فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی ازجمله مقاطع فولادی به‌شمار می‌رود که در ابعاد مختلف ساخته می‌شود و کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. در آیرومارت می‌توانید قیمت پروفیل صنعتی را مشاهده کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید. در هر مرحله از خرید، کارشناسان آیرومارت آماده پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات شما هستند.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل صنعتی ضخامت 5

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×100 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×150 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۲۰۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×200 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 120×120 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 140×140 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 150×150 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 160×160 5 12 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 180×180 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 200×200 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۱۰۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 50×100 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 70×70 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×40 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×60 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×80 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 90×90 5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل صنعتی ضخامت 6

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×100 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×150 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۱۰۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×50 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 120×120 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 140×140 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 150×150 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 160×160 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 180×180 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۲۰۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 200×100 6 12 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 200×200 6 12 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 300×300 6 12 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 60×60 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 70×70 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×40 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×60 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×80 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۶ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 90×90 6 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل صنعتی ضخامت 8

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×100 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۱۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 100×50 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 120×120 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 140×140 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 150×100 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 150×150 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 160×160 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 180×180 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۲۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 200×100 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 200×200 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 300×300 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 60×60 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 70×70 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×40 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×60 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 80×80 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل صنعتی 90×90 8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

پروفیل صنعتی چه کاربردهایی دارد؟

در اصطلاح بازاری به پروفیل صنعتی قوطی صنعتی نیز گفته می‌شود. با توجه به ضخامت و ابعاد پروفیل های صنعتی می‌توانیم از آن‌ها انتظار استحکام بسیار بالایی داشته باشیم. به‌همین‌دلیل، در کاربردهای تحت تنش بالا، معمولاً از این نوع پروفیل استفاده می‌شود. پروفیل سبک، اغلب برای ساخت مواردی مانند نرده کاربرد دارد؛ در حالی که مصارف عمده پروفیل صنعتی سنگین عبارتند از:

 • ستون سوله‌ها و کارخانه‌ها
 • ساخت بالابرها و شاسی خودروهای سنگین

به دلیل کاربرد بالای این مقطع در ساخت ستون سوله‌ها، به قوطی صنعتی سنگین اصطلاحاً پروفیل ستونی نیز گفته می‌شود. امکان بررسی قیمت پروفیل در انواع و سایزهای مختلف در آیرومارت برای همه کاربران فراهم شده است.

آشنایی با ابعاد پروفیل صنعتی موجود در بازار

ابعاد پروفیل صنعتی بسیار متنوع است. قوطی صنعتی در محدوده سایزی ۱۰۰*۱۰۰ تا ۴۰۰*۴۰۰ در بازار موجود است و معمولاً در ضخامت‌های بالا، تولید می‌شود. ضخامت ورق مورد استفاده در تولید پروفیل صنعتی سنگین، معمولاً ۵ تا ۱۵ میلی‌متر است.

قیمت پروفیل صنعتی در ابعاد مختلف، هر روز در وبسایت آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود؛ بنابراین شما عزیزان می‌توانید با بررسی قیمت پروفیل ساختمانی بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

قیمت قوطی صنعتی به چه عواملی بستگی دارد؟

استعلام قیمت روز قوطی صنعتی سنگین، برای صنایعی چون سوله‌سازی، که با این پروفیل‌ها سروکار دارند، بسیار حائز اهمیت است. یکی از دلایلی که بر اهمیت استعلام قیمت پروفیل صنعتی می‌افزاید، نوسانات قیمتی آهن‌آلات، در اثر عواملی چون نوسان نرخ ارز، قیمت جهانی فلزات، اوضاع بازار از نظر عرضه و تقاضا و بسیاری موارد دیگر است.

وزن پروفیل صنعتی سنگین رابطه‌ای مستقیم با ضخامت آن دارد و مهم‌ترین پارامتری است که قیمت قوطی صنعتی سنگین بر اساس آن محاسبه می‌شود. بهترین و مطمئن‌ترین روش برای دستیابی به وزن پروفیل صنعتی، باسکول کردن بار است. کیفیت جوش نیز عامل مؤثر دیگری در قیمت پروفیل سنگین محسوب می‌شود.

قیمت پروفیل صنعتی را چگونه استعلام بگیریم؟‌

یکی از بهترین روش‌های استعلام قیمت پروفیل ستونی،‌ مشاهده لیست قیمت پروفیل در فضای مجازی و اینترنت است. در وبسایت و کانال تلگرام آیرومارت، شما می‌توانید به قیمت روز انواع قوطی صنعتی مانند قیمت پروفیل z دسترسی داشته باشید. اما اگر می‌خواهید از قیمت پروفیل سنگین به‌صورت لحظه‌ای باخبر شوید، بهترین راه این است که با شماره ۴۵۳۰۶-۰۲۱ تماس گرفته و مستقیما با کارشناسان فروش آیرومارت، صحبت کنید.

بهترین تولید‌کننده‌های پروفیل سنگین در ایران کدام‌اند؟

کارخانه‌های بسیاری در سراسر کشور، به تولید پروفیل صنعتی سنگین مشغولند. اغلب این کارخانه‌ها، از ورق باکیفیت فولاد مبارکه برای تولید این محصول استفاده می‌کنند و درنتیجه، کیفیت بالایی دارند. اما علاوه‌بر کیفیت ماده اولیه، عواملی چون روند تولید، تجهیزاتی که استفاده می‌کنند و واحد QC، کیفیت نهایی محصولی که تولید می‌شود را رقم می‌زنند.

