فروش ویژه ورق استیل براق تلفن:02145306 

قیمت پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی را در آیرومارت مشاهده و سفارش خود را ثبت کنید. پروفیل مبلی یک نوع پرکاربرد از مصالح فولادی است که از ورق سرد با ضخامت کم تولید می‌شود. انواع مختلف پروفیل‌های مبلی از نظر ضخامت، ابعاد، کیفیت، برند تولیدکننده و ورق استفاده‌شده هنگام تولید به بازار عرضه می‌شوند. تنوع بالای محصولات باعث شده است که قیمت پروفیل مبلی متغیر باشد.
C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +

قیمت روز پروفیل مبلی

فیلتر براساس:
نام کالا ابعاد ضخامت طول واحد فروش محل بارگیری شهر تاریخ قیمت (تومان) قیمت با احتساب 9% مالیات نمودار
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 25×10 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×20 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×20 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×20 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×20 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×20 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×20 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×30 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×20 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×20 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×20 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×20 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×20 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×40 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 30×30 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×30 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×30 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 40×40 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 80×40 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×50 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×50 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×50 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 50×50 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 60×60 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 0.7 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۰.۸ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 0.8 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۰.۹ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 0.9 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۱ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 1 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۱.۲۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 1.25 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۱.۵ کارخانه تهران قیمت روز پروفیل مبلی 20×10 1.5 6 كيلوگرم کارخانه تهران ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۹,۵۵۰
۴۳,۱۱۰
مراحل ثبت سفارش
مرحله اول درخواست خرید ۱
مرحله دوم پیش فاکتور ۲
مرحله سوم نحوه تسویه حساب ۳
مرحله چهارم تسویه نهایی ۴
مرحله پنجم ارسال و تحویل بار ۵

پروفیل مبلی چیست؟ راهنمای خرید پروفیل مبلی در آیرومارت

پروفیل مبلی از مقاطع پرکاربرد در مسکن و ساختمان‌سازی است. به هر مقطع ثابت با طول زیاد پروفیل یا قوطی آهنی می‌گویند. پروفیل مبلی یا پروفیل سبک که با نام قوطی سبک نیز در بازار شناخته می‌شود به‌خاطر ضخامت کم، وزن زیادی ندارد.

این محصولات فولادی از شکل‌دهی ورق روغنی تولید می‌شوند و به‌همین‌خاطر، قیمت پروفیل مبلی به ورق فلزی وابسته است. محصولات مبلی به‌شدت پرمصرف بوده و در صنایع مختلف، مصارف متنوعی را به خود اختصاص داده‌اند. هنگام خرید پروفیل از مدل‌های مبلی استقبال زیادی می‌شود.

قیمت پروفیل مبلی وابسته به فاکتورهای مختلف

قیمت پروفیل مبلی ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلف، افت‌وخیزهای زیادی را در بازار تجربه کند. بنابراین، خریداران باید استعلام قیمت پروفیل سبک روز را در لحظه انجام بدهند. قیمت پروفیل سبک، حاصل جمع قیمت ورق و اجرت تولید است. به همین دلیل، عوامل مؤثر بر قیمت ورق فولادی مانند بورس کالا، نرخ ارز، میزان موجودی، برند تولیدکننده و میزان عرضه‌وتقاضای بازار روی قیمت روز پروفیل مبلی نیز تأثیر می‌گذارند.

مشخصات پروفیل مبلی، وزن و ضخامت کم در مقایسه با سایر مقاطع فلزی

ضخامت کم ورق استفاده‌شده در تولید پروفیل‌های مبلی، موجب کاهش وزن و استحکام این محصولات شده است. قابلیت خم‌کاری و انعطاف‌پذیری بالای پروفیل مبلی موجب استفاده گسترده از این محصول در ساختمان‌سازی می‌شود. استفاده از ورق روغنی در ساخت پروفیل سبک، باعث شده رنگ‌کاری و آبکاری مقطع راحت باشد.

