قیمت پروفیل

C
7 8 9 ÷ 4 5 6 x 1 2 3 - 0 . = +
نام کالا
واحد فروش
ابعاد
طول
ضخامت
آلیاژ
انبار
تاریخ
قیمت
نمودار
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۲۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۴۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
60*40
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۲۹,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*40
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۵ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
1.5
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:1.5
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
60*60
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:60*60
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۱,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
40*40
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۲۶,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:40*40
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میلی متر
كيلوگرم
20*30
6
3
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۰,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:20*30
 • طول:6
 • ضخامت:3
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ میلی متر
كيلوگرم
30*20
6
2
304
تهران
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳۲,۰۰۰تومان
 • واحد فروش:كيلوگرم
 • ابعاد:30*20
 • طول:6
 • ضخامت:2
 • آلیاژ:304
 • انبار:تهران
 • تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۲۷
 • نمودار:
کارشناسان

شهاب ادیب

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۲

ندا حسینی

سرپرست بازرگانی


داخلی ۳۵۰-۳۵۱

۰۹۱۲۹۶۱۰۷۴۷

حسام شریفی

کارشناس بازرگانی


داخلی ۳۵۳

۰۹۹۱۲۷۰۶۸۸۱