با توجه به مواردی که گفته شد، شما با تنوع کیفیتی بالایی در بازار فروش پروفیل صنعتی مواجه هستید. برخی از تولیدکنندگان پروفیل سنگین در ایران شامل جهان پروفیل پارس، کارخانه کالوپ، تهران شرق، ساوه و مواردی دیگر می‌شود. این برندها محصولات متنوعی مانند پروفیل مبلی نیز تولید می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با این محصول می‌توانید وارد صفحه قیمت پروفیل مبلی شوید. انتخاب هر کدام از این برندها، با توجه به کیفیت مورد نیاز شما و بودجه‌ای که برای این کار درنظر گرفته‌اید، انجام می‌گیرد.

بهترین زمان برای خرید پروفیل صنعتی

انتخاب بهترین زمان برای خرید پروفیل سنگین، نیازمند به‌روز بودن در این بازار است. شما باید از طریق روش‌های مختلف، قیمت روز قوطی پروفیل را استعلام بگیرید.
از سوی دیگر، باید وضعیت بازار را تحلیل کنید. اما در نظر داشته باشید که تحلیل بازار کار آسانی نیست و تجربه نسبتاً بالایی را می‌طلبد. محصولات مختلف قیمت‌های متنوعی دارند. به‌عنوان‌مثال، قیمت پروفیل استیل دکوراتیو با قیمت پروفیل ساختمانی سنگین متفاوت است.

کارشناسان ارشد بازرگانی آیرومارت، با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در بازار آهن ایران، به صورت روزانه و هفتگی، تحلیل و پیش‌بینی روند بازار و قیمت‌ها را انجام می‌دهند. برای دسترسی به این تحلیل‌ها، کافیست به صفحه اینستاگرام و تلگرام آیرومارت سری بزنید.

راهنمای خرید پروفیل سنگین؛ بررسی قیمت قوطی صنعتی سنگین

پیشنهاد ما این است که قبل از خرید انواع قوطی سنگین، قیمت این محصول فلزی را استعلام بگیرید. دیگر لازم نیست که مانند گذشته برای استعلام قیمت پروفیل استیل صنعتی و خرید قوطی سنگین مسیرهای طولانی را طی کنید؛ بهترین روش تهیه قوطی سنگین، خرید آنلاین یا تلفنی از آیرومارت است.

خرید آنلاین و تلفنی پروفیل صنعتی از آیرومارت با ضمانت کیفیت

فروش پروفیل صنعتی در ابعاد، ضخامت، کیفیت و برندهای مختلف موجود در بازار، توسط بازرگانی آیرومارت انجام می‌شود. برای خرید قوطی صنعتی با ضمانت کیفیت کالا از بازرگانی فولاد آیرومارت، از سه طریق حضوری، تلفنی و آنلاین می‌توانید اقدام کنید. در هر کدام از این روش‌ها، کارشناسان فروش پروفیل صنعتی، شما را در تمامی مراحل خریدتان راهنمایی خواهند کرد.

شما می‌توانید از هر کجای ایران عزیزمان ضمن استعلام قیمت پروفیل صنعتی، سفارش خود را به‌صورت آنلاین یا تلفنی ثبت کرده و بار قوطی صنعتی خود را در محل انبار مورد نظر تحویل بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر از دیگر خدمات این مجموعه، از طریق شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۰۶ به‌طور مستقیم با کارشناسان آیرومارت گفتگو کنید.

پروفیل صنعتی در بازار با نام‌های پروفیل سنگین و یا پروفیل ستونی نیز شناخته می‌شود. این پروفیل‌ها از ورق سیاه تولید شده و ضخامت‌های بالایی دارند. تفاوت آن‌ها با پروفیل ساختمانی در این است که معمولا ابعاد، ضخامت، وزن و استحکام بیشتری دارند.

پروفیل صنعتی معمولا در ابعاد 100*100 تا 400*400 و ضخامت‌های 5 تا 15 میلی‌متر تولید و به بازار عرضه می‌شود.

بله. شما می‌توانید پروفیل سنگین را در هر ابعاد و ضخامتی که مدنظرتان است، از آیرومارت خریداری نمایید.

تمامی برندهای پروفیل صنعتی مانند کارخانه جهان پروفیل پارس، کالوپ و ... توسط آیرومارت، قابل تامین است.

بله. امکان خرید اعتباری پروفیل سنگین و سایر انواع مقاطع فولادی، از آیرومارت وجود دارد. شما می‌توانید با استفاده از طرح ال سی، پروفیل مورد نیاز خود را خریداری کرده و طی چند ماه تا یک سال، پرداخت آن را انجام دهید.

آیرومارت، تمامی خدمات مربوط به پروفیل، مانند تولید سایزهای سفارشی، برشکاری، سایزکردن، گالوانیزه و ... را مطابق با درخواست مشتری انجام می‌دهد.

نظرات کاربران

  1. artin
   ۱۲ دی ۱۴۰۱

   سلام میخواستم بدونم قیمت پروفیل صنعتی سبک هم تو سایت موجود هست؟

   • آیرومارت
    ۱۳ دی ۱۴۰۱

    سلام. وقت شما بخیر. بله قیمت پروفیل سبک برندهای مختلف رو می‌تونید از جدول قیمت این کالا استعلام بگیرید.