ضخامت پروفیل مبلی، موجود در اندازه‌های مختلف

همان‌طورکه پیش‌ازاین نیز اشاره کردیم، پروفیل مبلی از ورق‌های روغنی در ضخامت کم تولید می‌شود. ضخامت پروفیل‌های مبلی موجود در بازار، بین 0.3 تا 1.25 میلی‌متر است که معمولاً شامل ابعاد 0.3، 0.4، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9 ، 1 و 1.25 میلی‌متر می‌شود. قیمت پروفیل مبلی در ضخامت‌های مختلف، متفاوت است. همین تفاوت در قیمت پروفیل ساختمانی نیز دیده می‌شود.

وزن پروفیل مبلی، تأثیرگذار در قیمت

خرید پروفیل مبلی باتوجه‌به وزن محصولات انجام می‌شود. به‌خاطر اهمیت وزن در بازار آهن، قیمت پروفیل مبلی تحت‌تاثیر این فاکتور است. اثرگذاری وزن محصولات در قیمت پروفیل صنعتی نیز دیده می‌شود. گاهی اوقات ممکن است وقتی مقطع فولادی سبک را خریداری می‌کنید، با مغایرت در وزن مواجه شوید.
مغایرت بین وزن اسمی و بار، به‌خاطر تلورانس ضخامت ورق استفاده‌شده در ساخت است. تلورانس و مغایرت در تناژهای بالا، واضح‌تر دیده می‌شود. جدول وزن پروفیل مبلی، برای هر کارخانه مشخص است. برای دستیابی به وزن دقیق پروفیل، استفاده از باسکول و محاسبه قیمت پروفیل سبک بر اساس بار است.

مشهورترین کارخانه‌های تولید پروفیل سبک در ایران

در معرفی چند کارخانه تولید پروفیل مبلی در ایران، باید به خاور صنعت هما، نورد و پروفیل ساوه، فولاد ساب و فولاد کویر، اشاره نمود. برای برخی از مشتریان، نام برند در خرید پروفیل سبک تأثیر می‌گذارد. در بازار آهن، برند تولیدکننده اهمیت خاصی دارد و مثلاً قیمت پروفیل z تحت تأثیر همین عامل است. هر کارخانه تولید پروفیل مبلی اعتبار خاصی نزد مشتریان دارد. به‌عنوان‌مثال، قیمت پروفیل مبلی ساوه و شرکت خاور صنعت هما، به دلیل کیفیت بالای محصولات از رقبا بیشتر است.

کیفیت انواع پروفیل مبلی، تحت‌تأثیر عوامل مختلف

کیفیت و قیمت انواع پروفیل با عواملی مثل ضخامت، ابعاد دقیق، صاف‌بودن زوایا و خط جوش تعیین می‌شود. علاوه‌بر موارد گفته‌شده باید به کیفیت ورق روغنی مورداستفاده در تولید نیز اشاره کرد که روی قیمت پروفیل سبک شدیداً اثرگذار است.

مشتریان و صنعتگران، به دنبال پروفیل‌هایی هستند که از ورق فولاد مبارکه تولید شده باشند. کیفیت این نوع ورق ثابت شده است و کمترین تلورانس ضخامت را دارد. همین موضوع موجب شده تا قیمت پروفیل مبلی تولیدشده از ورق مبارکه، در مقایسه با سایر ورق‌ها، بیشتر باشد.

کاربردهای مختلف پروفیل مبلی، از لوسترسازی تا ساخت خودرو

کاربرد پروفیل مبلی باتوجه‌به ضخامت محصول متفاوت است. زیبایی ظاهری (براق بودن پروفیل، به دلیل استفاده از ورق روغنی) و دقت بالای ابعاد در مقایسه با سایر انواع مقاطع فولادی، پروفیل سبک را برای کارایی‌های مختلف آماده کرده است. کاربردهای مختلف موجب تغییر زیاد قیمت پروفیل مبلی می‌شود و این خلاف حالتی است که برای قیمت پروفیل استیل دکوراتیو وجود دارد. مهم‌ترین کاربردهای مقاطع مبلی را در ادامه بخوانید.

