فروش ویژه میلگرد گروه ملی اهواز و نیشابور در تمامی سایزها | بارگیری از درب کارخانه | تلفن:02145306 

قیمت هاش

قیمت هاش

تیرآهن هاش به تیرآهن بال پهن یا تیرآهن اچ (H) معروف است. تیرآهن h در پروژه‌های ساخت و ساز بزرگ و عظیم الجثه‌ای چون پل‌های فلزی و آسمان خراش‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تیرآهن در دسته تیرآهن‌های ipb beam قرار می‌گیرد و عضو جدانشدنی سازه‌های فولادی بزرگ محسوب می‌شود. تیرآهن هاش در انواع تیرآهن هاش سنگین و هاش سبک تولید می‌شود. قیمت تیرآهن بال پهن سبک با قیمت هاش سنگین، تفاوت‌های چشمگیری دارد. شما برای خرید تیرآهن هاش باید به این مورد توجه بسیاری داشته باشید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت هاش سبک

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش استاندارد سایز طول وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن بال پهن ۱۰ سبک ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 10 12 200 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۲ سبک ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 12 12 234 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 14 12 294 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۸,۴۴۰
۳۱,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۶ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 16 12 365 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۹,۸۱۶
۳۲,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 16 12 365 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۹,۸۱۶
۳۲,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۸ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 18 12 426 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۸ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 18 12 426 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۰ سبک ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 20 12 508 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۱,۱۹۲
۳۳,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۰ سبک ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 20 12 508 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۱,۱۹۲
۳۳,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 22 12 606 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 24 12 724 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 26 12 818 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۸ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 28 12 917 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 30 12 1060 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۲ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 32 12 1170 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۴ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 34 12 1260 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۶ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 36 12 1342 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۴۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 40 12 1440 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۴۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 45 12 1700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۵۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 50 12 1860 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۵۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 55 12 2000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۶۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 60 12 2160 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۶۵ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 65 12 2300 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۷۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 70 12 2450 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۸۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 80 12 2700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۹۰ سبک ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سبک كيلوگرم HEA 90 12 3000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس

قیمت هاش سنگین

فیلتر براساس:
نام کالا واحد فروش استاندارد سایز طول وزن تقریبی برند محل بارگیری تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
تیرآهن بال پهن ۱۰ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 10 12 250 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۲ سنگین ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 12 12 322 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۰,۵۵۰
۶۶,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۱۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 14 12 390 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 16 12 500 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۶ سنگین کره۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 16 12 500 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌ذوب آهن ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 18 12 590 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۱۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 18 12 590 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۷,۵۲۲
۲۹,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 20 12 720 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۲,۸۴۴
۳۵,۸۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 20 12 720 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۲,۸۴۴
۳۵,۸۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۲ سنگین ‌‌ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 22 12 828 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۴ سنگین ‌‌ترک۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 24 12 960 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۲۶ سنگین ترک ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 26 12 1075 ترک انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۸,۳۴۸
۷۴,۴۹۹
تیرآهن بال پهن ۲۸ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 28 12 1210 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۵,۱۳۷
۷۰,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌ذوب آهن۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 30 12 1370 ذوب آهن اصفهان انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۶۳,۳۰۲
۶۸,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 30 12 1370 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۹,۶۳۳
۶۵,۰۰۰
تیرآهن بال پهن ۳۲ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 32 12 1551 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۴ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 34 12 1600 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۳۶ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 36 12 1700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۴۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 40 12 1830 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۷۷,۹۸۱
۸۴,۹۹۹
تیرآهن بال پهن ۴۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 45 12 2000 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۵۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 50 12 2250 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۵۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 55 12 2350 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۶۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 60 12 2350 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۶۵ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 65 12 2700 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۷۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 70 12 2800 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۸۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 80 12 3150 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
تیرآهن بال پهن ۹۰ سنگین ‌‌کره ۱۲ متری IPB بنگاه تهران قیمت هاش سنگین كيلوگرم HEB 90 12 3500 هیوندای استیل انبار تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

تیرآهن هاش (h)؛ تیرآهنی با بال‌های پهن و سطح مقطع بزرگ

تیرآهن بال پهن یا هاش بر اساس استاندارد IPB تولید می‌شوند. این تیرآهن‌ها سطح مقطعی به شکل حرف H دارند. بال‌های پهن و مقاومت بالای تیرآهن‌ هاش باعث شده است که از آن در سازه‌های فولادی عظیم استفاده شود. در تیرآهن‌های ساخته شده با استاندارد IPB یا هاش، بال‌ها طولی تقریبا برابر با جان دارند.

