قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*30
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
30*30
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*30
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1
304
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۳۴,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
20*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۴۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
40*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
1.5
201
تهران
۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:201
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۱/۰۷
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