فروش ویژه میلگرد گروه ملی اهواز و نیشابور در تمامی سایزها | بارگیری از درب کارخانه | تلفن:02145306 

قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی اغلب از ورق‌هایی با ضخامت کم ساخته شده و به دلیل تنوع در ابعاد و فرم‌دهی بالا، از محبوبیت قابل‌توجهی برخوردار است. معمولا انواع پروفیل ساختمانی بر اساس شکل ظاهری، کاربرد و ابعاد، دسته‌بندی می‌شود و هر کدام از آن‌ها قیمت متفاوتی دارند؛ بنابراین می‌توان گفت قیمت پروفیل ساختمانی تحت تاثیر عوامل متعددی است. در این صفحه از آیرومارت شما می‌توانید نمودار قیمت پروفیل آهن ساختمانی را در ضخامت‌ها و ابعاد گوناگون مشاهده کنید و برای خرید پروفیل ساختمانی، محصول موردنظرتان را به‌صورت اینترنتی سفارش دهید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰۷ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰۷ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰۸ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰۸ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰۹ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰۹ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ساختمانی۷۰*۷۰، ضخامت ۲ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۱۲۰*۱۲۰، ضخامت ۲ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ساختمانی ۲۰*۱۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۳۰*۲۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۳۰*۳۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۷۰*۷۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۱۲۰*۱۲۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ساختمانی۱۴۰*۱۴۰، ضخامت ۲.۵ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 2.5 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 3

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳۶,۹۵۰
۴۰,۲۷۶
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷,۴۵۰
۴۰,۸۲۱
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸,۳۰۰
۳۰,۸۴۷
پروفیل ساختمانی ۲۰*۱۰، ضخامت ۳ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸,۳۰۰
۴۱,۷۴۷
پروفیل ساختمانی۳۰*۲۰، ضخامت ۳ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸,۳۰۰
۴۱,۷۴۷
پروفیل ساختمانی۳۰*۳۰، ضخامت ۳ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸,۳۰۰
۴۱,۷۴۷
پروفیل ساختمانی۷۰*۷۰، ضخامت ۳ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸,۳۰۰
۴۱,۷۴۷
پروفیل ساختمانی۱۰۰*۱۰۰، ضخامت ۳ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 3 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸,۳۰۰
۴۱,۷۴۷

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 4

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۲۰*۱۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۳۰*۲۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×30 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۳۰*۳۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۴۰*۴۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۵۰*۵۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۷۰*۷۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 70×70 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
پروفیل ساختمانی۱۰۰*۱۰۰، ضخامت ۴ کارخانه قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 4 6 کیلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹,۰۰۰
۴۲,۵۱۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

پروفیل ساختمانی؛ مقطعی فلزی در ابعاد و شکل‌های متنوع

به پروفیل‌هایی که در بخش‌های مختلف ساختمان مورد‌استفاده قرار می‌گیرند، پروفیل ساختمانی گفته می‌شود به‌عنوان مثال از این پروفیل‌ها در ساخت درب و پنجره استفاده می‌شود. البته برخی از انواع پروفیل ساختمانی با هدف افزایش استحکام ساختمان به کار می‌روند.

ابعاد و جنس هر یک از این پروفیل‌ها با هم متفاوت است؛ چرا که کاربردهای متفاوتی دارند. از این رو خواص و ویژگی‌های آن‌ها نیز باید با هم متفاوت باشد. موارد زیر، مهم‌ترین ویژگی‌های پروفیل ساختمانی به شمار می‌روند:

 • انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری بالا
 • داشتن مقاومت بالا در برابر فشارهای وارده
 • متناسب بودن ابعاد و ضخامت برای مقابله با خوردگی و ضربه
 • جوش‌پذیری بالا
 • دقت ابعادی

پروفیل‌های ساختمانی وظیفه تحمل بار وارده از ساختمان را دارند؛ به‌طوری‌که با اعمال بار، دفرمه نمی‌شوند. کاربرد این مقاطع فولادی بسیار متنوع است و هر پروفیل در قسمت‌های مختلفی از ساختمان به کار می‌رود.

انواع پروفیل ساختمانی؛ تنوع در شکل ظاهری و کاربرد

انواع پروفیل ساختمانی در سه نوع متفاوت، از جمله لنگه دری، چهارچوب فرانسه و کلافی تولید می‌شوند. هر کدام از این مدل‌های پروفیل در بازار، از جنس‌های متفاوتی تولید خواهد شد.

با‌توجه‌به تفاوت جنس در این نوع پروفیل‌ها، می‌توان گفت انواع قوطی و پروفیل ساختمانی قیمت‌های متغیری دارند. به‌عنوان مثال قیمت پروفیل گالوانیزه با قیمت پروفیل استیل ساختمانی یکسان نخواهد بود. ادامه انواع پروفیل ساختمانی را در سه نوع، به شما معرفی کرده‌ایم:

پروفیل چهارچوب کلافی؛ پروفیلی تولید شده به روش نورد گرم

پروفیل کلافی از انواع پروفیل بسته ساختمانی محسوب می‌شود که مقطع آن چهارگوش و به شکل مربع است. این مقطع با نام پروفیل 509 یا پروفیل تک لبه نیز شناخته می‌شود. از پروفیل چهارچوب کلافی برای ساخت تیرآهن، ناودانی، درب و پنجره و چهارچوب درب استفاده می‌شود.

قوطی ساختمانی 10*10 را می‌توان یک پروفیل چهارچوب کلافی دانست. قیمت قوطی 10*10 با‌توجه‌به جنسی که دارد، ممکن است متغیر باشد. برای تولید این نوع پروفیل از ورق سیاه و نورد گرم استفاده می‌شود.