تنوع گسترده‌ای از تیرآهن‌های بال پهن در بازار وجود دارد. این تنوع بر اساس سایز، برند و وزن تیرآهن هاش طبقه‌بندی می‌شود.

از پروفروش‌ترین انواع تیرآهن اچ می‌توان به تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان و فایکو در سایزهای مختلف اشاره کرد. قیمت تیرآهن فایکو با قیمت تیرآهن بال پهن ذوب آهن اصفهان تفاوت قابل‌توجهی دارد.

انواع تیرآهن هاش؛ محصولی پرفروش و متنوع در سایز و وزن

انواع تیرآهن h موجود در بازار آهن‌آلات براساس ابعاد به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شود:

 • هاش سبک یا HEA
 • هاش سنگین یا HEB
 • هاش فوق سنگین یا HEM

با‌‌توجه‌به این دسته‌بندی، می‌توان نتیجه گرفت که وزن تیرآهن هاش در انتخاب این محصول در اولویت قرار می‌گیرد. به همین دلیل تفاوت قیمت هاش را می‌توان ناشی از وزن دانست. بدین ترتیب قیمت هاش سبک نسبت به قیمت هاش سنگین کمتر خواهد بود.

برندهای داخلی و خارجی تیرآهن بال پهن؛ محصول پرکاربرد وارداتی و صادراتی

تیرآهن اچ در ابعاد محدودی در داخل کشور تولید می‌شود. هم‌چنین کارخانجات محدودی نیز به تولید این نوع تیرآهن پرداخته‌اند. از این بین کارخانه‌های تولید‌کننده تیرآهن، به کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد ایرانیان (فایکو) می‌توان اشاره کرد.

تولید این دو کارخانه به سایزهای 16، 18، 20 و 30 و در دو نوع هاش سبک و هاش سنگین محدود می‌شود. ممکن است قیمت تیرآهن h اصفهان با قیمت تیرآهن فایکو هاش متفاوت باشد.

سایزهای دیگر تیرآهن بال پهن یا IPB معمولا از کشورهای خارجی وارد کشور می‌شود. معروف‌ترین برندهای وارداتی تیرآهن h، هاش کره و هاش ترک هستند.

آیرومارت تامین‌کننده هاش سبک هیوندای استیل از کشور کره جنوبی و هاش سبک و سنگین از کشور ترکیه است. دقت کنید که قیمت هاش این برندها تحت تاثیر نرخ ارز خواهد بود.

راهنمای خرید تیرآهن هاش در انواع مختلف ایرانی و خارجی

اغلب در بازار داخلی ایران دو نوع تیرآهن اچ سبک و سنگین متقاضی بیشتری داشته و از محصولات پرفروش هاش محسوب می‌شوند. به همین دلیل مهم‌ترین مواردی که در خرید این دو نوع کالا باید توجه داشت، قیمت تیرآهن ipb سبک و سنگین است که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

بررسی قیمت هاش سبک با‌توجه‌به آخرین تغییرات بازار

مهم‌ترین موضوعی که پیش از استعلام قیمت هاش سبک یا سایر انواع تیرآهن باید موردتوجه قرار گیرد سایز و وزن هر شاخه از این مقاطع است. زیرا قیمت تیرآهن سبک H تحت تاثیر این موارد تغییر می‌کند. سایزبندی و وزن هر شاخه هاش طبق استانداردی به نام جدول اشتال تیرآهن باید رعایت شود.