 • لوسترسازی
 • ساخت میز، صندلی و مبلمان
 • تولید تخت‌های بیمارستان
 • ساخت اجزای دوچرخه
 • خودروسازی

کیفیت و قیمت پروفیل سبک، روی محصولات تولیدشده از این مادۀ اولیه تأثیرگذار است.

جوشکاری پروفیل مبلی، استفاده از جوش برق یا CO2

برای جوشکاری پروفیل‌های مبلی، از جوش برق و جوشکاری CO2 استفاده می‌شود. برای انتخاب روش جوشکاری، ضخامت مقطع یک عامل تعیین‌کننده است. به‌عنوان‌مثال، برای ضخامت‌های پایین، باید از جوشکاری co2 کمک گرفت و از جوش برق برای مدل‌های ضخیم‌تر استفاده کرد. کیفیت جوشکاری، از عوامل بسیار مهم مؤثر بر کیفیت و قیمت پروفیل مبلی محسوب می‌شود. در تعیین قیمت پروفیل استیل صنعتی نیز نوع برش و جوش اهمیت بالایی دارد.

ظرافت پروفیل سبک، عاملی مهم در حمل‌ونقل

پروفیل‌های مبلی به دلیل ضخامت و استحکام کم، ممکن است در حین بارگیری آسیب ببینند. بنابراین به حمل‌ونقل این مقطع فولادی باید توجه کرد. یکی از مشکلات رایج در بارگیری و تخلیه پروفیل مبلی، آسیب‌دیدن آن در اثر فشار سیم بکسل است. در این مورد باید توجه داشته باشید که حتماً روی پروفیل‌ها را پوشانده و سپس تخلیه را انجام دهید.

خرید پروفیل مبلی و ارسال به سراسر کشور در آیرومارت

شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا که با نام تجاری آیرومارت نیز شناخته می‌شود امکان خرید پروفیل مبلی را فراهم کرده است. آیرومارت مقاطع فولادی از برترین شرکت‌های تولیدکننده داخلی را با قیمت فوق‌العاده عرضه می‌کند.

استعلام پروفیل سبک قیمت و سفارش حجم موردنیاز از هرکجای ایران فقط با یک تماس یا به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود. آیرومارت ضمن ارائه خدمات مشاوره و تحویل بار در انبار، برشکاری و خم‌کاری مقاطع را نیز انجام می‌دهد. کیفیت محصولات آیرومارت تضمین‌شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 02145306 تماس بگیرید.

پروفیل مبلی که با نام‌های پروفیل سبک و قوطی سبک نیز در بازار معروف است، از شکل‌دهی ورق روغنی با ضخامت کم تولید می‌شود. این نوع پروفیل، استحکام و وزن کمتری درمقایسه با سایر انواع پروفیل‌های موجود در بازار دارد.

پروفیل مبلی در ضخامت‌های 0.3 تا 1.25 میلی‌متر تولید شده و در بازار موجود است.

بله. آیرومارت، امکان تامین پروفیل مبلی در ابعاد و ضخامت‌های مختلف، مطابق با درخواست مشتری دارد.

از کارخانه‌های برتر تولید پروفیل مبلی در ایران می‌توان به نورد و پروفیل ساوه و خاور صنعت هما اشاره نمود.

شما می‌توانید تمامی برندهای مدنظرتان از پروفیل مبلی را در هر تناژی، از آیرومارت خریداری نمایید.

بله، تمامی قیمت‌ها، هر روزه در وبسایت و کانال تلگرام آیرومارت به‌روزرسانی می‌شود.

بسته به نوع سفارش، موجودی انبار، محل بارگیری، زمان تحویل بار متفاوت است. اما حداکثر تا 2 روز، بار به دست مشتری می‌رسد.

نظرات کاربران

  1. سالار صفامنش
   ۰۵ دی ۱۴۰۱

   سلام پروفیل مبلی اصفهان هم موجود دارین؟

   • آیرومارت
    ۰۶ دی ۱۴۰۱

    سلام. روز شما بخیر. بله. قیمت پروفیل مبلی اصفهان و سایر برندها رو می‌تونید از صفحه این کالا استعلام بگیرید و برای خرید اقدام بفرمایید.