فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی در ابعاد و ضخامت‌های مختلف در صنعت ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت خرید انواع پروفیل متناسب با ضخامت و ابعاد مورد نیاز ابتدا لیست قیمت پروفیل ساختمانی را مشاهده نمایید سپس به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×10 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 20×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×20 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 30×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۷ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۷ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 507 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۸ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۸ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 508 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۹ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰۹ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 509 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 2.5

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×100 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×30 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 100×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 2.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 3

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×30 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 40×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 50×50 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ نوع ۲ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 3 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس

قیمت روز پروفیل ساختمانی ضخامت 4

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 120×120 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 140×140 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×40 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 60×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۶۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×60 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 80×80 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه اصفهان قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ نوع ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل ساختمانی 90×90 4 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تماس تماس
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

راهنمای خرید پروفیل ساختمانی

برای بسیاری خریداران مقاطع فولادی این سوال پیش می‌آید که پروفیل مورد نیازشان کدام است؟ از کجا باید مقاطعی باکیفیت تهیه کنند؟ در دنیای امروز، تعدد کالا و برند و بازرگانی‌های فروش مقاطع فولادی چنان افزایش یافته که خریدار را سردرگم می‌کند. از این رو، آگاهی از نحوه خرید، ویژگی‌های مقاطع برندها، قیمت و … بسیار مهم است.

هر پروفیل ساختمانی، مشخصات فنی ویژه خود را دارد. کارخانه پس از تولید پروفیل ساختمانی، پلاکی به عنوان شناسنامه بر محصول نصب می‌نماید که باید پیش از خرید بررسی شود.
ضخامت پروفیل، بر روی خرید تاثیر دارد. انواع پروفیل ساختمانی، از 2.5 تا 4 میلی‌متر ضخامت دارد. انتخاب یکی از این ضخامت‌ها بر اساس نیاز و کاربرد اهمیت دارد. به طور کلی، ابعاد پروفیل موضوع مهمی است که باید از قبل در نظر گرفته شود. ابعاد پروفیل صنعتی با ابعاد پروفیل ساختمانی متفاوت خواهد بود چرا که فشاری که تحمل می‌کنند و کاربرد آن‌ها متفاوت است.

برخی پروفیل‌ها پس از تولید نیاز به فرایندهای ثانویه دارند. به عنوان مثال، پروفیل ساختمانی مورد استفاده در چهارچوب درب و پنجره به دلیل قرارگیری در معرض رطوبت باید از جنس گالوانیزه باشد. طبیعتا انتخاب یکی از جنس‌ها برای استفاده در محیط بسیار مهم است.
مطابقت وزن پروفیل ساختمانی با جدول استاندارد وزن برای اطمینان از رعایت استانداردهای تولید بسیار مهم است. بدین منظور می‌توان از جدول اشتال که در آن وزن پروفیل بر اساس ابعاد (طول و ضخامت) تخمین زده شده است، استفاده کرد.
برند تولیدکننده، عامل مهم دیگر است. امروزه در سراسر کشور کارخانه‌های بسیاری در زمینه تولید انواع پروفیل ساختمانی فعالیت دارند. استاندارد تولید، مواد اولیه، تجهیزات و … است. قیمت پروفیل نیز عامل مهم دیگریست که در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد.

انتخاب مرجع خرید پروفیل ساختمانی

پس از انتخاب برند و کالای مورد نظر، باید به دنبال مرجعی برای خرید باشید. شرکت بازرگانی که به آن مراجعه می‌کنید، باید بهترین پروفیل ساختمانی را با توجه به نیاز شما در اختیارتان قرار داد. خدمات پس از فروش و ارائه سرتیفیکیت معتبر جهت اطمینان از کیفیت کالا به شما کمک می‌کنند تا با آسودگی خاطر اعتماد کنید.
مجموعه پیشرو صنعت نفت آسیا با نام تجاری آیرومارت، در زمینه فروش پروفیل ساختمانی و سایر مقاطع فولادی فعالیت دارد و سابقه آن به بیش از 30 سال می‌رسد. این مجموعه، برای رضایت خاطر و اطمینان مشتری برترین خدمات را ارائه می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق شماره تلفن 02145306 با کارشناسان آیرومارت تماس حاصل فرمایید.

استعلام قیمت پروفیل ساختمانی

در هنگام خرید، توجه به قیمت روز پروفیل ساختمانی بسیار مهم است. قیمت این مقطع فولادی وابسته به عوامل مختلفی است و هر هفته نوسان دارد. قیمت ورق مورد استفاده در ساخت پروفیل یکی از این عوامل مهم است. قیمت سنگ آهن جهانی با خلوص 62 درصد، قیمت مواد اولیه، نرخ دلار، عرضه و تقاضا و عواملی چون سیاست‌های داخلی و تحریم‌های خارجی نیز تاثیر بسزایی بر قیمت پروفیل ساختمانی دارند.
عامل دیگر، ابعاد و در نتیجه قیمت هر وزن پروفیل ساختمانی است. در حقیقت پس از تعیین قیمت هر کیلوگرم پروفیل با توجه به عوامل موثر، قیمت نهایی تناژ خریداری شده مشخص خواهد شد.