طبق جدول وزنی یک شاخه 12 متری هاش سبک سایز 18 نزدیک به 426 کیلوگرم وزن دارد؛ در حالی که وزن هاش سنگین در همین سایز 590 کیلوگرم است؛ بنابراین قیمت تیرآهن 18 سبک کمتر از قیمت هاش 18 سنگین در همان ابعاد است.

بررسی قیمت هاش سنگین بر اساس آمار روز بازار

تیرآهن هاش سنگین به‌صورت شاخه‌های 12 متری به بازار عرضه می‌شود. در سایز برابر، یک شاخه 12 متری این محصول سنگین‌تر از هاش سبک است. نکته اولی که پیش از استعلام قیمت هاش سنگین باید به آن توجه کنید، سایزبندی و وزن آن است.

به این منظور از جدول اشتال هاش سنگین کمک گرفته می‌شود. در این جدول جزئیات ابعادی این مقطع فولادی به همراه وزن استاندارد هاش سنگین در سایزهای مختلف ارائه شده است.

سایز هاش سنگین براساس استاندارد اشتال بین 10 تا 100 سانتی‌متر متغیر است. قیمت این تیرآهن در سایزهای مختلف متفاوت است؛ به‌عنوان مثال قیمت تیرآهن 16 هاش بیشتر از قیمت تیرآهن 14 سنگین است. هم‌چنین در تیرآهن‌های سنگین تا سایز 30 طول بال هاش برابر با طول جان آن افزایش پیدا می‌کند. یعنی ابعاد بال و جان هاش 16 سنگین، 160 میلی‌متر است.

در سایزهای بزرگ‌تر از 30، طول بال در ابعاد 300 میلی‌متر ثابت می‌ماند. هم‌چنین ضخامت جان و بال هاش متناسب با افزایش سایز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت هاش سنگین با تغییر سایز متفاوت خواهد بود.

وزن هر شاخه از این محصول در کمترین سایز از 245 کیلوگرم آغاز شده و در بزرگ‌ترین سایز تا نزدیک به 4 تن افزایش پیدا می‌کند. افزایش وزن هاش سنگین منجر‌به افزایش استحکام خمشی آن می‌شود.

خدمات جانبی تیرآهن هاش سبک و سنگین در آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت علاوه‌بر تامین بار با کیفیت، مجری تعدادی از خدمات جانبی تیرآهن هاش متناسب با سفارش شما است. به‌عنوان مثال در‌صورتی‌که مشتری به تیرآهن هاش با سایزی خارج از سایز فابریک 12 متری نیاز داشته باشد، آیرومارت ارائه‌دهنده خدمات برشکاری در بهترین کیفیت به مشتریان است. هم‌چنین لانه زنبوری کردن یا شبکه کردن این محصولات با هدف کاهش وزن تیرآهن هاش و افزایش بهره‌وری ساخت‌و‌ساز نیز، یکی دیگر از خدمات مجموعه آیرومارت محسوب می‌شود. خدمات اجرایی متناسب با عرف بازار باعث افزایش قیمت هاش به مقدار مشخصی می‌شود.

تیرآهن‌های بال پهن در سایزهای 16، 18، 20 و 30 در بازار ایران موجود است. زیرا تولید محصولات کارخانجات ایران برای تیرآهن هاش محدود است.

تفاوت تیر آهن بال پهن سبک HEA و تیر آهن هاش سنگین HEB در ضخامت جان آن‌ها است.

کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارخانه فولاد ایرانیان (فایکو) از بهترین و مطرح‌ترین تولیدکنندگان تیرآهن بال پهن یا h در کشور هستند.

نظرات کاربران

  1. محمود صلاتی
   ۲۲ آذر ۱۴۰۱

   سلام تیرآهن های شما گواهی اصالت کالا دارن یا خیر؟ من میخوام تیرآهن هاش بخرم میخوام قبلش مطمئن بشم. ضمن اینکه فروش اعتباری هم دارین؟

   • آیرومارت
    ۲۳ آذر ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. گواهی‌های کنترل کیفیت به درخواست مشتری برای تمامی کالاها صادر میشه. بله. برای اطلاع از شرایط فروش اعتباری آهن به صفحه این خدمات آیرومارت مراجعه بفرمایید.