پروفیل لنگه دری؛ مقطعی برای ساخت چهارچوب درب ساختمان‌ها

مقاطع توخالی چهارگوش، پروفیل‌های لنگه دری نام دارند. سطح مقطع این پروفیل‌ها مستطیل یا مربع شکل است و از ورق فولادی ST37 ساخته می‌شوند. در بازار مقاطع فولادی پروفیل لنگه دری، به نام پروفیل 508 نیز شناخته می‌شود و در طول‌های 6 یا 12 متری به فروش می‌رسد.

پروفیل لنگه دری برای ساخت چهارچوب درب ساختمان مورد‌استفاده می‌گیرد. پروفیل‌های چهارچوب فرانسوی نیز از پروفیل‌های لنگه دری ساخته می‌شوند. این پروفیل هم‌چنین در ساخت نرده‌های فولادی، گوشه پله‌ها،‌ گوشه دیواره‌‌های کارخانه، سوله و موارد مشابه کاربرد فراوانی دارد.

پروفیل چهارچوب فرانسه؛ محصولی تولید شده از ورق سیاه

پروفیل چهارچوب فرانسوی، از جمله پروفیل‌های ساختمانی باز است که به روش نورد سرد تولید می‌شود. کاربرد این مقطع فولادی اغلب در ساخت چهارچوب درب فلزی، چوبی، ام دی اف و اچ دی اف خلاصه می‌شود. هم‌چنین، در ساخت پنجره‌های غیرفلزی چون قاب پنجره‌های پی وی سی و آلومینیومی و ویترین مغازه‌ها نیز، پروفیل چهارچوب فرانسوی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع پروفیل ساختمانی، ظاهری زیباتر و کیفیت بالاتری نسبت به پروفیل‌های لنگه دری دارد. بهترین نوع پروفیل چهارچوب فرانسوی در کارخانه‌های استان اصفهان ساخته می‌شود. به‌همین دلیل ممکن است قیمت پروفیل اصفهان مدل چهارچوب فرانسوی به دلیل کیفیت بالا، نسبت به سایر مدل‌های مشابه در بازار، بیشتر باشد.

با کاربردهای پروفیل ساختمانی آشنا شوید

از پروفیل‌های ساختمانی در محیط‌های متنوعی استفاده می‌شود و نمی‌توان کاربرد محدودی برای آن‌ها در نظر گرفت. به‌طور نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • افزایش استحکام سازه و ساختمان فولادی
 • استفاده برای تولید چهارچوب و پنجره
 • ساخت چهارچوب‌های بزرگ و عظیم

قیمت روز پروفیل ساختمانی در صنایع فوق، به‌منظور تعیین بودجه اهمیت بسزایی دارد. از این رو بازرگانی آیرومارت این امکان را فراهم آورده است تا مصرف‌کنندگان گرامی بتوانند همه روزه و به‌صورت لحظه‌ای قیمت پروفیل امروز را از سایت استعلام بگیرند.

راهنمای خرید پروفیل ساختمانی؛ توجه به اعتبار فروشگاه و استاندارد بودن محصول

کارخانه‌های معتبر پس از تولید پروفیل ساختمانی، پلاکی به عنوان شناسنامه را روی محصول نصب می‌کند که باید پیش از خرید حتما آن را مورد بررسی قرار دارد. همه اطلاعات و مشخصات فنی محصول روی این پلاک درج شده است.

یکی از مشخصات بسیار مهم پروفیل ساختمانی، ضخامت محصول است. انواع پروفیل ساختمانی، از 2.5 تا 4 میلی‌متر ضخامت دارند. انتخاب یکی از این ضخامت‌ها بر اساس نیاز و کاربرد حائز اهمیت است.

ابعاد پروفیل نیز فاکتور مهمی است که باید پیش از خرید در نظر گرفته شود. ابعاد پروفیل صنعتی با ابعاد پروفیل ساختمانی متفاوت خواهد بود؛ چرا که میزان تحمل آن‌ها در برابر فشار متفاوت است. از این رو قیمت پروفیل صنعتی با قیمت پروفیل ساختمانی قابل‌مقایسه نخواهد بود.

مطابقت وزن پروفیل ساختمانی با جدول استاندارد وزن برای اطمینان از رعایت استانداردهای تولید نیز بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور می‌توان از جدول اشتال که در آن وزن پروفیل بر اساس ابعاد (طول و ضخامت) تخمین زده شده است، استفاده کرد.

در نهایت نیز باید به برند پروفیل ساختمانی هنگام خرید نیز توجه کنید. امروزه در سراسر کشور کارخانه‌های بسیاری در زمینه تولید انواع پروفیل ساختمانی فعالیت دارند. استاندارد تولید، مواد اولیه و تجهیزات مورد‌استفاده برای تولید در هر یک از کارخانه‌ها با دیگری متفاوت است که هر کدام از این موارد کیفیت محصول نهایی را تعیین می‌کند.

استعلام قیمت پروفیل ساختمانی؛ مشاهده نمودار قیمت پروفیل آهن در آیرومارت

در هنگام خرید، توجه به قیمت روز پروفیل ساختمانی، نکته‌ای پراهمیت به شمار می‎‌رود. قیمت روز پروفیل ساختمانی وابسته به عوامل مختلفی است و ممکن است همه روزه قیمت این محصول در نوسان باشد. از عوامل تاثیرگذار در قیمت این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قیمت ورق مورد‌استفاده
 • قیمت سنگ آهن جهانی با خلوص 62 درصد
 • قیمت مواد اولیه
 • نرخ دلار
 • عرضه و تقاضا
 • سیاست‌های داخلی و تحری