پروفیل ساختمانی چیست؟

به پروفیل‌هایی که در بخش‌های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، پروفیل ساختمانی گفته می‌شود. از این پروفیل‌ها در ساخت درب و پنجره استفاده می‌شود. البته انواعی از این نوع پروفیل با هدف افزایش استحکام ساختمان به کار می‌روند. ابعاد و جنس هر یک از این پروفیل‌ها با هم متفاوت است چرا که کاربردهای متفاوتی دارند. بنابراین خواص و ویژگی‌های آن‌ها باید با هم متفاوت باشد.
پروفیل های ساختمانی باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند. موارد زیر، مهم‌ترین این ویژگی‌ها به شمار می‌روند:

  • انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری بالا
  • داشتن مقاومت بالا در برابر فشارهای وارده
  • متناسب بودن ابعاد و ضخامت برای مقابله با خوردگی و ضربه
  • جوش‌پذیری بالا
  • دقت ابعادی

پروفیل های ساختمانی از ورق های فولادی با ضخامت 2.5 تا 4 میلی‌متر ساخته می‌شوند و وظیفه تحمل بار وارده از ساختمان را دارند، به طوری که با اعمال بار، دفرمه نشوند. این پروفیل‌ها در سه کد متفاوت تولید می‌شوند: لنگه دری، چهارچوب فرانسه و کلافی.

پروفیل لنگه دری

مقاطع توخالی چهارگوش، به نام پروفیل لنگه دری شناخته می‌شوند. این پروفیل‌ها مقطع مستطیل یا مربع شکل دارند و از ورق فولادی ST37 ساخته می‌شوند. از این نوع پروفیل در ساخت چهارچوب درب استفاده می‌شود. پروفیل های چهارچوب فرانسوی از این نوع پروفیل ساخته می‌شوند. در بازار مقاطع فولادی این پروفیل، به نام پروفیل 508 شناخته می‌شود و در طول‌های 6 یا 12 متری به فروش می‌رسد.

پروفیل چهارچوب فرانسه

پروفیل چهارچوب فرانسوی، از جمله پروفیل‌های باز است که به روش نورد سرد تولید می‌شود. کاربرد این مقطع فولادی خاص است و اغلب از آن برای ساخت چهارچوب درب فلزی، چوبی، ام دی اف و اچ دی اف استفاده می‌شود. همچنین، در ساخت پنجره‌های غیر فلزی چون قاب پنجره‌های پی وی سی و آلومینیومی و ویترین مغازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چهارچوب کلافی

یکی از انواع پروفیل، پروفیل کلافی است که برای ساخت تیرآهن، ناودانی، درب و پنجره و چهارچوب در استفاده قرار می‌گیرد. پروفیل کلافی به نام پروفیل 509 و با پروفیل تک لبه نیز معروف است. برای تولید این نوع پروفیل از ورق سیاه و نورد گرم استفاده می‌شود.

کاربرد پروفیل ساختمانی

از پروفیل های ساختمانی در محیط‌های متنوعی استفاده می‌شود و نمی‌توان کاربرد محدودی برای آن‌ها تعریف کرد. به طور نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • افزایش استحکام سازه و ساختمان فولادی
  • استفاده برای تولید چهارچوب و پنجره
  • ساخت چهارچوب‌های بزرگ و عظیم

خرید انواع پروفیل ساختمانی از آیرومارت

بازرگانی فولاد آیرومارت با ارائه خدمات مختلفی چون ارسال بار به سراسر کشور و امکان خرید اینترنتی پروفیل ساختمانی، فرایندهایی چون برش، جوشکاری و خمکاری پروفیل را نیز برعهده می‌گیرد. این مجموعه قیمت پروفیل ساختمانی قوطی را در هر روز آپدیت می‌کند تا مشتری با توجه به شرایط بازار تصمیم به خرید یا عدم خرید بگیرد.
استعلام قیمت انواع پروفیل همچون قیمت زد، قیمت پروفیل صنعتی و … از طریق وبسایت آیرومارت و صفحه خرید هر کالا ممکن است و هم از طریق تماس با کارشناسان مجموعه. همچنین می‌توان هم به صورت حضوری و هم اینترنتی، سفارش خود را به ثبت رساند.

آیرومارت علاوه بر سایت، قیمت پروفیل را در کانال تلگرامی خود به نشانی @iromart به‌روزرسانی می‌کند.

برای خرید آنلاین پروفیل به سایت آیرومارت مراجعه نمایید و جهت دریافت مشاوره با شماره 02145306 تماس بگیرید.

به منظور افزایش مقاومت پروفیل در برابر مواد خورنده، آن را گالوانیزه می‌کنند. هم‌چنین امکان سایز کردن پروفیل مطابق با نظر مشتری نیز وجود دارد.

نظرات کاربران