رده 40؛ یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت خرید لوله

کاربرد گسترده لوله بدون درز رده 40 در صنایع مختلف موجب شده تا سایزهای متنوعی از این محصول تولید شود. لوله رده 40 طبق استانداردی که دارد در برندهای مختلف و با قطرهای 1/8 تا 24 و 32 تا 36 اینچ در بازار عرضه می‌شود. لوله بدون درز کارخانه‌های اهواز و کاوه در سایزهای 1 تا 6 اینچ تولید خواهند شد. برای خرید سایزهای بالاتر باید به سراغ برندهای خارجی مانند لوله‌های چینی بروید. سایز و ابعاد لوله مانیسمان از عوامل تاثیرگذار در قیمت این لوله فولادی است که باید در خرید لوله مانیسمان رده 40 توجه بسیاری به این مسئله داشته باشید.

کاربرد لوله مانیسمان رده ۴۰؛ لوله مناسب برای تعمیرات و تاسیسات

برای استفاده از لوله مانیسمان، اگر هدفتان تعمیرات و تاسیسات خانگی یا آبیاری مزارع است، لوله مانیسمان رده ۴۰، بهترین انتخاب برای شماست. این لوله فولادی با قابلیت تحمل فشار بالا، گزینه مناسبی برای استفاده در تاسیسات است. هم‌چنین با خرید لوله مانیسمان رده 40 نسبت‌به خرید سایر لوله‌های مانیسمان، تا حدودی در هزینه‎ها نیز صرفه‌جویی می‌کنید. به‌ویژه اگر هدفتان خرید لوله مانیسمان رده ۴۰ قطر بزرگ باشد.

لوله مانیسمان رده 40، نمونه‌ای از لوله فولادی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سیستم‌های ساختمانی کاربردهای متعددی دارد. این نوع لوله، فشار زیادی را تحمل می‌کند؛ به همین دلیل در لوله‌کشی گاز و آتش‌نشانی، استفاده از آن رایج است.

راهنمای خرید لوله مانیسمان رده 40 از آیرومارت

لوله مانیسمان رده 40 معمولا به عنوان لوله بدون درز فولادی با استاندارد (STD) نیز شناخته می‌شود. اگر به قصد خرید لوله مانیسمان رده 40 سری به بازار آهن بزنید، با انواع مختلفی از لوله روبه‌رو می‌شوید. برای آن‌که بتوانید تجربه خوبی در خرید انواع لوله بدون درز را تجربه کنید، باید موارد مختلفی مانند: ویژگی، سایز، نوع، قطر و جنس لوله توجه کنید. انتخاب صحیح، باعث می‌شود تا لوله‌ی رده 40 در عملکرد و کاربرد مناسب به کار رود و در هزینه و وقت پروژه، صرفه‌جویی گردد.

برای استعلام قیمت لوله مانیسمان رده 40، می‌توانید روی آیرومارت حساب کنید. کافی است ابتدا لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 را در سایت آیرومارت (پیشرو صنعت نفت آسیا) مشاهده کنید و سپس به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. در صورتی که در انتخاب لوله بدون درز به راهنمایی بیشتر احتیاج داشتید، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

 

ضخامت‌های مختلفی از این نوع لوله تولید و به بازار آهن عرضه می‌شود. در این صفحه از آیرومارت می‌توانید قیمت روز انواع ضخامت لوله مانیسمان رده 40 را به همراه نمودار تغییرات ماهانه آن مشاهده نمایید.

لوله دقیق کاوه، اکسین اهواز و گروه ملی از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان لوله مانیسمان رده 40 در ایران به شمار می‌روند.

آیرومارت قیمت لوله مانیسمان رده 40 امروز کارخانه‌های مختلف داخل و خارج را در سایت مجموعه قرار می‌دهد.

نظرات کاربران