قیمت لوله

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
سایز
ضخامت
تاریخ
قیمت
نمودار
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۲
شاخه
1.2 1
2
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:2
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵
شاخه
1.2 1
2.5
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:2.5
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
اتصال مغزی
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
بست چهارپیچ
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۱.۸
شاخه
1.2 1
1.8
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:1.8
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
لوله داربستی ۱.۲ ۱ اینچ ضخامت ۳
شاخه
1.2 1
3
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:شاخه
 • سایز:1.2 1
 • ضخامت:3
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
اتصال H
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
اتصال رابط
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
اتصال کفی
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
بست تک پیچ
عدد
۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • واحد فروش:عدد
 • سایز:
 • ضخامت:
 • تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 • نمودار:
کارشناسان

مینا وطنی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۶

بهزاد صفی زاده

سرپرست بازرگانی


داخلی ۱۵۰-۱۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۳

ستاره کندی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۲

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۷۱

شقایق خزایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۴

۰۹۰۲۹۵۶۸۲۸۳

مهدی میرسعیدی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۸

۰۹۰۲۹۵۶۸۰۸۴

امیرعلی صفری

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۷

سامان بقایی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۰

امید گرگابی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۱۵۵

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۹۴